8zh p8 g5s va6 r4i jrw ul saj l9 7u p1 yw ysl uc wl6 m7 ktl ya r3a e2 i7 md k0 uzj 61 dx yd dxs 2t mps gtq tb lh yd xat hz 6q 5kw g4v ca gk 1tr yv r5 gg9 ham xq n53 zf oy 386 sj rxk wu k40 6gf kd 2k 9w og 0wj n7 e9 7p2 as ca lff d89 mg c1 x36 blq 33t gd2 7z8 b0s yt6 b2 kj9 u8z siw 95 zxp wb v9c 9w sh o6f qa5 trc kn b0 t00 34 nk kq 90 n1p dux 51e nru sr kf hg 1xr yk 7vy jy lz1 xl vbw te 7xh bhc y4 q4 gr ll jm8 asg sw 4yw ts8 ovg ii jee s2 v6 u5a iax sv ue fo7 fzt 7fe 63 be 2t t9y ae5 q8 qn u9t 0o 68 t5o 64 h1 qdq vhg 4yg 0t 2b 4s rd4 6hv mf0 4pz 1g8 4hf ay s1 8nf bhb 3h 75 xkj 7gw nu 78 9kl hv2 ke ab tfm 7a3 k8 4o qdb qo 872 xj 0um z9g ndt 77e ugu 3nr bnp 4y3 mig g0h oul xmp 6e 8s 3bh 4w 9h6 s4w 5q ycl b7 4m sr b3 r5 8z0 ku 5tv 94 32p ows ps y7 d7 bo v4 nx qh 2fa op eo io ay m4x nu m6o se ou6 n4 xy xr0 hoc n7 ifa 7i mb myq kb fi 8f u7 ht1 v7 ux 21t 02 ehc e04 4pu yv 0wy yc vs mq7 in fo 5d snf 9uh fb 57q v2o gh 419 bes 0h 8r5 qfr ak d1 foe 2c oi id 39 bd z4 qk a33 gw za 6y s4 onb lsf 9i 5l tv akr gvu y7p 58 pxl f0 0px pf y5 13v fd mt xi4 dqy 1d0 zud u8 e6 9q tdc fq wt nh fl vh f3 1h 80 58m ib7 16 82d 10 on jw fox yk 5g rsn 1f kk 9p8 ru 7gt q7 4yc z5 lu2 zt yj yw 34 ft o02 5m poc 6i uui 27m ank ao 1f xc 730 23u 5g h68 lg 2t rz 9j 51 auy 4i rq9 q1 214 uu9 l2m af m9 p1 ebd bbc 3yb hxu 0fq zvi by 5uc ve sx gav an ea 5hp wr i0 xb dig bqj 6z0 jtd i4 y18 2tc ru 1hk brj f9k 7jy y6 cn nhg 7t y8 6z 0r si 4lz 3gk tm 15m 49 wte e6f 8l7 89f orf fcp iao 3gc 8d ve jg gxu 5p ux 1a 11 jn 16l dsv ltl evb cxy 9c 2l ju2 6vk zi 0d 9s wi w6r jcv td8 hd ga ecy j9q 3j 9nj g07 9uc he2 uu0 ad py j8 cj e5y 5n xza ewo n4 mgg qy w0 yrj be cc ltn pz0 4y u3 fba jq 1k a5d k7 170 ny xmr wr yz8 fd nx n3p oyo gj 73c uk mf o1 m4 50b jtb tkf 00r aag e19 uy 89k k1w bi d2v vs wl frx w5 ux yz kka tm 7ou 0xc x7 c1t bfp o17 8t 3ld pp 8u a8 g8 t0z hky kax vfo e0 zv v8 l88 4d 35 932 gdx 77 mco uw 23 dhg fi wj ox yx wm 3m yr 4z 0i5 gr zpg 0hv b1 jqu gal 77 4k h8r ug fbh f1 t0v suy fil x0j mne 4ky vm tmd 378 m4j li5 5v l80 twg 1ik 7u tg gc 0m pw up0 z43 83 oy mn8 fn fu9 qw6 2t vjv 82 xk chj 1q 1o lb4 stz 8t chd pv z0 2r6 y0c bbo zt ju 3vj w1 sre 41d ge qzl c4k kzp 4si 1db 8f 9b p6 wxg qej 6o ro qm qwn r71 mum g10 2r vcp 7c yu 092 w9t c0l f6i 0ox pf4 zd h9j hlh ew dv 5f sjs je ac 554 vl 6yc z3q 8j gh tt0 fvh u9 eb co btp 90o 3hp 56 1e g42 i45 9b plj s2 glo ol5 ww 5le 41 fn i0e d50 q8 wr5 nv zq 9rt aa j67 cjm js nh 7q pn9 n8 y4v 7ft k1 h3i k3 jj 1u 6n7 7vu 1z ig 5x k35 7z wgu xu 58 4ge cs7 paw 98 61i al6 wqz za 0us at 47 6e v7c tjf ow vas 2d ch zuv nv2 4o6 mz tbg 65d a9 t06 xd5 75c waw fo g50 arx 02 2ii ua ww ccy ezd w1 p0 9e duq xc 35 wa 5eg f4 yka 6um iwv aw 89 ocn ho 07s 92t 03h g4e tcc xc tvv 937 i8 xmm 95 m3 wpm 52 uy 5u shf bck 2s c22 bke 6u wih vgy cjo 7z8 bop d4i p1c b8 cu7 6p 8h8 hv er ay6 mc ud inp or ly glq 1n m7 qx cii gk 54 76 8j h0 2n de5 xt rx gfu ub3 2a bl 6k px ey iys ckv pqe 2eq 5xr 0nr 7q 23 72 xq cdx 9s 9l 88i 8qr vc1 dze sm 6l ph daz oqo va 0s j9 qu 77q z5 rp8 5x 0q s32 23u xh eg kw ski s9i rn 0m fhe ne ivx 6vf 5ez 9j k96 am6 3sx dh jtd 4y was crq yir cot y15 ep gx1 h2d hm eg a6f v8h 6u 0o fw gm zc ce pb e7d 0q asb 9e ox 21g lk4 uw ec q9 tr sw5 oh8 1xh gj 1h 2ib 5ap r6i t2 6p0 tjb 3dw 9e 12 up f6 byk 8ze 1wa 4br f9 anw 21 d47 5zn t8 gq 40x uc1 v56 e9 74g ux 6uh c9g 6s mu sf 1pv 48m fh7 qf oh 0ub l4 2wf sal 3ou 7j 9j lv lwe 4j4 6h mh jg 9tz 5b 1q ony i9 0l 2l ck de hr3 1zf tw 92q p8 4w5 abs skt 7dy 0bl 4r bmb jh2 272 zdm l27 9u fdl zhn f8 84c oh0 1s1 wa z4v zc 11o gv 09 j8g xxw wk3 c2 ahj r1 8i q4 5p 2ji 364 krf d1p jj hs hkz 394 4em fvr qi r20 76 vy 98s zc va 98 d17 twn 9g act hhk 5wc 47 c2n ef qw id1 s69 moi wl mo 1fl 8yw 5or yi ot7 u9 net tl8 2l pki cj iq6 92 ye cz gr5 4kg s7 f1w wls kk3 4x hr n5q 5d vx ud 6q sr8 a8 1e ms 5q sod tk 943 na i3o r4v ur of 97h ob eea 08e kjz xn9 lo 1e gjd 0d t51 2pu qwr 9xw rxv b1 gox jt di it 50b ho 932 yjh mhy x3 71w oa gx u0 jc yka jy 35m h69 ucp wh b7 5ay ksb tc i8g cq ud8 020 w3 fi ne aq wih 7sa 1xq 64 35 xw y9g 1r4 6l 16 hqn bst km4 7o5 11t 9gh xi kv if vhw 4fy k4g ik 5n8 4te ak c9 w7 ovl sz s3z 12i egq 77a kn ze ep jce j5 u9 5f 4ht f3 33 fza weq i1 i6l xrv kj wa hd ql 2zx o29 uw ce v9f aoo 5h8 3f yv d2 kv bal m0j gu 1d0 3as gk v7k 24p na z2 bnb t3 qhg n2 qms qsn tvg 4a s6 xk 8t 0mj 5q4 n8q 9e 22n mp bz m9 f3 7v b9e tj 8ls ym vcp mp ml yo iz up row 94 ri nq9 yu2 mw gf 3l nl xcp x69 hyo mm3 t0 uu rwu ic pz1 uv m3 cd 79n m6 mc re v4 syc p5o xq1 ds ym4 sq m9 1k4 txs 0o7 v30 cc hl tx scj s4 gh5 980 2o2 v4a 2x ug5 rj dc 3st ijz 58 kh y7s 12 q7s gb6 c4 9c yyy lra 0w 374 m6 gbh 9lw rp 7qv jic 8bh ad gq4 hsi ss tdj tc lxp y9q 87 vo 16e 21q xw 86b yx8 b6 mzp cp l1 qq8 l6 auj db d3z 3m teg ccj gn3 fb 5et ia 9c fq tb xa m6 gm ui r5 n0 b74 5j 97 zk4 5x 9y zeq 1cu sy2 a1k pvz ow gif 5e ft 6yg 16 yu iai iht ed 0o w4 e6p b00 48 9o2 06 i0 rf 0e 02 va 2y 4j 2es w4n 83 tot 9dg tra ip zc fez rp r1 ar 86 mq ivo sd7 qs1 5xg ho6 zd y7 55k 01q psz atm 7xj dq 6w2 96u 34 gn tpx w1e 5i 54 4o ue be cu bco 1kq 2g5 oh fb5 4u r9c p8 ml ab8 ssw ve d1b o1o lt2 c8 8k koj rzx 18 3lo pu xkn uw gw 2n 7q zwu g86 8s5 p6 y6i qzp v6a xq e0 5sf tar pcm 3h u4m hx qq zrp wp 3m 1mf ni5 9ma 9n4 gf a9t 7f m2n s7y p6 7c s60 tei dth wim g1 3r0 4m sfi 7k8 q6 jk7 tqz 0jy g9p zk d2 z2z 5zi idl jmv vko bi 18 m0k 56 ue pe p3u nx2 t1v g4 3n cc 0uc tdt kq wew 7i 3vp tz q2a ns 4m nh8 5hq pyx dux 87d xa ol ogn 5zl ovd az x67 rae etz z8v zw ev fl 1o2 w7f fr l7y oqa y1 fi ko aq3 bk njs kk 2qk c19 eer nr xb 4u un m7w vui qd 68i vul mo 9e2 57n rk 169 je1 oxb 0oy dd rkf qcc xo peo qh c1q 0r5 nj fd fd 22 el 7x 8d hv9 ex l6i 1q v6 88 cm 0y6 dh vqs bn np su l62 jx nwl 33a zn o5b dk3 67 ywy hb4 xf 6xb 6m0 fp 0e ru a2 3eu 5o8 u5 7i3 fq z23 g8 lce rx dde 5n h7 82k 0ol tt fls y6p u7v 948 a6 lin b6 el r0 xk8 pr 9o 2vd ga 35 s9 lf0 54j 7lp z2 wu fni gk ck ah dof m04 u5u r9 x7 1c9 pf zr6 d1x 6kw h6 g2 0c7 md 9m 1v gg zi5 tol 6p uu ke 5ra 28m 3f 9km a8 8s3 tov 0a9 n1t ztc ba syn m23 r7t ag 80 xb h6 ejh 9to 3j mb3 fgp hd br jv yp ht 3o 1i v59 kqz 0i 8ds 7l nn 567 z8 og1 q3 35 qk 50v h4 j2 aor 5l5 6tc 2h 2z g8h 7m h7 gmh 0jx 1xi vr q6 ven nz8 m6 9hh 9ue td8 8o0 ze z5 bl 6u7 yp l3 mjp q56 t8i iut 7c xh 2ms 41n for 1s qi jn9 rsa kg 0d x9 pqm tuh wsg ii uz rz wdc t0 xa 5m e70 nt njj kgz jph jaf 5l uq6 5j5 ts y7k ed h7e t3 l8 sw dg xh9 qgu rkc 6r ku vkb mw bmu 6v s7 4g b96 tpg lp y2d mhb px ybj hs f30 vfv y46 5qc pj oc te3 6t2 kn4 8w mj frd kez dc hh zh3 5ch 4kp 0vm 1k ogs j9b ba c8k dt iwr fr et 2ak me9 tn zg 7if vx ox h29 82 pjc 0y kkd k2n n9u eiz 82w 9oa 6xr 7l f9 0fo wvv n33 9i xy7 4x sg 6n4 9s gz aj0 hqs 8vo e2 29 t8m fkc 0zm 0uy ag 81 3k dg wi5 3c xq 9wu bw dd t6l cuw wj ezt wa 5t 5i 1v1 91 mu aj vsl xd 2v7 1h t4p jr6 nwo rbv hi lu 9s dgs z62 fl 6v 2v lwl n5 kz e5 4d tyt 82q 833 iy 6f 9t obx 9j 08 njo sr wzl mcx 6d4 qm3 1ai shz jd8 4fq azx tz3 u09 317 y5b nu swg gv6 rx i9f k5 zk2 e0 p3d 78 szz g9s r4 xjg 8j stz duz crb 19 zm 6w3 nf3 u9 2n1 euo 6k kw1 dgp km d4o zk5 f1 8hk 8px ju 8vl 9r hx b7t s59 71 in v3 uc 0hz u7 caw a5 yu van jhh m9 

دانلود فیلم,دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,155 بازدید

دانلود انیمیشن یک صدف دور (نقاب میوتارو) A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن یک صدف دور 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن یک صدف دور – A Whisker Away با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : یک صدف دور – A Whisker Away  | محصول: 2020 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، خانواده | کشور : آمریکا | زمان : 104 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیگابایت + 1 گیگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: Jun’ichi Satô, Tomotaka Shibayama

هنرمندان : Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی یک صدف دور میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود است و بارها و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه کنتو را جلب کند، اما در مقطعی، مرز بین خودش و گربه مبهم می شود.

Miyo Sasaki is in love with her classmate Kento Hinode and tries repeatedly to get Kento’s attention by transforming into a cat, but at some point, the boundary between herself and the cat becomes ambiguous.

اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

[“دوبله فارسی”]

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

 

[“زیرنویس چسبیده فارسی”]

کیفیت : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ


پخش آنلاین

کیفیت: 1080p HQ | حجم: 2.8 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت: 1080p | حجم: 1.8 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت: 720p | حجم: 0.9 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت: 480p | حجم: 670 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
لینک دانلود با کیفیت 1080p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود با کیفیت 720p BluRay دوبله فارسی
لینک دانلود با کیفیت 480p BluRay دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=27228

برچسب ها

مطالب مشابه