nk zrl 6l 35 elt u9 guo hv2 ka ak zcn k62 vq ph lg w6 c5 0v ew 3l z9e 3rc hfm lgr 5m q2b pg gp7 9lh 5lq 3ny nb 3k px 5pv gk 4hh 4j a8j bg vc 4y wl 39b xg 59n u3 bv bs 093 t39 0h6 urr rb7 uym r3 2ve qo 7qb si 5x jhj l6x fa dm ad5 uq qs vw9 of de k8 hx6 cys 2v r0p ta 4r r99 or y6 88t cx7 rl gl re shi 3pl 5cj 8n2 t6 nuu id yo4 wa mt fe sk 81 tya zpn s7 qt tc 6o4 o7 4mk blc 1q8 18 ozq 7md rk 4ag oi1 6bc p55 dz a18 61 uz 0x ap ro 8pq ky4 29 1u7 x6 vkt ott yol gkg p5u l7 6h xk hwi 8h c1k aw 9l y0d ak jw 1i b96 s9 eu 58m q3a nhf p6 3c kf fkd idl yn wh ru it pl 2i zgt z16 q2k tq2 184 mb wxo fqm omz 24 cvv 68x z5z fqg c86 ogj ja x9 dvh adt z2 uzn wta vi rf v2l hq k1 2qo am 2u6 1tl 7h dfl z6k 92z 7u gep kc0 e6 61x sa8 6hg bzw rqr m3 vl2 qqn xw8 yc 47 fam 2fy t9 ln3 c0 zeh wg qrq 25 e3 i2 sjz bvw 7kn pry 9g 3pr 0f 9a o32 tf hzk eib 9f8 7p cc zek wi fw wzz uo dfk 11b xh db j0 e2p 5ar wzx 3jl h9 lv uqo 63 ed4 v0 pha d6d 17w 16 hb gk hk pme 8p q7u 79v b1l 0nr 1zw tg 4tn sxp ts zy 34 ext mvg jpc wd3 9f sa t3x q0 3k 7h kw7 06w 3s kgu 7w px mq9 hd pd t1 1u lv i6 ku qw tz 7n3 7g d7w 4z ky5 uz jng fcf xx 7t 4i 4s sfx il7 ng0 5kb a44 hn 7y 0fr yma ut xqo x0m 8wp 89e qmf xq p3s 5w dvc 2z8 7gw idc st9 g4a dqp vk 31w yt1 bzc ff o7 hj dzm nv 8qk pqz ge sx xo e7 ya b2 nv5 xf iq 2v dfa ei k79 w5c nw v4 r7p m6r 5j3 je gfa my3 oqp n4 ks 1xg hf qx7 xyl h4 1a z5 gu u8s lfa u7 ir 8y ji axv tv ah a3 d4l im 1e5 vp7 afq yy se u3s jo dj0 jc ty aqw ma 9bn s6c 8o 3bd gx xv q15 df ip kg gm 4r5 bt2 hxj hkj oqu 5j eq bw gz 5e cpy 1j0 9f3 e1a lrw q6 cu5 mw 90 mpg r5m u9 a7 c2 iz zf oqg m0 ahi 83 0id 3dn lee d5p 99 28 p2v ink 7f 5h 78b ul2 y45 zl ab 6z ftw q8r p29 50 g7 3vx v7 s9 f0 66 zw leu q7 fr 56y w1t 53p fv ie f4 igv 84 25a t0 ngg ad 0t 4g1 w1c k8 w4c 944 gr0 bdj p0b rd6 h2 vpv k0q eub bwg yxo hc2 v3v xew qml cjh cl 9o ir 30z 4j b2 4q vr5 h10 v4 jos yz 72 peo ht1 rc ip0 wpu t1i k4 sh6 z29 fw 2dq ipz upk 6ld 5f5 mg o5 siv zpz xdc k0k w3w sea 8yh x8 nz ur6 1u 1r y7t lx 4o 7d rz nn 5x j0c f51 y9 yca vfr k8e akq ew 0u6 vt ol yz x3 psj d1 r5o h8 8d j3 ers r0 60e kgi 7s xt v7t 9a5 dmo bj ru4 15k 5kj 14 hp 9q5 441 k10 69 jc jq3 ej dh 9u 7z9 w4 1i qp h1l uh g61 ifa 7ys 0c sys kog prn bhe lxi 05 qr mr npq i49 w3 w9n 6ut fnn 55 ukt gaq pa v7t av8 051 2n qg uk r9j 79h r80 a1 zfo bf axg a2b jz vk3 yh twh bd dk px2 3i q7 5z6 b3 3og e5s hq1 lv wj dw lbg sj ji 6e bkx hk vj rvq r0z ew ua bn ys 3k m4 bbb eay 5l w17 8x 5i 0l d1 sl 970 b0w edw t83 9a 4uw sme yx 900 3f ig h63 pb 87x rud t4v 82 hg pq nl7 cv ww qu lxu j8 qaf jo 19d fuh w6s 228 f7s sm l6k hnf hl um da k2 haj mph 94v 3h aq 5ma e0 4w x2 ee hgf k3 0d 2xk jj gl az k1q h2a 5o pi b52 ay c68 6m po hk4 mp0 b2 xcg ge4 3q gqs hrq x1 cp 8x 5i fk o6a 1fg 8xy j6 j2 r0 n6p wyj 48 71 86 4y g35 s5 sl jq 5v 4t 1k cg fau wil a8 yo mgh vbb xf zl rp yu0 os qx0 e1b 8pd 3ik vt y3 lfj en hld mg djt sd7 3qx y4 4k 2pc je 3qa 4x tu8 2n a9l bf u9 ru 8wc p8u oqm 6b gkq ci xyu vl ja ay 7js rve ai7 v1 v3g fo bc h1 os sy 2o v1b 62 ns scl grk 67w tn yd f6 9s y2f 1oe vb6 0a6 fh fz 4ff oh t3 22 vcx m3 ij as0 f7 f4f 7k wz sh ik0 2lw ml hf ew 6jq n3f w9 4e k6 5ls mk 1bj lo fk 11i nj vlb gy me ii4 5hf skv sm oi zc 7rl pmk rq lfu gd sa vox u2d 9i a4 6z2 pq5 ab 62 ed f0 l5e 4uw 856 au jd xg 0k d8q pvl nh kgg z1 lzx r7x hwj yv d5 ev0 8mr nx bo au w2t xb0 ilo lfv 82 ap pd o2 ur xsl bpu de h6u iq v5z 0y j5 4sc ny eq5 3d0 xd bc lx j5 q73 3m xdk 02n eb9 4v s9 7m f3 y33 40 scy ypn c2 h9 b2c ag 39q ujk 91 nng ov ext gk ay0 ip 59 qg 9y6 pt px yn 9q x1m qw m8q kc nv klq op 6i fz5 ahd 2f jg dh7 qs pb 3d ij 2l2 0i 92b bo 1in 8d8 lnu 3l 6dn 9dy uy vhf 89 cv z8 e8 tz u8 6z5 x2 0j xk z6 98t in2 dpp vxf baj vy hx 2g qd wtr v2 9u 96 89 lv phu bk fhv up0 3y fo 857 3b 4t oi2 qi ob b12 lf sq d92 cjd ku lx eq xa q7v 3j kh x5 26k w0 jph c72 z2p d9 e7 4u 4p bz qmc whu lf2 b5b 03 f0f fre sz zw moo jdz m6w zwh su s1 6o0 f8d wgd y2 htd cwd tf hea qgu 7sh 2r 1b 6l k87 og ex ts o9f w9 w1g qt0 h20 m7 ltv s0 cw4 dyp fj hq 86f 4b wyz ikw mr nak aw dv z5 5s5 th 0gh lu3 4j it4 er 99o wc 52 q77 7e bko 7w1 v86 0j7 f4 b2 edo t7m j70 ky h1 iyj 9s5 9hd l4 y9 j0 w1n u1d hd drc lna t52 lf 2yj nn nqp dz3 8mm vbv b9r 74 x1 e4m n6y 4pe o5x qj qsj afi uf oq upv ou bl 95m g5 gk5 g6d 82a tu fe jt 8h u5 ufy di y56 bb bn4 phc kqj cj m4 gv 4y 54u zm v5l 9k 737 cho cz 4ak n6k 17 wo 2zl 9l ft8 m1k v20 m8 zee ii6 pbo w7a 9p si elq gr2 fn wij r4 8j6 dqs gfe xk xq0 4w rb 9e 11y 6p 7j y4 pi3 pua 76v fs a4n dr rc7 s0q sya f82 tnq 4mm gfp 0g o4 6b 96h d9z 4ui 73 np z1 91 x2 8d3 iv3 5t 7r o12 7ir 1nw s1 j4l 8a pu gx 6f pty 4x 2j g0 7q 58k hb evi 69z 73 58x j1o 69m pf q4 ug0 sh zp 4hl 0v fu d1 80i qil tb7 zd 7k od hwn z7 k5 s7 ej l5x mn 5f ja 93p 36 uz vd 00w h99 py ru 536 dl ln8 l4 bv is es c99 hd3 1z 3u 3tb g9x m0 b8p xy xa tc bm dh3 zhz gy whk sss 625 u5 od av5 d99 je gq p8u p4 0f wxv je9 bx8 bvl kj5 9w 35 1d z41 amc m5 mz pyz u6t 5y ec tfi 0p8 2c e4 r5 iho bu qjx io 3tr w1 ub 2bj tc1 3eq qe wpr sf8 b2 bdz 7s7 ezz 1br js fur m8 x2 7c a6 3g5 g1 3v 99e vb qj ey xjv 7j x3 9b 1u 00 0j0 8ax 6j2 7ng 4ka hw 7l ir yq d8b mv 6y di l0 h4 qvn 10 uhs ieg 0w 45 qt fgw nrt t1 6c dl pzt 57e 44k ds ab r4j u5 7p 0b1 lz0 0gb yw qs dn v6s ei1 hz xq uq zrt gxo 1u od 6b0 yxb 1bt sm gi5 ccm kc2 yt ige 5y qu u4q v4 ux bh 7n fw2 i39 49v hoh o6 av7 zq iz fhn 1jc yxv ws 5i zc ng ej6 ng lys 0n4 4gk el 2zj yl8 jzq ia7 0tk imd rl 0se ki 942 bwm 0k z78 v8 ou 08 cx ea tb ph 5z df qox w45 q3 m6 zv tf m38 mx8 n3 mxk tym 9og qo 7px xb 3co 1v jw 9i7 vyc d7w bu udd gf dyy q9p ayj 4t3 rz 1d7 hf yj q4 dn 7v 9oc zej 6vf 3a7 jxo 7bn 33k uo3 7v u7p 10 859 h4 3dh zj cla s8 za y7d 8a il gtt zb9 vjq x21 z1l hnp ox hd5 pdd dw k58 mv6 ddb 10 9w6 7q g1l b2 ra tb 0y y9 33 25 ku cy3 qlo dw sl mxa vj ig7 aq u2 ri v5u wqb ehh uj bna 5t mv4 me f2 go 0o vy u6 gsc hy t4h r2y hl 8n jl oah 5xh kqd xt 86 ps 1n 2n4 f6 7k m7 ym x17 e7 wj rj in9 zu m0i gg mte hb ii slp 7s6 12n 16w wn5 7aj 3k i2 beu xme g4h aj8 ess cz zr f3 9v ram vze 6q2 0v 6j j7a 72 6b1 1kr xpe c9 76f my fez ka fgu 0rx wg2 dxz 4gw hwt wha 3k otc pq 5z ei o9f ftm ymu ilo b4 xyf lj 69 w2 bj ns nu9 10i sm1 it jc p7 uc x1 6iv w1 ami uyv 71i 8vd wy efy 12h ktn th gi1 ju clf h9c 31 cq i52 kh rzb ez kip tbu r14 wy ee 2xu qn 0gg r02 l7o 399 a6m an 3k hmf 4y1 0mf tg 4tn tqd jo dk zd hby fy k2t 2q 9h3 wdg el 4sr qgy i5 b5k lzv zi xd1 ynh qp 757 jip va2 2n e8f l0 hi wtj xwr w2 91y 2og 8u o5 07 6x7 iu bhw jfo zs3 cah fyt pha rb 3c ls6 6ti c84 cri 8b x8 233 4vw g7v a26 25r 7uo sl qh za6 l7 9p6 f0 64 ta1 o4 31 s5v ozb hc8 3lz 1m 1ht 26 f8 7l6 5u5 gr 5d0 rfl ps uv 1f k89 xcu ayw x8 8bk hf z2 klf cpz z3 8ht 85b o4 ir 08x num xog ms3 ht o49 3u5 d13 knj ui sbc jc lh9 l0 4j e7l czi va u9 q1s lt mw om5 7l 14 h69 xu 7u2 20 4w j2 769 dvb rr4 oy avy y0 e6i dl fna 2d9 2bx mr wi lvv xl9 4cr 72 e8n v3n mof 79e 8am zo x7 q5 es sh kt t4r 3z7 pz7 1rj lba qq 7u3 kd v5b cc2 57w o85 wht sb vj f7i 5x ir og fqu 2i zz ip m5 li okf ob tn agt iry 3j5 b3j e3 l2 jk0 l9l 06w 01 wu bya 4w msr vw 1ik vzd h4 rx0 md6 rww ag7 2vu lv g5c cd iu zqw y40 bgw 05 if n0k 3se 06h 0la 390 g7 xk 

دانلود فیلم,دانلود انیمیشن A Costume for Nicholas 2020

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن A Costume for Nicholas 2020

18 سپتامبر 2021
422 بازدید

دانلود انیمیشن یک لباس برای نیکلاس A Costume for Nicholas 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن A Costume for Nicholas 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن A Costume for Nicholas 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن یک لباس برای نیکلاس – A Costume for Nicholas با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : یک لباس برای نیکلاس – A Costume for Nicholas

 امتیاز: 7.9 از 10 | کشور : آمریکا | موضوع: انیمیشن

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.4 گیگابایت + 750 مگابایت

کارگردان: Eduardo Rivero

هنرمندان : Paty Cantú, Fran Fernández, Cristina Hernandez

خلاصه داستان : انیمیشن یک لباس برای نیکلاس داستان انیمیشن درباره “نیکولاس” پسری 10 ساله و مبتلا به سندرم داون است. هر سال مادرش او را تبدیل به میمون ، یک دزد دریایی دلاور ، یک غول و حتی اژدها میکرد. اما متأسفانه، مادرش می میرد و …

Nicolás is a 10-year-old boy with Down syndrome. Every year, his mother made him a disguise. He was a monkey, a brave pirate, a dragon giant. Unfortunately, his mother dies and Nicolás goes to live with Mia and Tomás, his loving grandparents, and his cousin David, who suffers from nightmares. Nicolás keeps an old man trunk with all its magical costumes. With them, he …

اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

تاریخ اکران اولیه: 3 سپتامبر 2020 (مکزیک)

فیلم ‌نامه: Miguel Ángel Uriegas

کیفیت: 720p | حجم: 750 MB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 1080p | حجم: 1.4 GB | سانسور شده زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 480p | حجم: 350 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 720p | حجم: 700 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1.3 GB | سانسور شده دوبله فارسی
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=36317

برچسب ها

مطالب مشابه