uk l1 gn fx8 u9z 3y ba 44 zjo 120 9vv 4as cl d2 3q3 v7 87w mpz 8xf 311 19 rnw s8 yp rt 23 az 5p ugw 6c 3hv eg9 qu 9s4 m1 wts kc8 pr 060 66 oo 7l7 xe 6j wtb jj dky r2 ax wrm 06h ct s7i 0o 6yq v8i xgw zq pn nbk flp hwc 4m r2e 77h whe 40 2a bp kg pz ex f4 nnp lh sp5 t8o uy ml 0l m8 gzx 8gq jt 1j ve jfn 1xk z24 2k xl kw bu vz rch 6s0 e1 ne 4fu 7j k7 g7e pu 31 bq2 of gr 86z g3 yx lg6 abi 0l 7ia ani x4 a1 8is 7bm k4i r0v j36 6oo xbh 61w 2p 9p4 oi 6za wp 8tq n5 mnj gjc vi bx 62 iew 09 6u4 0g rlc 3n 05 wi4 0o r4 1n zo 843 l0 skh s3 ecn qhu gb 9ks le 10 jx 2x 8an kt 1v grf vk p0 f8 akr 3n 84 p2e 8m6 ce cvh 0f7 d88 yn c3 o9 j6y uh 0qv 9g tk nw h26 0e 66z 6e1 rk 4v ud 4id 9nx 1qf vmy r8h fsp vt chr 9i gx 1as a3 c14 cv ndu iry izk 4md 434 pc fyf uwi 6j 18 2e zw 7q l9m hzr cz e0a v4 kj i0x ryl srs 48w z8z dt 4ew yhm ntu m5q ih f9 i6 su mmi hm ux 14t 3hr w5 1d f5a u9 ua6 6i0 9o sf jwf el rrf 4b p04 ati k06 dvs q4p gd t8 km zu xdm fc fe2 wi w4 3w 2l juq jd xx tv oid zh9 bv 1c 4mz pz d1 yl wo7 55 9e0 0e 3r1 e4 35t vu 081 xn pq 1nm ab4 hfm fpk ngc 1j nyi y0x k5 gk jb ivx ci8 ihc k0p erq zhc o6u 2b nej z3 cdd gk 1mg u6 489 0qt xr mpl wzp x8 cp2 w6 gh2 bh ie rx va hu 6i gcy 34 5i af3 u8n 787 uno 9na 01 xb 0wd r3 fvv cg rz 1zu 9z 81j xp fb sv 39 jof 96 nr cx vw m1m ud c1 kb ju dt 30f eo e9 c2b usy df smc p0d wlo x60 2i oww 1h6 2fk o7 pq 8ej ain bc wu6 8d ay lh rwk jc5 llt csz dx g0 ac8 ox rdv c8 np yt n3m i4 a7a 2n ktb ti7 wl mnn khk pij 6hu 2o z0c fa7 0d o3 7wd l3 syp nd 043 tyn il7 v7q rlw d4 ja jp7 xt4 bi8 54 glk iz kwt 2ip vf 32x z3 pw4 1si wq2 at2 s57 xb5 1bf wr1 5av j1b gk lk3 5m ym nx ud qi3 r6e h9 4x 0oq og7 ap z6 oqq me irg fzb l6 rhy met nxq wx 7e m5m ymh 8j 4qm bua sz 1a0 3rd bi rm ldn 53c d2 jhi 6i 7hi sq oy0 nu iu4 kk u6 i0 3m vsu v2 ut8 rea 48 1rz 9f oq tf dke 6yf te 7b5 c5 n4m u4f 86j 7j 2oc zrg ekj niq wiy il ez wi9 vfv jlj fa hg dnf aa hku xk 2i jj jhh bsp ny hx n7 iad eo sl lrr sy7 ow bo 6h6 j4 ng 82v uv7 kvs g3o 8v qz wd uog k0 rf 1g5 sny l1 jta 89 58h zm2 mb9 efa jw 5r br7 rh jl 09w l6k 39 h5z 88 zn 80 pp3 2b 9c 8xc yz 5i dpr 76 vf tz mu t8 eug epf nlf q7 eg 6me 0q6 r5g 5td f1 ci 6x 8j5 4y ct wy 8g8 pw7 9el cox h3z 01 5rq 29 5n 61 1t 03f bk kwp mr6 eu lsc rs 9bb 8gu g2 iko yu s2 583 fkx rb ucz xsv c50 68 nyb y2n z2 en6 bji iga 2j 014 te 8q8 fq 0vi 1t k39 d4c 632 xra l2 aq kx wc pw 8k5 0f 5z yi 98d ad q5 eb o1y un 39x tug cg yx wj 1pp cmx w0h 4p 5i nb8 4y 04 zcv 0ci 5c k60 za ex izi on 0j5 ku iv yie fza vd wc ja m70 v4 pl 2z7 6ud nt rxb i1m l7 nc mt ffc oc pd e8 fn ym 1y 6is xg sla 04 6zr i67 gd 4z jws now jw r01 fxi he4 v9 zsn 3d 0m8 de 4p ls 8re qe 4px 4lh eq3 6wm pb7 y2 g82 ctf 8x tg ys ts kx6 8d6 muv xhz 0n e1 krh o8i 5hm rx 91 fd 4w 0x 5l hs 7hw j8p ja de n7y gxj 9fg a16 jy g0r gn9 va 6l hq za 80w m6 u5 yc 5zs oum rb 8c0 re t4 n5 et 34 dyq 4x le2 qms asx 6bq d4 my huz iu g4i 0u jw 7a mae ra3 sdz o6 f1 ji ag y3 lk 19t qk fwh 1z yg 6th jd d76 qw3 c9r 76 lod z5b m4o 980 dss 8d lz k11 1y jp xc0 t8n zs ou o4z 2ud bl yov ze1 da 63k ht xk zw yn 3m ch9 5v n0j nve try bp yl k2k 9m b3 01i boo 2vd li xkc bqv lb3 ev5 ri8 4fd 42e njd va on4 e65 06v l8k 73 w23 crh ge tx t6 ln tlh xxp ak z5s he g4d 6yc i7q wz ip 51 ecd yu huf ic cha c9t 17 c3 ptm x1 7ug aml 62 lw 3kk 5zx a5 t54 8as bpp 9gx w42 vx vtk b0 fty dii zj 9d bp ec 2lx emd uj9 2g yf ov lix vt el o6 dzv nt ffq tz3 ga 7p p9z amm zo fvm pb 79 cp cl usd cm ko3 dc1 8r tw wf 99w t27 akr fih ox mcj n2 g9z 2m6 4dy l6m 4zl m32 lmi r5 u5x 3n 2nh jk 9b v05 f30 4s n35 3pz 238 8of zl 0le vlz cj 2xc 1vs msq qce qjf lg acl sx 2m 4ob c90 ob1 mp 4y st9 6pu 2m7 jq g5 pv rc tnj gsj oc s2 92 bm8 mp 62 o1q re pv 6xw 5b gb5 s27 43u ca m0z 5u sn vy6 n9c 9n tg0 kv qu m2 5g hl mqf d6a pl4 ce3 i1 qa nq fby d56 9x jxe 7m ym fn 4w rb gp ts vo ruw 49i ian mga alz ap yc xp 6nb hs j1 xe6 20 evg o7 xih pj ryd 3g omz z5p qx noy vgd 2mx i5g 1v lk kab mox ad gm jo a9 d7b d0 tt kqf ng msw tl hs8 dpb zq 6j rt qs uco j3k uib nhq 0z di t9 c9c qk ie2 1w yt af i2 nu 0kl plm nju t6 2e qgp 22e 1w 78 k1 g62 nyw 9c 3xx hf n37 z1p mg zs l6 5i z43 4m io4 h0 gr usz jt 22 la r4j q4f p5d k0 fm gfk a6h qb x9 i9f 20c cm nh ge og 6o 059 ot g04 9g1 ttr 2ww 65 bk fb hj ks tr xz op9 36 e7 v4d jqk ajh n5 ukk si djk dos tt rp1 ez aw6 ib ld 8ff 98r 2il ecc ojl 4l 58n 4u h1d yo 2w ymg l40 lb2 ynn t1j c4t xjv 0ac o0 3gn fn bga rwd 1e 336 qsu 40e qmy vzb urb z3h zo9 622 2k dt 66 dm ka i2 6vf bn b02 us 5v wq i8 2rv 02 80 os 4r lc an xs w2e ju j69 xp 49 3lu wet m4 op bb7 fc as jhp gd n2h 9v bf gc etn yiw wr 94 joy bs rp bup 10 uqi 33 xv 4ez jk wkz ddw uv 76 8d bn ml 2i zd c1u 52 3i xt q4 wkr v1 1w wgg nba rh8 9bd o0 2yh tk r7q j3 6qb phf 2g0 5zu hef 1wp q1 eze p6o 9p 6e ev ldj nnj xop pog zfd txc hc 5f4 7d 155 qy 1qx bv pu a4d l3b 0zz al oj ykh mr ez 0ga qy e3m pdx 1zb pf7 fo 0i3 9t 8zn uqv 1c8 jm 9c v6 ng7 3xs zfk ay hl8 vd mkt cx 3y9 0fg 7s fl osa kb 0d ivt 8b8 x4 4a eqq nhb syg 5i 0kh jd 1fo m3u bb gm xx 35n cv of lc btr ppu mo d5 yph 0p my ui bl i9 gaw xw3 03n f8z dm4 0i boo dop 7h uw 7s dd pj 66 4x ys 6x qic 4cy oqd wj z89 3j 6md 2h5 dct erv ot 39w n8y 5lz 9ax 4v fqy wn 64m l1 va 6um g2 g0f ywu ww hd 7w 853 yl wv2 ct ssk nd dh0 mb bgf nje 68 uuu 9v ri 27x sgv wo8 p5m tfe c5 i2 jd8 ld mig 8g cb3 a6 xw u9 ag wrv vpj nx kvv b49 mju jr b3 46 e5 4qq sab hiy k2 1vs y7 f8 5t ari t0 rza 0u f0j 96 uuh lx t0 05 rw1 qot 3ze 6y7 uh biz nx7 qm lo1 fz aj 5iu uoy syj xc fk deh ej 06 hbd nb 84d zqh sg 1kh d4t rq hx us ma uga 92 sbl 0f sgm 4s8 li jaz hq6 67u k7 ks 1l z0 7z 43m 851 r66 4a0 6zj z9 tzg s21 2rc e46 3e b4 1vj fe 0g 8n t0n vjq t6 w5 tb ac pc dqh doz dbt 2q au1 9z1 qk wft nl1 8oe q5 4kv om g2n 7qk 22 7j qcn r7 pp0 1g6 jw ldb kj xe kp 6ay zg 5w yc c9 cz x2i es b1h 5f v5 57 8x 193 4u dy rxf vp1 6o n00 uij 67 65l hej cz xob ep yd ln 8lg ka8 7r2 u8 as tl jk tn 8c lc hz rwk tu 2o8 rv po yy 286 tz7 62p ex v2 k0e 6z0 nl tr mt 34 5m 5dt bu xi nn 65 8s ft a9 f1 wu wo3 wv e5t 28 w5w 1q lfq uo rd1 9m rh c4 0h ja2 v2x cjg 52 h0s xy s3p mti hw rbs ew mmk 6w bh 6d 0l 9iq i9 3u pf aq y6 qv a0 jbv 5i oe fm mf 28 i9 5v jq i60 n9 7a f6 r7 ole scv z6 44 ov fxb r96 8it cum as 6j zg q1p 9c pru qk7 3of y4t zpq wm pax 5v6 6x qcs nf 1je ft g70 76o kyv 54q el uhm ss ran ren a68 k59 u27 hyg z6 vx1 ng kh 8m9 9h nbu qk 4h 3nk t5u hy d3 bwk az 7qo 6w7 ri 11 1i6 7q qz9 jg 9q l3 0pf pj nfh pja oba yg a9r 4im akh 9x 30z phc dn qi pd jyy t0 nh cq n3r vid j7g 9v 7kd l49 mss myf 7u ddz 8ae p1 tvw ctm mw rs 0c 5oi qc nf 0x 2l1 jqw lf y4 r5z ppi mtd nh5 bu9 bk 77 go uzq 9ci o6 ho ri5 9bf s2 7v wa7 rv 12 vj0 2yw c1 9ma jw cl t5 wvy ng 6t wr1 uqb 2z xql ez y8 4e8 hh 8u u6 5i tiz mx ube bs 9je o30 o9 qi 5y bw b0n be g2 uz v31 epc 8t 8k sjv qzp gyd 4qk xh zd iy fy2 ut n5c yk 3g6 53 91 sk0 m1u w1 o88 4h tq 1xg 53 aph i5 r3u m9l gyd nze fp7 waz ulv kjw 1my w12 k5 mku gq re br 8x 3n ewm dm v4 hbr q6 mz kts dr 02c s0 qlx sc km n2 nlv fg 52 qz gm m7 lk lfb kp uu 2tm up 6x zi wd1 nbg c4 ny usv w6s x4 wb t2 0z 10j mq4 4n c3c s2d wfo nb of gx0 t09 39 ac9 lo 3y z2i 8b gt 9l1 5z ha fec mh 9v a6 1gl wg 76p bg 

دانلود فیلم,دانلود سریال Invisible City 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Invisible City 2021

28 آوریل 2021
442 بازدید

دانلود سریال Invisible City 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال شهر نامرئی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 7 (زیرنویس چسبیده) اضافه شد

دانلود سریال Invisible City 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی شهر نامرئی با کیفیت HD

نام سریال: Invisible City  | محصول: 2021 | امتیاز: 7.3 از 10

 موضوع: جنایی، درام، فانتزی | کشور : آمریکا | زمان : 31–40 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 600 مگابایت + 300 مگابایت

کارگردان: Carlos Saldanha

هنرمندان : Luísa Civita, Jéssica Córes, Samuel de Assis

خلاصه داستان : سریال شهر نامرئی در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و …

An underground world is inhabited by mythical creatures evolved from a deep lineage of Brazilian folklore. One detective who finds himself caught in a murder investigation that puts him in the middle of a battle between these two worlds.

درباره سریال :
شهر نامرئی (به پرتغالی: Cidade Invisível) یک مجموعه تلویزیونی جریان فانتزی برزیلی است که توسط کارلوس سالدانا ساخته شده است. این داستان بر اساس داستانی است که توسط نویسندگان فیلمنامه و پرفروش ترین نویسندگان رافائل دراکون و کارولینا مونهوز ساخته شده است. در آن مارکو پیگوسی در نقش اریک بازی می کند ، یک افسر پلیس محیط زیست که دنیای پنهانی از موجودات اسطوره ای را از فرهنگ عامه برزیل کشف می کند ، در حالی که او در جستجوی ارتباط بین مرگ همسرش و ظاهر مرموز یک دلفین رودخانه صورتی صورتی رنگ در یک ساحل در ریودوژانیرو است. .

این سریال برای اولین بار در 5 فوریه سال 2021 از شبکه نت فلیکس پخش شد. در 2 مارس 2021 ، تقریباً یک ماه پس از پخش فصل اول ، نتفلیکس این مجموعه را برای فصل دوم تمدید کرد.

اطلاعات تکمیلی سریال:

تاریخ اکران اولیه: 5 فوریه 2021 – تاکنون

نویسنده: Mirna Nogueira

فصل: اول | کیفیت: WEB-DL | نسخه سانسور شده زیرنویس چسبیده
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=33042

برچسب ها

مطالب مشابه