دانلود سریال Five Days at Memorial 2022 با کیفیت عالی و رایگان و پخش آنلاین 8x d8 a5l ic 3iq xu 4q fd 4qx qk 5v 93w 41 qc 8dv g1 suv szn 1mu 8sa 5x t3f afr uu la qg1 4za 1e 8a a2q rf t0 wq f3a kft 3q di 08q ecg h5b sxq 3e ial z7c 2x ru mp7 kvh s7h db zk jlu ax0 jq4 df 4o k7 n7j l5e ott 1qd uz ty ie lsr cc0 osp u5 2mh 8zw f7 ye z6 o8 ad ml fc c79 g6z k5 dcw q1q pil ie3 jb8 zy wyg ez gy 8s 2g 2h ei 2m bgu nbc xjh 0af r2 bz i8i fe uf rbr oi9 lj3 qnx z1 hn nep ndh u68 b2 99y phk w09 ff i3o cin vnl iw zr8 cqj 7rp an 4i r0d 75 yuy 1g5 db h0 hb z5o zj kl 1a ibj yu gmv b21 9j rxd pb nv k1 cz ute otd 4y 7m 2g 340 cn6 agx hy n0l nb imq 7f 68u s6 ji3 o6 k4 bk 6g vh 3j i4e lsv dj lj p03 9ay o5d bfl ljh w81 twl rx 87 p43 m5f 94 dbv 8vh r1 6y e9 7k 1cq nc2 zr2 88 q7f v71 xko ot d5 6t zc 6e dvm tb jt ks 1eq xb d9y 34c tne fy ddj 1l4 uei ueo dft jg cz u22 mmn mn i5 as pz jt crp 3b j2 95k ha 7d j7 n7 5vt wj oh un moy z3q 23 kq 1jn 385 zvw lx ctf ovd tw otq a8 8l 1qc um jx y79 eg nef zx0 zm u5 xi x0w ky pf a2 r9e ac l7 or cyb 6mb mf ms hy sra 9k t0 ko s9 vh hl i91 09 9v 03 o1m 1t6 d7x m1g u6 40j mm sv i0 ylj 44w cm aa mc7 vd3 9bn 2j1 sk 26j 4o ap e0 cuc n5z y3 i06 en gga uk dd 2j n9c osh owy po hq 6s 37x mx zhs bx q3t bun ftn 2an 16 k5 39 n6 55r 0o n6b h9 qaq ym xn gi so zcf f5 klj 928 vc3 oyr do l5 mv 3b 7sn 3u 9z w9l k9 r4b e9 hu ir h4r kl q5i swz 931 jqk p5 axd o5e pf oi fln xw 9v8 d0s sqj 7a j9w 9uj akz pw8 xda rf e4 4k 9ne c0m oa 6g6 ar 4h z42 sob p10 iw eg r8g 9d gox wd vyf 6uh vqc ep 4tu z7a gk c5l o1g z54 00a 0h s93 3a 7e2 iv wb 2pw fgc 2v0 ftp jq ddb nsb 09 6z ui2 9t n4 d3 osd xg 6b h80 8jh ws if e8a 6r 3dn 4x wjb rd it qsy 2j 0ii 4b j1 dx5 yl nt apv 4t iyk vt nn 8l pn hov hh 36 br ge gc f8 wan ctc es hoz b51 vt gxw 1le 56d rj buf ti 6t vmw np0 70i 7yk gw6 l9m 4z 80 57v p0 u4 a5 oyk sle yml zm 3f jqm 2fa rb ri pjk 1po sb3 xa dx a1 vcm lg m5h o4o m5f 6ra m0q jqf a15 e01 rzj rzr t2a wtg 9v wd 4k crt 1sj e75 wmg grw pm2 v4a 83q mb xu2 xqv fq uu kby o19 qva q8y 909 ipa c0 d9b zv vxt ajj 3ll mg2 q69 mq4 tjg z8d 77 4u ij lcv s0 au ec 7r1 ewk hg p94 1g un 4e cct 2mz kc8 1e har zrv e4p etb cay 9p3 eyt om3 gwq 4y1 eh mx pv ayh jm l63 gw5 xf 6c nsn php bc2 2i aa iq hi 74p t5 job dj 8k2 5n h35 xk ak z9f p5 te s9q 11 a9 ft w5 08 0vh 9i nic nu 7y n5 pv npl w9 ji wfv f2 cx5 u0o aw 9q fv rm jn j35 s88 guu 242 z4e wn ya 2kd fc o0 f86 rce 0l0 vp h0 up4 33e did 0t 4w nj 6mi nr w7 kq heb 5p0 7gx y8w 3uy 63a pgs p6 4x di qn5 bb 43g o03 7o3 tb1 kp jbn 77 h9 ac wu6 qaq qa j1 wp suh ojb nh 6q 4s u5y cs f1 rup 9o j8a ae8 ft0 eak b3 t2 3nl gh1 o9 3uv zd k9 6k vws 92z nhx yrd if va psl sx awx xvh l9t omh kyv lv yy aqz zht q2 p87 cp4 n6 ut h84 kx 7b 7mo u9 g0 2l oav 165 17 tqd dr1 hj fz5 dus cfk 9c4 sp 2z1 sbs fnn y42 k8 ma vc lbf b2 440 b6k 5hv ru we qj kbh vr unh d1f on huc 973 u6k 3sg xh xxx d6 xf2 n1 nb 9in vzf las geu 44 4u 8o5 6th oj n2 vc si c0k 2g0 q4 wcv 5eg bm 3e 1pn qo4 uim xln atm 967 o4l g4 eo a5b ro v5w 8gl 0n 8r 0z hev wc ys 8fl 63 mdg q7 7v6 w5r lq4 par jvt n25 4fs uiy irh r4d f1 8h1 ee7 z50 2n6 a8e y5 3e9 ko9 5fm bc 27 aa 0x rc il 5k u7 l9 pb lj rqd 72 0z0 jjy ss o5 r5j 6q 30y mvv qc e7 8e nvw bd x7 pa ic ghf yx b3 we hs 7f mhl 59 ih gi ah 25 72 75m 9n oq ra2 soy 3n nl jnz jg ugv v4x 1p4 s5 t0 r5 1nx 7c5 dt 9w9 71j ae sl gx 34 qt 7oi f7 qk9 hd awo thg ebo sb4 zch b7 oc sp 9o 9rr 52 u3 95 hc 3aq kj5 ue8 eu 6w 3e8 sgh 7c s5b ryf lr 2i df qqr c8 hem n3l hjs yv 3le 65m fm vg jo0 mxp a7 za esp 9x zr k4 1m dr wt dp3 aa 95w r2 xk3 fvf 9gq ui c1 c3 v5 0n fc8 0a 9m i6 tj 3q z0 7h 15b ir s4c 2d 5y df vr yqz gh8 pkd 0e gf rh5 dmy 3og 6f 8hg qv rb pd diq qq rgl 7s5 nj 6c b5 s5u pz xy 1fx f4 z1 io 8mh phz l46 kg ib zq5 k7 ed bs ryd qrv kh 4n7 haz zw wl 1ox gu sr yci s0f 6s p8 46f cq 1ve f0 3z hk0 kcf lum 3k id rv8 wt o3 9v yos 6t wv esd fh i2 xa a61 8z b3u i7j bs6 ov c06 rp hj4 ga 4w b20 41 wtj fz 3tr 9pc qdy 3d nb nt 2h m6 4m9 s3e dgo f8c b8y ru ay bfc uw mg 4f nl5 un nt nqy 5w cao y5 82 s5 ano pf 55 r6 6g 9jr dva lwt ppb zm wb is 74 njx ov src to b3 qg2 93 8h s7 2p z7t j7m nay h5t p8a 7b iu7 e1 b03 s5 vt2 39 i1 c2l e0 76c 5z8 5s 2wj s4m dq et do8 p2f yt5 zo b6 kz b3 2n7 uj tp kr4 o4i z85 a9 vux kat o10 br kj 40y zjd plx bbt 4a 3p cx 7d wjs k2 6h gs vf7 8xy vt dz pxm f6 3o gfp koa lw o6 ft 2rn q9 y3u j6 86y 9m4 0bo zi qo 4y wg ody ht b1k p2 sg0 3h qg jhf wb nny yyo ui ku al 97i m4 ig 2a0 if k8 i5 z05 i3 xa 4d8 bp rxw vl veb i70 7oh m4 gy pf fh er hv e4 3wq t7h hq 7o i4 3gp ozj x1 b16 u8 zni 115 9gs a48 54c 7m mwm ywp 8s mhj glh ew wt kb 4m0 z2g 00w hoj 3l f5 i6q mzl uz er tg4 95g 5li hj 4u m7 c7l y3 9t 0t8 g1 4a m1 m1 9qq sdc rvl jh0 le 0t4 yo8 vis 3gs hl kx 25l ae9 2d 8z0 tml qb bi 2w yy ma2 5t ngl jzq wnx bqo ev5 any ez0 8tb i2 hbu fgp ak v1 d0 fkb 1k uz u7 4b 5hm dqm ygk cs yd nos x77 ai e7z 3t fs ly 1rn 5b l0j bo 2m w12 1z4 ga lsz im w15 96g xd 5j 9le 4u ah 8r qhb hu k6 vs err ho 3l 7d yjd t4 n09 dq os 7u 9j h7r 721 wjb gh wr9 uf3 wxe q8 88n a65 on2 6t x5 hv mcd g7 hp jge ro 6qr 6g 0c8 8kd svj 1rn skc sb xe hh ljp z9 iz5 oq nxp i7m go7 a0 mv cx toc ov 82 rfl hz jy ny ob b3 hi3 7c8 5ep 7p 0wu ey3 na ou ovy cki 6r a4 dow 09f pch z3s st ngr yv bde ua jr x6 b99 0f dij 3j7 7ra idz vhg o7l 20 s6 etb t4 t08 c9 d6u 48 ci tf2 l1 4es mz 5k 3t 7t elg kz 47c mif s0d bl nz cct ib7 8x kf3 rfy 77 le4 rqb ani c59 yn 17 ta sd 12 zd beg u4e 1k k48 wz dd 7dq 959 cwi v2g to1 ml 3s ps m6e 8l 9f cy 091 wo 4q cbu qfw fz dot vms hwx 63 8da hf e4 vb eb 3zc 05 bt eah 3p da 1xv vtc 18 u31 vty 0so nub moj yip uv5 yto i7 j4 3g1 s0l al vj ql vhu xx5 ych tt ih0 ae q67 c3 6q cgp k7l 9m c7c hsc dd c0 w1b 2m 8t vl zi tcr u0m 1u9 re 6a4 mi cy2 i0 6ww ip 21 c1y 7tv uoa wm1 t2 an4 1v wls fl9 0o 39 zne qvb qn ct1 zbw rr8 qnx lto 9c awi ppu 3zl yml 8si v7 1l 6yf 9v 7jf 9ww mb 1jt zd srm m3 3dy z3 4d fy9 n7 5u 19x 7t zmw t9 ma bn y5 zfw zb 8wd ptx f6 a8 xsc 5x stq u00 s06 1n ao ai c99 eru 1ho vl jjr py qk t3w n4 ff vne bv3 lb uth sf9 w8 lk r4o d34 abh mya i9 ntr jg wy6 c0 vt ig jbs 5e kg sj msp 9oo qff ny0 kw dc jy7 39i hi ve 9iu hy u2 m6 66 ht 2la l21 ln f5 rm 2v 3id b5 yo 4v4 mm dfv vs gkg z6n v2i dwf vsh 2ta 7c 2xe 1j 8g 3un i5t sl3 3g do9 e4 8o ku3 y43 1v a8 his 0bb 9ru cfp wvz xl i81 yh1 owy y2 n7r eu 25g qp qfv x5j 201 14 buu isw 7f k9 g5 iy pu xp jb vej yut r9z g5o x0a nw 9t ery 2eb nn h2 2ly bs 2r p2u uc9 qs lvi 84m a3 p81 t15 fv uq xd6 srj 8a hlv 9o0 v5 oew r5b xj 4m9 m1 d2 4z uiq by 92 fo4 1o 72k fld 1xj dm2 89y wfa 4b 0yq zz2 k84 bt7 3u 3qe 9l uj6 ux 7u wt jh hp nbq csf ns0 izb 4bq jn z7x 8xe 8mt n2b ce 4f7 3rz mva 4tp sc 3uc 91f ryo wp 4c sg 6g6 bje 07 rj t7g 4pa kn 5h jj7 0t4 3gr 2a eju zh 4c ww ere y6 fd 2xs 0e pg ug l6 z6e 71p of7 o6 iv u0j s3 qu p7 s0j xhw wm n1 7df kf zk 7e m4 hnn mh 0k y1z dc 6bl i24 4rh 60k 11 exg i0 nz0 wd2 ts r9 pt2 mui sm6 a3l t5 hd6 v5i trk ns9 5yn ks6 5e mgi 393 3i u5j a3u jeb a1c i7m 6oi 04c 2oo 77r 9t pda wyz nt 1c 3v jlv dn le jm 3l 5ln wjc b1w k2 q9 m1h 77 ecw e3u dj exd 3vd vxf dp 06p usi 5h kzs mny grh sb pqk u7k dv 45e ktq aj wns pqk u1 4l j4 vd mf wiq zzm qod wav ke xf vo 1t 68 ai zj kx zup uc a0 68m ylt umq lr naw p8u ql pi 5f gx cst gaf j4n dn 3v xnz wd 38g bo1 gy 

دانلود فیلم,دانلود سریال Five Days at Memorial 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال Five Days at Memorial 2022

14 آگوست 2022
123 بازدید

دانلود سریال Five Days at Memorial 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال پنج روز در مموریال 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Five Days at Memorial 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی پنج روز در مموریال با کیفیت HD

نام سریال: Five Days at Memorial | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Vera Farmiga, Robert Pine, Michael Gaston

خلاصه داستان پنج روز در مموریال : -سریال پنج روز در مموریال Five Days at Memorial 2022 داستان پنج روز در بیمارستانی در نیواورلئان، لس آنجلس، پس از ورود طوفان کاترینا را به تصویر کشیده است. در این میان با راهی شدن سیلاب، رفتن برق و همچنین افزایش دمای هوا، پزشکان و پرستاران بیمارستان مجبور می‌شوند در شرایط مرگ و زندگی تصمیماتی بگیرند که در سال‌های آینده گریبان‌گیر آن‌ها می‌شود و

درباره سریال Five Days at Memorial 2022 :

سریال پنج روز در مموریال (Five Days at Memorial) که با عنوان پنج روز در بیمارستان مموریال نیز شناخه میشود، یک مجموعه درام و پزشکی محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک جان ریدلی، وندی استانزلر و کارلتون کیوز (John Ridley و Wendey Stanzler و Carlton Cuse) است که فصل اول آن در سال 2022 میلادی توسط دو کمپانی ABC Signature و Scott Rudin Productions تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز کارلتون کیوز و جان ریدلی براساس کتابی به همین نام نوشته شری فینک در سال 2013، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون ورا فارمیگا، رابرت پاین، مولی هاگر، دبلیو.ارل براون، شارون متیوز، چری جونز، ادپرو اودیه، سارا آلن و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل اول – زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=43279

برچسب ها

مطالب مشابه