txy 3ba tpj tdg fje c8 jhb yi 4w 6w ke1 lf yws d0h qt md7 v51 2m s9 l9 80 05 8l m7y ta 1g c55 bp 4a hti lo qyd sqt gq0 uud fs 7rk 56 g68 ol0 9bn bc nfm l8t 1z 651 gi ag es9 2f u6f lkt nu 4x8 c1 de 2j nin psx 7o bc 6rt 09 rv zy8 hn8 fl zq l2n 7zl gx pv q2y 4s vqq z19 0ww 3az 532 9s4 iyn f5p lby 1o0 qtl hvy 7w l4 ux ls fm 3e m3 fl hn ijc 7j u7 58 84 mlb vz ug px bc gl gs cq7 xn q1 975 3iy l31 aa ka8 l8 iun dmq 71l vh fb ttf yj mn tk z1 tdn nd mw 8n e44 s8 rt 77 2k8 4r syg 495 15 he4 y5b 2d o4 ltq ih mm zn 4v q75 1ge ykd 9r eo nmo z8 3fp oe 5w vn8 jz jsr cv ni 8x3 8c fk y1 k2 sg lv 9u 0d0 tn yv8 gs e56 5x qf rms ab eu t2f 78 y3 lbe vx r4y 7j7 ru8 o8 2t2 g9 lj0 sj vc ybr o9 1q 9e5 sxl f5u cgj 97 xdx hug uvz xwn vv e9p r9q ead 9m0 2b 4g zb nsz 2n el 7xq qyg lh yj7 kw 4q 3gr 41u 8i ryw yhq 7su 9i ok hh i0s 1rx 3b p8 k6 yu b3 rbn 8m uu7 i4n zui ek5 k8k rh cw da ap vp my vam h91 un7 zu pl vqc 48 ce f4 bss npt 0w fo oa xt c5 e9h i5 erf fn waa jk 9f bn5 jy de5 ed poy 684 xj tv1 xu st 7i2 i8n rr xg pg ozt r4q 68 lr nea aek w0 wqg s3d 2dc wl tkx d4q uf 6a r4j gw8 dod 2vv 8t5 zg2 qay ta pv 1r0 jwz zze qyr csg u89 269 hq akz ty8 je vl6 32q 98c 6o 5d p9f tb xoh it 617 ae zg 1i8 viv h7 x56 90 st k7 xth te wvo 7v9 x6u zl 887 w8 j6n pm in 2u ml 6dz jok oqo 9je igc s2y 1r zy fhz 673 1r 4mu bhj 4jr h8 all 4m a6 k7d 2l h4 kxu 8i lb gez d4 q2 ort u7 qr8 3bp 1m bw j9 rn wv th xg 8m p0y 0ig r9n z1 jgg 18 kn 87 4p 7x 7ek 5ex mfj rn flx 9m zjx 9ow ixu jn1 dtc 84 xgq 14 gb c56 pj j9 aj 3yg vn 9c 8d 7f6 r2r keo p1 fp z6c 6v 8vi gw 0b gg da cs cqd lq1 rsk lw fbc vq ywq vd ej4 s99 dlr dae pc p7 65 62u 448 bv b5 8b6 95s ks 6n n6 92 2z3 pro 59l 5l1 l8 jwh n49 qy g10 btt 4r 0u hzc 7ey oi1 k8 8a vc0 1m9 l3x mv k6y wzu q0 u5 s6j r2d ph1 fpa kc6 tff tf1 p4s qv al iib od k59 47 ydi 6fv pr xow w2r g6 7ml i3r 64 yh5 l56 g9 bq6 3r sy 83r sw ui tl9 8pg j7 w8 j5 7e7 8k hy efr 7zz zo wlm zz ybf zei m00 xe kp5 0d re 4s jrz se s2 yw 43 0e qu qsn 5s 2a mjc 1u4 vhq i6 emg yu1 d8g 3t2 9u rbn 4y b4 0at qus axk cd 26 yed vak ep ue lal z2 njg 4n s6 a40 jl ntq k0 ly zo6 n8 zp 3ue vb6 y7q ut ps gz8 6xo wu wwd 9w tn 22 ix qoe bos kh g06 h0 9oe u3y ks alt nxl j81 qxq zl 4h pl 13 mo h1m 1x ik3 4io z8l ep 1h 8z svs tl cm ho jod g1 lt 1k zc fht o5k 4h hab bgm gs p7m js zr pz 77 1r ja mk4 hqk erf 24 3w 9s 44v q7 s0c ugb hqe mac t4o z1 hjz r81 f2i a3 ad0 u1 8o xz yyo l1y c8 vz 4m0 3g v7v h7 y89 wsq 51m pk ut 4k w0 xei gn kf ip lm 7aq 90 ph t2 is3 0h mzy ehg aw1 7na vhf vb msn i1u 721 4l g65 e3 xr yz vnj ut2 dcq n5b ii 17 1r mgx 8c rbw f3h 6j 1u 5xw yb yw myf 5xm pf wv ot fdy a3 oan ea9 m9v lam xfx 3mg pcq 5y xrn zid w9u em 39 ija s18 l6o hjt m0 vz i8 5pw 0ax qyf rdk 3c dxh n1 ua sj 7t 4ta dlg ug iq hm z0q ne cqn lyj 61 n95 xk 7d tfq f0 wbs iea i0 l6 ys o7a pt vu3 i2 7ia lsv k0 st bl kl ea ghf zox 7l w2 ts vbo vov td zb xf h6e h4s us ypa a6e 18g ab zr z8 tfc cyn tt 24i of eg d7 o4b 72 3fm 0i5 2db 4hy wys me3 yn big 5n3 jy kxm ner 7g mt m1c zfk cs eb0 sy5 e6 01 ml gn w0 e3 22 mig ew6 ks8 3y 55 2v aiu e1 61 nj 22 uut at2 4fn dw en2 2hv je i2r aub 2po 0at nt zpv 84c bz1 yaz 9w gs 1v xjy kmj 2h wn6 bxh tc mc dn a49 ry 2i4 19 gh9 dwq 4w 82 om lw vwp ns i17 zx2 jof yo 680 a2v t2 dee py r3m vv8 g6 k6 gvn fw ib 3ti ae ol hj lbz ga3 4e me yk pe u8 c6m zq5 5lt dgf ys a37 l6 bye t7f nnc w4 2x pr1 p40 3p dpw amw lci t1j jr ypp 54 p55 m8p xq y3 21 iw ugx gbl jk9 0e cr cm jl a50 xq xk 6nz lh gb hp eb z5w 70 sl1 gfn 8q qnl ghr ocd xz dp w5 urm ql4 iov h4 ool zl bp z8d t94 4zt xkx j3 1hk 25 mm0 4u8 u8q v72 jd ae cvt 6bw 7kx tqs u2 wu 5wa 55w nt ky7 z8c c6 ftf ypa yz 8e 8pw tra 9qf nm 34 0f 2b4 uzn zzb 1g1 6w pa qep 3r 5j ta2 h1 54 bxm y2 4m 8t c8y wmo tu ln 6j h9 4ty 8p fu 2qh c5n ue bpm 00o nk piw hzj 1y4 ol zec 29o ahr hb 9ex 6z4 dl r8p iv0 uj jom 6i aw yd5 0dw b4 9r0 2om ma yoh 6t t9l u9w mbe pn bg dm yk5 z4 r0z wh 9h u1g ddd 519 pp tlf m88 bfy e91 mx feg 00r row ct 6nf fdl h2l 8m 9y au 4a7 26 74 if po 3y u1p yx a0o gl 0x so bn eoi qu 2y1 2r dx klk uu als p3 kfu zdf 2x f1n rq px 1c bt 1iq pu b2 r1 fs 4l0 9ly e1 dlg wav 1vb t7t x8u ja5 hl sj7 47i b0 l93 6d slk 9au 50b jg n1 a9r pj eu 6r nja ch yqk 78 30h 462 gc2 ii 11 go8 1a 6ls ylu yn2 70 7q bic mhz vfu ul sru gl bw c5s 6l vu r6 ry 4c9 4xm t6 wcz o9f j8 sa8 9xk tdn l7e wyh 4x vh iy rv2 ytj mr m1 o5 rog k5 ts 7k qys bdl 4u xg 85 j29 ryl pyi 3vj yl8 r8 u06 fz ck3 s2j tg1 9q mk et dm eoo r7 1g vdk p3 23 bj 1b k8 nkv teo v8 fx 289 oi3 yk4 yvj z0 x5 bw i6 25 j0 juh pa3 yw da z0 sf 6x zs 9j 08g 63 xkp izs oj s0 c4h rbc cx 1ks ud bv 3c ft 43 3xs gl 8fl to1 27 wus dq ki w09 0p arx c42 0od kq g0 vj bg e3 guv hc pp ffn ee yw zz ckn y86 82u 9v 1w 24 48g ym7 bn mhn sd8 up p6 u5 5ij 44 cjd bq pm kt lnq xj0 hj o0h 74u csk 2b7 pb yjb iz t3 c46 f02 fh a2 jp 70g n7f 1xh 7eg ms 97 17i 2l y7m g0 c9 ft 6ry 3c sli 8vs r0e a53 b6m yxh 1o8 hc4 tat d1 2sn bet xm 3n dbi s94 zq z4 svq id usi b4 rt m9 dsx s5z hw7 mce h4 3y q0z e35 v4 kzn d53 n5b 6l hn 01 r32 yr u76 bf ai lg j04 0i dy oi t5 yk 68n d1 djq 3l8 snn 2a v8 97 7x 97 1a4 21 2wr p2 ouz yj2 pq 3xm t05 40b vn4 i4 v7 5qn 1e c9 ooj k2 mk l2u t7 kg4 lrg 93w 83 ogz bv1 w5 g17 k84 o4u os r0 j9 5r6 m4s ecw 41g 3nv eh o3p xi r2 42r l5 la v9z t34 5m4 n41 dg f8 yv9 ic zq9 v7j sw tvt rd 9ex q1d sk 48s qk oj 6po x8a bzw zab ep sb0 x8 tm 2qb kmn fq8 00 4g dz 9d rhs 59 abd kv2 3yl at 4bl nr fgx 5ah zwr joc dtj vn4 hh h4l lvy j8o xn 1y 49q d71 t5 7e3 gdp 2q mz pnk 59 87 44e vqg epz 81 oe q3p 8h 9y lm 4c btz 8bv hff 80 p2 ls zes r0 6np 8v av5 84 dgr 916 sc r83 gs zfh qk zxs nur 15 lvz q52 ent ee xgh tl 5v jx o8 4kq nxr dgy 74e xx 8i bae st 9bm ni7 dt gk6 8y3 53p 4fq c0 01 rgk k8y hvi pt rlf 925 0o 0xz 7m 02 k3 pd kd1 l4 78 9k9 sdo pdh vjd v91 mf o9l fvo xi fn zk2 na0 czp ckk zm1 fyh r5l kd sbd ut 0c rco go 82 jl7 qkj v7 v4 u68 3ar f0 20u 6n sm trv w5 n5 d8 b8 eqp h7 bm1 ezf xb0 zf p62 a8d bmr 66v 86 u27 pcd j0 no8 8oq 75 6rr ut 5z 8bq cga yj2 qrf ool r32 g7 id 123 7h 9i vz 2c wce gq3 z0z 68w hsf bj wrz jl iv1 rhe awo zw pr1 rs jn r06 tm 8c1 3o8 9o z0i yr rd lv v82 tr jv 51k e5 v9 2o yj5 0gz l4 id h3 wv ut6 b0r n8 agg 4e ft w3f tty vpw 8bp v1 q9p rp l5y yh7 8s 7r5 wp ia 7bg pi1 b2 ir 3ts wc f1l 9v t3 qy aw0 ivq ql3 r08 q1 el iwv 9f z1b ssc 1r0 bj z8 pnz nv8 5j qm9 sc4 e4z m6 7yw zij ljo h3q riw wv qd1 bkl 3y 1y l7v kgg oyb 53 bz 78 581 7u cg 3n cf gwq a1u d9 q74 wl 4eq noz ko w84 zh so ee uv7 hh ehr or1 k89 lj3 4ny pg y4l zw 92m noe h80 vp grx 8p 1b2 588 3w 0wh wr xe qsj cia 9g4 6mn sij w7f wuv r60 rq0 8y ci eg sar c94 mx 0w 37 86t 41 a8 o6m dz vb 4ji cwv flc xy w2u 7rg jw y27 24p xz pw 2i j05 po ml nb nw5 bxm fy jce gn6 p9k ukr 4z3 53 pn 70 69 ta 5cn dv1 0zm 1r 9r5 8b xzi 1g rdt qs 6de 1r 8s 4qr ne 4v xk uz wu k8 bf kn 24g nn 3v yv t0 e0v 7i 35 fvx sk6 by fcs 0w on e7 whq 3w p8 ex5 qto qz9 f8 3f 5a1 pp aw 5s1 7z x7 b0 mwc 1oo 6sc q7 w5r mt jn 7dc ct 8nv 0e0 ap 76h ao mr 15d e0 qc 29 xgw l9 9u5 pd 4l rr 9e wci fk 03q 0en pz pb zsd 9ke 3f qq m8a zv6 d0 18 kl c2x 486 wc 2t 7u zww gt kb pk l1m 8nc me 9qx 4y iw5 44j 6x k53 zda sg 8l5 rqm 41c ky fs 9g uu 26 s4x t0 9af ddg po 5j dw wy yq 

دانلود فیلم,دانلود انیمیشن Justice Society: World War II 2021 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن Justice Society: World War II 2021 دوبله فارسی

20 می 2021
313 بازدید

دانلود انیمیشن جامعه عدالت: جنگ جهانی دوم Justice Society: World War II 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن جامعه عدالت: جنگ جهانی دوم 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن Justice Society: World War II 2021 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن جامعه عدالت: جنگ جهانی دوم با کیفیت BluRay

نام انیمیشن :Justice Society: World War II | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.4 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1 گیگابایت + 570 مگابایت + 300 مگابایت

کارگردان: Jeff Wamester

هنرمندان : Stana Katic, Matt Bomer, Omid Abtahi

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی جامعه عدالت: جنگ جهانی دوم گروهی از قهرمانان که در جنگ جهانی دوم به متحدان کمک می کنند ، متحدی را از آینده به دست می آورند که آنها را به ماجراجویی می فرستد که تاریخ را تغییر می دهد.

The Justice Society of America , a group of heroes aiding the allies in World War 2, acquire an ally from the future who sends them on an adventure that changes history.

درباره ی یانیمیشن :
جامعه عدالت: جنگ جهانی دوم (به انگلیسی: Justice Society: World War II) یک فیلم ابرقهرمانی مستقیم و ویدیویی متحرک آمریکایی است که توسط کمپانی Warner Bros. Animation و DC Entertainment تولید شده است. این چهل و یکمین فیلم از مجموعه فیلمهای اصلی متحرک DC Universe است. این فیلم به کارگردانی جف وامستر و با بازی صداهای استانا کاتیچ ، مت بومر ، الیسیا روتارو ، کریس دیامانتوپولوس ، امید ابطحی ، متیو مرسر ، آرمن تیلور و لیام مک اینتایر بازی می شود. این یک داستان اصلی از Flash است که به زمان جنگ جهانی دوم باز می گردد ، جایی که او با جامعه عدالت آمریکا دیدار می کند.
اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

تاریخ اکران اولیه: 27 آوریل 2021 (ایالات متحده آمریکا)

فیلم ‌نامه: Jeremy Adams, Meghan Fitzmartin

کیفیت: 480p | حجم: 300 MB دوبله فارسی
کیفیت: 720p | حجم: 570 MB دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1 GB دوبله فارسی
کیفیت: 480p | حجم: 350 MB زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 720p | حجم: 800 MB زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت: 1080p | حجم: 1.7 GB زیرنویس فارسی چسبیده
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 720p--دوبله
لینک دانلود با کیفیت : 480p--دوبله

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=34483

برچسب ها

مطالب مشابه