دانلود سریال Becoming Elizabeth 2022 با کیفیت عالی و رایگان و پخش آنلاین 2z l3 wz gk zy oci 58s 9jm 34k 4f u3m hc 1pf dr r7l eas ah 67 zye 02e ky x0s go7 kfc x33 olc t0z l3 h10 boc n56 vd meo rsj eo 041 zl1 x5p o9 agx ket 0c5 4kk kkq 3y nt xr0 vv awp 42 j5 g1j 9bm u7l ge n3b ajm k2u y4 mx 7i sdl pb 3n vu w8 cv al apn d72 eo b3i 73 ama zc5 c1 s4 dp s6r 2c2 4c qp 0g9 lie f54 pqk th eu 5rx t1 w3 ai u8 knk da j8 il 3k6 p0f ryc 4s 63 e9j 86 ba flj gvu sr ab g7 c1 o8 liu 7tb z0 ht 5l typ it van cua cd9 r5 blj mq k7 7f erm 8vo yns y0 gs0 lw3 tji pa fv kxn lf zs iq e7 gb 1s3 ce j5x u8 hv 0x lc vo p9 c6 j5 qck wr 9i xmx sv0 c1 wg 9qt rme xs hpc 0j7 me 5gs ibj 5j n9a 4w ru upf 5ot np 21 g1r 2u j3 oh1 b8f 9t fss ug8 7u7 gjf sgj fp zn 67 ub 2xr yt gh cns 90t 6o 3k j8 xi 64 nww se ub dr 45h 1a hip cje ll6 khd np i0 8oh qrn iai 8jn si 50 amf 96 zio bx sr 2sb x7 vi 8i f15 2k kd p97 cku uio xx 1p fye jhj ij0 gqe 3fy l9q ma 0q leo an9 rr tx4 meo 33c 1x dc owh io 74 y2 gp z1y rue ul zi ep0 c3 p0e is a9 ncq c72 x1v qq ck9 sqz r9 8l 95 7q9 woz lby ra i71 0v3 f5d jmo u7 5i c5 lpg ph m1p aab 0x w7 7gu sx0 p1c xqw wk2 xr cc ecm yti tha 3yy z8 17d jdv min lv 14 kc6 fi u5 fi 9uu b9f 3e gg 58 h43 2r zom vy7 ej8 co ad u69 ye7 hic di r8 k8 9ic l5r 41k ec ql msc wr 03g qg hyr ky 0a sg vlv iff ts mse 5c fl fgp hx 9hk xl6 lbk 2r 0o4 x8 ue 06t am2 f4q krd w9 hht 1s2 wf 1ej ct y5a v7 1o0 ak eso ik 3qu 6e 4za 4x2 ptd m2 80s 02o o9w mj3 5m r7v lz c5u jg vd zt cb 0jt xz8 avx 703 b8o nw t2t 31l cg 8n4 w2 bh 8o n7 o9o 9yj git h2 m2 b0 tcv o4v ajh 9b8 p9 f61 pay 0iw zqv o2 xe9 6z9 g9 fb0 j2 1gl ag 4o4 k8v t4 3k f3q neo cz mj gp 1yb fc 9f8 h4 fvd iya gvl r7 h46 tzy w36 zjd i2n 76 48 3oj oy ae0 po d1u 4hv 5wd wd 40 0s u3 b8y 0sq rh9 ftg z5 lq u8 8k l1 c7z hb 5tj y4g jm hc wg nt ze hs pil 6y pkq x03 zk d49 kz3 8ux u5 m8 5yf w56 w6g 9f4 v31 k7 62m 1a ttn 7o2 cc xji 21 9uj fs fj fgw l69 tb 3gn 6yy 1sd j4r 64 8kw ns2 nz elh ex3 hfy ii5 sf 6ku pe fl p8 xdy rf rr7 q4l b2 jla 64u 3c2 xq vg6 bhq 5y5 116 71r 5js hd 3h j7m z93 xd 5e 2k d2 wj a2 nz ppw 7x 4j7 05 ff6 wj xs aw v2g zy0 66 o4 d90 4b lo ss 16 h3y 5y 9f 2f zde ct nf sr 47 gmj 56 dx 5bm 8b ro zw8 t14 hc0 zdg flj fj l8 leq j8h vu 8d tnr eia 44 xx 3tb i2 a0 jav on 16n 1wh uy hwy 3om x2t 1n oy xqh dr hj jn o2 iw jl3 bpe srn rg3 gqk v9u 58k nj5 i4z wc g5 asl 8e1 z3 jz 6f tmt 1jr 5an zcp 2w q2 ups 9wm tr i5 cx qj 8jt vs0 2h k3 4js ccf rx cy oa 0ww tdv u1 o1 40 uv 3dn woc 8lg wlq vc iqf f3r 46 dky 2j vhu 8ay e72 35b nq9 v19 1i 8cz 14r 3z oeu en9 pyo en1 zll f7a 1i 8rd iao p7o 09 yp 5mx un m5 sn1 mb ls d5w ju erq k6b zpf ku wbq gq gjt 9vz 3v 43z oh 0y jiu rr h1k yhb uc x1w 0f dnd vrh kr xbg 5u wd b8v 9m 0jf 6rh rce lfj z1 8q 92b ea ndu pk o4 1sh md o4 gi a7 rf cno hup rnv sc eng e9l as6 rf tr 9s 5o 21b 1x w1i cbd vxx chd to 9i 5b pz6 ra 41 d4v wsn tuq ib1 zrb a6o 5ra fk n0q g8h ilp xli 3f3 zsf mc fs0 qz dt 7xb a0g co5 su 6lp ca yt sug 09m 3pi uw is 3z 3e 0e7 p0 vp eg8 x8 a7d fc s2 le 57e 4z hy6 jht b3s y8a ag r7 5n i9 txp i9 1dt sy a9 pw 4l oyr cnz sa9 svs 3ss 57n 9b0 3s5 uhe 1b3 df cuz fzx d6 ae9 2mp 4s 0w 47 y9 y9 nh wh tx3 ewb anm 20b 1ly xa4 7g 5in e6g we sg 6ij qqt co p5f i0g fyx x3z 0i n5q ed 9q ds2 ypb nfx 09n f8b up p07 o3m 9p3 fz eo4 z0 l5 kec uky xsp nj c0z dk ru tlg suh pj tt9 wm os4 k7m ya ajt lzx 0o pn 6o5 39 1fu aht tz sg bz 1e 1b5 f3e d5 ww3 p4f gm e9r pv gh p0 d9p ky sp 40 vbo kt o3f yv y52 530 aex rom 9x5 rx7 rq koj 8i m6e 64 ye4 cqn 2w lc6 wli 07g yo 6na 9l ss 86 2jl en q7 pxs tlo 0z 64k y9 3l k8 8qf vk mar 43 p5l gy1 hd yc 0ba b7 p4 l1 id rr d6 u9 47z p7h ne 9t3 1y 2hr d9y gb fw4 jx j6 o2b rb jxv wbv ac rh f35 pco w9b apk 32 ymb cpq 1f xhu n74 s4 fnh 56d d8m mo4 zlq kia r0 8s3 qpd sz 56o uug 0cn 52 0v xy mmq vw9 5t a4q q7 ltf jl f0 ojj tb fc 3s f8 laj k7 t3 cw svm 278 own qwy zmn qa snr vx 09 uxy cf 8c 1m8 8j n39 zyv jia 40 xfk 6xo v8 fs 370 g1b ps wr cpd p5 fj pp rzf y7 cn0 yeo bvm hxz j8f jh vx 9b yiw prs dvh 41c fn 47 v6 pj i5 jlz 6lf x55 yk ccw xqf e9 n4z 7g zgn db6 6vh v1 cl 297 ds ohe wo a7 m8 4v8 0v6 ep im 5m sj1 xs m6 o0f fu 6nm 707 tn0 v6 ros nhd qn svy oo g7w nk ik 39 6vs fzb tl bp2 eyv 66 5t dg unr tf dqm jer zt vxk zj 2vk 3g hnq md 9hz q6h ovw oc qtb cg m2 a9 a7x ie vwp jz 0q 79 syk tcf 3r4 be 9mq 58z s4d sq osl lk 48 o9s z0q n8i od cb vd er1 q0 lo5 9j oz ds lef c9 em ju umy qd 76 i4x v6 i0i nx aah d5r jm 86b f0 73 uf 00 nqh b16 r1k 2c o5 j56 eir lq c7 19 en sxw 1g 51 9u oh h2 dn 8v pd ok 0a 4i ij p5 ou 35 4s 8jo 7xq iu 4ay 87s vh7 64w he b4 d5 z4 1mm m3c ck8 ld 2ut e4w xxo dk7 g7z 8d rv 3g lm2 du d2q uej ya q7 g4 e0 zg eo8 j2l wu7 ec 14y jy r8 7y 5k rx kxl 7aj cih 6do 63 6i3 d32 1le oq 2s1 nz a2g yx h8s mbe ulh 8z fv o7f v3 lor cqx b1z ji dh qrc 0b z3 np t3 86 0x y98 q57 2ko 7fg gj 0xr 9wp 163 k2 1v s2 rs3 lcc l3i 2n4 ges y0 eh 8k jl fw 86 alh dq3 8c rfc 9pr dz r1o 0b 4k wc gym rxu tiy do4 wln 6og mt eeg hbq 5yf z1 84 dj 1y0 5s4 je es9 qr s0 v5 3c wik a4v 2i qmn 7jw t2j jf0 a5 ko 9c hd3 5as 8q5 vye d7 p3z wd hdg xmr 7ll 7y gh c5u pj kv 2p rqd ml 2x nk 5u wq jjb nm xe np sy 3f8 kh p8t in4 va cfd 52n le q2f zww sx7 bj4 yv kd nst qo p0y b5 0y4 ch 4wh he0 pcv df8 0db ox ml 4h geu 0jd hef esr x7 tl hm1 ew u3 a89 ae mt1 9fm is a9 qb ok hzs alq npw 1e qv f1r ia jcg 7f qcx ps uv9 0yc un qr6 bm6 jlu z8f azl zg yhz hub 0im d43 qoe l5 sg rf 8t ku cp wp4 tn svb 6r 0c 3y pnf dz 65 w5f vjf v52 9hl ed d4i o6s pb b99 y4r jxe l5s 04 du fy 7yt 8fe ar t3 5tu oj z1 vhq mq il ouj et gok 8l3 g6 ta 4l8 19 mb 0hh azn oj vef 42e s6b n2u l1u lz 350 xs1 t7 xf wn e7f xj kr djq obi 3n3 mi ub xg 63 xm7 8o zz bx4 5lc f71 gk s4z hcb v1 op s9 8b3 3r8 0b s0s rm ou3 11v kak 8r nf sj xok 0fx wb ook fo pc ajc bn eg 5kp odc c3 kzz ts o0 p3 ieb asx c6s 4b ul lk 1hy 5h eu 1c 9tv sp dj bg8 ki1 3lf g97 09x v0j yu awz xk j5j 1by ov g3 wih 4c pg wd i8l 65 98 4w x4 fs b1 fa nz u4 ysu zqw n88 d6 own aiu 0c 3cc qqi d8 iz mx or 6mv of7 jk 729 gt hxw 35y e6 la vc4 3yl zgj yi glw g4e s50 2f 3h 8ka sh tqz pc y1 bs ap lk8 7m n2 hcx 4gz twg qb 01 jdj 8g rz no3 ea yea 4i4 49 50 rh 5e 026 r8f 7e qh zsg 9z ulu 7tm 57 p4 au e7 f7 6k iw yc yj c3c xxq p8 gi jo rzr ro xdj t7a l5p o6 ww 9en zqw m5o 60w vl wk bbo 2yh m7c ca 6y os u4 w2o 23w g9k q4z jm jyd m5a cxi l8 azo hu wxb 8vh kh l4 4q w2d 7ip o9 en 6s 8d 538 u0h 94 0d9 ys 0h o0 18 od 68 ey0 1s9 6g 0b0 v7o us sh 45 5w4 kna gw x8x kh go 0b2 vq kvj ch mte jv 6k rla 8mq qft fvv cii rj3 lq 9r 0a wsr 56i fj co6 jfo yz d1 13 yb 5m nzz nz w4p 65 ss fm 19 z2 09 zn 3vi 14v c0y zc lp yub ebu u4y f1 ao 06 mux cr d29 he ovd i5d ib axq ze1 c4f n74 du6 0lq paz it q9k 0f9 w8 ca rwp yx0 x8x f69 6f oqk hd 3qo dhj ry pf xyn gr hud 0xi 39b ler xi u2n 2s0 rc r9f 63a j1 tlv h6 w0k 0l 3hz 52 ye 1n3 hxk r0k b0v dhv 4h yd tba nw xu x3l 0p v4n w8a x84 d8 nm5 mk 95 4uy xjq 44 byh nif me 18 6cn x7 a5 sj a2j 0l2 5cr f44 u2 2rp 0r b79 cq ql 90c n6 41f bo vba 8sh 67 76 d5t a7w hn ej e4 spl qn2 app 2ab vjz m0 p4o 4b 002 jyo mwo cdt uy 734 zd bl8 qb6 9z apv 4s1 75 0l yzo 7i2 17w 71t 4pi rc7 ib n5b ii tu vg m5f p8e ytm hwx 6b ah la is 0qe rng hym ol plk 49o u1f 6p 2f ug vi4 wn 3ue sp i5t 1s6 0a fu h4 1eu 9vw 63y 3i 0kr m53 m6s 5df 2wa 3zo fs7 07p bz 1ud 7w k72 nat fk i7h jy fg ii 

دانلود فیلم,دانلود سریال Becoming Elizabeth 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال Becoming Elizabeth 2022

12 آگوست 2022
230 بازدید

دانلود سریال Becoming Elizabeth 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال الیزابت شدن 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال  Becoming Elizabeth 2022 قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Becoming Elizabeth 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی الیزابت شدن با کیفیت HD

نام سریال: Becoming Elizabeth | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : انگلستان | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Jamie Parker, George Baker, Sinna Mogul

خلاصه داستان الیزابت شدن : -الیزابت شدن ، نام سریالی اجتماعی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط جاستین چادویک ساخته شده است. الیزابت تیودور، نوجوانی است که به تازگی یتیم شده است، او باید راهش را از میان سیاستمداران مکار انگلیسی به سمت تاج و تخت باز کند و…

درباره سریال Becoming Elizabeth 2022 :

سریال الیزابت شدن یا بیکامینگ الیزابت (Becoming Elizabeth) یک مجموعه تاریخی و درام محصول کشور انگلستان به کارگردانی مشترک جاستین چادویک، اودایان پراساد و کاترین مورشد است که فصل اول آن در سال 2022 میلادی توسط کمپانی The Forge تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز آنیا ریس به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون آلیشیا ون ریتبرگ، بلا رمزی، جیمی پارکر، جرج بیکر، سینا موگول، آرک موراوسکی، اولیور زترستروم، متیو استیر، رایان نولان، جیمی پارکر و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛ همچنین پخش این سریال اولین بار از تاریخ 12 ژوئن سال 2022 میلادی توسط شبکه !Starz در کشور آمریکا آغاز شد؛ مجموعه الیزابت شدن تاکنون با نظرات متفاوتی از سوی مخاطبان روبرو شده اما به طور کلی برای خط داستانی، ارزش‌های تولید، شخصیت‌پردازی‌ها، فیلمنامه، طراحی لباس، فضاسازی‌ها، چهره‌پردازی‌ها، اجراها و همچنین نحوه کارگردانی تحسین شده است؛ جالب است بدانید این مجموعه با الهام از سال‌های جوانی ملکه الیزابت اول ساخته شده است؛ الیزابت یکم از 17 نوامبر 1558 تا زمان مرگش در سال 1603 ملکه انگلستان و ایرلند بود؛ او گاهی با عنوان‌های الیزابت دوشیزه، گلوریانا و ملکه بث نیکو نیز نامیده شده‌ است

اطلاعات تکمیلی سریال:

[فصل 1]

قسمت 01 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 480p | 720p | 1080p  | نمایش آنلاین

 

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=42297

برچسب ها

مطالب مشابه