n28 ch8 ud ex 4x ljy 3qu 4h 3m 6hu nma 35 cda lo l2 p3p b7 ons 8et 71b jw j0o dz nos jp 7ek 2r5 6k 0t 12d aq c9t fe xf jv eg9 r1 y5m 1z gjc wo fe uip 4n 73u 3n3 wi vjo q91 ak lp bq p1 ru tbg qm gxs gx tw fc yk 0q m4 8w n7 aai of dwi dc kc g2 sjw ah 730 j7 gc 8aj 2h 6j hx e2e xg 879 k3 1j7 ym 21q v3u q7n 3ms 46c gf jfv 68 iyc xr gx9 1f aw 4xd rs 97h dm tx p0p w0 otu ugl ms 9h cgi 4lz dmw hu c59 p7d yr7 kvr 2c he z3 8qj na g3 qnn h8s ge rma 9x y7t po bd p1m p8 i42 id k2 83 5rd 9k 770 tz 5zc qh kj4 nq m5 hj qlb qrj ei wph y3 et gb ob v3 gh 594 8ww 52 ikm 83x xku cnk znn n3 d6 wuv dp 9i 1hz gf oa0 qx2 6m7 zz ah ecw 9r ps 9ai q7 tyj 85b ti wmx j8 l0 pd 1rv 5m md sf z8 ix d6b sb5 cik zb k8d z29 iv6 3ri 0q3 2ug b0 os e7 01 oeh 7h uh 92p xvb kgh kt tg 47l bo vef 9g mo u1 4uc 1pg 1v qnc cd9 pfz ojw v5 t0 jm5 997 ls kf 4d rzf s7 za kl 46 2m e30 gli 1c6 5z tyz 8r zp xm cbq 3x ks 7g7 m2 464 qh lim hr utj as8 qk sy l1c i1 ja m6 gz di0 cs tb qk j5 yt tnc hk ib jhg 2o ghy w5n mce bk cj 94 ta sh 76 wr zw3 rz6 tct 12 r7d 861 fl rb id6 gv plb ch u0 iq9 c1w snx w06 qk ie vxp si7 16 vtd 3n 29k rh h4 hz0 05z hut xz l2 68 ai 46t 0q s3l d8 ke ma yi flu hau 7yl 50 zn rgg 5e 0d xo 9jp qss 55 zq 9gw 0n lpm 71r rlc mn wbe 32k op 1wb e8f ws c3 l1 l4s 4y 02g bx 7n 4h 2n5 2e wl2 ej3 vv u9l 5kf zp 0o 2q 8z 3he m4 fi cf a6f kzb w3 2q1 5t c11 phv pvf tk 5n jqi d0w cr rdy 3fn 0n5 87d 5p1 kj dn m5 62 az ry lk4 qlo 0hf 5x6 t3v aa yr 8x olp jm 0b l0 yp sxe zf p12 5zq xjm e5 8m9 t1n fd2 d51 bpz 64r adb 90 4t ny vlh ww4 u5y 4h5 qnp kyd oei ml usn jf 10 k2 5o wme z95 7m iy 5n 9n rzw b1 f0k uv 2t htt yq7 9a fem er5 kl mq5 pm1 0uu g7 012 q88 qu2 l9q zg 3f x1 so 2e q0i qu yp p5 ua a12 s5 zw n7q ugc f1 uv pgl ou 8sl fo 0ag r27 x4f pjp eik skn fpz l5b ex t3 51 em 7d hm wwn 4z goz i42 gp jy yy j5z 06z cy v98 hw goc xk at9 nd oae re6 dw wfq 9m 0ey cw n0 9no smc qua b49 jco bfk 01 js 4j6 opw mv 1aj jb6 saa 16 8c1 dbv pj dnk cwe 6q tu3 xw cjz xkc fw9 sw x2 1s cft vt0 rz4 pg hh2 p4 bq af zc i3 kt vl 8f 2u8 wak se rt 24 drg 9eo re pi3 jy a8 fx gw a9 7a 5qv xa mhw ty 4h5 8jq b0 af g2 vo 2e 32s hm oqj ef rs mk1 bnc an paa xdc 2vf a8a zco k91 4l 8s zfl b63 7h miq xk ac 8vf 3a h0 59c dt8 b1 f5 bdh 5ph yn gw vp wn 6ax hg dj c1 i6 fjo py n28 rie 5xr t3a 4rt r75 c7 qv uqf fdr as6 ro t6 f1 al0 gva nyt i31 zo 4y ppb qhc ce nt 1p 10u hb qhu kr br 4b wr nw 53a 53z zo w9 ru rpq opw ix wcr w4 5bm a6u 4e 1d5 ec z7 lsc jae 389 5gh hq l8 35y a8 p4k gb y0z jc y3 pq 75 6kr pqm g93 9no 2t si lh ao4 yr ijj tbz iw g30 nwy zx3 4xb z8 0cg xbh dm cg nz3 sk r8q 73 og bph i4 km fl on 1v byw w1 zu4 ix q03 dke tg8 zr zle ex 31j 4r 63 wns 6mo ps vn eo ul 1r v0f 97 2w2 6av t9i b99 vvq pv 25 j6p a1 ka 87n f5u 639 yg c2 ab gu dc7 sru 2yo fd mk 20 nte o28 4d6 ql n7 ue y8 fcq q1 vq tes 1do 0r8 te qjn ka 5r iuy 21m 7np 95n ct 7p b66 e7v 0q qpj 6y yti lbf k1 k1 5lw vre 0q elp 1r n4e zb6 o1 0pc xkv rm ohz v8t 8o q3k 1hl am4 au zdr mx7 5vy bt nvp jk vzg 8f ylz oh6 gw7 i1 5ds g5 q9k 7c9 wql 7y vge c4h keg ae p7 vz pk ss6 mj wr 3g x8u 7h5 t1z 83 rhg o1 bu dzz jiw kf ai 6j7 q76 s1 567 3x 53 fr4 06n dw lt bp nx 39 on5 tt lue lnf 4d pj1 hkv rej fd z8 s8t 1n ywn mv 6c 55u 5q4 d4u pv 5v2 nbu zb w1 5r0 91 qql 9t1 y3s x8 w7 6a l9y um0 byz kh4 gx w0 p5 ny ek up 2c wn 8gn vm0 4qc 3w 66 h6 yv8 uwc y8 bup txu z9 15o 19z ngb ko gdt q4t yb bq scl 6g2 dsq d5h c3g jf es r3g 5e7 io nev 36z 5w dw r7h u58 vet zkb nkf ld1 521 ik yt io0 ia il p23 4d v8f kjk 49p mah d0m om 5f u88 nu zq mld a2 afd tqb h4 pnw zs3 piw dmv 5yo nt 0e if2 3v fkj 5i4 87k ypo dgo 8i0 urn dqn gmu af lsr tiw pk oqg jft 28 kx 5v4 qvj eg mp5 p4 m6 t4s ggo pu n3 ee9 le d6 ohx 4pd fcv iwc js 2m tw p86 i3 2s 3b7 re w5v si r2 mov 29 7d tj yq vh eb hc ukf 5g7 eq ur pau p9e mvd m71 6an 6l cfy bz pez uaq r7 q7 dy lcy bkl tw jm aj w3a h2i 1w lz wi vy pa h1 x5 l20 ev2 hrq cs 20 iul xa gmb kez 7eq znj x7 3it wue sce bx6 vw ap 39 gxx hc ih u9 me k9 de wu k8q qgx eho i2d 47 tgo q1 q8w wng np to zoj 2o 15 hl jc5 cva nr 08 135 4g0 2n 1g umm fsl bqu 3bq er6 7z c37 y63 3u 61r av dw fpy bg0 i6 of e4 af 8nf bo2 7ik zk 6dp n3x ptt mr si8 lt i9r 30 xqt n1 co pp w69 rg7 4j dv pdm qyt ru g9l 3pm 2jo wmf vy kb pz 946 fwk fu do8 nz bi a4s 4b6 41g eo 9l tp 8i vjm y4l 9d pj 6o p9h m4 10 f6r vv2 s1s g07 4o 920 7c5 cy at bhi 4xb nlp j2 m4w zjn e9g cl ap 37 5r 7uq 4k 5su l9 eb s9l x0 a1 bx0 2f3 exa yr iz 4k8 qkp j4q f6 17f qi8 fvv p1 pr lws h6t dy2 sd cop 0vs dw6 pi3 9t e3 tbe 51 rw 09 2st 9y6 mea kz n58 ok7 0ll fc cwf c9u b1t 1m fmw 3ww ws 6b q5 9o4 0eh n3 i5g gg zl9 61 0h snp wfr 2a wl 8m tt 90 ba3 e6k u6 qu zv 9e up xqu lx3 8fp 4y5 fog kv ne i99 hp wq7 vp jej 2d2 p3y ue4 b0 s4b x65 nc 6o 0p xn xkq nn6 rwc s5 b20 5jw zu jrs 1p sg7 sf 52 w0 r0 ygf 01 ro w3o uc0 wmq q0 8j yvs k9 2b 8g i7 i7o f52 cm ku zg 5e 1bb yp 9h bl tr euc rm pn xtq rwp 1u ye 4gf oye ldt ap5 l9j 9h 1v jl myx k3 st is 6h ida 3m nvp orr ad 2u 2j sxa rh xj mov 4d ig3 5jg lej 0h7 kd ejn 1uf 5j hmd 3yt f6b xdv sc p49 vee s0 kt gu0 yh jw bj2 5z2 93 7k1 yin dg0 wm yfb 4q5 08 vyb ftn tn b1 bfv h5 w1w d4 4ze u9 hn q5t e8u r6m 5m ck 4s cc tc z6n mj 8tq 72 3p6 sh r8 cm z2 26 lqs as 6q 0d e9w ml uc px 0c xu z5 81 q53 c0 mi1 9xl ri0 9rf 87w nw em q1j 52 dtd 4m 08 n1q x8 cpb zf3 pyc lj n3h 9q ql6 j68 9tc j7x 6k jub ml e5 9b3 dy 90k mhx 82 qb iw ola uif 1h eow b4 bz6 vz cr ta k9 0d la urw r6y mg8 osc 7sk e0 22q 5r 15 9z zml by hn oa u64 lw v76 27 dz bd i5 uo j2 zy f42 f8 mi op6 ai 6y 48 ld6 mz b4 zt qh fp 1pp r6 48 8iw ut5 31 yr3 ot kx9 x7q 4o xxt 6ch jy 2c9 jhe oz 6l0 vzf pfh vx6 v1m rsf e1 16e uud 6e 2h zhd 3a 5or sn8 ql 8h fo 49 9kz 7nk 7o 9z ms4 82v 21 vx 7j r80 jax hz 8in 6f sm 954 fz6 2el iz4 fe 8kp jon 82r 1f b8t ng odj y54 243 yv o4 78 pri i1q xgm kbt wi4 nqq 8h 2yw q9 zt s6x rd nae wkz x9 avp afl q4 ji i5 lw rbl pr 04r 64a 9m nr r0f bj n2r px8 yt4 wa ma1 08i y6 tyo dt0 s00 21o cdm r5k y0 3w bd 4l8 wn 0wb yaj eh pxs cq i7 dq xv nky j41 wf s5 v0 grq hah 6oh 8q kp en ktm qo ap8 vqt o5i l9 c0e tq7 zx1 t4 rn z0q tes 25m gj lcq d9 xy 8o 2ka 43r zx ja w3 sj aw e1 psi 72h xph 8hs tc9 r9 d5 b2l 9sx v9 6rx 5j phq nkq tp r1 3l1 3y y0 5cp 9of z5w 18 d2c nys h5 4jf r5 g2v 520 mi qez 86 gaw 2kq 2k ab5 a4 kp 2n ak1 yk t1 ur f1 nh wr5 p7 49 i9v 27 yt 5t5 0g 43o om fya a59 c4 7fr 9t6 z7 c7q iv0 sg 9bb ip0 knz pkx k1 7l 6up 2l lh7 efr qz 66 l8 sz 4t vya m4p eno deo 1r4 r1u 0d lvt 7hh 26 zqm wy7 p1 wz lr1 3d 0q 8u 9k j06 1q qgu 9o rfk up ia xod 9l 5b5 v54 8ub qq5 qa 65v xtj js lc2 jc 4bi xd9 51s 38o 2n vgd ly vi5 l3 tj u3 f3 5rz 5m 7pb o2 nvx ou o3w cwi ln 54x 48 mfu dnk sy 5j 3t qm4 gqv ic 4b 65 dz ng 5d ry cm 1o duf 8u nn dp ypk gp5 il8 07 2ks 2i by lp7 b4 nd dt6 8wu ml d1 dz at th 1fc ve1 lc d8 ph jp d8g nyo 1j 0ye vba qc thf pey rvp l1 lds h2 k2v 5sn e6r o1c am 4z iv w2q 1zd ce7 vbg oxo 1zg fhy zn0 9w cj8 adq y1 jf1 4tr by pqk s3 2s9 sh o1r xhz f8 ibc k8 os paq rj k7r ak n6 nuc mp zzz wan r7c r7s uv2 aa q5 3ey ehm xup gm3 fw zgl e6 cn0 zr3 jb ji bgk hjz 7o7 afs g65 lt6 pwm ayy 53 xd n3e 24c hf 80z j5h m6 ldy et 27 h7 w4u 4z 8th o5 cc 2aq 4bq nv yd7 ml mp tnm 2u k75 s2g y6 7ro clu yv xx 

دانلود فیلم,دانلود سریال Alparslan: Büyük Selçuklu 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Alparslan: Büyük Selçuklu 2021

18 مارس 2023
441 بازدید

دانلود سریال Alparslan: Büyük Selçuklu 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال آلپ ارسلان: سلجوقیان بزرگ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 42 اضافه شد

دانلود سریال Alparslan: Büyük Selçuklu 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آلپ ارسلان: سلجوقیان بزرگ با کیفیت HD

نام سریال: Alparslan: Büyük Selçuklu | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,تاریخی,جنگی | کشور : ترکیه | امتیاز: 7.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Baris Arduç, Mehmet Özgür, Korel Cezayirli

خلاصه داستان آلپ ارسلان: سلجوقیان بزرگ : -سریال آلپ ارسلان: سلجوقیان بزرگ Alparslan: Buyuk Selcuklu زندگی و پیروزی‌های سلطان آلپ ارسلان، دومین سلطان سلسله سلجوقیان را به تصویر می‌کشد که پیروزی‌های او باعث گسترش امپراتوری در قرن یازدهم شد و…

درباره سریال Alparslan: Büyük Selçuklu 2021 :

سریال آلپ ارسلان: سلجوقیان بزرگ (Alparslan: Büyük Selçuklu) که با عناوین (Alparslan: The Great Seljuks) و (Alp Arslan) نیز شناخته می‌شود، یک مجموعه اکشن، تاریخی و جنگی محصول کشور ترکیه به کارگردانی سیدات انسی (Sedat Inci) است که فصل اول آن در سال 2021 و دومین فصل آن نیز در سال 2022 میلادی توسط دو کمپانی Akli Film و TRT تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز عبدالله آکین، فیض آلتیندل، مصطفی دینچ، محمود بورا اردم، ادا کاراکوچ، امره کونوک و سردار اوغوز به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون باریش اردوچ، فخریه اوجن اوزچیویت، مهمت اوزگور، یوردائر اوکور، گیزم کاراجا، سارپ لونداوغلو، باریش باجی، کورل جزایرلی، اسرا کیزلدوگان و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:


زیرنویس چسبیده فارسی

قسمت 01-02 | قسمت 03-04

قسمت 05-06 | قسمت 07-08

قسمت 09-10 | قسمت 11-12

قسمت 13-14 | قسمت 15-16

قسمت 17-18 | قسمت 19-20

قسمت 21-22 | قسمت 23-24

قسمت 26-25 | قسمت 28-27

قسمت 30-29 | قسمت 32-31

قسمت 34-33 | قسمت 36-35

قسمت 38-37 | قسمت 40-39

قسمت 42-41


دوبله فارسی

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=46279

برچسب ها

مطالب مشابه