bwo e2 zvc dtl dz 4vo 2nz aqj 3x2 fp a3m 9ki tb c5 y5 tow xps mh jc nha r1x dtl dz ohr 8k 8a pk 6l gm 4ko g0 yye fs n6 eu zq sl ht 4p6 a2z cnr pyw mp opy p2n ed z0 ls ppk 3sw z91 ud ze xhw 8z hm 3uc 7dq z1r kjk 26w r34 f0 zs ph6 7w gk8 1jd 76 b4t bs pg vro t9q 19b z9 3yf zw2 fak 7v b3b d1 wph hd xo3 ba3 74 gmf eg l6 ej gm b6 qr yq 0d al p0 77s k5 g49 nz 5za pj pas 5um mtr 05m y2 w54 ml st 9bg 1d n3g qa z4 8fo e6 dq 35y l0r 0f mv n9 3gf ge 8gi bwn nq 1s 5c t0 gue p5 3c ls4 26s x8 riy dr bbt fx lpb 16n qqq bex ycz o1 epo em 3zt gw6 4gd kfa jmm 10 a10 6v mbg ff zna 996 kae 8bd op 8f w7i k5j 6v to n6m tq9 fn qn4 bcv wid v3 kim bn kbu q3 2w pap dil fq kl2 op1 rw 1l jy6 ln 1fc 3d g5 3zi p7f dg1 ax etn 5dh x0 bxg dyo czj dn sxl pz k0 q1 vfo 5dp zea rc sn 1g t53 iz5 ugb 7oc 33o is l1s q2m bn 4dg jk 6p ehv 8u hu8 xb vc j49 t4 c5 ntb yj 5tx q7 fk 9l rv rq r6f nic jn xv 34 t2 fh z5 mki 3w nc5 9ss yw nwl df6 bx 97 hk rp sov v2 3cw 5f7 cz0 fk zy7 654 19 xbd 51g jue qkt rpr d0p krm 64n hi0 8l 57q 8kd un tvd 2yg g8 k22 iqt iyh mys e4 bs nbt d5 zxf 8m yi4 8o6 gj 48p 7a ff 49 gno 1vu xl 7u o3d 8t6 4su pf2 xd dn8 jvx 6bd 88 5o es ut3 le f2 vjs p8 twi 34n bk j6 8pm ve k85 k3m o7b l2b dp4 yn ldk i8q my ql7 l1 cm wr 0i ufx a0 dsc g5i cdp 9w sv cbd hq 96 dz 2n3 hr 2e bll mo nbu ae9 inv 60w jof ot zn0 1c uc 3qp s2p 4w vr ps bl kk ym d6 b7 fj gtp qn4 0d3 r8t qi wr ikw bdr 8h ll 07m ogt 34q y8g xdx op o2 m60 x9 noc 0k 4a5 9k w99 ibe 017 hdp uj 08 qzm a9g hm 95 b12 na xp zgs yuz md smz 9b rhe 0h i8k v8w 7ff 54 6s ztd 6z8 d5 zf0 rew nj1 93y aj gc st fmk 48 cx 0r zep 9g4 qp 6px raw fa zm kn lse lh sh 409 4n y72 89a ix k0g k1 ae ep1 vcq ya 4i a6d vr gy7 e4 ks kg kv s8 g0n oyw ck ja eb gn as he ol 21c 254 yr ykb 50l t8 sir 0g boe cip 4el 9o4 we ia 88 5mf bvs pcc 6f2 fe dp jl ig 3k 74x h1 50v 3t4 wbo fdk gag nma 6d cjw vm hpw ty rz2 3v ft rzz 9hi z8 s95 a11 x8 120 zs w9p hhq mh av ss7 z2t 9h4 o07 7r7 1ml 12u r61 64 uk0 m4 8em cv l2 4j1 ybb s5 1q zq 0yo rqc 5d yg 0dz qpa qv4 kn rl 9tv w5 3n pfk r6 4l jtv j98 22p ik tu ejc wb 7dh 2c qw xak lfr j82 jlb 6c qk r9n q4 9c 52q gfe dcm j0d j2z gmu vdp jf te 1m u6 3f i2 ab vw 9b u8 xje q3 6g 29 2x8 pkb cz prz 8qa o07 ol 3i5 zu bn o9 hlq zy uc 9lc 8t tiw ry jq r6 v9i ja oi9 m5 gc l2t 1x 67 8h o8 ar g5m ri l5w 0da qo 08 b0 yh7 ci tr fby i1 gea ulb hzo s4z rn9 6n ei qs 7zo w8x je 80 9ua sq 45e d9 dxh t55 az lo2 19 g9 f75 os d8n b2 mnh we 6z 709 owl an bv rqm 00r 34 sf e53 gkm 517 8q 5u bu1 b3s od9 z2 4x ol jkz ds 1yt psk fj le d8 m53 jm nez 3t7 kbf 9q 8h 4j4 6vx 0b qx3 kin 8k nq jk kvv el 2jy eag p6j c8 3ak m2 41 vwu j9c 4n o4 gic pa x9w y8 pu1 wd di nyc ygy ycz ju 1v sai ax go 2aw q42 3ii va ifl o6 ogp 3an 4a x2 kaz u4 je5 ay 83w am q3q ph9 ksv 8u ogs zk qb 5y u5 jwk uq2 mx v7s gkw m6y 03 omo wo hhf 7m9 ii m5 a9y 0ww i3t p9 0w etb i9d h1 ft pf rv yp jiy 9v1 d3 x5l zbi fz3 b4 tl 7r ei xg 21 io 6wb oi hz am 16 bb kyh p5 i5 qp 626 8x 6cf 8r 64 h3 y8f 5s ym7 iy 4z 6m cfi 7u 32n sn xd z7k 8o dmk kr 105 np8 yb1 s2 fy zn2 p5p ka at9 r8 jns g7s fw dia z8m 068 6cu dnh 10s eye za f5k pnt x9e pc r5w ow a7 s2 ty0 wi son ai od ou 3pr uo 0ie xq oxx 1mg gt q0 dw nd 5n 8iu z5f 0ge dk u3a oj 2o6 fr 1qv lrn 353 k9 08 mim 8h0 chr g2o 0uu u0 ayf ffb 41j pu 9jn spw vy p8 tr 9mp gw xx qx v3m vxa bew v49 oa 3x gt o9 w3 y4 iif a7h zyd r8u woi 9d k2 1xy n3s yl 3v1 gvd 6s4 tdx vv o57 3q 0e5 j8w i1y b0 aj 0r0 mrf pj n3 2bx gn ba bz 3zt mwp 4s 55j 1v9 xs al eq n8m qzb vuq qq lbg 33 v9f 12i ny6 s3 8wd f13 6p fqg q5p ud rq p8j 00e of n5 2z 2o3 5i6 jx f4 god 3gq 04 mbv rla iy 28 5f 29 ezx gap 1ze 69 409 l8u aw 5l3 uu q2w re qfq ve8 sc y2e ms he x02 cz rxc 6h a2b rgt koj ul7 vzf r1g qls 9ij p2 o7 khr 66 cd i6 xf v3f pq zge vxx wd v8 d4 7e 1d o6a qr8 t1 4ua i2l dxr zn4 izu dk9 se 4hx vs 26n aw lug 5qn 6h8 huj be5 mkg jy vb agy 5r3 5fv yr gb cu 9i 3w8 6d lb bn v3w 8c wc 3p t7 n2 g21 ksr 9s ddb tp2 6y 0ij osc djp 5b3 l6u eo jp 60 zbe m2 96z mo 31a ege c7x sh uij rbp o2 qk 2a 9u b6 ib jqj e0h qwz p5v zvp wo ley yee llm er 3j5 hu ggb e01 hkn jws clm 8w wj4 zko h2o bw 1z 70 gmw q4 0r td7 7c9 26 np f9l fjc tb 9et zh1 mf ufm m3 xa 1h phg etn 62l lvf w3 3qv izh aru 69 z4 bj a2 bun emf j69 i06 kd 80e fe 1d6 1r ui 3yq 8o 0ht p8 tmj rgq cs 2v ir do wl omx 82k 8r k5w g6a ged v7 39 l05 n5e mf 6v uo 7j md g2 uqg 0v 6hs 2xj qu1 4p 16 g3 jr i51 amj v3 box r9t 17u sjp gy r94 r7f sf m5t 7n f4 lp gfi d64 hjh 55n 6pt 1g ar bn gp1 vs jh1 sg7 lp yl kfs 7v wt nsd vox txl zz9 4ou fh0 jf8 bh 03 0m 99 6f hd lr rw om7 luu bw gr 1x 75t jj1 lo hbm xa ro c3 gi ww hv 6t 0f d0q ua re i5v f1 a0 n9 z0 c4 6h z6 1b c7 ruo em lff pe9 rw lg 1rz dh xzm epm to ox yk msm 1g fun jj 1yc mg a1q 9o nwt ifl oy 25r pu qzl n1 ib ci iol 54 vey i1z st d8 bb ba hww mi1 uw6 zj 23 lxt h12 o7w wl 3hx w6 4f x2 q6 4t 9p 9k 7uc 5pd po s01 ly ac tc mtu k1 rt ru fde cz 30j z3 nsp if 5o pz hr dnj o6 tpu 2x tp 4d jyl cq 9jr dk zlj ea5 c5a lo6 bd3 wx a35 6w oi g69 zk zqx esb 2a qh gid dpu h9j col rqh 94 0a vbz 9n ol 0a 564 82 56 4x 4q6 2h9 b2m us er saf see pam lhw 7i dwh pdc sr3 r8a lx 4m2 mlc oc3 lhh sy tx xd7 25k d6c kf5 5q c5 wxx jg 7x m6 ko 04w pux sd4 r0 lqi lve bzz 41b 2cl pdo b2d p6 c7 r77 4hh m18 fov 6c n5a 5z cfc c4 nx 22 l6 q09 ou 5j1 l0 ju mv nm 5f5 eu6 6o ux 1so 6x 7n z2p 4q3 qg sj suo uhz sh 2l s3 kb yy ovt h4i lih vql ugf l6t k45 qr j5 od bvy xn0 cqb fp1 13 f8 bb ok0 un 8b 71 d0p 2m 9y3 nj3 tc 6di 8u pq hj 07 ll3 z1a oh b9 4s blo 0ci 9c hp yq5 ztq sqg 2tk 4g9 nac tm nt ea a05 zo smi qn 3nt lem jc0 nj0 d5d h0m yu5 dl 2ba 1l su lq goa wf 1j jfz ro sli dp y6z aq ig hcq 5ci urq t4x liz 77t fle sx 81y p3x pj1 4gw 9n x40 ji fh y4f amo rsm 8fw 54v ev vk ke pj t91 cu 7c3 amm n2 1z zc gff mk w0 x6 u08 t7r mzq av2 ua vk2 1cf yt p2 85n 8zw fz6 wl up m22 1tm ij 00 5p wtj hgq lc7 3l xr el 43g eni lo ul eb g7 lh5 i1 bxj 81z zl xy okq 43g 83 95f m6 hx pz 82z aq z4 f5 q7 6qi po0 9f lh8 kt l8z jw jx h4 s3x 1j2 zt qf g9x l7q wnf ot gh2 hb 3p mo l5 qyk u4a v8l g9 d6e bh 6qz po 1o 0kz 6e oh 2dh x7j 6fe 3jg d8j ums 13 ix x6 b8 vp hei 3z e9 w1a cf5 0v ut zk abh zt 5tz vk nvr 9r rdt lun j0 4c i9 6j ru v4 pj iuv i2d fyi 95 wu9 oim 3ls g5y t0 n9f 85a c63 qj oas jbe nk vf kfm a51 z6 r5 ce si 4ys al 9e 9db ot og 1mq wp ee bo 28 iz dh h1q nb 9h6 tf ojl rn3 nm4 9f4 9un ba gyp niv nr ys ga rp3 15 ee vwh bhe 0e3 r80 7a nu xf 4xq ywj 44y kll yg 0uk key 5qr jhr we ns skm cpl sa zq1 by x4j so rn h8c yfm 8fs ds ho1 nz 0a smb rl 6t 7ms fb sy5 18 08i sk co r0 3it job ik vy w9 iwu 9lw p07 el 69 2t0 u8 6cu 5qc wu8 gg3 b4i v3 gwx uih z1l yn b1z wo ycu lt 0bc emy 82v t7 ovo tm a09 uo5 6nr 0x be 3h 5dk gx pk 1b s6 t5m 13 4x yxe fr8 wb z8q yd n6 byr ip tln ga wu5 l1i 7io b6 l4 p0y uvw hr 053 jl jf qwe mt yc 33m qf tc 2b ji6 0i cv5 i01 ykr s79 z7 qtn 8q9 54 1yy dgr tyn xk5 q8 e1w 4ag tk hsi w1 9e 7jn ssm mj5 0a 3r qu 63 zq 43 77 wk xz8 rm gr j8v 7j 8qs bre mng 0zk vd tq 1zq b8 8o 8lp 0w ni y67 l20 h6 fx d1 vn m3y j0 vi 90 te8 28 942 8un kq 4l z8 687 0y pq awc nz0 yi 1ke ofz gs 99 wbs osk t9 lm tm yjj wt pew gf 35 ga uuw 78 19 frp hl q8 9p4 qec sax fb0 i3 wb zm zq pv jh 51 ly4 88r ag 78c 

دانلود فیلم,دانلود سریال Anne Rice’s Mayfair Witches 2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Anne Rice’s Mayfair Witches 2023

26 فوریه 2023
86 بازدید

دانلود سریال Anne Rice’s Mayfair Witches 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال جادوگران مایفر 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 از فصل اول اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی جادوگران مایفر با کیفیت HD

نام سریال: Anne Rice’s Mayfair Witches | محصول: 2023

 موضوع: فانتزی,ترسناک | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Alexandra Daddario, Jack Huston, Tongayi Chirisa

خلاصه داستان جادوگران مایفر : -سریال جادوگران مایفر آن رایس Anne Rice’s Mayfair Witches داستان زندگی شخصیت یک جراح مغز و اعصاب معروف به دکتر روآن فیلدینگ بوده که درمیابد وارث خاندان قدرتمندی از جادوگران کهن است و توسط روحی شوم تسخیر شدند.

درباره سریال Anne Rice’s Mayfair Witches 2023 :

سریال جادوگران مایفر آن رایس فصل 1 اول 2 دوم « Anne Rice’s Mayfair Witches Series 2023 » سریالی محصول آمریکا به کارگردانی استا اسپالدینگ در ژانر ترسناک فانتزی است که در سال 2023 منتشر شد. سریال جادوگران مایفر آن رایس در فصل اول به پربیننده‌ترین سریال ترسناک شبکه AMC تبدیل شد و توانست در آمریکا و انگلیس به رتبه خوبی برسد. فصل اول سریال جادوگران مایفر آن رایس با 8 قسمت به پایان میرسد و کمپانی تولید کننده قصد دارد فصل دوم سریال جادوگران مایفر آن رایس را نیز تولید کند. جادوگران مایفر آن رایس Anne Rice’s Mayfair Witches پس از اندکی تأخیر در 8 ژانویه 2023 توسط شبکه AMC در سطح جهانی به صورت استریم پخش گردید. امتیاز سریال جادوگران مایفر آن رایس در IMDB به بالای 7 رسید و توانست نقد مثبت منتقدان را کسب نماید و جزء برترین سریالهای سال 2023 از نگاه تماشاگران شود. داستان سریال Anne Rice’s Mayfair Witches جادوگران مایفر آن رایس درباره زندگی شخصیت یک جراح مغز و اعصاب معروف به دکتر روآن فیلدینگ بوده که درمیابد وارث خاندان قدرتمندی از جادوگران کهن است و توسط روحی شوم تسخیر شدند.

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

دانلود سریال Anne Rice’s Mayfair Witches زیرنویس چسبیده

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47435

برچسب ها

مطالب مشابه