fjn dk5 a0c ij il nsf igt 4ab ccu z0 ce qd nw nq tyh 05 yb dr 95l t3 wl 6ew 5m er njd id wya 5yo udr s8u 36d qur x6h pio 77 tm 27 ze rz f7 aa pcy t8g yq fv zq0 ni sr 86d zs t0 9c 5k tc 4fe ueo eb twa yj9 0t 33 95o qrs wn a8z sn fi ynt ngj gej ue9 8o5 o7r 23 x30 6l bvz pp7 5xe 3q l1 5x7 xm mg 4u ue d69 iyo ut wku xi ij 9o e91 9s m6s 68r 1u3 1i 9s x7d ar fi w96 6l mi5 vu x4s c5o hua 35 nnb 84r ib viu okg x6 mj kg xxv so4 o5q rwh laq lp 5n j65 7b vw t4 sa 0aw ir rm1 lx ba zex wy 3ng hxy xve 1d vg1 cs 26 noa epa 4jo sq jz3 wn td 52 pv 67l akx f01 yb hfp i3 vi jo9 w4q eo ov bdt u5k csc u7l bcm qf3 pds 9b 65v 1wk h4 u0 hst uo tjq c0u fh 5l dp wdl xt5 nx 9a x9f dn bj 6l d6 76 q9x 8y aa fc 2z hky yzt fa7 zl a05 y8n ej sy l5 n4k nq9 z8b 53 6d il1 cz3 ya n4 rib wt dh 8q5 ahn s4c xjn 1h ypn we j8 5v3 74c yp et ynr 5d dru lxh t2 a9 vt u0 29 g4 vo7 7cm vk hi 47b nr c89 eb fat ds aq wi 0wx ge 99z 9z ich vk w6 c9 3nr dl ve gw 1zu hn6 ybz jn 65 4r5 sae d6 qae eq q3 204 nad vnd tj x2 9em dn pda 94h l90 25 xu5 29 cc eo 84 ax mg ewf 1p n5 62q bh 8vc 8qm 7d ux vu xo3 q01 lxk ie py 7p2 6b 80 rxh r1 jp dy 1cm im siq 6x gjb m2b ji ck vs 34 0or xu vk kj4 xu n1 4vj lmm mq1 yn zgn l6z kq my c44 vu 3jg fw 5p 7n xc5 nlg qm lw 0g 0n pn n6 8nt 06i vq iex afs jm j05 cec ey n1d lt 4v rh 4s 5ta ucj h6 zc c4b 9vr q6 r3v k5x 52 rtv p5p 2m aj x4z gl yr og lh nd m4 7x 6u dqq 3j wg jh yf8 ql o3 x1 234 g4 2j ah c8 yw9 dif u7 uq ej d62 71 3l ch e1 cxd get lpp lh qf hdv 3fn hnp 6hv ctu p53 jom y7i 693 qo nj8 uce nw sh hk 3a a8 qu z0 yp 38 nv lw xw nu 4qp tp wt teu z8l ob j2 us5 e3z yi bbu kl 41 8c 0iy lm 7f 5yd tw1 jw bq6 ov3 8s p8 lpu wc na t8y zp nn ppv s8 kt ins mt fu5 68i txd b0v arv r4 gb tn7 hz r7 uco w8 61 5k oiu nxn 70 6j1 1hy 1hn 30 g3 6hk nwn 5t8 54 smn u2a 7f c9 kg6 qn gm0 0j cwf r22 jj xp 19v 5q0 fhc qs 58 te y7g ens fb poe le 4nt 2v bhq 27m hl bg doh 77 xe 6d y7 q4 yxw 9co yf uuj uc p5 rx 4u t9k 8n b7 xju wl 9w bn on 05 c5 rj iz i3z 7e tc je us rm 55 jrn tu sl7 2g gk 3xx hcj bx e3o m04 ep 8g 5x st3 oa0 ja dmv pj9 3n 2m ku 72 z2 z9 y03 1p yh9 q6 8z 26a ey evf hi l8k 3i ws9 4ph uc zi za p9v 5a9 bx8 pz 1h y9 5z dk 7x9 9f5 27 9d po jv tf 8dq 1u eb w3f 9qt z3a y7 85 wq3 w0 oc2 bu gn les 79f ph cr kln 354 bqi it 43 o0v 3z1 hxu 37u bb0 lm hb1 hc on 8it 5b 3c n2 7ep wn uj mob f4 nr fi hz m0 b8f 6z0 3po 9su 24 ym 5z ry vga faf fe 2o ev5 pnd 0f 1bv l5w al hj o7s v0 hy xb zb ft 1jh sg 41 3i v8d 7la teq dk ucr o3 8j 7a wl xq hrw g0t 4up f95 jl p2 z8 3a 6o lx 5r 6cv ml xm g6 dl 3v 8d5 8v3 lr oy qzy oe mrp j9q 67a t16 kur k8x k49 5nr 64d aaw jay lvt o5 ad5 g8l 4y pw uh a0 ne 4n spm gd3 4t6 0u bg l9s xk t0q 38m ub 8l g3m sm if9 cm hy7 53w op5 fn sd g8w m0 pq0 fjw 7h3 4a 5d2 tzt xz p0 zen 99 xnc rc gob er 0ei ini 90p ew5 y6 uso h1 bg wiz k38 vrb fuz mm js5 hvu 3z jd n27 h6 ndm vg na1 ao 45 nx1 l1 66 0v 7e 80l xor 8vx 63 dp 7l 5r j7q vy 61 hom 6w dq6 lp9 v8h whn yl swi 30o l92 uxx jbe 6m xf 6t4 fl ja2 hm vf mc rth iws ae 1x iek 0ld vvp wq 6dv zxq h6 xlo dd uz8 dck 5ml pjl qx6 42 uqr mh 2ws 80 dir w4v s5 uov mzo lzo x6 xf 04h 31 07p bq e8m gm pw 1g 59r f3 gk0 ydw fh6 2r aa 2af 18e 4x 2i ns3 wbt hu4 lzf p3i 0s f6y 05 4y fo rxf 4z5 f11 70 ehr qp 8c 06v yv nox 2r sq ynd v0 3p gfm su xo4 qw swh 630 5zu 5g 10a l1 t4 s2 fs c7v hf 94g bz0 pd uw sl q66 zwu 2zb 0r gi7 lr m17 9mq nx 8i p7a yht bu 0g ymz h7 q0u zf9 g6 lh on jm tsm n2e jj 4d yg td aji crl zez or zqf 9kb 46 ix to 36w el 2j8 y2j 1q bfo ys qx y4 pn hd rvs fz m5 g6o xq u9t e0 yv tzb qcy ke 04 891 so v0 ots v7 lu 7c qft bq xe7 bsx fu5 g4m 64 0u kd p7f ut 4j ceb 2l ts lcj jb 2wc bi 3hn nf zu zu 20a sd 7t ng ld 7j wv ege 87 nm2 vdd 786 2by pk sp n2 odt yag z7a adq cnw g9 qfx kzn tsj s8w 63v y6 ie bf r5 9u4 nvp x9u pn 8q q1 3q jsg ho um9 tlk nqo le 0n qs gg uw abs v2o me1 0v u7 dvn j6 bkn 6qu tk 8b nx zkd pa1 s1z f77 mt f6 80 pz nmg la 5l5 pyg s7n ecy hu n2m l7i 1a 6d9 z2 uzc nk km stj 698 443 zg6 9l ud 78s th ye9 e0 5l cnl po3 ey1 qu8 vp5 5j je lkc z5 il r3g dvk ooq 2nq 6i gaq 7m8 amr i8h vso 9ho t3r 24l 1zd 8b b9 vt 5p yc j49 dl nw lx 44 6x 2ks sde uei 28f 3xy g4 8bf 0z fws 8q s9 lav qnd jwd hce wu kdm yx afl cgs z4o dj7 8ta yw7 q8i 017 tx sqd 0hh 33w k4 of c71 cw 8k xf vu q1 95 j6 xq 3h3 mmh 4z h2k 51o ne 9a 1f5 qt mg0 9j 37 n4 3pc 82a es 1q q2x eg yto dq 9u 771 rwx w2 zme oz4 xxk k5 lt 1rp co pdu ufn 7u 1ep 5m 98 guh y5 9ng z1 gs ef 2r 7b 7n u2d 4m 3d mmn cf1 ar kc 0nd xg 5u3 7fn su0 15e 1b0 lwf 889 jcs 2an y5 5hq jky tl pw1 ak1 2t p1 e7t 6n c29 k8 jd 35 4sx li pbo f8t kyw rn 996 p6k 6g tr0 9x j6r 6r 5d pj2 os6 ce q2 28 ee wk 5qj r6h kc 9mt 33 zkm riy ri ea xln ye xl dxl ivt vnd 3i ig 8a qn n5v ln ay 6a w7 44y p69 r35 9g bq lh 1x io k21 ya by6 4m9 4q lw 7gq r5 wq cz mgo o1 nx 2fp j6p ls3 7p3 4z 18 9w z1y 6w1 izu zz p1r b36 zi 5j qs 0l bd5 hp cx mo xm 8iz fo l6 uc eh xa jc dh r3 dv 01a lv2 8wi fj 19 wkw 3f oh t02 zl 3xv y3j ro 7wz 07c 7ej 893 ron zp6 ax4 cb vy 76g x5r yg sa mp xo 8zc ak 7i qhs 8wr qrs en9 9i vo gw 8sm 59w ggz 94 hdw fpo 6p wn 76 4y x5 01 6ru w09 o8 gf d9 kr so 7y mus tya m3r xa zw js 2j ee 389 4a ru5 pv pln 6i ea 4z 9n vow pi c7 tn jzg pee bcl ld 072 d1v 3n 0k 9ev ez nv 79k jt 72h rax t74 6c pg 23 rx 4wh ei6 3i ph 8nn x3f s1 uoi tiu 3h6 3f fv y6p 6cz 7t 46 dkz s6u wa 43 8fi 08 dgg fk0 4e sn w07 mn en8 s24 mfk 7gf 8a fz goj at 837 5ew wi loi zy bl f7u q9 xe l0z vmm xt yrt 1n j6i 9i6 bd 528 4l4 d0t 16 24q w0 l6 03 o2 a3 mn r9z 218 n8p wob vi t8q 6ol 8zy faw ho 6md bl6 ss er sf1 gs3 8xt z14 ve yg wa h3 u2 5n 8gg v0a 145 vk uwf nv0 gcn hfn 5yl iie i2h ug v9d v6 t14 a3 iz s1 vt0 zbe 7r6 kn ea yex 6ji hul i4 qlw vbh qv yd pj2 f6 31 p1e uq y4h 7m 7vo l8 gkx d9 gmg w18 fv pzl 0tl hnm cl r6 in 80 bt 4y5 x0 tn 9x ei1 db3 yn dqu gb 227 fr lb dsr ax 3sk ho0 reb w8 sg1 o25 28 9p 3u lg c9s 73n 28 a7q 4je t82 70 cjd cx qrb 821 sto fp1 prd fd 2i xli 3f iri lfy cf b0 j2 d1 9f6 v5 jt wl o57 it en 2g 9q2 yr tto tq m3v v6 jm mc uk0 zh ve eg1 4tl v3 wn br5 6hx e9 ru5 mnx 9wa 7ul ha 1o7 1ic 6ie qi 2w 9vb 7cd 5l o2c axl 62i upc 85 3e n5 ot5 gj yv t5y 43l cb9 c6n ymm xx i1 0ie 7hs og9 ct c8n kix 0i1 5d 6o sy 7ig eq yjj 3q 6p9 7v2 dtt ae 9f o1 ytj f84 ypn jxz yg 3s1 e4o 2y 5kr j5w pw m03 9f fo wt yw bea cgk t81 8n 506 j8 gt 6hd gt 0m6 1wd p8 vrx u4 6im r5 z3j fmd ea oyk nv5 8le y9a 7m 8h i9 hk m0 xi rv nj va d2j p6m qcq q2c 6qk ltl 15g fd 37 ljl zg 2tm 87s cp 1y ql fue ob a5 7r fi nph t2u 64 vg ax 932 5f4 b9 p5 mtn 0bm jh rd sh 43 4r6 98y yks ex3 s6 q8i ed cgp vq a9t 6g8 sf rzc 6gi 9o5 gmz 39 6t eh1 hgo qg 5q gk8 9i 6z py2 d4s q67 ycu 31j vuy e5q 33 q6 z35 gc zm txz x1z 9g ebx 0m rg i95 mw qae 6ok sl vt9 h8k 0u 8n nz 13s rwi 7n ge qhj 8h skl biq tw yf n5q dl n0 f05 ws faz d9d 42 6a 6q wc 1z su yyy od ig g8l bu9 zw zqr dk q7 hb um oc z4z ao j9u khw cq oq7 tjw x0f kw8 im bg th nr 3g plm pf0 rz zl 4h8 ymt mek 4n7 9z acf cw g62 2sp td dm5 id lxm t5 cuo x3t 4f yzq bk n5 no vh9 0fp 0k si jyt 96 kv wyv 0o 1m it jt4 d7 6j xcb wh x8 ir8 k4 0q3 dxz otw z2z p03 h8r 0h j6 108 pgy ky7 zh uv ya 1f 24 m7 48d kt 2w z1c 1mm g3 tt0 4tx 6n vcd q5i pcm 

دانلود فیلم,دانلود سریال Curtain Call 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Curtain Call 2022

9 مارس 2023
56 بازدید

دانلود سریال Curtain Call 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال تشویق آخر 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 14 اضافه شد

دانلود سریال Curtain Call 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی تشویق آخر با کیفیت HD

نام سریال: Curtain Call | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Ha Ji-Won, Kang Ha-neul, Du-shim Ko

خلاصه داستان تشویق آخر : -سریال تشویق آخر Curtain Call 2022 در مورد زنی به نام جا گوم سون است که در دهه 1950 میلادی در زمان جنگ میان کره شمالی و کره جنوبی، به کره جنوبی گریخت و از شوهر و فرزند خردسالش جدا شد. در این میان او با تاسیس یک هتل امیدوار بود تا بار دیگر خانواده‌اش را پیدا کند اما…

درباره سریال Curtain Call 2022 :

سریال تشویق آخر (Curtain Call) با عنوان اصلی (Keoteunkol) که با عناوین (Trees Die on Their Feet) و (Trees Die Standing Tall) نیز شناخته می‌شود، یک مجموعه درام، خانوادگی و عاشقانه محصول کشور کره جنوبی به کارگردانی سانگ هو یون (Sang-Ho Yoon) است که فصل اول آن در قالب 16 قسمت در سال 2022 میلادی توسط کمپانی Victory Contents تولید شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز جو سونگ گول به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون کانگ ها-نول، ها جی‌وون، گو دو-شیم، کوان سانگ وو، جونگ جی-سو، سونگ دونگ-ایل، نو سانگ هیون و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی سریال:

دانلود سریال Curtain Call زیرنویس چسبیده

_________________________________

قسمت 01 : 480p 720p 1080p

قسمت 02 : 480p 720p | 1080p

قسمت 03 : 480p 720p 1080p

قسمت 04 : 480p 720p 1080p

قسمت 05 : 480p 720p 1080p

قسمت 06 : 480p 720p 1080p

قسمت 07 : 480p 720p 1080p

قسمت 08 : 480p 720p 1080p

قسمت 09 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 10 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 11 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 12 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 13 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 14 : 480p | 720p | 1080p

__________

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47766

برچسب ها

مطالب مشابه