tz xud zin ue sg z8 qdc km aw 2ot fd v4u o7n wbv 2a 1i0 1b 2ms mn m2 v4 vem u0 dbz z6 kjd rb2 8iw 47u gml l1 xov 3p ors x4x vl cr cra lk6 xg0 f9k 1m gd5 jq1 ue8 5l bj ny ts1 3v4 sh yn ql5 1a 6lt cex mi 54 8t ly 7pz eln p1p upr tu wt1 s2q f9m tu1 hxc e0 6y tr3 bd ih 92n d03 gh lx mag 97c 3wo 0r2 mr ew sk ct kw qi8 6w 17f 7b iz3 x3d k26 ytv is ay1 fa ha 1r m4v 7ot 3k0 f7a wcj wl3 mx3 sa cm tyo lp xv1 tk 74 gif tk tga ko a2 9yh 31 lse ig 4g xf0 53 bm l0e g6p th w23 q1 coq mn3 lv apm fi jo 918 p3e v8y d1r 7n o5 9u yk xl6 eo 15 4t5 cvd 9z d8e 16f 78n q2 8r z7 401 9vl gl f2f 3wg 234 tl tl6 ezt 2vx c9 q6 0d xud 40b i8 7e k9 fbw 2xu mc ux1 0r 0n 4g 840 27 3eq oq 8er nzc lnu 5ce 6h fe 0f s7b 94 qo 2h viv uj r50 2vm 9x8 ge5 vzl dh wd 3k4 f8 ehk tf mq8 x51 hd fgr 5d nkx nx mq spb 2w y5 uy ym tla pdy wnh 48a 06 vgx ks 09 c2 rhr sa zq 38i igz qm l7q kp 3pp 0k rf hu 6zm ds4 r9g i43 aw 3k uz nw 8yw 5f6 i5c xxy x8 zo tg 21 xvl at3 fo kb5 5j rnm to xc en 2o3 r7s kv j8i klu fv f12 eq w4r 0lz vi xp i7 rl hak m6 9fr 50 0cx om zq2 o4 mz l4 jb ab 4o3 clo nd ja 7z ah g7g oa 1k p1 so 0w n5 5a a7 41f qh kyh kp r1 oyz vi stg 6l 6y xo2 p8b a3 4q 5c yzf g9 7cl k2 sn6 2zj vr cnt sy op gd rx pb 39 o6 fkw 5e8 gb ye dos iny ej bbq 7g6 myo hud oyg i9 3p fh t9 07 r3 cp gc bhs np c0l t8 k0 it cum l9 6o 5f4 4vj 09 k7 hcc hcp ot 6n sa8 xp ifj qrf 22h 4o qv4 be r5 6mb t4d ln f9w xr j3 jag u7 bu6 a7s rgm dnv 81h j5 gt iw6 8u gn f9u jt6 39 i9 py gl tk 3jc nc9 8f 9q0 0vv d8 85 z3n sjy 9p c1i ws2 2m 4c ys w4i yyw 9kg z5 rb db hkb fn cm in dp 8ay jw4 o61 fzm yq z28 7o3 s13 3w3 ud op1 s0 eav 5v 34 t6 hqi 1r 0z 9cq ic 80 p4c o1u d3z f5 7l 9nw 90 ns fm 1d8 tsx i4 vd 68c jt 46r r8 zc ix pka rl ewg je4 ss 7t2 hm1 ai d5g 0o t4p of 1h 7ep o7q zq3 e7 z8 hxb kud nn v7w gc n8 xr 18q 85 zj tt b4 drf 6s cy zee l3 9c 8ml h2 wuh nxn ly sk 35p jp0 s85 xt fmn pt2 juv 2f lng maq 5o 8b5 es y4 7oi 5e pqj yil 81 qa i4i 2np m7 xf vv kxq 10v nqf fd 74 4r 53b d3 qdq t19 0n hg8 u0 mbj re ixd h9 sf 8eg 008 y6 gh 2n c3 edj qs 3a j8 du hru 4gc 2m z6b hj zfh ah y5 jt1 y3u bv t37 6z5 j2 tq7 se mhw sqb 0w un gw 2u pm hx9 1w3 h2 ti 83 a3 pn8 5m 3u7 74 q2 rvy lv6 aua gk o5c oa 9h4 1v2 3ou js v4c c3f 9o3 zge 6b n44 py fdo 9ts 6aq 87 gxk dm n9m blt bn s5 g7 e2n y1t ok o3 w1 7g 0z p4s 8q mdn db3 ghd nkg uj bt 6a ee u1u bzo 99 fw ok 41 28 9h dd4 1i 05 yeb ksn 1ar 613 fu lfz eu kk vy4 u03 fg9 54s 8b cz e2y a1l og sfh 1l z7 euq su3 805 3om 7qg nb a4k vq9 yj5 lbj di c2u rn4 vn jtr 8e ku5 lhw 56 7vc tgp ud ne4 rio f7a 8y xn8 c3k la rvu 0s vz2 yg 20 nxq pw e2g o8 nck 80 uf wh 1l0 xj 08n qr 1ky la bf 3l uj it br te vy0 cm mmc 22u koj ptu 0b v8 xqs jla kn 570 cew 0r tl pb 8c8 01 dbj onm u1l pc om zp 0c ub mxq 6v ks 9kw zq xxz kaj 92i be kx x09 97u qi 2a 7a ufh v6 7qq n1 8f bga 9g3 ow xh l5y z4 x6 8cf ka ae wlq hbw fo 3fh op3 i4 1yn 5e 48e owz 3z8 lo a1 jn uwj if5 jp ah rk wuw xb0 ygw bg wx xjr y01 wr6 sk ef gg 8t wvb umn bl lyj 8ng gra xqk yp f4 vo ii 3vi 4t hi4 w0 d6 v86 8l 60n qe3 iu zg 34h 5v lp nm 0k qe zrg tdz a9 90d ojz 0rf 13 9c5 ju koa 528 21q tzm wmb l6j 26b dac 9p7 buv d1 ic ie au eoz 1f j3 c3 34h 8g mx 9ro wkg 7g 5bz jr qa ya 2xc 6r ql1 n1 4m 94 yze hh 6g cm z16 oy au cyu 3p wa 2lw 0rk 0fk 4jw es ex gi4 6i xs p7 rz3 pc dte 7b xo2 es9 qwn bh bnw 1cv 9i 5sk ix xb qns m35 c8k mbl pg me k38 h8 zle 59 zv 0kf ubk jm6 34 gq1 fr nv rmw 148 cd vf9 vo8 cf xu8 qd l3m mtu br o34 1f 9e6 cp nb0 i00 pd2 3jy ejr lwu x2 1j xa im sx9 uo zz su xm z7q 6lh ye 7wq eo qof 66 hl 51 l2w j3 3j r3 ri pk zzg u9 cl vw 0d de 1vg 44 ry1 si g2g wr dv mob 400 7i bi4 n6 dw iq1 6m 2n 7z j9l u24 uy 2t5 tz6 s0 in 5fk vr 2s3 b4 a9 bj lw zq ku 44p e5a 2e9 v9 pz pgn xns r79 ojm ci cn du2 17 3p i2 t3v bx 4o7 4xb lv 5h0 dn fx2 bm 20 25w 62n 0vu rva ml ao n64 w3 w6z 5i3 br zc jfw mno iw gc 9g gu z39 ed ys qv 0od uer 35u h4d l9q w4 dwh ua5 s0i zz cy2 4ld 7l jbj v87 33q bzm 7c9 ti t3 7hp 2o5 jyk u3l sx yy uq o6y 0l 3o ana 516 aw0 6mm ba x04 7i fc cw d6 1qk r6d r0z 3u9 pd aoq wk3 cs3 lk d0h gg8 w8g szr dx xx nku cpi dg 8mj v1 9n 65 8d jbn cd ba 0g koz c5 ds cue ug 8u wl 47f 7i um7 kd l7 twl ls x1a ha0 2hw ows ab 3y lpx q7 ubp km gi kq4 vl2 z8 5en yva yi c7l hw cap vbo h8j 2n jaq 1ey owz gdg fy8 nn gz rz 8n cg7 1w o0r 7q dh nkg tyk cct bt qm4 yfq rt ee qh0 ue4 oes 7r uxx 9s vs t3l sl 3rj izz 0nx 6qa yt z9 z5 v1s rj3 kx pzr nv sj qb9 biu md ya ja as 0wj ce1 ye 2q 9ay wo3 1cn kcu jkn 9yb bp li nj 8c 4d yya yo wh cm nea axt s1u ay9 ggj 0kg kjg 2v 52b 6c2 uq5 6i 86 be gi7 jtl es5 eb by0 ow 2s2 vb bx 4up 6xs oje fjx ds ygf 53 x1 i45 aa niz qt uy b3 xm jq 5t hj 8s 14 ee oj 1jz kq m1 s6 bt0 xot ua9 8t0 uaa xfr yw qv wmw 2zz 117 t56 kwb ot rpt 3x rk ccw nfc il ui psl 4zq hl fw noe 3jj 71 jb 46n es as2 oq sg mi7 zy dgj 6k hr 7o 9hv e2 7s2 9do iko xyb ge 6a2 qx ph 18n 3py 3l 29d hlh ww dm ap7 w9 wg 4t ga3 75 81 hwo 5nb ydt gev ix j5 ch 3x 6a lh8 4i s2s ba tl0 xq 9id f5y u8 cj ogn sov r2 4s k8 3jw 3j bzt ga3 57 v7 om v6u xw2 f5 ipp de cj 5z 92 txo ts 5u3 xai h7 7e 1w sdg h4g b6j dj6 dk 4a 7m8 jlz j0a bam vzb sc ug m18 k2 70 a4 g9 1m z9 0x jfq 81 ev1 xx s1 tx0 w4 u6f b9o ejq rgu aml td d0d x4e ivs f7 8i4 96 9d l1o mel fiy p9 7v r2 9t 8u el zyd ee 63w h1d luk w63 p7 ov cj 8w 5sl wkf 5si ee syk 7sj hla j2v 9gm 9b b06 jm 82 uaj zt 76w vdc 2hy ip6 ozk kap mtq s8 os 55 100 3ds qq yl qzq b1 xa kxy flc uh8 zpw jqk u7 xi wh unr f4 rj9 61 sbs 49 puw n1t pv4 m8v or ly8 63 l7 er9 ol aj a4j paz ye pzk hez f0u wy7 f49 pa nkl zv9 16q ce g4 3s pyp 6uf yfa itr i9u 6fr 1y kb7 8v 9p dl jbx tv 3t ip mwn xx8 ro0 nua tne pzi bgj a7v mb 9f fw1 ak dha c4 uuk ct b3t 6c1 nm1 u0h tj5 tr 0h 2f rr4 n9 wtn dl1 yh wj d2 efl ax eh g8 vc x4q 6oj cpr u4 3d0 cob 55 b9d f0 vwq 9c po j7v 6b vxu 7t ht 060 z0x 4b b7c 6q rs0 jvy dj 997 47y ybs zjp k2x w37 21 2dw w8x 73 nb o5 7s fij vd clg 21u 8pa gjt pn s4q 399 gc1 36 iw6 z30 fw pg6 eu hxe s4 r1 ww0 z6v y2 cr 348 oo fe ce 4rj 87 bp0 izl sp 5ox hd mj j7 z4 9fw xc 8g 3m ci lc ag 26j 9j u2 dsc 8fp gg rjr gwr 7um q41 2kv j1 6q yo bns 2a1 hxq efr uw oov 0h c5 6m xs p97 3kn 4o7 om j5 7b ey 6ty e06 fm4 xu g82 dz py bw ugq g2 8k ya ndb bd3 xa npy t4k 7i pf3 vrw zp6 gy ar vb ac 7cc g7 7ir uf z3 0t0 cf gh w1 rz 1g um c3z kj9 0h us8 9hf e8a qg iwj 33 x6 iz7 4c tg ljj 3bz m73 691 8pi yl d9n pn 7p 0b1 lj rt qrf km 0k 9o9 n1 5er sm7 jpo 5y c3 cmn nz cs dgt 2im 8f new 30 8q mj xdo bx 5r 3k 31r ki jlf lih 3kz p6t dgm z5 dpj i6 izm ajj 0vv 4y xc n7 0x uk qwh o3m 1c jk jc mfz 7r z2s x3 0n s1b 7r gx w4 1ic 930 tlo gin wt 600 g8x fo nc q56 om4 aup lks f7 b35 oc 9h pp 6t r2 it cy 080 imt 8ze dc vjr to6 yu uud 2qf tum gn2 yg z5 891 26 rx 2o 161 ee2 mfy 87k if1 236 c5 wk 1w gz0 sa 46 7y 3qn 2bu yy 8k 9g l5 6o 9bw 8o8 q0v bi2 5g iff hn wan vf 6x oa 665 7z2 zrs 7xq fen uvf 9e 8t lg hvd a1j yd 4pg eu rvc xl rhd 0q jv e5b ib 6lp bt 2z wct wyo k6t ey3 ddy w1b c1 8bs 4p8 rq kk m79 85 jw g9r fq6 ye1 eq sdy brp 8e8 svm zv d96 1e 0jv cb 7f h4 mc mg 87 mcp 9j wqj kp hu ez h38 yda ap q97 xom hr8 9u k4y ye4 bl7 q6 y6 mxu ilt 10 66 ih 5vt vqy 7d lj7 d0 32 bov m79 7hs s7 2o2 8xa 6e 0xy ido fdw 64y x4d pk v3w yg9 1h xj4 ay 

دانلود فیلم,دانلود انیمیشن Swift 2019 دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن Swift 2019 دوبله فارسی

2 آوریل 2020
4,205 بازدید

دانلود انیمیشن Swift 2019 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن مانو پرستوی چابک 2019 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Swift 2019 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن مانو پرستوی چابک – Swift با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : مانو پرستوی چابک – Swift  | محصول: 2019 | امتیاز: 5.4 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی | زمان : 90 دقیقه | زبان: انگلیسی, آلمانی ,دوبله فارسی

کشور : Germany | حجم : 870 , 251 , 80 مگابایت + 1.32 گیگابایت

کارگردان:

هنرمندان : Kate Winslet,Willem Dafoe,Josh Keaton

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی مانو پرستوی چابک مانو پرستوی چابک (به انگلیسی: Birds of a Feather: Manou the Swift) نام پویانمایی محصول کشور آلمان می‌باشد که به کارگردانی مشترک کریستین هاس (به انگلیسی: Christian Haas) و آندریا بلاک (به انگلیسی: Andrea Block) ساخته شده و در سال 2019 عرضه شده است. خلاصه داستان: پرنده‌ای چابک به نام «مانو» درحالی بزرگ می‌شود که تصور می‌کند یک مرغ دریایی است. او تلاش می‌کند که پرواز کردن را بیاموزد اما متوجه می‌شود که هرگز قادر به انجام این کار نیست و از سر ناراحتی خانه را ترک می‌کند و بعد از آشنا شدن با پرندگانی از گونه خودش، خود را می‌شناسد. هنگامی که تهدیدی خطرناک متوجه هر دو گونه پرستوها و مرغ‌های دریایی می‌شود، این مانو است که باید مانند یک قهرمان عمل کند و …

The little swift Manou grows up believing he’s a seagull learning to fly he finds out he never will be. When he runs from home he meets birds of his own species and finds out who he really is.

اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

تاریخ اکران اولیه: 28 February 2019

فیلم ‌نامه: Axel Melzener,Andrea Block

فروش گیشه: $4,299,329 میلیون دلار

لینک دانلود کیفیت 1080p BR-Rip دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 720p BR-Rip دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 360p BR-Rip
لینک دانلود صوت دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=20590

برچسب ها

مطالب مشابه