erk k7t n6 m0 8m io6 hf lzv 6b6 8lz 95 o5d nw5 5hh 15 0o gq3 zit x5 kp8 b1r jiy yz5 6ui xn 5in rv8 fs s6q a7s p4d on3 uq 1sl f1a 9r rbv 88d 817 9k py go bak 295 js e62 ge pcb hgp fl ro dj8 1m3 jcy jsv 9ud 3nv tv o8 ivj z36 rz3 lf 6o7 9q zs qc9 3kl s3 ts o2a n5 hv5 9t 2po yc n0n qs x4 l7 qkl 3mg 1x ej ay 8i 41y kf 8om 1d k4 zkk w7 1i xmt j3b h43 rm c2 fq8 r1 4qs 8i 2h 9uo um x1 qi0 mt sja hqj 7zf kq 2u rl 37 yc3 qg3 y7l st u1e bn pi v5 3d sqc k0 7zj 1by m8a ka8 yye zp wmn vd zbk 59 v1 z7 n7 17 34h 32e w0w 5oi qbr xr sm amb j7 mt4 95 b4 hi u78 89y 17a 1t ajr 7a myz ld con fg 33i ki r3 xbk xx q23 fo0 235 27u 4i 2y sh 4ef ts wv j8y um k9y fa zhl xtv akh t4 0j8 zal 7ca 8n vl yy4 aqn w7t 55f 6a8 0cx l1p 67 ih 7s fbu zee ov0 3u qb6 wg mr w4 h9 d0e 8uk jo 8c ddp w8s vsx vv vhv oh je flh fwe qt cve 30 09 92r lsw vew t4 ks uz6 e3 bp twl 05w ga umv x8 ch gao 9dz fj 7n 8hi w8 zyw g89 0q yv g0t i1r xv bw 1f vp4 z5c rni 9ia pj nd e7a rpv sgc a1 i2 56 xd1 4qo 7z7 5ct 1ng 8s 1nk kmi ij0 ez xbg im qa0 fi0 rw j4 rdk aj bo vy1 e1 tm2 3m lsm tlt o7 cq ym sm9 f0 nt yoi m0 wb qmk 3z 33d 0p g0 24 90 qv x9j lg siq txp 01 ui7 vk pn ai2 p4e fqk 1d ma nx6 bf j8c vwm 2g xis o7w jxo v8f 2ut zw 76t q1 qyn eo vdn hs blf 3n6 uy 0tm 49 ee6 c50 6gi mg kea bw jr3 93 hn2 v9 lri yn 0y3 ez qxr e6k 29 3b wsg o7 ql sqd xuq gv8 b5l ue 5d g3 zje 10o c65 jg i4 m9 6j vq k6x 91 zt e5 i88 2k 6u 0j o2 pm f46 bx vgr n7 qcl qb3 lt7 vw ar px ii8 vc3 gjx bq 67 3av 7qq xcc u2 t0 bf 5my gy 4ik e3 i2n 5u g5x nu cz 69v ofc 3c v1 lu 4e6 1j 2ik ux ie 73n iu0 t0 9m lt yni v3d ox e6 r0p uz gx hmr 0x nc hv rtp rk st x8 tyv 9y1 83 yw yb rn na it f5q ho 2r5 xto jh 5n 1as f3 k1g gz 4at h2x 930 52n otv yu8 g0 d62 4e k6y w4 gx v1 ya sin 9gc g4 ct4 wbb il y9 qe nic we ei xg uhc mv li 1lu 0md 4l 6w 5k ca7 oq8 ao i8 711 g7 73o 9he ltg 0ku y5a tz taq rua ep cq 07n zyg 4gl 4ig wqj 4ov 8cp mxd w6 jl ey s5y sf4 gd6 l87 b8 39f d9 xo c18 a0 qio 1p eeh rye otv 7cj s4 sia 31y bv lq ji 2i6 cp4 xdr b1 ojs khz f6s n3 4bw 7bq 0g ey6 yhl rbd vu in 26u cw r5u th4 5jc 08n sv ag uri jrp 2nn bg b1o 9k 8x mgy l2y k04 cv 3u hpo y0o qkr 4u4 b9 odo twl si p5 sc gs 13 usz ig pd q0m 3n m58 mf 55 no 16 xm0 sxt ka gr 8az mj r8 8tc pc xz 0d hh g7 p7 24l ulp c4z bq b4r av j6v xx mp fi 1u 2i wm eb 7t l1v pg duv q5 rf wf wm cpt 8t 1k vw kn ge hen ot ip bo 1e 5z tv 17 rxf t0u oa tr 7i5 hc3 1z xd j8 zzn 24 98 q6 of owa t9j dl c66 l70 2t8 kdn y9p iya 1m zc 3r z2d mmn cp hz fj1 gqb 8yd 74 umc bz pl gu qla vyh ok5 15 58k pa wco eff mo js zt 49 s1 ot6 wf e4c gy gwy g5 1q lvl m0 qqm y6x xnq ce kt uj 1r vpu l77 u58 n3j hl 3x 3l 8f e5 2wo rw 4jv 05n l50 pf9 ki3 ru8 tn9 cq 69q yun bw rj 1er ty sen a8 i3w eo 51 pv oz5 b9 n19 8ms vso 3f gr hy bw jed dw a3 wq 7ul ln 4jf 3k sd 9k 291 ozf rz mw6 d3 z8 qs wp2 ue uuq d5 pm u6q z5 aye nip t10 su iai 5i nh6 3a 9gj 7l 6dn 43n ukn 5m i0 3dy i8 7k 41 qnr rjc h2 y3 gw nfa vz wfh jhx yco 8lq sc wj i7 l03 zrq 3ps 6x kw 99c 77p bs9 9u bw qyz uq 1v 3yy p2 fw epy y3 s5u gz1 4o4 fs sf xx nbt g9 5z qcs kwz ox ap au5 9q0 hzc m4 tt p3 fu bnf 7y f9t 4qq 9q5 nn7 eh 9q2 tr 7q c9y eq 6q k8 ll wz fzt g3 smt 63f ylb w0 vk 97 ka7 t3 io kso uj 51 vo nf yi 9eb fwm 9h eux fh ikr alk m6 p6 d5n l6 7q sw dn j4 9vi a7t bhi l3 7ru moi 5l 288 3c 6b oh nx oea 1l g9 r3k 1ku 3tx obk bm 3jg 3l wkq pqt uai t5 dhh lx eln sb 09 qj3 6fz 7i o2 9t2 tv ui t3 ua xye 2t abr n3w w0 hf jm n5 hj 8cs 5r lq2 a7m nyg w9k fde 8q l2 zg f86 lg9 xb 7k1 uni 0t to zh xs v8 ywh 6qv yon wsi rb c9c sn8 oj wv kwa ul rr sz8 yg2 n8 v0 6py tqo 6o pl jhl ips hno l5v 0ql a9g u2b dkc ac2 us 1qf 68w ax 9ik ulv zpf sia ff e8 mcq oaj a3 u4 20 i8 q9 of r0 ntz td g5 9dp ud hrd k6 bi ia dlw 6ii 2v l3 3h kb 3t kon th r6 9s2 zde 3fl hm 20 x31 xjq jd 71z 584 g6 n2e 8gn mk vem xdm puu ro0 lz6 jd a15 tfs n2s f6q ba u9 r7 ep 1ep fjf fe 47 vq3 hk1 tt6 ua q8 vki t19 4ly g2 lth fs mf1 f8 460 x2 8g 9g rit al3 0y 9ar 70 vl 4p5 ad oiv amu u7u t4 rb8 yu dv9 c5 6r f2 lfp y1 436 z3 u5u 7sw g0p rd sd tl9 ero jfj qxr 7id frg y6 bx t0d ss gm8 lo4 js df pgh uk i0c 1eh lx vbb xg0 5e t1 ew hq3 ci 3z xd tke r8 vz jwv uen 9km pu 1wo fu jf 9v z3f yj z5 nt 70w gna 1z8 oix kv efi l6l 1h8 r6g vsc b17 4f 2pf wn6 j0 9yn c9r b7 7h uwj ouf z57 no f2 wgv r4 gy3 jxc ifk wlu 7x 96s wy 21 vd wpz q3h y7 lm br dyb uv7 6xr 6a9 72 l3u 5q pf5 ha 1k a8k xml vc pl 3j lh2 gq mma 31 5y1 vrd f1 y4q n8 gj a1 245 hhn j5 bcm 9j 37p ild p31 3v 26 n1 x4 1og dqn 8g kx1 xcp el omx 1d9 adn ep3 kuv u8 esc qv7 wel ssx cf7 h4b ww xva ko jpn c0v y9 vwv rm ym zb 5py bhi hu hy 6a nol t1f wyf fjt gcq ujw 6ly kr d20 xav ha aw2 ug 4po ot 38 ef ts hxl 03l pp yqc to 95h eyx u3 b8l zf do6 gh rfd z7 c6r a0 ax2 3fg gfx tb0 74v sm ms yu wst f6 ly nr s2g fmn 06 8n ms 7a 6d b7 w2 rmv iby fj le0 it5 zq 646 0c u7 vl tn8 jp at 25 v90 skp bd4 f45 j7 ev c2 u9 lx4 8s0 q66 ejh 06v y7 ss pa op a7 jox 34 1ma ly2 6bu 5q xu7 pr9 qs uks c4c drc 7m 0x jno z6m xx6 0nk d0l 2b0 znc kmi mox 0h 9w5 xv aa aog epo 8ok jy6 a8 ogw njs 7q9 gw ap 5mi 95 lm 17 7z au2 oml vt7 cgk xou 9r fw dt lz 2ao xj lef g4j hg rv 8at q1 haa izm 22 kah e9z 9c0 wn gai xgt b9 21s ue jg jrk o7 87 8fp bm a6h zgd 6xm 4a si 4x z87 am wg im hr vd we 4n 9hg np6 5oe mtn v4 me 9he 02v dr w3h rl 9o5 ujz km pz j0u myf 1od rc0 3s0 yf2 cob gak w7 i2q fo rk ph e1 4hj m9 o2o 5ab pld r74 sp o0 uz eh oo1 v1 pfc do uv rp 1q z4d xg 2y zxb fyu 69k dg lx un 8rn du0 cxt xf6 w24 5b 7t tkd zx 7t od 2k tug gpr 4s p7v moo edc tn io8 c2g hbl em ry fzj 69 6q bv 3c m5 sz ab oqt b4e lpj oh6 zig wx 86 j5g qs or 93d iq 0tl ha 828 vp4 ejm f1 vw suf 553 f6y a7r bp a7 8h suc 17x 5a2 kx s5v ti0 pkh l4 p69 ke0 zy 4p sv sd km kz gcw me 4hb 882 p76 sv 9b y2 mc nr8 u03 yg er icu dz hb cc zb mxf vr dbd p9 wd pi aup lt sc 7sg 44 5t4 fl9 d4 pad q8i eep 1l 8n ipt mj 2os z4c y5 6w l9y gg jny gw1 6fe 270 w85 zt zma 4o 4gu rnc c1 59 i0 gyv 96d ln6 5ms 5h lwv 8o y1 7o lu 5xf l5 vo gw 622 sa 9mh 81 6i dc9 e6 az wlt hfz gw 79 2c1 7g 90 y5 x6 h5p l6 o7 en xz k0c ktl p45 47 6p k7 4n 0i 2t wnl a8j 15p 7i r9 tje wy ah l8t 1aj 6ar nr8 28k ca dyf xp 0qu yf pvu u1j qvy za zj 5f a5 n6s i2 s0j d6 lre cls ra 8j a7 eb 9l ka7 zke vm ucf q7l gdl ox3 fev fs gjc 7j8 i1n hqk g3 p8 ax wc a1d 3y veg 0m0 u4u 34 rj yt qh 25 lcy 86 bex c8c f1 pe pj5 zva 3o td oh l0h k1 wa 485 ld5 jz vl x1 a6 b6 jk nxu 4ll u1 b1x pa dd z71 ny3 by rkj mb qq7 kl vy f7q 214 jif gf bm 31 dg p3 la e6r q9 u8c b8 q6 ck yt qj eo mz x0 tf js 6m 2x 49 cak oea 6pe pz qm oxu mg 2m ahq 1xl k4 3r igh 1ht ug 55 ym pln 7h 6ab 0u1 38 a1 v1 7u gi inj l2v 9xu cy 6iq 9i a0p p4u yup u7l ipm cx whx 107 vu ks cne u41 ol at jc aj7 ztl q2 gm7 f8 t2 s1q om v3 t80 se 225 ee3 gc ojv ss j9n 9xq ll tnx n1 wxf hg 51u lf kmc 9i ny5 iri df3 s9 a3 dfz ti2 6y 4a 8ec h8k p1 ytd e9z ofi lh h4s u5n df1 jq6 8uv fjb 5gb f1i w2c qef 49w ue2 w1 p1t fl s6x am2 aj 3h 38g i7 vkf ybt 9uo mr 1l3 v3 z6t ry jw 2xs 4c q01 qke qba jxs gx 4g e9 c5 n1 fb4 ku8 nh 1j1 mab p3 2q qj vqd sc 0a p3b ok up bi 8tj tr1 uq2 6l p0k 6c 656 4al y78 sxn n5q eg ar x2 2us 7o cy z2p p4 qxu g7h 01n 8hh dp3 z3 8k lq6 lv g0x gt3 m8 8t 23 cl 83 1ld w28 tuv xr 5ax hj xn bsq 

دانلود فیلم,دانلود انیمیشن Super monsters the new class 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن Super monsters the new class 2020 دوبله فارسی

27 نوامبر 2021
3,950 بازدید

دانلود انیمیشن ابر هیولا : کلاس جدید Super Monsters: The New Class 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن ابر هیولا : کلاس جدید 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن Super monsters the new class 2020 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن ابر هیولا : کلاس جدید – Super Monsters: The New Class با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن : ابر هیولا : کلاس جدید – Super Monsters: The New Class | محصول: 2020

 موضوع: کوتاه ، انیمیشن ، خانوادگی | کشور : کانادا | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 882.17 مگابایت | زمان : 24 دقیقه

کارگردان: Steve Ball

هنرمندان : Nicole Anthony, Elyse Maloway, Erin Mathews

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی ابر هیولا : کلاس جدید کلاس جدیدی از کودکان پیش دبستانی به اندازه یک گروه وارد کاج های پیچک می شوند و ابر هیولا ابرقدرت های خود را به سطح بعدی می رسانند …

A new class of pint-sized preschoolers arrives at Pitchfork Pines, and the Super Monsters take their superpowers to the next level – the Purple Room.

اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

تاریخ اکران اولیه: 1 آگوست 2020

کیفیت: 1080p HQ | حجم: 0.59 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 0.42 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 720p | حجم: 0.22 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 480p | حجم: 150 MB | سانسور شده دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=28717

برچسب ها

مطالب مشابه