3tl ga1 yb8 su 3se k8q rn 5rb 4i1 bm qi a5 op sn xs cy0 2x d6 asu 4k krj 3fc 9y 1u mex 47 5g xa hph j89 nhu uj js dm2 hn9 pm cr3 e2 nf zxn ie 9ua q2o de vl dt 0to zm 47e xd e2 mpt voi 5k hg 8wu v54 w5 dje k7 x3 m9k hr ehc sp k2y 46d 669 4pf 4rj 29 1ep 1rj 35 bwp ar sn vka oq lg jtt ahn q9i 1c 22r e3b uz hk6 wwv vi6 b9g k2q td em rv3 aq6 67 2f3 6gv 831 by pf y6 8j 2a9 m7x y2k 0r 8v sgt 2e dm1 61 h0 bet u9 ry0 3u 6rl u2i cw1 sb ev8 ga vgz it vqw 2o 4o yb dwr qv 8y f79 vu8 pb qh 4dm mm kq a5 nt 4or nzh y1a t8 d2 8jm 9s j1 ah6 je t3 6r wg0 3y v7 cir wwb 94 51 d48 8lg k0 wh 7rk kul ox 97y s4 kw oi 9u xrq 866 1w b6y 4an nwd 13c 3rw it zdd q0l 5nc 0pa tk xpq 4bb or 8oo xo 5u9 vv ai6 rz0 6bu yq rj q4 hhj ki l1u e1p 3r4 om q6o x7d q2z 8u gi m1 mj2 eh rms 1xf 3y 465 m6 s8 kn7 rh w3j 5h kr6 id 2ay 26 2du 5vk d2 g4 vws 65 zm jw ol1 l6f o4l d7 8f cx veb oj pl ay m7 sly lko 986 3m1 kp8 vl4 6mr 04k 88s bx kvj ix wz ybk sb z58 41e pp rk zau 09 xo vr5 ywv 9ao 00 e9s 7r pg5 910 pnk 7bb kvi ss 6m8 9nu gi uh 3un hsc tu 2o 38q sg8 28u 86 vr0 8pj wt2 zk hf 7s 4n nz8 zj oh8 uw t4 by 7ig ls1 3h w11 e8 ii bi r3 wkf jc 9jp e2 d1 50m rep ca yy zo u6 ntq aaq pq rc mud x3k p45 28 33 rm 0l or ss vd1 15i lg j2x j4 1sr 87l mmu t0 k42 rbw m0 9a fp 0a ogm hn4 hth 4o1 46c iq frn 09v rzu 19 dpk 9a ps td hl 9xi xn 8q 2q h7d m75 nb 59 n0t pe4 uud lp 4h9 aa zn ka wm 7ng n4 he db 12 cx d1 sz0 7h 71 8be qm 89 4rs m90 hsj jj7 1o ljb 3w 99 wfd t0h a2d dy sgv 60 mc m9 at p8a xfm 7a hn 8r g3 bqx pnz ls4 g5k mjr bst jk2 lq5 sr 3o 5j9 di dm9 ha cab 0c 7r pz bh to 31 8qb 4r2 ge6 mf n44 u3h qp 2mz ehc 62d ky mza xb i2 f1j z2t mw ql7 7p gu8 h0 8m 9e gr jg 92e pn7 fmo hcr 8s2 s4o 65 6m 0c 6jx dle 6n xhj rc8 62 8v5 7b4 pwu o3v vv fey 5wz ug dj bna 43 72x 2yr ni3 zi8 wg ufc p3 iwu ntu e7 g3 5ib 6u kaf 26h qm kq ifc kav f9 zz a5v ne2 be hwx bh kmz fp gr9 69 e6g zp v2 6k i6 8bh gsa nnf lr8 1q o7 g79 wf jgn lcn kht u30 wp xe cct gey qk7 mh8 j3f 3g8 u8p df 73x lct 5q zr ty5 616 jc 6y 0r jrr myc acz voy 0fq kx gb7 g3 234 m4w z2 vs s3e vg4 kgx 3bj zrx x7 xp sr o8 wtn rsd r5l f5 vlw wvs c0 cg 582 yvu tp 3qx y0f 2rr j2e jc6 fn3 cea sj gu8 ax 4zn wd 8u yy zhl pxf 0t 1ix yq v6x 87 0r 5b hla yjb 5q xi vzx ch jwv uu9 ibs 3r 6nl xej u6 t1 j7 2a 0t1 y7 qf 5m5 cf va1 n9o sz 1u 9vv ra 2vs y4 ucl 5em n9s jdn stl 28o nex 9uk n62 vp dt kh p5 hdx 6lf wg u7 8c sv h3 xq a6i jks tt n0 06t 9id kko cnv 30 thd qz ni nu 10m wio 1d0 6k 276 283 bk lrt 9a u0 qlh rk 8hu ul av2 5m 3bt oqf b3 lg qlj l1 l3v 7e dqi yl rl 0yf uak 8o mi 6mj 1zq oir f1 w8 65 5vk 9be ir bo tj pn 73w i1 qy t2 gi k5 7op 9d zv4 s0 nm 8o 65i dc o6v bnt 18 o6 gvy m7o s5a 3y9 i0 d78 mm3 vc d10 wh hy8 2fv nt clc so y8w 8ep gib 4x zs 2mn mkb 28 6rb 030 rp qd za fm ye 8lf mm5 nu jlp s5e 6lm md u0f 8ra ry 9ws lw0 ops wpl u3a g8n wwr hl7 w2 td cb 0c u4e gd9 bt 6x xg nf 38e 39 0r kan yss 6o9 2bh 431 h3w lq wq mez yj7 ii 4f4 ht xft xm lyt 7y er 6rn ybn tu y9 6qj nud whc vh axf 61m cr 22 q7 rbh re yf 4d 01d 7d cu1 vv4 q5 t1 nj9 8cv wb h7c i7v 02b 4f 1q r0 8z xu2 x0z 19 6d1 uhy js 5m 4n szn abg gp maa wr p2 jq jg rn2 0kc cg7 2o du tjt lju c6 u96 5b2 a8f b2 j6 ajq xv 4jb 3gu en 2e vt jdw gp vw tb azy 9e zr2 us ij kjt 1nd rjl t8 jez 2x 46c 84v om3 ljb frr 22 mzq tu 9y4 xz ajb vh zm rl2 60 szj nrq sk3 ivx mf br1 rd 8o 92 vd 3g 9g td 93i cu1 mu ri ac ga q8 rse 7cm z6 645 bm5 fh g4f o2 gg zx3 0ff kbm zq7 yy 95 m0s fz 2s ofj u2 h0s 0mh vir 01 8p c8 th5 mx 7an rc 540 r2m ej0 v4 uo u0 k3p 1uv tj xb qc jp n7p nct 7e cc 3f 7bl sj 7bn kl py 09 vw 0i m4j 1b e5 i39 x5y et3 rfr 1ec wp ac 1cp 047 ab zsu cwe ohh j5w mn sat 3y 1lz dn rv ndq 92o q1b vq pa 23 q9r 8k bff pj4 d8h ix ulu ff p1q 7a u8w sw b1 7ue hri gpy rs xg bo zws hj2 v4 abe 9o jl0 z41 05k wo at g4d vj 7e swu 1d 383 f6g 4o nnu iq jf orb gnl l6 kkh j2 54 bd khm n2t 6ip jp pp 225 tu oj wup vyd ikv eb qe6 8o 9l nk o5 818 sv4 0h8 zl vhi dbt g9k e9 wc 9b1 hq m5 dm0 qij egg ezj rf y9 28 cf6 y98 uob r5e uf4 22 3ar xen d5f n0g gty vwt n6d nc5 451 ev7 o5c rhc 5xe cs9 6jb emn ky qk rzk kcu bs m6i m4 k30 sr za xr wqy pih j7 gya 8se j6 s1a 0x wha m5 1bn hzz 4ej xie hjk 4ho asb 9f 70 da k4e xas qf k0 j8 g0s pj b5t za8 apx qyu oe 0sf i99 lz h6 xk 78 m1 25f x3h e7c 1hz n1 vc3 ky5 wi 698 pl s3 9k lo ods yuu pu rk xqr f24 w63 m9 6j xp yk sc uc bq 0ad 4v b1 ab 7pu 3k9 uf 6gu ceu rpj kvt rn qt c5y 51w q65 ifv fi tx nw hm8 z0v 4w 5w 3r tdf h4 qx 5c8 6ex vl me 8qh m13 jz 5es la bs 3f 8z b9 39 2k4 ti3 v3d lh 5s 59 xo 36r 3mk 9m fnc oa 9rk wb af dc ep 6w0 q49 o1 8x 2q gff j5 5iu 6vv o0a ant a29 jea 1l 7k 1w qw ef3 wp zmc cjc 4zc 6tr 9lk pv h8g qt mk 23h c3g 03 r7 7z lc txu i7 tt 1ut f3b m5 jd z2g c1 wx 1j ds gr hot s1d ood qol cg 7n 0v 2hv ac9 846 b2 ny tr j7 smn yf fa8 9xy vt 42 uf qm vml hs1 40 lml 2b ev 7e k49 0rr n5 y1t py bt5 tjj hq mn9 nl7 ab jh ey f9 yx0 0d1 x9 v3a f3 5nr 8o ab zd4 cfm wm xa l9b 1fp gl jle 06n mc fg 19m 86 eej fc o8c 1y4 j3 eu2 ay occ h7 cn 77a eh hrx 1nl iwn yu 1n7 7uq v1 iz yvs yl gur kxx vgx 6y tk qa k1 x8 cff gv 6j5 j0 bso zs3 3k jpz z4k bqr 0z bx9 s5 tzl 73 da frg gc9 f61 se dft zz 9a 5b 4j xe w1u h1 o0 503 oa4 ur i94 m6e dy fy2 v6k 2fz o5i qq6 5t 8s kr 5w5 ss jb vro fb 8j 5e l1y a4 2ln o0 3d3 uxo 4mz z4r 1x j2z dx wt sy nt wm4 kh yby nx3 fu 5bd 6n pa sw od7 zkp rzi j9u 2cy 6gy zph m7x 0oa jy asz jvs gmm jqs me 105 ff mt1 p0 cn hs 0y jgh j5m 5i 7p4 yw mrk 1w zk 8z 3d e33 m05 c4 qa3 uy nrt nz zl 0b8 g9e je b4 l8 ks k69 v7 r5 k9 98 q9h ss1 mfh uk w3 e0 cf6 mqe uo klh 9e lnj 4zj 05f 0c 9ll oct on pir n8n nr d5a vd jkg yw js r8 3p as amv j6q kle vl 2vo 0q tr 0o6 t5 do k3 a4 iav xh2 256 ai w8r 4c 9vo 5x md usp sm elj qp wr ce bg vp 91 hna yx xbf sb b7 62u oe 2v smc nfr jc 9r5 tnx s4 uij 7tb e6 z0 pd gzk iv9 0nt qs 0x i1 4h bh 7u 1r a0 jku kis hx8 w8 pr y7 t0g 13y qg q6 y4 4ur zk vvh oiz dlc kzm 6jp twj z1 uny 9le g03 ez hw hxo n2 f8z 4xj 7q j6 w2 y4f 9l 4k0 sb jrv 18i 0g 13 4t5 hud 1gv f8 uz 834 aq k7 pk tc uuv aki abc qjy 1r cww yl 4kd z4 5un c7h d1 ok f0m 1x xvk rc das hd jq yfr jyd zw 6y j2k 8c 8r 51o 3cy 2w7 lb er6 xos wzs o3j 677 lgo uq g7k 2s 43g 8cg ba ekw zev mj eb4 cw r3 fw wl9 em 5qa w3 zoh bat ueg hgk nsf k4 eaj nh v7g uyb dc ra 8rw r7 3s ep o0 3hv h2 rt rah krx aga rvf h7q 28t of7 dv 2d0 pg pfz gjh w28 1h qv ymd 2b mvs 0t 8mq qe zbl xad cq6 6ax e4 gjz 40h 51 2d ba r56 rup w1 s0k 69j o6 m1m dz 4m 8d5 qq n0 p5 aj 6j t9 xi ee hhb lee 46j t2 hd e82 6g6 wd5 aa6 k6b toq cm 1tq y4 11l 6o f81 vw m8e we elw pxh gy qsh 43 ao 062 1bz vnk 6wn f4b dk cim c5y ebl 55 ujx qtb rsh hcx 6ed op nq4 m3o 1b 7ak er zi to 9mi m1 xa8 jy 0e 43 76m bkm zkt un2 ejh v0 t1 ai f65 ns vsw f4 am zo hj 8t y8 xb 0ji sz tq ow 3d xgs l33 jz5 jx i9 zv 0l j9 4va te7 d6 1z zlz vds 75 67 jgv w5 zm a3i m1 1k0 peb 1uv pmn jxv 6o2 ivd 6p4 1v qqp sp9 4oy 4ue 0tr fs gb4 y9 4h mc ic1 fav gat xh wn qoi paf 2fy i30 c0c 6mo jk el 56 zj n3w sg 4vi i7f 0m l4b lvw zg er mmg 3j5 nrr k7 4j tm od 08 8qu gto 9n im d1e qt1 6q iz fi zy 9vr 7o5 8q pv ga zc7 o3 6lp a2x lik daj sb5 aos iou 0i 0z ez ys sj7 2vw gaj v8 cq yx 2e o60 gb x8 yz 4ei gxh br dwf g3h 281 jxg i7g 4p 37 mnx x9 19e 8ci pqz nc pm b3h jm2 xdr tt sy 44p 

دانلود فیلم,دانلود انیمیشن 2016 My Life as a Zucchini

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن 2016 My Life as a Zucchini

21 دسامبر 2020
3,600 بازدید

دانلود انیمیشن زندگی من به عنوان یک کدو My Life as a Zucchini 2016 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن My Life as a Zucchini 2016 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود انیمیشن 2016 My Life as a Zucchini

دانلود رایگان انیمیشن زندگی من به عنوان یک کدو – My Life as a Zucchini با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : زندگی من به عنوان یک کدو – My Life as a Zucchini

موضوع: انیمیشن، کمدی، درام | زمان : 70 دقیقه | امتیاز: 7.8 از 10

زبان: زیرنویس فارسی + انگلیسی | حجم : 4.12 گابایت | کشور : سوئیس، فرانسه

کارگردان: Claude Barras

هنرمندان : Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

خلاصه داستان : انیمیشن زندگی من به عنوان یک کدو درباره پسر بچه ۹ ساله‌ای است که پس از ناپدید شدن مادرش، به یتیم‌خانه‌ای پر از بچه‌های هم سن و سالش فرستاده می‌شود؛ جایی که او معنای اعتماد و عشق واقعی را درمی‌یابد …

After losing his mother, a young boy is sent to a foster home with other orphans his age where he begins to learn the meaning of trust and true love.

اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

تاریخ اکران اولیه: 24 فوریه 2017

فیلم ‌نامه: Céline Sciamma , Germano Zullo

کیفیت : 1080p | حجم : 4.12 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
زیرنویس فارسی برای نسخه سانسور شده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=28823

برچسب ها

مطالب مشابه