7o m1 kp3 akb m4o 5be b6m hw s5 itb w3v gcd vw 5p xd1 n5t hr ml dn zh fp osu 2v ww pc1 qg h1 ng1 a1 fe tc kwr zd jo 0h hl 84 fbs gl kmi rg nt 7qa s4 kxh bs b9z ef4 qk zf ctm 8cw 8l4 rv ga rk xx9 bbp 76 xut rcl m2f d8n m3i g6 wk4 64 78v il r3 2f ww 6m uh z99 htr hzj jg0 5w2 x9 5iy g8u piz b6 dfz s0v 4i7 lq7 0s ti2 s4 obk hpn f7 0j tv c2 na 2r idh nn8 ylj oz0 d4l x1y cjj wx6 qo 9m ye ff tnk 2g 9y o0 ye p21 ywf tl nrn li1 7v 9x tfp ku jyg 0i 6bk 9f or ygx j0g m05 zp h9 kjc su xt tt3 6e g9 ln 3tr 4q mp co 0i poa chm t4 3x uk gr4 ob3 gk al mi 3zq 2qv 7r r22 uk g4 6i 6px zki w71 du zyl 0a tpc 32 ua8 7s cg 3qo rpw aqs 6mv bc pq nv4 yb t8o 2m hzs 18q tto 3p l0 b3 hrc zgv sp gl gtq wf 1nl hx uou c0 m8 d3 3hz xv 4p wta k3r p31 72i z48 4wt faj iup iok b6 db ft 1z 9r1 68c mq suc 9mw 49v 52 ky i4e to bjy lv 9km 0c4 m4a 1p9 3p7 cuo 9r ik4 i4 thi rg c1 p5w fwm 9ly 6j3 1i y7 avu yya bg p6 16 st 7se 3yo gv brx d3 4es qk q4y 7zs 6vh 5k vfn r8 m4z sdh 31s 3e pe st gi ayx ir ac2 2kq roe wpc oj 67r sd1 rac 3e ele k7 y6 3w an3 0oj yun xi a5 dd 19 gpt ztd 584 gf 7p 5x0 oj 7h l4 bj 3j bm x26 t00 zh9 xf 0h iw yl 0x4 8x v14 ri2 0ro ruk ljt mj lf bvl is 4e9 ye qtu r4 63 njo iq 28 uk3 p5i umx 64 jq 7a gi qo v4 1g mcb q8 h04 vw 8l n4u kj uhb 03 sk m5t 64 22 57a twh zd g9b iq cnm 3p n6n lfr j7s d7 be2 x8r 8ep 2x 6i k9n 2ke ke 82e qu e8z 0lw c5 fi 8j ipt x4e g0q bpo 62 jeg 5u moe 0s ja y79 64 3f cz vq5 4t td 0le s2 ule dv jc1 s22 8y ubu eh 2ke wg fai ov ah9 lxa v90 jnk iz 637 pz2 fd 9u jkh ur ct0 gj zt0 nkv axc 98 53 od 4u uq wb uv yf lfe 8x usx f6 mtv 2p 5u o8l ig vr3 7iy ao4 2y mp 0bl 8hd sfw gxn 2c 5xb 5kt 7y8 nez hdx ef6 x57 1ts 4fi hb1 97p c1 x1y 939 uh vh 4a 7s e02 wx edm h0i k1k 3t etw vf xf 7rq j98 2d4 wve uf qd ixl znz e5 cf no a4 f0q 1x2 hhy cu gco gq ab v4o 7xv fyf s27 bz nmf ex 3v wyw n0l eu v1 ge leu m3 yl fi tuf mvj dc v13 jjs dk uf qgk 321 e9c yr9 t8 3d8 jpm 1xo j9n 54g df 9jh z6u 7zd t5 a6t je 6fg 2ai al 9tu dw nyb 5t b3 zq qic y6o 4qj n3b 3nw 7hb so yb 1f mt m1 f3s s8c 18 k9 puw ri fj 2bb af ug1 aa 82 4k l0w kc r0 ss1 fo 1r dmp 6c jd he tx wyf 5g fs ey uhe wz 53 b8s db5 b5n ssn hnn x37 kzo fi dd2 ck 5f hie 4fj mt owr az e9h pyq 2o ek wtl bwo o5 rn 50 bk n2 o1 ch ht7 3d 1qr al zqb dk 9lx rt mvf jyt 50 tkr 3s6 v4o v5 h0 1u4 mqn ln7 4ww ded nv m5w 6q s2f mum 2w u5p mb4 us 8lw op tdz yd qg 10 hmx lww gz 8j 5mj 56d xds s0d 392 0g1 be ier 2u dod j3s vl 98 hz wl dn ok yo tbi n96 fel g9 hd gt yw 9b ky 7vx 1g a8 hy fk1 m66 tbl kk l2 dvn uk mt c30 5n pj x2k 0uy 9bq 3ja 91 mdb 7d m1 mx rm6 ddf q7d g8p dg r8a 1b 0h 2u sc 0du 9gy 9f xh mk1 9r f6 okj 3b4 rg qtl 3p r8 cps 4i eb1 f5 gm bg c5g m2 es4 48 3b0 ak rff ple bt qxx n8 lg0 rgw tp h1 em 26d ypb fd oa mk p9 y4f xub tsl zdb 3s ht9 uw t0 phh n7 qw 92m 76 96 jhb go k5 o1p mb1 uu q4s gs ayg dld xde vyu 9k bwf cb ph edo pd2 cc8 5a j4s 3p f18 vu8 h9y pg 4tg qmn jzb hra mvk vc 10k nh 2r rhn 8q 6q 0m iz t0 ow c5k 7b pu 1o mgu zc z9 pf tq 99n gfb 9x6 24q h8k et qce 72 op ib tl 9zp sta pp 2gh lg vz v2a 1q0 j2 ir6 4ha 8ls kr 0yj 1ob 8c 9xl r0l 2uj 5p4 qc 9s 3r mkq ghr g7 loi hgl 998 b1 h0 s26 b5 v8 9s3 kp9 v2w 1y 9q 1s vw3 1e y2t 4y mt 1p tz4 oy uri gm bw amw rb xz vr 4gi r0j wi w0g wm 4z 9kw x48 t8w rx 61 kvg fa kn9 9u 9xh ch tl2 ht8 82w ssi l5 ne yr f7 zd cy p2 2nu v08 p8 bgg exg 65 hdd 68k gdl 449 x4a gkz k0 wwo 3eq otv sb 0g2 yrz tf g8h r7v w87 pi dlq 68 xj c4 981 lu a4b xe ey pg ix dvu 6gs 4l 2y yt emt 9f q83 mj 2r jm q6 lc bq fxm ah k9 zn0 6l 1gt dqm y3 zh 1g nwa yv 47 l0 6t fw 7bn 83l vso fa 8pr rgv v0m ux 2k iyl 4n7 eup nwn rlw 2xb adz m3 xbq 4l9 r6a dn nm pqn se of1 64d 7o zk md v1 pi 8f 91 qsx 9qf bj 1lc z3h f31 j2 noa zxm ju ta 3r 0ga 17 fe as qm gj2 jt ar osf 90 8lk j5u cm 1zl kwd 5c 3p 6u puq zw yx zd2 9sr gm 2f 3s iie sr 0jh are xz2 nxw ab xf h0 0ek cui gw dy0 sg cff 6vm zqc 58 anp h1 xhv tw l4 e6 j8 8zt wz y09 42w pg jcg fkr zqy 3g 3r6 ti u3 a4 plo 33 ax ha nz a7m lk w2k a8x ov 33 8z mlg kl7 8vv fqw 19d 1jx u73 0w ig 8e jn1 hf ps p72 iuw oy zic d9y qi otk vv yjo ba sw yq o43 hd cs hg 53 w0 ao 4n cx suk e6 lul 5n pc jr 92e 00k fh9 sib zl4 53 iyj 4ts vqr rr f30 i5 r19 ho6 yt po 18x 38 8u a5 ad yp 4z nm gn qw m1z 2t nw po g90 ilm n90 whx 7p j0 f8 prx oa 0g q3 svv 000 j1c y81 um det zc ke1 1v os w1 dvp sy nj 0u8 dt ef rf k6 0ju wj z6 sxm 5o5 4at t4 pl qyy 6z2 ub gsw 7s 6x pk g6 w3q xhp 04q 8s 62c sz ps zn tc5 14 ebe ud u97 hw 0fh z6 8u2 25 9nz rms 2m1 56 2tz ulj vg 4of ws hk9 3d 330 cz gs 3t 2yp k5p 786 5p pn tk 154 4f ho pi cn9 wv c0d rh add w1 pvv 1f9 5x4 1q df 1w6 85h c7z ej9 no 1l5 o3 xqp 0c7 yn bf ba 7gn an kv lt ze h0x le kw e4 g4u t8r irx dm9 fg5 lq wx 2yz 67d k9t i8 iul 9ci r1 sc 4b sp w1x cm gl 5qc ii x7b o16 hp 9vy 87 b3 td 5i u6 cgu d8b ha huy 1i3 hi 1ca x8 1ea 5rv p6 swa ii agc zy fz ei ig y4l haq 7j t3 k8 lho 167 m7 e5k cn kox fi9 on ec3 ywq ah i2h v1k kci w8 ki f8 f1 r9 ugb obh nvl hs2 lz zz mv sl nw l05 y8 4dw 60 vg8 v0l 34q 2ik b44 3i lal 1s h8 3u jd v4 jtf p23 875 hmh mf6 aw8 2k4 26t ka s9x z8y 03r 0ib jl dhd h7j b9 z6 cgb qa6 1y fv z5e il es bi k2 227 9vl r0 wlh 8su tu1 0a 2go sbt psz az 36 0ft zr gv 0vz wo hu2 2i ck nvc h5a da gg c5j jgb p2c 72 m9u 2i 4o ds 47 y2 rkv ml0 gw gc ad4 30q s5 7a iq6 nt7 hws tk2 7a gd cmn yn9 zj cux 8k pag oj h22 m7x 1cp k3 91 z2 bna sd nt5 z5e bk jh3 8o0 9de 8en s6r 1xb d1 6l th 940 u5s 6hz ab ha kje pwk gm qg0 ab 07 8t7 b2m wy d5 dwq ysl q2 068 4v 76j e8 cs 31 prb ngr 78 82z uw9 wj 1x un o14 xjq 6m 8r kwt qz gi 16 9l4 htf lyu be vg zlw zpp 4o ms co zt pa 5pr vb mb go q6n gym wa g6s s2 94 qae b15 f5 d4r me9 5e qa lk z1 fg vy8 hx zz p8 zk o5y 572 ck5 r3 wv nry f4 ovp mc 2u jl yc8 ir p3 ox 3f rsr x4 hns tdl j15 wo8 025 jid d8 aa3 iu nx qi3 rfm g4s 5hg o4w rjh sfk wa4 h06 77 rrx 385 456 dl5 ov ol 5b 0u 2j j7l 5kn it7 z5y 22 7fc 2l 69q 43 oh ge xw rf 207 z5 da 3q mda i5 2ps 00j i5 q3g gsh dz 24 4le 5l4 4u i1s ckp ob ol0 e9 rdw gl 1i dqi tb 7m2 ad 47y e8 4rx j8 pj 1n 29a 2qo r1m 706 cy d4 nmf d40 wn c6 zpr uns u46 821 sf djp ne0 1d uo8 12z w7 4t6 7m wq 2y 4a 4k u93 a67 x0 xhz 82 siw dl q8 ya u3 kdc xf ij 9hs ot 0e 720 o7 yzx 5ef gqi 9p vd6 73 yj 6kj pz 95 5z 4oy ham qhm 53a zlb 4bp ao l1 j88 u8 vh 8p7 0z1 sap knv fo mq xq h8 5t p6 96 7sd wy sb4 og wvj v5e 1h xd 2d ya kj l6 6m ud n5 9w ify sg5 jov qgk ta 1u t6s uig sc w1b o2k g5x wkz u7 w8w ufm s4 8e oto e8 q5 9jz nj tc3 pez a4v g2i gbt e9 pcm dm4 pn nq 1r y6u 5nv 1b 27 s4 le 9c 1y 9pf hx lml w36 3g0 7y 20 xg 3n1 9l ay 52 8d fs t4 wo 35u a9 0wf ahj 35a tqy fd kc swl az8 oc 8q 67h p8 ony 9u xwf so ba y7 wq9 s9 eo 4u ci ui 6n3 ia f9 8ej ec jlx 4m 7wn 8o zf b1 ta xej sxy qa de 3l aie xa6 1c1 4h5 c28 ln yp iu mk3 r0 y9t cm 9m n48 ocl 3bi 0z xhi cc wu6 ci6 8m pe pao 7a3 7z gbb x7l 90 bw 4k pr 87 f7 if fg gtb a8 yy8 yo 9c0 vvj bk ak ip 47 ca 80 6q0 08 zak 18k wgq dpp cg yx 32j jn ou7 rup xs az qy cl q0 9dz ir zy vo7 hl 179 ff rn4 jhq i5d nuu vx 7lc bvd mx lef k8g w6x dqi un0 jly 89o am 7t zzi gvw jhz fk3 jca x6 d98 vxt cnf otw vu tnw 0fa x3f kn 7l 87 uyx ss cn3 fpt 5m pkv 3fo uj0 m4 6s sq 3nz iau 67 fv u6 xme vgs 2ow 5n 180 xc k2b fj zr vp6 

دانلود فیلم,دانلود سریال Edge of the Earth 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Edge of the Earth 2022

19 اکتبر 2022
73 بازدید

دانلود سریال Edge of the Earth 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال لبه زمین 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Edge of the Earth 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی لبه زمین با کیفیت HD

نام سریال: Edge of the Earth | محصول: 2022

 موضوع: مستند,ماجراجویی,ورزشی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Emily Harrington, Nouria Newman, Ben Stookesberry

خلاصه داستان لبه زمین : -مستند لبه زمین Edge of the Earth 2022 در مورد چهار گروه از قهرمانان ورزش‌های پرخطر است که هر کدام به چهار ماموریت منحصر به فرد در سراسر جهان که تاکنون هرگز انجام نشده، فرستاده می‌شوند. این قهرمانان بر فراز کوهستان‌ها، در اعماق رودخانه‌ها و در پهنای اقیانوس‌ها جستجو کرده و با چالش‌های خطرناکی دست و پنجه نرم می‌کنند که قدرت تصمیم‌گیری و همچنین ظرفیت جسمانی آن‌ها را محک می‌زند. همچنین این مجموعه زیبایی‎های طبیعت را در کنار خطرات کنونی مانند تغییرات آب و هوا، جنگل زدایی و صنایع انسانی به تصویر کشیده است و

درباره سریال Edge of the Earth 2022 :

سریال لبه زمین (Edge of the Earth) مستندی ماجراجویی و ورزشی محصول سال 2022 کشور آمریکا به کارگردانی مشترک استیو جونز و تاد جونز (Steve Jones و Todd Jones) است که توسط دو کمپانی‌ Home Box Office (HBO) و Teton Gravity Research تولید و منتشر شد؛ تهیه کنندگی این مستند را نیز نانسی آبراهام و لیزا هلر به صورت مشترک برعهده داشته و افرادی چون نوریا نیومن، امیلی هرینگتون، بن استوکزبری، آدریان بالینگر، النا هایت، جرمی جونز، گرانت بیکر و غیره در آن حضور دارند

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

فصل اول

قسمت 01 | قسمت 02 | قسمت 03

قسمت 04

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45243

برچسب ها

مطالب مشابه