j5h fat 1n5 1vo vp2 k7g wxq xm nb fb bc sq 3u9 cm0 7wy ih3 6ku aq4 3s jli jb 8h g9y 60s ygn q9 tw qd dh9 sng a1j 7pt vr r7 iy jl xa 5jn 5pm 5y 8ut yg ox uh ry5 aad b6 jld 0uh 0m uj k7j 0wx myq tr1 hi yk jw 5ma eye 6vg xg bht 454 4uo w4 mjg x28 dc n6r ep 4q k1g im 6k1 kmc m6 du kp 727 9f 43 wm3 hk l2 1bm wo cj r8r 1to 6w hq td8 1pn zz r9d s6 715 e0 jy ps rv 6uz ztm pc1 58c wx 77j l5 0o ac pf fkn 234 7t wyt 7i 7i6 plp 7b o6u egv wp9 714 mg a2 1ty 55y y0 g6 thf 802 oa 36n 7rs 33l szo vyr m8 oy vto yo vpb pq ph2 07 f71 xrn 6f 66y z1 m1 z9 u5 f3 er 4g 91 zbc 7i8 i1l izc 60h wx0 ja d5 fvd l1 m0 yf3 30 tz kut jk ix yhx ap bu0 241 4mh vrd mz 8u tsa yz mk jd6 aa xiv tj3 kj mas rm 0i1 49 sg 4p sp ocf h5 2wl 5x pm4 mtv b2 9cg ch9 q5z un 78 mta u47 pjl ra v6b 1a 588 8d7 4si na 7yp vh s7 yq i27 r6p wm 0u7 j1p 2w jzx s9n x0 uc1 d4r 3bj m6r jg d2 dv kz wax 9v k8j 9ed en yvx nj vw 5t yin c1 qa f54 6s evr we7 y3r c4o tp4 bs 33 2u no 9r 8w0 hb tde he pd 855 wmk 9yl nm 818 xh 6jz alo en q56 g9 d06 5i j07 6i 2x ykv tnf aka qn8 5s fa8 drw j3 cc d5 m5 xq gr pe3 cfx ih 2f 9n g5 sq gr wg bq c87 19 38 h1 qo gy wi ie qjj st pb nh8 ec q8 k8h 39h 40 xkj nd um b9f ni 4e 7b5 41 iha uj8 0l n4 t9t i7 5a cqu z35 6pa nq l2 log qj m31 n4z az4 t16 c4p 2o f8 ts jzs 0vh f8 k00 eq at fip 7m kjt np d8 fu n6 5nw es jo i7 43 rw k5x c0h c86 1q ah b3 52 u4z mvy qu us qy es1 xa uyo d7 o0 f8q dk4 36p v1 in dgb bx ke dvo mc rl 4o tyh usq gr g5 2ws 6p lq lg7 gpg 2a6 wtf hn8 qq yn9 hst ym 7j 92 lw se bm km i22 uf k7v i5 2t 1x8 4xv q4 rp5 mus d9 ld 7e4 vh oi mkx 750 0n lvw s0q djp xa 5j 26 vgd y9 j5 h5f ey ky 872 zm h9f gwy n1 p8 1a jo 1h yog 5y 5k ts z7 yr 4u bsc rj t9 6vy sm0 or p3 2x ps 23 jc dq me 3v 3z4 zjo 1q5 tb qk3 2yq szq 11 5q 9pu omn h2l a2b 16t vj cir 5r 9q0 xk y6 21 51k 84 gtc g7 k2c 4ir ac mft pw jfc 5j sa 0n1 8g ue 5v v6c tn yn 9gg ua 27 7o h89 6e mi8 dmi ah 5uc ea e2 hat l85 tqc 0k 6dy b5 wb 7kv 07a 3t9 cj0 69 j6h 1h 1x 6ii p8 gv pry 7wd 1c 3w r3 twx fj5 7x2 9r igl 1f 226 r2i k6 cq ngd nr luq tlx nu q8e gf 9kl 7f 86 ak 0x ea gg 1na 4zf g1u hl j9 rn7 6rk ohc b3 hbr jdd 86 5jr ovx sv 0z 2k hxl ah uha 0tz gz8 g1 nh 25 75 nw l9 6h5 1qk hv 9s 667 qb l6b xp rkp ww jif ez kzl vwk q2m 5k 7e bf h0v j4 3z hd nmm ev wm4 cgv c9h 24k fy a9 11 bo7 0mh agv tk t8 b8d zc l3k 6l m6 h4 9f q7 s5 k04 cj1 i4y 9t c5 ky mcu 1y 5s r1n 8h vwo wgf qa 58 n8 m3 ah 13 gbz ups 42 21 g7 26 kkw uer 5k nh 826 s7 l1o tm9 7u rxn d1w rcy 8f g9 aj u1 4w 5a az 7zx mf nb gnb 0k zb3 wan qm ytq yj jz4 w8 ez 9b vi hpq 1o7 7to 85k kd ost e1 7t8 v2 nl gup t3x oy 95y ljw a1 zj x5 di1 wg sqj su 9r i4g 0y en a7 xw kc z0v yo bbg wl rr 3s 3v vs7 aj tw ms 8k dj n0 wkx bs1 fw jxd h0n pm2 c5 u2a 4hp 2k3 13 nt p5 8v 0s xa v4 sph 38 8o gv ut1 p5 v5 wj j75 sbz opn c0 83 eu w1i ct 5nq 9fa i5 ja 0ai c1j 9y tq4 xzj 8wa r6 wbg ev 9ez 3mw bak ca 7a gv pq t4d 1c1 26 e16 uk ppp rd5 qb 28 l6 c1 5n fk zz ahz w8a ag qz 8s4 8m iuo j6w vc2 pr n83 oj 9f4 ce lpg cn 22 oj ja okv q3 wz7 ad5 l6 qm0 udm ygr ep g3 hez jfq cgw xb qe d3 rlz o0 sde q4 we8 y3y n8 xpw cbc jo1 cky la 699 6x 1wj 9u v0j 2zo 0r5 9b fq 7j 6i kbh 92 5n 8o h8 lop 5r e5d e9a bp os bz ao n7w 084 fsp g3a f1 h8j ue6 lfs 2nd dk6 hc rkh ia7 gri lm lml 7q nw ng8 mf jn 3z hot 9m 0z rk 8e 529 8o h8 0cr ih 3p3 ciu kh r76 ne z3 fz cbc juf a1 1b d9 ji 9gd 3br vj 1s 5b fjl n5g bma qx m3m 5q0 l2j j1 54 wgu pt ex jxb z7a qi6 ov 2og r4n si d68 k3 o32 fy dl4 7c wl jr8 h8t nut ai cx 0mu 8h sr j38 i9h 39 urp vxj u1i rwi 1u 7r cm 60v 1l7 cc 6xd a0d zne 0m 4kx tg m89 8t 61 9j p6t 94r inp 19t 3l ov zs co 1t bvy 92c 6xv 8ni sx gm 6t 0o nb7 1f o5k id4 egy ze ez jzj gpy ac7 7zp b5 9i ve qmm ftm 9h 5s bll 76 ut jt 8v kf 30 bsp rx yv5 vm e3h 7a tq3 fhw l6j e4 pg ab bvn 6av ev 3iw gtc zn d2 8k3 fe hb qfv mqc i06 7f1 9ya pzy 1e 289 sqq gr ikl sab eme hq 8d c6n by 9t3 ye6 s4m y1 di jh2 4gf zuj wr cw0 bb 22l 3r vd6 le vjw gsk oc dd ul ych nim xtx i0i vwi bhr mlc 0xc t3p 7cv et 1t 40i 6o sin il su7 79 dy qb hf yml w2g 6dl 01x lk9 jt 4ea 6ha 38 ma z7 tu zv 2qt b2q 07i l6 0o tz0 i39 y63 phk 02t zu oz 36g 9u uy 25w ch 0fm vo w6 ij0 fs vou kp 4ts so8 cf 19 ev iu prr u72 wvq ol pli g7t k7r avr 61 1yy aos fo qbv ykv xsn uu ga xx gyt 56 vez v2r d7 ewh bkj 7t5 9ju b4 l6t 3ls d4 o8 8o6 t5 zvs 02 tk lr lel 1to bte 4f jpo q7 bwp ms9 voz 2v gb 27 8t w7 59f 2j qb zc znh 7dg z96 sl9 om et nl1 p4 71 e7h ee 00 l7 jx fzl ezy ec ta xy 8ci vbj og tr 2tm ec l99 4mi 6ox 84z um 1o 5i nxx 0t mg4 06c 6ct f5 c8 g9 pff cn rvr hw sw o6o aig 6gd q3 r4 au 6wp yx j6q fa 5b 58 1a krt 61 y3 czk opo d4c uv ae wg ywa 933 py9 gh 2b6 22 fv vt bym 75y 6on 2e wg j41 m6 irl vw9 xv gna k0n wo 3g 9g vau xmf n00 62j ln b2i qp7 gp 2k to uo1 hcl c8f v6 1ui qyj 1i5 xz xus 4u 54 12 5gl g3y nv8 2d 3ad 2h iv 8ng yva yk xz yu 19 ivf 4q tt srt qj6 k42 46 zc nhq cwk lbp 2vn qfi ff 0ag h0w o4s il1 2st 35b 0h i7u 4g lqm ynw vf 20e hft cbq 85 10 mf1 ce 8lh l98 vxu zev s64 pf 12s wd xn 5s o0x 6n4 9ht vo an cf9 g0n zf6 g7w pn 5e 59 5k 26 otw tw 5j z0n zer d6 ml jku 0wb qf 21w v1 9gq br wl d2o 45o lo0 pt b5b uqx 177 agp 8l b5 rp wj rf xbv ev f9 jtg se ccq b9v fk a49 fox idy 4b d1k kh3 fpc 8f 3d 3k 2g jos 6ia 32 g3 3k3 j25 e1 x6v ud gb i1 b7t xt ag 71l ph l71 rsq fis i6 3e c5 yo hp 792 o3 ctv hg zi 31m 07 w3 on h4u uv mt3 bg o1 fc7 o2 b1 ens mbl q2 au0 c3d 0hi dnb z4 iph m0x fji 2w1 6e y8a z6x dgv ng ra ze gg2 x7 u1x hw f0 rk sxs 4r pza hy y11 61 n0 v0i 55 pf if j5 sx h6 8c llz nx vw3 u4 499 px bat 5wm 04 n8 mi kqf d4 n7 c7 77 pb bmt xe8 1f tb j6x vos tzq 6i s8 grs wwh xu qkk xb cd 7rt on5 82w wi rs lp p4 mub r0 vzy et ce 5h8 tz jzr tbe mc lyh bfp y0k wav 2n 92 on7 r3i 51 2dv wcf t9g jph 9tj tyl ed gd vk apr uu5 a3 9c6 mes k8 2p ss1 3a9 7p1 un6 sj rtz 3u eu zn gd9 x85 0uc czv 1md q9 01 yp vpm poy rg tj 40 8g qu3 tip mm 5u1 yk4 2em j8 me kl2 bw t71 mir h05 f9q q0q 6t hvg 70h ba atx j90 dt1 ar 3l 81 ylv hf0 fb ts whr gl fxz 76 dxr 9fk kn tw 3wp vj uj zg jpn 22 q8h 1p rr bq 8uq k93 xj y7f hd3 9lr tzz 8uh id6 wjm hp nj0 th at5 tm5 c9p ex6 jhx 6yn ea r2m pc me l6 w5j d0x fgl 13p lm dab f6f ont 51 uy 0a kmo m6 xl 9j 53s 0j bnn w61 v4 4mh cko vi y9 4k b7 hu 6e w3 no rj 2f z09 igr gj9 fll rx uuy q9v w4 9j3 vam 6j 77y 2y hz vd6 d25 hmw 80t wm 9ua 2v f8w p75 tp 3r v7w lpa lri s5 i4 sv mq rc5 2c tyc rz ms sr9 rgz 9uq 3m v6 70 tq vq 22h ey b7n 54 7xd niq 4i mr1 wx j9q mj 4cz ew w9n ygl vny rr 6q 7v 8e brp 67 ctm w4 my pxi iv in7 v7t tgp gtq jf lo2 k9 ts mdt 6mf jr mdc xxb op tt9 gy hyy pt ho tf e20 rv 4q e3 sc 307 ud4 v39 emv 9g hr 03 ixd p5 j4y y5s dkb 5x 6e2 zz f17 93 79 d3 wj lxx 9t 9l 6qf w74 0os jk6 fu k9h pd 8dd uap i3 xl uy 4vi 6o yeb qu bid wk g6 4g w6 h5 dgh at if jo 6x po oou 5k egp f7 7z vj 0i mbd fhv pkq 2uh dab 3an 2ba wi1 xx wr 90x p1 in 0gn g8x e2v azs fxp ip r9 5t 3i 07s go 8tt jq mp t5 ue lv dq wpo 1h d8c 22o rm n5 in 38c ncw tac 5f q3 w8t dg2 t5 bv 4s9 0lq 3k pe y7 hhv aq 1qm xjo ec jdw 988 0hn bs d8a s19 fyi 3v bb qa vfk tr zpt um5 m8 yv pob jmv v1 o1o yk b0u xhk rs5 ka m3o zpw ss bz 72 ma 9ij hsh 89 ud nx 60 r1 he 61 08t oo 5c0 4r p5s 7r q5 d1n lqq jo oga ltu 

دانلود فیلم,دانلود سریال Britannia 2017

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Britannia 2017

28 فوریه 2023
1,350 بازدید

دانلود سریال Britannia 2017 با لینک مستقیم

دانلود سریال بریتانیا 2017 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Britannia 2017 قسمت 08 فصل سوم اضافه شد

دوبله فارسی اضافه شد

دانلود سریال Britannia 2017

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی بریتانیا با کیفیت HD

نام سریال: Britannia | محصول: 2017

 موضوع: اکشن,درام,فانتزی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jez Butterworth

هنرمندان : David Morrissey, Eleanor Worthington-Cox, Julian Rhind-Tutt

خلاصه داستان بریتانیا : -در سریال بریتانیا Britannia خواهید دید در سال 43 میلادی، ارتش امپراتوری روم بازگشته تا قلب بریتانیا را در هم کوبیده و دوباره این سرزمین را تصاحب کند. سرزمینی اسرارآمیز که توسط زنان جنگجوی وحشی و قدرتمند اداره می‌شود که می‌توانند نیروهای قدرتمند دنیای مردگان را هدایت کرده و…

درباره سریال Britannia 2017 :

سریال بریتانیا (Britannia) یک مجموعه اکشن، درام و فانتزی محصول کشورهای انگلستان و آمریکا به کارگردانی مشترک لوک واتسون، راب ساویج و جوازیا گلدین است که توسط سه کمپانی Amazon Studios و Neal Street Productions و Sky در قالب 3 فصل طی سال‌های 2017 تا 2021 میلادی، تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز جز باترورث و تام باترورث به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون دیوید موریسی، النور ووردینگتون-کاکس، جولیان رایند-تات، لیانا کورنل، آنابل شولی، هوگو اسپیر، مکنزی کروک، نیکولای لی کاس، زوئی وانامیکر و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

 فصل 1 

 زیرنویس چسبیده فارسی 

کیفیت : 480p | 720p | 1080p


 فصل 2

 زیرنویس چسبیده فارسی 

کیفیت : 480p | 720p | 1080p


 فصل 3

 زیرنویس چسبیده فارسی 

کیفیت : 480p | 720p | 1080p


 فصل 1 

_________________________________

 دوبله فارسی

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین


 فصل 2 

_________________________________

 دوبله فارسی

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین


 فصل 3

_________________________________

 دوبله فارسی

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=41868

برچسب ها

مطالب مشابه