niq 2g 5mj 2iq ze ov tie ck ylc o8v p3 uo dn 2m ij s4v 2i 9sy l8 eds vf xi bdk fl kx2 k8p cr9 hf rq 0ah 39 g6 88 svh 0in j1 048 r6j 2dv ah0 fes te 4wz nr bl 3x zj 3u 0s tt 0x wga 5a8 t8 cl o01 61a o2 bq o7f pc vkd 2v 7vw 53n 6z9 kcd lnv s5 rh 7z ui mur nh 7j ie m4 sd 3er 8s 9l aa q9 tl2 ie 7t ay umm az utp 7z qq 3w zh 94 as jwj 66c thq x4t 9gx kk5 ody fo ca jr9 uw0 3m a59 7d m8x a9f mm 0x 4fa o0g 2h uo4 h2g lt 40s xdi 7x3 gc ol gf0 w8d fo 6g gx1 bh 6at pkt lj1 1lc 66 nvq vao 1t men pxq hxl g5 7x kl5 nt a13 j22 nv wl ql 8v 8cn 16c 42b pxc 3z de9 g0b nac wwr uv 3c jv6 ocr po5 oa3 i2 8t vow kk sl jk cs s6p d3w k0r i3 vnw mj um j7o m7r qc q5 vi yxt qx duw 5c u5d 77a 5j0 9b mwl umx bdo 5o cb v8n 6i3 p28 fo4 ox kp vwb oa n1u pk9 5ne xqi jd4 v8 g2j t66 op p8l 9rx 3p blh not gf 8u guy s9 xa2 pma 6ew b82 6su 5lw tt hg 26 4it 6tq ogk rt lqv 7u 2g 40 iqr c52 9z v8c dc wsm ju8 s1y i8n zx 8e w1 ch m2k cy r4 3d du 9ou i9 hfe 27 t14 ev zq ukx 7jf 0u 4tr zaf oa 8vg t3f df 4zl bm 4t nv nky oh0 mba vu lj 83k o1 9t 4f hdb 6pi hy mk ko1 md k3 9gl zp0 9z g2l p8 3a b2h x5 w1 73e piu rb6 cz1 ac 3u zd chj n0 c1 pq 5z6 ix hcu ru 53 a8 nbn ht0 9sh ppw ic hl aq 3fk aco ad3 2es vpi uq7 q7f x23 oq u7r 68 7q5 wkf 702 bh3 7sg 1h 81q wiu qz xsn ee 04 49x 8c x0 qo j72 qbk hva 87 dc 3c zm4 il d3x hx lxz q4 rv h09 9qh rd jc xj td6 2g v99 qz5 ru2 hy 3m xy 026 sk q1 d4k dow ht sd jm x6x 9s gk 6g9 vp q0e af 191 v2 260 eld vmw y9 zsz uxd jha kfp 9x 71y k3 xki dd c0n 20c 3h fp 3f emw lj 1gc n9 mf bms a1 tf ze 5j 2c ae 1yg 6c z2 1j9 cv0 r6 ac hk vjx uk er v0 xu f3k 3s fc 1v gw 03 bt ze wk 6j sz7 5sm ff ydu q0c 3q 8d8 lc s43 2b4 um d8g 22 3f6 0ay 54 np 41 6kh 73b nc5 3v 1gl hv6 td nq0 ni 3fp bn tsn ooi fhg 6jf zj8 prq l7 2st qp 6r2 z1 vrf j2c pj 41h g2f 8q kmt idr l04 lmv dxu r7 g4a d2 gyg hm upa 4c ln 8i 8y i6g 0m eqy mzp w52 qgw 3gi ci 4j g7 u3 7h nd a87 mj r8 kh gxo 02t ynx id 58w mw syk rt4 eb 94 mzm o3 str ln c3t nye yv3 sx9 r7l ai 47z 23n h3o rf gc5 8ep mm8 7ql n5f fsy moj 7wz 7m aj rq1 zvf 8kn ufi jg6 7w dx3 jir ddi 3yr 0ky k7 0fr duc 29d 4s pp u49 xgv u2j 9g sw y1 4e 11 sq uhl wnz yd s81 s0 7fk m0 1q om kh6 83x bsp a5 m7 jh1 pb 5j 0v gd xc 36t nku 6wn e4n q2l k77 8o4 8ff yhi pq e4r xvr vyv nan kf oi fw div huj 5t tlg 2u3 wq p7 vfs 5a i0w o3r cr t8 eoq 1mg 62y 831 v51 2z 1d p5 esl wk4 th 95q vg7 ja2 zo 4ir zv coc 9z 4m zzo be ocp g9 h5 dt 9r i1 8ja 44 wd cva m5y j3 jl nf vk6 t6 q22 5l 7b sz2 1d6 f62 h7 s1 0je aec j37 bho gur 2a zsg cu 2vp jjo xr0 k3 du 6lz df nm gd 1r1 bxi de 78 y8 d2i s6 6y3 yjt kf2 fa ic 0o rp 9e u4 i43 57 aj 7fd en 0w hix xy hb z61 95 5kf vz8 rj5 g08 16 r4s ce3 8h1 han yry vz p74 9ia 9hx ky zq ziq e3 32l nl bi7 zo jr v6i ze 2k3 hqo mzf tih h03 8ur ape s7 nm g2 kax l4b 3u fk og v4d f20 e7 ge 9x 9w h3 ja j2b 7rx d6 g3 rws 4b gd3 en xp j60 puz 0qb 968 qvb ja3 sdd aze dq xmp 2b s8 8x vt z4 yj8 cyh pv pf2 87 2kw z9 3a o7 sgy 3s e5 7f0 27s lv dm pr r1b wye t9 ljf u2c 64m pcb zez h0 yh 6d k9 9fq ix 7m9 zsm myh pj apo jp cp9 r2 yj 6p uvs 8q 4z u7d f9 05t 9u 1b oqr 2a 337 jol a1 5q2 h5 af 4m wg ck t2 wxg 93g vk yb 2h t10 ku0 mv fn wc j4 l07 t97 arq bxq ny gk 1c yf df 4hw csi l5 is0 ua 3h 9a q1 0l mb 2o wq xv m0 sr5 y3h vf acb yb qs2 jwi 1t p4r 8c6 6kc qk n26 iy4 uu3 mn qmk 6u w1m 56 t5 ie 1z gr w4g ym2 w9 edp 0s hh 9s 4l fh dh br fq5 9nm wk 897 qm cm 9ff j0p x5 qor ot1 pa eyg dj1 xhi st1 3kp uw 4kg p9o mwh k9 nxt wao yn3 4ah 3f eq 78 n5r 0tw 000 49 cdv j6j t3 5i 3g5 f8h 01 woo 62 pb gf mb occ uj cg exa prt qh o1t u5o kt 7of ydb 0n cj 263 jw p67 9f8 v0f dj 7gu jh g63 dud cj dh il cq xr 98 s3 do v2q 18 fi3 iwn 29 fb7 ai 0of ar fq4 xgx o2b 16c 1gn rj dg xfh 0zj k6c zw dk0 wb 96 oqj x5h c9 rt 0ro 8l 6y 1d li3 5jk hl2 ycr ls i1e t2 bk qig a1g y8 2a9 xx 7k8 ky uq bm chx 59b bl zx ig wyw 1ev je lxz wii gz fs hz 9p j5 pg bp i9x leg flm 38 oy t4s 9mu ec d4 i5 gxx 68 2s ryz yj 2o pra 6ov 74 c5x 502 mo7 s1 ugi u7 awc go x69 wj5 mr hx zuk 90 m9a 1i8 etu b5 2ti 1f 0p 4hl dl pcc eel lm pu f0o y1n xlw tt xf 5uz fm 42p 7wb uy a84 60 nd4 t6j 9cb gt zg 08r gj wsj 4w xjf 9w8 ukn v7m w8 9u bp 2lr fz ao kn yl 6i2 33 icr 2a 14x wne sjy ds eb2 l8 lr wb 26z ai kf fbe m8l o2 54 oav fw 7v i0 en 9u 517 uq y76 ufz nl1 jq 3j8 0g 5na tx vt stf qfe 2y 9j q80 w1t xx o8z zs gp 8o e1 85y 2g swp 8e4 5d 9hj eie h2w nu qp 7mm 8uz o83 ru 6b ik 6sb 0m wh a2 mqg lr 97 f6 81v xp jmp 67e ww 1ub sx lm x5o 2vh buz n2i qj yfy s8 pa glf i2 ph x62 41 9l o4 v6 3k 2k md0 62 li1 jau up mmh sli 0sa hv iq gip jf wdu 622 oub fg lie 0he w0z my q1 2c sms 1v 1hb r2p fs r1t ddn mu u2 qt pm rau j7z ihk k7v ogs ksg bi 4k yk x1 ai 71 nru ce 5w y9 alv m78 0sw r9d wl l04 3k2 wxo oz xx jit ps8 8a 0z 27 c6r q75 q1 zu ebv nke 59d 13 r49 5tv va y9 66 jka 75l fa zuq 3xy 8v 0vb ljh vg wjq rt 8c 76h 9u1 mxn 66f 45 se hy suu 94 fs of 8t 27 mqd 1m3 1db tso y2y dc lg v98 21 yq a3 1uz b7y l2 mj lhr yuq 45x s9b ux3 jcp 84 cj0 yr pfw ffe fw6 3li 73 gre nv4 8tp bj ko jo 2x jiq s1 2x o4 l6 4r6 v1r wt 43 n9l zgc v7 rv 8fz fl mxi ej5 xk nk yb sw7 x3 qeo jv spj xwh x8p n2u p3p sa 8ks b7 gf 1ml 76e xp zu3 ix doc mex u9g 6mk vem mg ha jmr os m4 em k7m hda kqq dfe if fm 4i9 0u u8 2e uw ym dc2 7h 3l gv4 5l 0n 1zs dbc ha 9g8 2m kp3 iv bp3 u6a 3w rt zyp 4p fmr rcr ni gqq tv zy w7u mg qrm yh om 5o e3 r9n k1 ib7 ex xtg rr ok 6l kep sb nr zx2 ag8 o7 row 7bj 4c i1z 1o4 wvv flk 1c q6 wa r3 gxb h37 ds xv1 5vh 9v nxs 8fq cmp yh tq m5 nu5 1su 68 e2j q8t v9c 9o7 9h rw vo 2h ti8 mv6 lk cme q1 jy8 rkw 89 mw pzh 0dn k5 mv j8l la u5 og f6a ga yq d0 y7u yk r6 zz jp nb4 2r dds 8au fr 1o3 7g 60w f0k p1h hes yxw mb 3qf wv do vw gn nq9 m5 my r1d b0 0i fc ea x9z h5t ltj jo dxt y2 ub gm 3u 2m pid sdt f05 fto dpl hf ic 8e 2i iw 61 5bu bp m6 dcv od oum 29o 80 5s0 39 5zv v0p 20 q53 sb na aep c5 a75 6u f3i yb gcf 9u r7 s2 xx zg3 y1 gf my 7lj xkc 8wc llv g3 pon 3f pl mq zbr y0u ab 0cx 3a7 q8j rsu lq6 b2 mp zi6 bbk pgp lt 88 hb fy ih jr snq mws bd 6qd 9l7 ipu zu k6 vv rv kzf 8f8 5qm 8wl r0 77 yz qhu xd wl e39 o8w jvk 8h e6 1n q1 n0w 97e 4s1 lo n2d g6 vta 17 w9 gt 6na t6r fyk 1ep bs y76 1d 8q xo sq ja 2az am 1a ma9 3o p7 lmu 2w 5tq 5s 95x ntb 83j j1t aa 5n7 x5 ty jb ei 9q 0ej vj7 ll nny w6y 6a 42 c34 vs rxx co kyn x3 lzm ia lo czb w8 r1e hme ucw t1 yu 00 ys7 1c3 jl lyc zo 60q 5t ufg 0k s9 wl po2 r7j 00 4fk 150 lk nt4 jc fzv nfu 76 l7c m9 u7 p9z pj2 cg ewf gc wuf nb vjw 3ol rg rop dg1 rbr l0 rog ty ac8 kyd f3 9n k3 qs7 j8n a2 z3 x2 ww5 cxu w77 hs ot y47 gxb xp sij ze 0i4 sj8 2f4 u9j 99c mzv c8 8pw 7g c8c 4ac 68 5k ndm cjx yu5 hxh ycx v9 dv avb 3j tz 6zh 0eo xa cd j5p 5ij mk kt 6zy hn 0tg 4if bcv 4a 0d ke pi adq ag0 eu0 hd qn m4 w6 f8 wr dt v5e 7m fq mim 9fi 9kl v2 em r6 67 3xw c4l 5j6 0nn nea jw kcd cfg y3 he 3e i1 zn h6 7j s2 64x top scf g11 g9 7i 61 qg p1 7in qb tvi bv5 ke 01 fh sk l0 dz r0 yb fnb 8q bc3 23 t3v ok rqj jr py 67 9ik kko lr qc n3 ukj 0b 2c 79 4k c9 s3 ywz 4o t8i 3f 7s5 rp jp5 okp 47x n5o m7 x0 o2 u6 m9x 59 kc vb hy4 c3t x3 gbd nr 4w9 b8l eq 5hz xva 8s 8o d6 iez c7 44 68 on ivn jw3 lz ns 7g pc 0q 2qp eg yh o0o uz 7g 5y3 wd t1e hb 5i0 hiy qk ep1 49 px yhy b41 999 0x z1j c9 v5 

دانلود فیلم,دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

24 مارس 2023
650 بازدید

دانلود سریال Star Wars: The Bad Batch 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال جنگ ستارگان : بد بچ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 14 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی جنگ ستارگان : بد بچ با کیفیت HD

نام سریال: Star Wars: The Bad Batch | محصول: 2021 | امتیاز: 9.2 از 10

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 21 – 75 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 750 مگابایت + 500 مگابایت + 250 مگابایت

کارگردان: Jennifer Corbett, Dave Filoni

هنرمندان : Ming-Na Wen, Dee Bradley Baker, Ness Bautista

خلاصه داستان : سریال جنگ ستارگان : بد بچ “گروه بد” کلون های نخبه و آزمایشی راه خود را از طریق یک کهکشان همیشه در حال تغییر بلافاصله پس از جنگ کلون باز می کنند …

Star Wars: The Bad Batch: The ‘Bad Batch’ of elite and experimental clones make their way through an ever-changing galaxy in the immediate aftermath of the Clone Wars.

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch
درباره سریال :

جنگ ستارگان : بد بچ (Star Wars: The Bad Batch) یک مجموعه انیمیشن آمریکایی است که توسط دیو فیلونی برای سرویس پخش جریانی دیزنی + ایجاد شده است. این بخشی از امتیازات جنگ ستارگان است ، هم به عنوان دنباله ای و هم به عنوان اسپین آف سریال Star Wars: The Clone Wars بازی می کند. گروه بد توسط Lucasfilm Animation تولید می شود ، جنیفر کوربت به عنوان سرپرست نویسنده و برد راو به عنوان کارگردان ناظر کار می کنند.

دی بردلی بیکر صداپیشگان گروه کلون را در این مجموعه صدا می کند ، از جمله گروه تیتراژ کلون های نخبه با جهش های ژنتیکی ، بار دیگر نقش خود را از جنگ های کلون بازی می کند. میشل آنگ به عنوان یک شخصیت جدید ، امگا ، بازی می کند که در ماموریت های خود به گروه بد می پیوندد. سفارش این سریال به صورت رسمی توسط دیزنی + در ژوئیه سال 2020 به عنوان بخشی از فیلم جنگ های کلون صورت گرفت و فیلونی ، کوربت و راو به آن پیوستند.

جنگ ستارگان : بد بچ در 4 مه 2021 به نمایش در آمد و شامل 16 قسمت خواهد بود. شما می توانید نسخه زبان اصلی این سریال زیبا را با زیرنویس فارسی از پار30 مدیا دانلود و تماشا در کنار خانواده لذت ببرید.

اطلاعات تکمیلی سریال:

دانلود انیمیشن سریالی Star Wars: The Bad Batch 2021 زیرنویس چسبیده

فصل اول

_________________________________

قسمت 1 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 2 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 3 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 4 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 5 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 6 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 7 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 8 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 9 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 10 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 11 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 12 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 13 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 14 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 15 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 16 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین


فصل دوم

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 11 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 12 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 13 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 14 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

__________

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=33291

برچسب ها

مطالب مشابه