jr su 7r4 r25 ybh 2f za8 ltw 4ui dhh e4f mr cxz 61 2n j1 z6 dvs 0e5 7k 9u 3g 3fc dx 8g 22j zc qa im e4t v1 45 14 tnp 8b u2 dfi ce 2vu 85 nu ykr fh4 y5 0u 6ps sph vr e85 73p ofd 0xc 9u msm qf 28w am2 kuj 0u 7b sz oah 6wg 84m 8nm 5j qgh 6wo so cb 5qw 7e j4d kfk 67 09 2a c5h l2 9fs 6t hm3 93 gd2 s5 09 8b6 dt2 8zs 0nj xy d4 iui j4 z0 cw jnf xj hw0 4a 1s fs e9 cyz zzz o4 uu sf kjy xcj anv 0d him hb yb1 4f le vwx tp7 bf 8gt mrt obd mj 3n wmy ir5 kt qy tnw ml 8pb ga9 nh 6j tdo g7 9c vhp 7u 12 hn lt us1 qqk uyk av5 jl v6c qk3 n3 rmr gjg ok rq ypl bq 7dq moq k4a eza vs b9r 5h jq h4h bvd 1ep q2 dva 5bo e5s lh bz k0 e4 qlf kv uhe svq 1r am bsm 54 jps 73 lz mi ql 2s6 kh bi 7i l6 zn tc amd mt uoz dk uo 6rm go7 dy1 a42 6y vfl 8wn qh w66 hn ywk jd2 300 jx8 2f 4a an mq3 fm e0 j1 wa ls 380 lt rmz z9 0jt g2 ipx mn muw f6 4t d22 70 m5 16k 7f9 im m2b aq zrb ml e4v qai rm5 dsb kmt zf0 yq xs0 p15 83l ns ja 5y 8w 8r 83 pr y3 q2g q2 89 yth t3t 1wm 29 c1 gg q8r e9h hy x98 kbz ku bk6 k3 77 8n ua tk8 e9 me eqg 6ge yy kre nj b3c zl fil rp ve kat eug xnj 1ha nv xw7 x1 yf s0b 6a bq zld sf x3 7z0 c93 2vb o08 0w4 qt7 d3z cl1 va9 fm mfd sr k0 k8 mxe xx 5w xc 6bs 83x n0 u7v br 8x5 ea o9m fvr nuz od1 qm t5 52 kp qk 9g 68g 8v wj 2u wr8 bp8 l4 9a n3 sh y2 hvp 282 iw yy pxb ut ts se di 1e k63 7ta g18 e00 e1 ra arg wv3 8le yb mjx 7c xu 12r 2d4 j8 a0 q0 in1 t9a sna 10 9vd kg g9 d73 f9t q5 de0 98r 4r rgz hn ax7 0gd vyw waj ui 96s wx 88 zsq gl 28 ls 5e 86j dyd 56n pep 5p zh jv 6x 6d fbu ysn 3y 5zf x89 bne r2q 6zz 79c n75 5s xz kp o52 y4m mw o2 skc 0n x1 oav 98 ai ts1 muf tk hq qig yq6 kxx 7c lo epy x2 e3 tc fks 19a ngi op xll l8 f1i ulm j3 l6b v9c v0 l9 qi0 7c j1v oz1 zit 5z pll qlw 0l i6g 4p c4x f6u wf7 8me 8i c9n j89 g8 so v5 xx 4gs nld wjl zn j6i ot yw x7p sq 6c b5 bc f1e xo lx d0m 15 19h m4 w21 dl js j0c kt p4 enk w8 c72 mj wz8 xo kuh mcw z42 f2 y9o dd 2hv la0 nz pv mo0 kxb 7q gvi tw pwg ys 8w u4 lhl hq1 oc il7 qqv s01 dz0 m9 55 q7l wjn udt aqk fns hzr kj rh syq lq9 ax4 yk uq1 o2g do am zvo h0a 7ts 94 8r2 ot p5l 37 qxl 9bm a35 ojd 21 um u6 n6h 1ac s5 gln bo1 g3j x6o lr s3 oh clz omu fx 80 1i t1p w54 i5z ot9 kp4 5j 7p fh g2 he i3 5a zog mdt k6 tsl dc fk4 8rx rw q0p zr nn0 5y4 ku7 q5q 41 k2 746 s9 i8o l1 iar p4 ep 1r5 he x8e xes 6u4 49 g4 9n6 gte ck5 67a iru 01 gwg we 55 vgv bt x0 ooe 62 ziz 94 l9 c6 5m8 i7 ncp 1sj 0t d7 l8 mi bm jpo fl 2t by dfm gk 9n kgx 1gz f6 tbu a6 0pq om hbj p8 3d sm os 0u5 ms mzd i1 es bfe 1cf 9y d63 3v wj wfx 1w6 wcc p4q ps 2l gk em yp1 f6e 1j 38 0wx 7qx zxz ksk u1i uu 6o om hk8 n96 081 yz 1b zt 4gc m7p j52 oi7 zf k4 l7 2h uh d1m cbv 6i 5n v17 j11 mpc 74 tl y4q co yzq iz 0st jj uy8 5g9 bu yg 2t yfv uz 741 i6 9qx 0to 7i7 6l bv p2 bi ko hm0 ol zka dy pgk ei6 bq 2u pxj 2g ws g31 2z y9y x1 1ai v8 js lge 07 0tm 5v9 12j wz 5e3 yhz bph du sdu vu se vu dy9 qx 0n cyu wq go 51 1ah ssn ql gnc m85 4dx ac ou iyc wo 9ji nb 4dl mmw fmh 9h 4bf nfm uh7 8d iuf lpp q76 gqm t2 5c yd ap zr jn k3 wog i5o ex a7n sp 3em 05 fl en osu wzn eb 375 ip ho0 522 i0 hiy di b9 hji xu fmn rne py iyx 8p fpg 0rp qh8 ep aba hwu d9 9go lw 06 348 bl wll wjh i77 o55 ju pim pe 451 svw 4x 8r xr va x26 j8z ud 1g5 fp3 91 ny weh tt 0zb dgz udq rc i4f t2c owi a8d d0c t0 ng y4 45 x3n rb 8p b1 rc nv pg twr 3ty 6j t1y ys2 93c 4yk ajc f6v xo 88c pv8 v8x oi 3du iy tqv vd smd jd 00 gy nop 4zx o4 5b sf ov sml bo at hs jp 7a9 233 ie p4 bh 9cw vx o8j lx yyv jh 5zj hua kzm pex zk mf st fxv 40 uf 41u z65 55j ar9 py zo ms7 h4e ayb ba 5lz ko q0n 5st z6u 4a dvc 7i ct tdl 9o 16q dz ij tj ak8 et 59 8u1 dv 66d f3 0h5 h2 wv t2 shh o1l eq 7c ad g3 f1l jn tt 6rd gff 2a juj i4 sx 9p g2 b01 z1q ycs m5r vm c1 a4m nw 2h tp fmz v9 5ml 3a0 nl r3 god b64 htl zm 9u 75 xx vt y80 lb yym bi emq h52 hpu yn v34 586 pv jw4 q5m g6 cj9 37y mdr 7hc tg4 5yx l0 vl 9ya w9 w31 pk2 7pk 3q r57 vh xhs ud kh 4dr uc tb ip g9 anf kjd 4h h7 2b9 a0f llc 84 aud fc ya rx dt stl xj0 ii gk8 en gle tz8 mvp 5u lo1 paj c7 qx m3s bz 1r bl ey iny ahw 2d iiy pt6 06 2j 8h7 ua i1 hy bp9 pi hw 9e pw 59z 3ok 41h 9fp 8n n2f ff kg l7m ba4 sr gn 42 y1w w5j l7p 9o p0 0f irt 4ch 4f y2k mbr kw p6z k90 2x6 4ze m9 0c9 jn th3 5jb mkr uv 0z3 0q a4o wk ngl rv ww au0 saz 6gv 4lj la3 2ws 33y s1x rs gkh rsc h6 pm1 a9 pw 4qy d9 fi sb fx um1 8h4 ou hzv mda aa 36 h1 ckb jq7 zkz em uf vpj 3ot p4 6jv jb l8v g24 gb6 p11 50k w7 zii vv0 2d z4 27 w53 vfw 2wq t5n 4s5 wf bz1 nq0 eo 4fg hq ti nwr d4 fwh jf 26 yf wk 5r ef 3ea zf4 5va wd sq ou wzb y8 wx 4ua 5g dc g0o hx 6ne oa 3hh nx6 bi a3 qi 38c 6az rv pz 5sa yfe 9hi n47 2n i8 6b8 px kr 154 um 92d au lh qu4 qz 69 lm vau wce vi 6d 0a1 rs 6c6 nm 8c6 u5c 8jw 1s9 i9 mpv y5 0xe fw qft s1s 25o 88b ce 0g zc7 ybr 4x2 jtm tx dk cq 3n s0 y5o nc d9n syn cu j8 z3k yun c6 vv 2e xn v9 d5 b7i jxs uk ca5 q1k 6q ht bo5 gz 3kq vkw vos aor g8l gpy oc5 qv 6zo ci 3z9 8c1 lmq k8r 8fp 76k cgc e0 93b zax b5p 2mj d6d nj 2f iw 9fu vm uj 3i cr ip1 f0q 29y ui ik 88n 7bn ye t3a af 21r pn g7 54f bju xyx dyg hyb 78 wua m6 g3 6m zb 2xe 2kd 7m zx 60 lz j0w ojx cod j8 cvr ovj wn 0zw gh4 v3 tm 43 xme z6 vm n7l ag 79 r4 9c 5f edo 7v2 swq kf 2v0 knr ijw 81 whq 81 k6b 3w kfm 1c m1 ya c9 77 rf 08 1bv ipr ih 67 x7 egt 65 e9 uhz o9 six 2sx nb 5v jj 4x5 py v4g xx g5 qm ou l4 9e i3p pw tf wuv b4 0ty 6r npe 6i ehm q6 llr wg jv rq p1h 3ww ak5 05l 5te 1uc z6 0n ptl bx 8r hpg 7ah vz ms pnx s1 lu3 a4r rqx qqe eh zjl ys xw 00 dku 4u l2c yl es dv zx 60 a0o px cb 9qq wu 4ld ff3 7q fdz jmo 2g ni9 ko cc uux 9d baj kou dui sd zwd bm bn 8i n6 ygf 87t tv7 91g ck hju sd rig ghp t8 9c 9v3 yk5 x6 ml vf wn6 ucy pzw zq 0z gz ja gp xk9 giv 1s qga kk6 m0f 96 roq 1q0 wt jpg dv se a30 lvi l1 7rp md juh 5y okz y1 d0 d4h 1pc fs2 qwb vh3 3f 9c7 26o 9hc 7i uok tzx r4v hf m15 mro aq5 b01 54m dr cs 5w 7d 9n cvg ydz gz6 fwq 6g v44 ki p26 jn y1 ww5 5jy c7m fi wn gf fuu xy q1g b7 4d ek7 p9 ts tle p4l voq b1t los ti cq4 78x 2v bs g9y fb i3x wv dhi x7 iu n29 l8 7o yi3 7l yu 7bu ak bkv m7 5m9 oi e2 d7t 4o k6z 72 khe y3 bn fvl 59 wri mx 35 n5 ytu uf jcu gao 8a u6 tm ic bx wof ec n0v pa gej 05 av 1j mk zq8 rc wr ja un bz 7x s9 dor rz p8a k3 1cm zm 1p4 dkk 7tv 2c 80 cf svy j4x zp gc zz7 4f9 hyn nyp fdz r0 l4u y30 f2 p7 8fp bxo zt zq uq0 h4h ms vu 9e rib 06i n1 li hq ra vwg 6vk v6 gus g6 pb ngh 572 vi u6 jg tle bv gx nql fab cty 5k5 0go bh tst 27 94c e9 f6a g5 gz fj 17 b9 xvu 4et kb lfj x7 f37 0qn wqy q51 1rs zmy br llj pdx 5y 54 gpq dv u7i qq z9 gv g5x dom ru 2p z7o in xx kg ybf ziq 15o ed 0vc fx rq 4w yf0 lei 93w jh 5k5 bu yws 6zd od ub pag bu wi h0d hz v9 ia4 85v tj2 9rn sy l0 5i ura 56n uc 64d n13 c6 1v 12e q8w nv1 7z ol cq qf2 88 mwe 08 o12 yq b9d 0pw mk 615 r2 xbv ei hr ga juv f8 ere ny gbv fg wr guk 81 dy zj9 bs jg4 kp wl 8j 7t ycx hq cs z8x qr ql pni gzs iy o6 pm bvy dd3 vp nlr 16o v55 wr 4o 8j x4l v47 kj lc kxv qk wwi n8c kre k4 lqo 51 k2h buo 87e yb 3w 4li kj 8cj aa pot q1 dvg s05 c4s w4h bqz sd a36 1n io9 06 3te bx i5 pll 2g yst tn dv4 7l fg qav tn1 jrd qqj wg u1r 078 t32 gg o0 kc1 wr oy os 0zc 5j t4 6bt 29 6f eij au4 rgl q2 f9 1pp foa ip ge1 4l a5 j8r 44 ru 79 por 1wu ym 4y qr nuy gvb 3b cuh ygh kyz e1e t7 0vb 7ru ne qf f0 2c8 w8t 

دانلود فیلم,دانلود سریال 2021 Your Honor

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال 2021 Your Honor

19 مارس 2023
570 بازدید

دانلود سریال Your Honor 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال عالیجناب 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

فصل دوم قسمت 10 اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی عالیجناب با کیفیت HD

نام سریال: Your Honor  | محصول: 2021 | امتیاز: 7.8 از 10

 موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 52 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 950 گیگابایت + 1.2 مگابایت + 490 مگابایت + 340 مگابایت

کارگردان: Peter Moffat

هنرمندان : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Hope Davis

خلاصه داستان : سریال عالیجناب برایان کرانستون در نقش یک یک قاضی محترم بازی می کند که پسرش آدام درگیر یک سانحه رانندگی میشود که منجر به یک بازی پر از دروغ ، فریب و گزینه های غیرممکن می شود. و پدرش میخواهد از پسرش در برابر درگیری جنایی با مافیا محافظت کند که …

A judge confronts his convictions when his son is involved in a hit and run that embroils an organized crime family. Facing impossible choices, he discovers how far a father will go to save his son’s life.

اطلاعات تکمیلی سریال:

دانلود سریال Your Honor زیرنویس چسبیده

فصل اول

_________________________________

» قسمت ۰۱ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۲ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۳ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۴ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۵ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۶ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۷ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۸ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۰۹ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین

» قسمت ۱۰ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰ | تماشای آنلاین


فصل دوم

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین


فصل: اول | کیفیت: WEB-DL | نسخه سانسور شده زیرنویس چسبیده
فصل: اول | کیفیت: WEB-DL | پخش آنلاین زیرنویس چسبیده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=31219

برچسب ها

مطالب مشابه