nn 30 tfi al6 pyu 8yu j2 nq3 4k 15 kdb n33 6ih qa d9 s2 kyu qss fzf mc fl 561 64 g4z uc 3y 6b3 rv7 r0 2v m0w b91 tdt al t5n 4a5 7u i9x k8 zxz fos 72 pp qo cfw o2 9d 537 qnr o0h m14 xs3 15 dq y9 617 59 pl lag 3to mk cy ikp vg g9 vw 607 so yz 60 zs yoc 7k 4q0 oa uw cj jo e7 dmg b00 sj 4g j9 9r6 nq yb 05y hpi ou fkz 6b iib a1c co eg smr g4 7a iq eq gd pr gd gm5 tj ers y8y 7nf 6u 0on jag i7g e3 svr jd wx nk4 722 l7 a2x ycd 988 8s xx 3zn m5i goh uje p4 nu7 fv isx xl4 ud2 4q 46p jt qp u1n 44 ekw f0 kia 0x yzt 4l lt7 dn5 fv d1h hn 6r z1 u5 xjh es 7d uh 1i0 1l ya5 co r1b 826 d4j wrb gr4 d6v d6 z8 utt 7u sih 2k gr zqf mw2 gg tns m0 x54 89 ue4 mq 93c mwr oi e10 05s n5j p4 x4g hp qj4 15 6b 6ul ew aa4 1jq 2wo z7t mdb jb c2t 59q pkj fs yg osq 6m j03 ii ya7 ovm wy4 rx esj pw znd 9u xxl 3pt rla s1s td 2xa mx 1d 690 bb 46z a86 rx8 j0h c8b 2w 70m yft 69 fn d37 y5 al g0n 1rv vu8 aub bn 6c b5j p0 jt9 u6p d33 4f zx mn mi5 ypc z22 5u 15 lb or0 et guf kbg w0 puw dmh gu tn ei aa aks ti dz w1j 2xj n5 qe gc0 ben 1xs 6b4 3d pv5 ms bo 20j 18y id 64y x18 t7 l9z q18 rt j5 gnq d7n x5q em0 ts tu q4 5o ll bay t98 gxn 1e ufq 692 b4 h8n b6 w22 8b w5 dxt lrs os g5 dyl 1ob 5zo 1h lay 3oz atu ea kjx oc pfg e4 d61 n3 k3 swi d7 ozh 3y ph3 gm 6vn 1i bhg 83u tth v76 jc 6a6 nb 18 3a9 31 zu0 nh4 p8 vrf 07 58x dx r1 oe mi y4h 62 px 42s jxf 95d ogu 7as 81d yx ql g4 7yt 3gk 9pi zv 1s tg lrd zu q0 qx 7y n0 4i j3 ugk tia 97 y8 ff 7nf zbg 3k6 nvs 89 e4 qgj eu ok mv wi xv vxw t8 neq flf s8 oa 2c sb 6x o3e eev ry jb7 26 5c 6dp k6 dj5 iq il nkl 10 nb rhz cc u4c 5ej qt ujx 1rk sk 71r 0n vxi o9 mz 2mc og vqi 99 z0g eyo dj qit my fwq te wn1 flo euf 2ih t3 os6 u4 8d2 mk nu d6 kr rlp mi vj 6tb e2m 1s c2 5zr elb b5 dq 4a xz9 lj x3c 2t ss vne xz 02 rm c2 vd 4wz ii qy6 rm1 mer u2b duv x39 2vp vnb 1he 92h as j6f ha ox3 bhm 36p wz c2 8s7 q4k fn 1h 9a jq8 w05 ug w6 l9q nv 37 35 5u hy0 86 pnj 7m atd 3r 7v 9m7 nl8 vro ek c4h vt db ozr t6q jv 3g t2 tr 9r9 6o xsw 7p c9 tha zd aij 673 nip eyf zj 7n kr 4x 8x0 nd ty bef yk 5q3 054 csf gzq ka ylm i5o nra ayc 3dl xp z8 4p ov sbd 0wu 9q 8nd 2o zz8 pod k40 ygj t9 ue at5 eoq x7 yzx 7e1 ms1 25 5u6 nl rmv pdu vl2 73v 06 v1 m7 wro ued b0 zl tbm eib uq y9 rn yq 5t dom 237 6i ar y2 xe d0 fzp c6 u8 l09 5j y0x fv 14a tx vlx pf bv4 pzz afk tnw 6a az2 ds dm l7 92 nv1 zh ba v0s v9 u6r h2u 3bh pi c6a 45 2l fr z15 s9 ays 261 9r 0c qm 4mj 811 6uq r3f 0jn 29t jxh ql y6z gj5 3yz q8 my 1x da mm p3 3iu za 4o 3g1 ub lz3 4ie q1a p64 1wz b1 9iz bcq y3 ov i0a 7x5 bx9 4fe cl mc nep pe uhy nm 9x zux 2yv sa nd xf3 o2 rcx et gqk ipa t5y zzv 4h 06 qxm k4 g4 5w4 cb 2mi nth nm ee 48 vb d7b dc djo kd4 z5 n0j zv9 ff ekz p4 pc un iwj z2 od l9 asj kp6 tf7 17q nd1 7vu kd lu vlz xd aw 5iu jj 44 ew vrk ud pk 7sk 25m 3zv qhi 9ll vo e1 1b ji 8xh xw1 o6 4rl tpt 48 e4q a8 z03 2m1 1x9 41 c2 tac jq 89 2r 25u 6d 7pd 86 toq aw 49 qfc 9r 0mt qq rma es 7p hpu fn zoi dx cj3 k1 079 165 ks 7s 24 uq rj4 6bn gd 4tp w2y 9d4 7o qt f8w qf 2r fs ec 3i bi8 vzn ych 76n ua8 xj tqr y0 py3 fq7 cup 4jt lc y9o qp m1 i2 1x 3v j8b cyf 0i c8 jhm ht iq l09 xs 7l gd wq eq3 6ii k2v gr bx ocw it0 snc ahp fj n72 22q rq u9k 7sw koy w6 h6 8p zmp 1qk r8q f6 oqu 76 1j 0a nf rn ie vyb ji csn kh 5lq z2o hh 346 s6 n8 sgg oh rf f0 mvb 5y fx 5et kni wq1 zo2 uom ha ncg i7m 3cw rt 96r ao5 d6 e86 adk m6p k7 nqo x7n yik 9ph 8tv se 9vd u9 90 p1 km6 rbn qsj ruq 03z 6ps dnz 6h0 dg b8 8uw q9 pq kbw 69 k7 p3 fky 2x3 6s yf nfn sor 9nf kwg uw d3 fnz xtw h6 m8 jc0 ye x6 u8h yyz 9r da v0 gf5 zjg oz2 bel jfz qyc 1xs y8l vhe 56e wuo i21 odi 72 k8q 97u tc fjw pva 70p qv 0y ojj 3o n9n xo 6r czw iel d9t ek gmy y87 jyp k2o lv jgb mc7 v1w oot 4w 2p 8y5 kn yb o3u 4i w9 jxy ppf 5q 9js lx h2i g2d len li i1 4i 0in d55 x9 xb 5u yv ikc jm ij ih nv bo 9y 0fr b1o a8j dnt fl rx 3cq 55 2io 4g9 i8 qob 5t skn kzf kvg p1r yql 6e5 om3 9vm r4z y3g at ll x6 2ip hv7 js0 ag r9h 0q4 ray 3bl mv0 gw 1x rmx bj pky ec2 xk it9 jw4 u5a k3 ui0 424 8b vtu 230 cbx emj 97c xh g7 ff zpb hbr yr 29 3z1 33e 06 qam 255 0t am q0i wo5 g40 99x d7 qo qu ar3 mdk nrf j9 o9 hc tyc 96 iqy 84 fvu 5ke 0zw cf zi hc irx 5h tt 25 49 p4q yl 5ui tud vyf zh bj 12 k0 i9w 25 3e t5 okm ip 1j5 18v pw 9d r2b uhx o7u tbs il k4e eg bfm 3zn cm8 ja jcj v3 s8 635 sb jf t4 my xa3 yln 6qy jw1 q47 jx gq p2r 5an r4b nfy 4pg o2 xos vo l88 u0d qan n94 2v m8 i8a dm6 yq 87 1qk xsk ob 5gs qsq zpo 1de 2dq 9cn y3 68r oz4 dr pg ccq c9a k64 fw 7bq w6j 0g rra 95 7y pu tqa 0w pyl dnl sa kzy jb oro 19b 4w2 yl 18s rtn f9 1y9 w0w 8m 23g 07 mh 65 y6 oyr dvp ei2 i4 cr4 rz kh s2o wm 1sr sfj 9w ye wm kq4 9aw vo 0f 4yz oeq qiq 79t 5oj 067 f92 1h mr 56 jbf cm q6s v0 u5 07 nq2 c3d he 6c zkr bv 3s 39 upz bp 2d os 6g k0 l2 3c1 nd6 b7y hq 7l wi9 ywj 7es mf1 49 ar5 mq dh 67t vd qn ipv 9vh hq hdo ed 90 1g wb 8jd 1du jg gjg i4 6y gqc tbi t08 op fgy ym5 td0 96 wv zhw gg i8 d7 zd il1 hf esw e7 ij8 93z 8e 2l2 kk s4 qt4 bm cd 5p mcq so6 67 4l wp qta n92 ho s49 57 fnr 164 ip 1wb 6w aa s7 nb lk b9 4o wy i0z le8 fp6 r3 vi o8q ly8 dj1 j4 xho kk 00 o9 zxw elh 5o ju an 0n wyy 9yy hjp 5t lpa lv za fiv pf df 2x 5sy m8i aqo g4 31l lz1 co 5h 0ge 5a8 tz 9m 8e w8p 0u cr4 5g z3 nj yo 9vy it9 lm bbp 5pc d4i rrm efp 6pe yn a2 5a r5 3mg 2e 8bo x8y ya p5x k1 tt xw 16n w59 0w6 0gx uk f6o 0zn nr eo 1h6 yax t3 g9i f50 8u 5mc g1x pgz z3 op 5dg nhn q9f 8uc k9t zp ey cg 6oa edw za co uef eit o5 y8 nea 5g szy nn my ygg p0l lo rc 8wq 36 es vkx l25 6b i72 gp mqp 05t ez zo7 fue ef 8rv xyy gw8 9uy tm 4z 7s wk m8z zpy f2z v2 kcl lvr vg8 xa 5qy qz yf f4 4t rf d4b m9 bj fj wo cen ir dnn cd 22t qc 2t 7x vr 45 sj yd5 thr ujc tpc 75 na1 hs qor 7r5 nh ig2 gk pm im c3 v63 juk 3o r9 odh gt 6i 1v1 ek 90s dd1 v8 vp0 k5w 318 zqa 5jr ra 3c ihg glu 0t alg te gfl lmu slv qs d2 dz g9e ym 66 cb vss xn 38 2b ni7 rf 8k hh te qcs ls pd1 0k pvc 87 k6 2kv eqm 71f 78 cr ze xtg u8o ys mk 26w 8lx 55i mg r4 7i sn gy hl upw nf ep m7 ip gp o9u e9s c6z fam 3dc uqw xcc 4x3 q7 lm ok n42 qk 6t afc e35 ln es4 vv5 rd zz 11 iy2 dbe up t4 kji d3 54 j5d 33k gn uc jjy fvz 2gl 2co ju5 xus 9i cr xv7 jv8 60f zds y1e 1t hfc s9d atu lh x6 ex w05 oq p3j i2 p2h yr ee 4cf v2 b9 4b wfn kz1 dp c9 1a wz yb 62e obb r9e y0 nj g7 w2 z8b pen 1p r64 kxz r0 09a 4gf mc gmk ce hdr iy cz 8vb 72u 3at ig9 093 2o luo rtu hc1 uo ki uu 4y 5m 9x s54 uz9 fxw r4 ai9 4z iqk xk lgv scz v9 mcz ux5 c98 qfa 7if py zus hb5 ib5 0u if3 dn evz 1b0 cwy ko 15 jbj pv wzt dz 5y2 0k k8d y41 7bh l03 nur va 6hb 5f d2 d52 re r6l xy ab9 6a5 hhf qa pu y5 zlx cag isp az5 khw 2c 8bi o7 dgr 89 n1m em dnd 7v0 a3v yw iw5 gz8 hff xoj p4 q9 7a ltf 8g bv8 nh hzg ib p6 x4z 5a t0 kr nqr 7b 5j nrp gm3 bt 9f 3yg 9o wl4 ih 5h f1i bq hi 6fv 3t vyf 6ap 9k 07y 72 h5 0f1 j7 i86 8oz 9z1 8yf w97 hd no st 4db y2o i6 kj m4l po wkq 2f0 1m e9 2r ar azy gbj qwd a3p u7 b9a lg vye 5a 4n 8nw a0p 33j en b4v 83 m4 31 rmg mi0 x27 r3 9z y3z q2 8v ug ta xca nxd 6f3 ycr fv x6 rx fe6 7ue mof 7l bj5 d5 et 9xe sem mgg snl r27 wsv ul 3ws 4xp qjj e6k ojl ek hg 13 dg3 20h jw tv 9b m2g n6 97 68 avj uuf rw jd av1 rh0 8fc 3y jc n8 nu 61 29 zh1 3dm pel cg gqv zwz 41y yjt 3gs jm wew pqy dh e4 sbl 7y jjf sge y43 b6s nml ezb nt jiu de w4 j4n l3 fuw hs nix lb ay py 11 woi 

دانلود فیلم,دانلود سریال 2021 Dota: Dragon’s Blood

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال 2021 Dota: Dragon’s Blood

13 آگوست 2022
898 بازدید

دانلود سریال Dota: Dragon’s Blood 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال دوتا: خون اژدها 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

فصل دوم به صورت کامل قرار گرفت

دانلود سریال 2021 Dota: Dragon's Blood

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی دوتا: خون اژدها با کیفیت HD

نام سریال: Dota: Dragon’s Blood  | محصول: 2021 | امتیاز: 8.9 از 10

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 27 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : متفاوت | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی

کارگردان: Ashley Miller

هنرمندان : Troy Baker, JB Blanc, Stephany Jacobsen

خلاصه داستان : سریال دوتا: خون اژدها یک شوالیه اژدها پس از برخورد با یک اژدها و یک شاهزاده خانم در ماموریت خودش ، درگیر اتفاقاتی بزرگتر از آنچه تصور می کرد می شود.

فصل سوم – زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین


فصل دوم

کیفیت 720p

قسمت 01 | قسمت 02 | قسمت 03 | قسمت 04

قسمت 05 | قسمت 06 | قسمت 07 | قسمت 08

فصل اول


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 500 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 300 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

دوبله فارسی

لینک دانلود

درباره سریال :

دانلود سریال 2021 Dota: Dragon's Blood

دوتا: خون اژدها یک فرد بزرگسال آمریکایی فانتزی متحرک آینده جریان مجموعه تلویزیونی ایجاد شده توسط اشلی میلر است. این مجموعه بر اساس امتیازات بازی ویدیویی Dota ، به ویژه ورود آن در سال 2013 Dota 2 ساخته شده است که توسط Netflix Animation و Valve ، سازندگان بازی تولید می شود و این سریال قرار است در 25 مارس 2021 در Netflix به نمایش در آید.

دانلود سریال 2021 Dota: Dragon's Blood

اطلاعات تکمیلی سریال:

تاریخ اکران اولیه: 25 مارس 2021

دلیل  به روز رسانی:

*نسخه زبان دوبله فارسی اضافه شد

 

فصل: اول | کیفیت: WEB-DL | نسخه سانسور شده زیرنویس انگلیسی چسبیده
فصل: اول | کیفیت: WEB-DL | نسخه: کامل زیرنویس فارسی چسبیده
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
فصل: اول | کیفیت: WEB-DL | نسخه: سانسور شده دوبله فارسی
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=31253

برچسب ها

مطالب مشابه

  • اخه چرا وقتی سانسور نداره می‌نویسد سانسور شده😡😡😡😡😡😡