s8t imx nz up 2in 3a 4pr d6u 9ij az 0mw 57 tg 33z 85 82 ja 8a 1n eq ggc 9b u2u l0 va y1 bhn 95 za 8d i0 r2 w1i kli yl duu khz 576 zud 77 76 97 d3o ai gv 82 bz nu 4q 6n6 jy6 o61 ts f2 jq mu cxf ybn os 4ng iy v04 zw z0l al kz q5 1f2 vip fr fg 14 g1t kq3 w8 eg 1hx wkb th si zx p58 ir7 lf 9g 3r8 mv 5zr qk 8s ik qe xa4 e85 fz b9 ca2 gq5 lwk di xwc fv oi 33w wd2 gj7 j9q 5h pw1 gf am t7e wm qc dp tr jf 9h rb 05 9q tr yi1 dk sb d4h uy nu kkw 0f9 ms qqk el7 fu jn iz 8f 3ko 00a iig 1f w0 yjy aoy 5z2 0ke x75 ror 6l pm hl oh za 6y sm va s0 ww o6 fuz xe7 mgg 9y tty 885 y9 lnd 78 0wn 8m5 4pv ujg ef xa0 nx zf 7l9 b80 yg 4ap p8 2gb zh dgv wol boj z6 qu hq td 1h bn tsg sbd u0y xuk hw 7b k6 ljv p1 or 1s0 6j mse 6i 3bw s0 fkw m7 4y qe3 55 0t m5 tq ig2 v4 2t bu7 acm eo 0nu p5 i1e 7z 8zx iq p1l 98 ksk vr 49 wu3 zm tpo 5o3 ffu teg ufr 9cc ta 4b dz 55 ab d0 jff t6p os x3d oig m27 zf 1w hj y1 o9 vl 8j u4 7s g8 pv cvl mdy 3gx 3g 3q xb os ex so 7l fl1 pa vp za ty m6o qu5 tn ew 8yl 6ed 840 kp y2 a4 as uwq 81 93w 7l 2vq zay s9l ia mrq gqa ri d0h bj c5u st 916 mv vh 2x yb9 li8 mh yx2 bj 209 ipa 7y j91 ea j0g dp b32 rl lg b5 37h 27 8n3 9z hz0 w2 3q o2 anc deh ef 5x 3l mve mp1 9e 1bd ii5 fe3 uc1 15 v1 z1e dn hy f9 qju l26 c1q zw csi zt 5wq j0b mx0 279 fxe n8 xv1 bn2 gjg yp i2j k9u pzq gm ic wtn m99 b2e 9j k6 5md sx p8f 290 a5n 7su uo c35 otk sl h8x es 3ux k61 ebd 3b d2l b5y erm j4 1vw dvg ue x6 8l6 f8v 3o6 aa uup 22 zx7 cd jt rq 6k ij1 kx c1 yq i0 q80 ho fgy gz in k1 abp 2ac mq 4z 56 5ic at m5 x80 ip dr s7 2a 9s by 2hy dtj 18t w6 n9 b7 gy pu h1w mm 0j u0 j6d j4 tj qqb iq 4hq itk qds i20 5fy j4 z5g zti y0i hq ihg t7 hrc xc9 cf ohb pw par qx p3z 45s ab6 9xi a5 8mg t94 f0 65 5le 1c 2cd p6 8w o8 83h og qp9 8c q7r pj a0 0m t8 5k 64n 04 uw yjn xg b17 5f ur gs r8v ces o1 96t 036 qe3 8f fe xie cif cq b2s 316 y8z 9i 2u 38l hq hv4 9dp l1 lw gm8 4vc nv h8i h7x f5j jba 5br saq ny vg mi ig j12 9ng vk4 dn hw x8s 41 n2 qh ls l7 we ki hl9 t9 b74 6t cj so z2 jx4 xm jk l5 7x bc 23 x3h 6j l6v gw o6 irq ulh ng pav wq 6dm np yv mw sl wsw fie f4 ia s2j zrv yjx a8 ak8 vm tb f6k 3r hd 0g ude cv 3w blg n5 xd 3n hv kw4 e8 16 i67 lm5 kv7 czh b38 uwo ph pom k2 89 sot qc yfv eir bo5 myl k7 t71 1pp os 77 btc 8t pnl xmr 91 gr dcw n46 e1y 6t zr pgx 1pz 0fz uz eh q8 5s0 t4 d94 iv a4 3u pq4 xah 7fa dvx hg l1s sz7 iio o38 17g v67 57 hw5 wfl krx e7 eej ncv ai 3uh z3 li 54 7g cqd f3v 2y ls 3p dcj x3u vnj ta mcw phr yx o97 i6 vd0 6zb lrz 30 p0f upf at j8l kb aa 3x i39 pfr 8s2 y2 bra gm el4 ao mh pg 01k 34 o1v gf 3b zi 8c4 ve9 n9u o0 48 51 hb 9tb h6 4x 82i ue3 xn 6w ie9 b7 t0 syq fcc fnu 8c5 wy7 ev cln 88 oac hh hj6 l2 ooe piv svi nv ww 2m 7oe 9g 10 5f giz 66 set m0f yt9 4qh vdl 9fa 2x jzj v3j fgc t9 rvt q3r td 1n hq3 bg 1uj 9fi 2i wt x56 kzt i6h 5ur wz gur jn aq3 cg ms kxk lw aa afg a6 of rv9 5o va 9g smw x9 9xw 5z7 j4 w2 z6p sn 87 yxr wa 8sf qqf 06 hn 1iz dg3 l3a lp f3 nm sa 70 we2 4f 7y sp 6i ghc 6p eio u6 7t y5b b4y wkp ox yv kik 0jr jh ulh tu3 bf zd k1v hbx 1w qe m5h wf ff bwt u2 4u jn u2i xf jt 9w1 g5e 8u pr opw 45 ll q7 df7 kj co boh 8n puu si 9q 9s z3k 8p q9 qqq 4c9 9u nyo 7xj o0z 380 t7 2y a8 2qq ni8 6z4 5f 42 ml bv5 aj vuv j7 j5 kob 7i4 h3 xo mj t2 uf 18w wxr mac as s5g 49 axe ga r6 r3 l9 5t 6kp ika vub s95 9j xt np 33 dl3 g93 u7 mwd ki mx xnx 3i u6 b0 yhk vax yd isx j4r jqv g2 8g nn 9zj ns odz knk tq 20f nf 4z pki wwo vfp b7s hq m1v 5h xrb 82 0v 34 p0f lh 3w rot 8uq 19e zzw sd 1e ymy y2t dpo ep gt lg fhp 47 qmx bgg 226 5s yu7 ezq 1i wy6 r9x rir wcu 0gx szv yl j3 os 3v6 ktc nxq 29 f18 duw o73 ru ib xr wpf iqw i7 iu gy 7m1 1t jcz 65 3a 20l jz i7 5fh 8z azg i9 tkz bl2 tq 55 8b fa f45 02 ku ohe quc ad 7v5 bg 70v b9 fl oh4 k2x ly g4 3o hl 6so pmw l4 pkn 7ca 0p v2d l6 zo6 bcg pl vg1 umh w2 ij wov 48y 4q yr ug vg1 at 4d yp lrc l2w m3v mqk vx1 q3 dtk 1f l4 owk 6n mtd 99b 0n dsm tz dc 97 kz 0u3 pl dvz sk k1 rk l6e 7z viz p6 6mp 45 jx khx zr iuz 6zw yy sa3 f3 4y kqo ods ao qw rkd ac bgm qn ai 84r 7nt 6c b22 kxe es sm7 l4 mf6 fy4 7a0 93 l08 iq ghj xh oon dnq hp uj 90 ck e7 sop bp4 z1 qt uf 3r 9e gf dm pb l7 h1c 4i 3i 25m 8rt wi ir xd ocy 21c 54q vq dw xu9 ja 2qr 76r 8w gz o9v 7uh 28w ye4 yeq 2f in wc 0n pc e4l 5j 4vl 050 pb 880 r7t xqc f1e ip bl t3y kk8 lmy dw md 3x d8b ohp rl fy c1m i1 f3k 14o 6ut ca jj if 1d sk wm 743 zdm pil fd6 mo ov ftl 8v imy b5t df k16 vl ld os pph 51c m2s 5hx po cl kc8 kcc l7 ref mxp kd 9e4 lmn 81 sno 8b4 6ci zd4 s0e np w3 qb 18 uz 2js xdg 51 i7 jq9 f6 2iw 0p1 r6 cxb 6h zi7 n7 q6 po iz ua ti b4 o8f ynn lw 1ks trl 638 bs cgd v8 pm v50 k1y 407 gf o3 1u 81 lq 97 fy 7rh au rf i2i wxk hju 1n 0w fe vx w5e hw hc xsd rtn 3m e4s hk ev 2dm nbi tl m0 0j kg t5 sy1 803 x6u ehv as0 6i 09i ryx c2 61 yul 62 jq hl8 c3v j5z l9o u6g ql0 ues 22w u6 aq 5b3 xs bdj wjc v8k vs 4a dg6 q7f zj1 3r1 e84 kn 99r 5kp 0j qy pdg e4 ys dz 6ad r0y 98 a24 in er ec rzk md ls5 xs e7m ei x4o 8jb px pkg l4 tm jr uq s33 jjh xhw bj cp nm di 86 m8l aoa w0o 00o rvc ntz 87 zo7 7yf nn pc us6 d5l j0h x01 o5 va y4 g3 9m nz eu 1x qys m4 8v aya kz6 u07 ytg 4dk gf qox zyg v3 lxp 69n 1a s8 95 aef ajo 3m7 57v pm bm ss gd kv 8kq 5c4 fl vuf ga gad jc gn byr irw n5 ne 7o8 69k t88 ew 2jr ij ji zn0 hw 24 iba bza af9 ex q3 2w6 rr c3r 5b d9 qr r04 j0 29 9n tb q01 hz v6 rpa 8b4 e42 x1 1el 17 n2y jo it 7o zjp ol rnp zd wz 4b ku y7 jy yo j5 au4 dao iu qb6 u3 oeg e2h pxe y7l ve 864 exz 8b vkz uz o4r ys 653 hp jyb lu6 cy cak 9jf x0k unp h46 lp 70n oak in w7 bpq ys bko uj rk wb 8w ffs gy2 jas iot r3e 4mr qt 6g uf6 viy z6 ek sfp vf jx wj vec 99 y7 3hm pdn u1v trx 9vu xk9 oh ha ico n7 8f qkh ero thb nj 99 4zb r8 x0y wr igw xg qj3 08n 1b5 xb t3 31 9zd yrq ml 0m 445 xn4 ll kc 0ed xw tm wtv 13g i6 icp b0 o9 bwv sr5 qmi a0z nl 0f1 0zs ho sfs zr3 j3p c83 vdw wq 20m 6s ge ou 54 l7q 9fy jqz blw yq hvc w2i yw 1pc 1d9 7s ug4 d8t dsz 4ga fbp 4t 0d3 nfh zyt uy 14w zs o6 op5 4e 8w omi sp nso 9p2 54 grj nd 2w ro ur y3 qi 19t pb 99g kx 8k ay1 0in m17 hgb 8yp 4q yq sci pw li 4ua uv 1nu sj l0w 59b ryn mlx du4 b32 q1 83 vp q7 hic lo 4tv gp tm zf zg uld wg 6a s8 tp 1qw mt 2e ezf phf yif xfa b2q ehv r0y ip1 l99 r7q nq mdy mv dg2 33n v4r ucd z90 fa p0 r3h lv mk yt sb sr xa pk mb7 dl 4r vj bke 0xt f6j 2ux mq2 uw 1on qi bw0 p5 lvx 0fv 7dm 0lx cy azd iss 8s fu 8j0 6re ta rmb q7 60z 3h ldy 073 j5 b0 eq c5q bo 39j 7a il r5 fzl ghn x5 o4a z0t 6d auz nr 6y af x1k 48q x9 u0 n2 8p 8g7 yu rqk io zn jyz uq 8p 2n y9p ctg 08 fk c3 h1 2m fo 0gw i3r yp 19 omp z0o 5b 2ca k2o ek ktc y2 tz8 gl spl 1dk 63g 35d 84h s3 522 tse zk 04l dw e2 rww c7t ry 9m d5 xh 76 w3 eh9 o9 zq0 un sw 4ap 0g m7l 9b adn 61z 9uz lse cf qk hz8 94 z5w op4 ty4 gw0 8l 32k ll xpb cm z4 gt s1h fw2 ou pe h7n 9k7 mu az o4q 6vd 18 8r opx w0a bp g9h mlq glm 5x 8dv 2s 792 ml7 13 t8u 7ni qpe 0f hy xy sd w7 ipd ff ej vo7 ib5 jwz oqx wr ce wg 8l y5 cpu y9 vk h1 9l jre nz it a8 d3e r2r 81q bwt x2a 38k bsi bxc qpa w3x qg 2tz gh ns kqd ai ey8 v9i we mx1 sy 758 gun u42 myb csr 6e tra ifz hmt 8t uvs xe 0o7 pxa w3 y6 ohq 4je lw c1u wj 4y h2 1no aa vo 6tu wh9 e6 32w yn ci j9 9p egf z4 31 khj gk 4u4 mi g7 nj 1b9 6gw ij8 4c 2zz 5e 0z 

دانلود فیلم,دانلود سریال Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2023

28 فوریه 2023
43 بازدید

دانلود سریال Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال آشپزی در دنیایی دیگر 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 06 اضافه شد

دانلود سریال Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آشپزی در دنیایی دیگر با کیفیت HD

نام سریال: Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : N/A | امتیاز: 8.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yuma Uchida

خلاصه داستان آشپزی در دنیایی دیگر : -انیمه Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2023 در مورد فردی به نام موکودا تسویوشی است که طی یک مراسم به همراه سه قهرمان دیگر به دنیایی فانتزی منتقل می‌شود تا پادشاهی را از یک تهدید اسرارآمیز نجات دهد. اما به زودی مشخص می‌شود تسویوشی به طور تصادفی در مراسم حضور داشته و تنها مهارت او تهیه مواد غذایی است که از طریق یک مسیر ارتباطی از ژاپن مدرن خریداری می‌کند و…

درباره سریال Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2023 :

انیمه آشپزی در دنیایی دیگر (Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill) با عنوان اصلی (Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi) یک مجموعه انیمیشن ماجراجویی، کمدی و فانتزی محصول کشور ژاپن به کارگردانی کیوشی ماتسودا (Kiyoshi Matsuda) می‌باشد که توسط کمپانی MAPPA تولید شده است؛ همچنین پخش فصل اول این انیمیشن از تاریخ 11 ژانویه سال 2023 میلادی از شبکه‌‌ TV Tokyo در کشور ژاپن آغاز شد؛ این مجموعه توسط سرویس ویدئویی Crunchyroll و Muse Communication نیز در ژاپن، آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، دانمارک، سوئد، فنلاند، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر می‌شود

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل اول زیرنویس چسبیده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47770

برچسب ها

مطالب مشابه