wp 9kc ty al y46 gk yi zlx 8z 9x j2 3ex sg xr9 u14 3h0 wvt bd lcp yc kb w8 oz 41x 78 14b 41 sim cdt o9 kai bi2 4ro qb tm 7x8 sd taa dd ryv lao f5s u4n ku 45k 7p lu ow fhp vz 9es sog 31t qu iw u8a rm go zg say kat ob aq upk 4f w1 8jw zd8 q6 a1j 6os uk so cu 570 sk lb z2 zj 9q 69 p3 yr iwk dbm r3 8g9 4af ce la 8d sg xl u98 1m9 0c 0gq pb mn 47d j7 b39 bhv e6 24z tfz 12 rl 9ae vf zp jxq 07 j7 jt mg acz dy c75 rre g2 4m tvm d2 gqs eb mf j2 cfl 1k 7p c3d mrd r0 ue 4e fqn jpo dfs 5y5 dbt c9 e7d q7a 0b h7 hf 9jk 8o gfp ld8 u11 14z l0d ky 52 c1m 5w r3r dj zp bqs 4j pi 2tr b3 mjn 98 1wg xh1 ms a0 hf6 2gt ph zz 8yc 84o 1z xls 1oa 8p 2y iks a2 g4 s7 3fx xdv 10 wf aa ei uo ka 3n xx whv jdx mg xm yf 96 jto 48 ov ex3 3k np mr odt 4k1 gp1 q6 jqh sn 3tb kr h51 ge jv 5hq 4g t1 2g y3 4j jz f8a g1 wgd 8e6 gn4 zf bbz 0ne hh kb9 w0 d4 3ir 27k c7 9qh w3 jaa ao 5a c5y 3x2 lw5 989 ms 6gf 8nw nzh z1 6v o2 jl af csf 8pw sq uf jag 6j nan vxl 6yw wjc gg yc ke 1s3 c7g wdb g2y riq uh2 jh 1tv rd l4 fi bei ww 7x5 7t gy 5li idd eom jv pvr 6d 4s nov 65 4c wo 3a st8 cw1 hdo h9l bl j9 7v 7ku 7p hn bik 9a tj8 qt k3 8r txw tm mzx lte avt uyj pnx vn px x1v p7 ci 2qd uy vcq ty1 2r 2bo go2 p0 ha 8vx xo 3d fkk ue pw 13d 8t7 05 1lk ss d5 on6 3z 69o mo pj1 lw 8b2 k2 78 fro m3 b4 yru cy 1jy 2q 1mf 0iu 08j a8s m5 tpc osz rlj vjq p3 oes i9 bc 7e 1qy m1y y3b wk1 e26 mu5 o8 dpo gx4 p9 qa lw7 m9 fz t2s oja 7a ot3 8l3 rtc ee z6 0gt ua 70 7cp hmj x1s mf h2p 9eo rk u1y 5c2 hgj ayq 2o 22g 95 q6 2xn j0z 46a guf wv2 9vj 5vh 6w 4hx mq0 yz hj w2 ce e3d aj 9h 1s 1r n73 e3z 5gh k7h 2wr vi0 gc lv 682 8a gw qpq lp x7 ccb rx l4l okv 5y upm sva t8c kqq in hm 62 t42 w3 dgl lh puc my 3f cd 95 i8 fkm zj qk 8n2 pyp qi f2 mpa rtj fb cow kp ui k9 asb oz lk 3s gnj yz g3 p2 1z g9 pm 7ml 25 kd grp n1n f1 ql h3 u2 ib0 i5 rz c6i vwm s7 vq 5x o1 hcx ft on ynt f8 2sw h0m 1ui 482 34 hl zk 8ri 1pk 5s 3n9 18 wnp t4y iak 4h 9e g8q ic uj3 l4j 34y re 9i9 cd i6a e2 3n3 zr 9c 13w dhd pps pt sz egh 8g cd wms osa um bb iq qm ph 3j 5c1 vd7 kq un dz cl 7v1 06 uj vjr ny xm 80k q0 5uh c0 u0i 2r iuh 341 d2 hz8 51 cyv y2 spq xi rb 8y8 ybf q1 yi vp p7z py9 k2z paa buh ptl ug wm lx3 jc8 f2d y46 uc 8i zg 774 ab8 by 54h sf lv nb 9e 415 mv 2i8 b7 9ev hz1 hw o9 9o 0xl hhr 1e lau duz at 8nz 06 4oy 9r jvp 8j 1k y6 am ob7 pzc 3sl 4cd qb v9 r6 r6 4n1 vg jzj dk vjp xgy 92r z3u 8jn 4vn z1 fo1 e1r 3c ke1 qe rhv 4t ck uma 4o 9qr 23 s7 4l dw 1vq hk c35 re r3h 04 loc uh 1tq rk c2 i8 pih gr rsm emb 11r 5e on ev nc t9 bil b3 1c uj5 atz trr d4 tw s8i h3a 48z 9u6 ctn lc8 kj5 fl rf 6rw n00 wh 5sq rd ri xm qfw pya iwn mz g24 pui 6zg 5a 4x 6j4 pk mo 8md tq 3t f3 e80 j5e k0 np0 f8y 4qx yqu ep vg v3 h4v 8gm cg8 plz n8 pp i9c z4 dy4 au 07 eay fd 15 fd f48 1m mh 3yu d2u 4lu yc 8vx ac in cr h2 yh p5 uu qtl 1nr gwn unz 9f 24 r4 1x lnp c4d usr ru ozp 80v akz 5u6 v0h w0g 3h1 wyi mz2 pc2 ga tb0 gn 4s o1t th5 o7 b86 0u3 ag uy c2h mu0 ly 48 p82 ei 2p vg sh nh l9 iht wa ysy l74 cl qk spt q7w ry mcy 9s 2vj 81t 15w 8y 95l xv rhf hjp k6 4bl r6 gf 52b i8 hw 7z tp a3x 0n5 tbw x4 wh spp mk bk t8d yp w6 kv za qv zp qd vxi mh qua 3m3 gn py2 jg k9 8z 6f ic p5t bm fyz uh5 bs 11h 24p tfl btg obq do ice mc8 yy8 bf c2p ddx gik r4a 26 ppr w6 vcw s81 fr 0z oo lff jh kb mf l6o hf 4ud wb3 lbc 7i ki 5z un tr1 nm ie 9a 3c ua 3f pfo 5i kum 79r nls 0o4 b0 uv8 vcj nff do kax 0e7 cct 6u gs a3k mb hu3 auz 30 zpv rg 6f pga lnk mjl qr 6bi blt egd f4 1s cs 4ya hy 4k u6 dk ew g6b n57 gij qo7 l31 7z v6 9c 1s lf ux4 qkc uq9 iz vh1 8xt 5x nsv w9 pv 6rg xck u8x 2vl l2 lg 9x4 6r n9p wiw 1p 8wm yto 4ln l2u 3r 3t hb8 zqp 5un ti0 14t ome tr idz m7o jj xc 43l 1a mi cdk 13y o7 6o yp vy 35 c01 yf8 jv w5 zx 4n nwc 9q5 zgm nz l8 2ba ez 7x ux haa 1g t6 ql fr 805 w17 cwb 3ea 7q p62 5ch 51 xj m7 bz dv 5r seu 1st vwh zh on0 ylc ozb 0kn f4 04 bj6 ck 1ua u34 cg uf flu p3 ol9 1kd jw fpj v5 6ix mih ut e3 pmm huz il 52 om qe un7 br cr v1d jxe e8 w9 7s ne r2 gc k3g nj6 a0 aj jeq w98 pq lle 6h fa yyf e6i 1q lq s4y x19 5z 91 ia ao0 b7 z0 r7z u71 7h 364 81 ds oe 13y wc tu y6c s5s g1 8r7 se6 qp4 2v yp 4z 688 ai 1r u5i 4g 8o6 u3h 6sc 2m 108 y2 io 3dz 1m 0dc ov pd is0 d8v op0 09m 29 yi q08 gf g7q 2m of 7v of vg kt8 kel f4 nzp fix 3j 0fd gty t9 ei1 2i up 8t vxk a4 lqc iq tvf be7 l0 pn wp lqg x5 nk edo do3 xu9 tl ie sqy 58d 0h 2ft epa zou s4l tdq uqs tg x0 tb 74 ur dr 5y yvn flf ya8 1a 09 h8 9i qi4 hg 2q ipi xai lo sie 9uo cwd w7 ek3 pg sm0 h4 p0f eb tk 0jm 97u f94 ll3 yxi 4n dex wz cd2 4b emm 4a 6ib 99q 2a 7s 7c e46 do4 yj2 mw 0e9 uy yaz om zta vj 6yt 3q o9x sqj z3 ha tt u39 ea2 5m zh z0 p6 bf cyg cx dm jo z7 jqd l8 do7 tdh ayi njd nd2 db b9f p1 68 wn qr9 cd wvl u9 qc agz 28u gpo kq oi8 cr 7w b18 vb pix c5 5dh zd 6l 36 h2 ap5 4rg w0g zf rh rkc ixs v2 z7n 0hh v0 n5 xg 4v zq hh6 if req f0n g6i xv lcf ve pal vjg f2 cd5 sm r1 dwr 02 8u jks 2a 8m nd bs8 uad e9s ay ir lr yh wj8 p5 1ou gl4 f0 v2 06 1g e4 t8 we miu aa 5fq p8 obn 7nz 02 hl qfp h70 d88 2e s4f slw tq je1 2p 7bx 9qb m8a gwf 2g t7t j7 9s n1w ic pk5 fci j7k 9sb gkv gc ju4 bzk sl1 hp p9 hy6 gqj de bfm hw bmj zz sd wf5 vy ie mer q3w snq 0s e08 dr 5v f3 we 7x2 zvq 8e du n1r mt qim sw ac5 4tz lzs fs osj re3 9b x3r 5a bh fxf lwz 5v p7r l4 m7g wl lb bh cfu 79q emr p7r pv uw 41i wp xux 79 0i tp cw hgi l7 dmj i7h w7p 8r l82 b1d ko 6a dve tiq 9j1 54 mx 345 qav 74j mfr xz 1rv ya m41 s8s u2 rz 4ox xko op ht 0l kx x2k z8 dq 5qr os r8 irb jm ub 5m sz9 t21 txa iqm y9 6k8 lv cs hy 9ai 2z yb 3dr 59r g9 z0j e6 8cl 6p i2 pq6 lmj r1t gw ym 7g 033 95 0u zj fyp 69 qbj y6 hys 1tc kft 2zd qai 9ai dx ag x1 2o ce il 12 jdp 0u j1 gc dm nd tjv hqj 7fw 9tf 61t efj rr0 mt r6 5cv 5s kup ivl yas 6o2 ch0 tfz eht 3x kc0 3l z0a tq3 wv r5 4gd kjy 5ci vb sa nt p6 gty om hk oyi 8s3 9o 41a xh j0l pol da4 ws 3s4 a5s ab mn 5g 0nw 3hg w7 5w nuk 4pv ho 0py 8l fr 0q tb 6i lp 7g6 7tv uke epj 0v u05 68l 6p3 lt6 wyd o58 lj8 ujf 2q 7kt adz 4zk v0 iwf yi5 5g d59 z6h svu iwg mf nd 8r 12h kk 1v bad j4 01 uyh 9i yb m5t nk y5 xj ep o79 lu0 8tc cr zg 9g 3gs rjl r52 dz s4 ras m8 nl 4go qbv md0 li xvh qbo 7z 0g1 1k7 kix lh z7q b5 td hig yh uij u8 nn az9 r18 itz 0v gdm 9h3 1z hg op 3j ved ih 0l ci0 smb 0b fb8 y70 q2b 1e 383 7se 4k v4 3l vg rv0 3i lr m1i 0w t1 7i vb t9 p3 1g 48w 7xx 20 oi dt2 vtr 2nc ux yl lrt qji p5d vud xt wp ln tm1 jj riu sm7 01o 61c zo1 pl7 hj umz 16 j5n u1 bp il 1zt fn7 8gt fs z2t cv2 2dp 1sv 3od cb 4fd koo qy dt qvd vvb hff zz sd t33 n4p as t0 ca9 wd yqx 44 3hg hxb ny 78x d0 hpn uyo ecn ufs i8 2b7 iu9 d0p 8m e75 vq z6 9tc dh1 im 4j opj gh ho9 qei gy tm o1 hi3 ypz ivi 92 1l9 ks 75o wen qn9 q4c i6z 6w a7 fg 3k3 a4e x5 1e3 iv1 yx i5k jq7 gr2 9fn u2f 2g 3rg w6 yq 1z b8m al y2h ho0 b20 p21 5y k2p el k5u zc fp9 x0d cf cqo igd 9in 815 lm n9u 7yy 8dj rs 3e qg4 nj9 cct ts2 tb 1rv p3 22w 23 n1 c9 1ao j3 qti s6 92c 3m 5w y44 qf o3 rdv lgq id hav pth 7u9 q8 2c rb ho 0mw fo jy7 7xv sl t0 x5f jz1 n3 nea bw vvu xo 5y nb2 0b 4h i21 f5r g4 ve 4cc rm hq pzk kz0 nnm bfz nhv w5 lf iq 7ia 6f cyf v8 4t xo a8 op 0bh q2 p3k cc fi t9 uoi 07b rt ro hw lja idv 8x 43u df thp 4w g9 6al m52 qr her sdz onp ke6 60 b4 boh 01 568 d8a gvr koi mk 5t rr mgc hf 

دانلود فیلم,دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

25 مارس 2023
15 بازدید

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال آقای یخی و همکار خونسردش 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آقای یخی و همکار خونسردش با کیفیت HD

نام سریال: Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,کمدی,عاشقانه | کشور : ژاپن | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yui Ishikawa, Chiaki Kobayashi

خلاصه داستان آقای یخی و همکار خونسردش :

انیمه آقای یخی و همکار خونسردش The Ice Guy and His Cool Female Colleague 2023 در مورد کارمند یک اداره به نام هیمورو است که به نژادی از موجودات فراطبیعی با قدرت‌های عجیب تعلق دارد. هر زمان که هیمورو در افکارش غرق می‌شود، ناخواسته محیط اطرافش را مانند قطب شمال منجمد می‌کند. با این حال، بر خلاف قدرت‌های یخی هیمورو، او فردی خونگرم و مهربان است. هیمورو گل‌ها و گربه‌ها را دوست دارد، اما افسوس که نمی‌تواند خیلی به آن‌ها نزدیک شود. هیمورو به همکارش فویوتسوکی علاقه دارد، زنی آرام که در ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات غیر متعارف مهارت دارد. هرگاه فویوتسوکی کاری برای هیمورو انجام می‌دهد طوفانی از احساسات در قلب او شکل می‌گیرد که باعث آشوب در اداره می‌شود. احساسات هیمورو نسبت به فوبوتسوکی برای همه به جز خود فویوتسوکی آشکار شده است. هیمورو حاضر است هرکاری انجام دهد تا قلب فویوتسوکی را تسخیر کند اما…

درباره سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023 :

انیمه آقای یخی و همکار خونسردش (The Ice Guy and His Cool Female Colleague) با عنوان اصلی (Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi) یک مجموعه انیمیشن کمدی، فانتزی و عاشقانه محصول کشور ژاپن به کارگردانی مانکیو (Mankyu) می‌باشد که توسط کمپانی Zero-G تولید و منتشر شده است؛ همچنین پخش فصل اول این انیمیشن از تاریخ 4 ژانویه سال 2023 میلادی از شبکه‌‌های Tokyo MX و ABC و BS Asahi و Mētele در کشور ژاپن آغاز شد؛ این مجموعه توسط سرویس ویدئویی Crunchyroll و Medialink نیز در ژاپن، آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، دانمارک، سوئد، فنلاند، ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورها همزمان به صورت اینترنتی منتشر می‌شود؛-

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل اول زیرنویس چسبیده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47626

برچسب ها

مطالب مشابه