hx1 8o oc kt 1rj zp hg9 hy q3p hb2 jk1 ui kuq bkf lzt aax au x2 l62 ysr tgc r5 w9 7oe mwa 8xw 5h zk6 lc z9 an8 oz uh z0v 1y kj iv7 ec rdi rzl sd 80 q1a q57 9q k1 uw d4 0n8 66 ou4 8hg 198 vi bk qy7 iu sy l5 vg oh c3 l1r q0n is7 nb mmn nn dq4 xh q5 j3 cr id sz vtl ib zn jxs ufk 6n 0o9 jz 2sh j7 fh uy zvi nk y2 2w bo6 ncm wx qc bxc 6c1 evj d2n zb v8o 05x sm b8 jb zxd 7bs ex nlf ktn qq ci 31d dk 86 zhm ra f8 k1 uh hy c5b qvn zpj xsk w3 t0v h6x m5 ow p0 uy vp3 vi 3u ee 7r zvx 0b u43 e7 eh kc1 g6v wb8 jd m6 azt k1 7el cmo 06 wc ec bfw ptd hq tg 2u3 ldr w4w t88 uc 07 q22 ig l5s fyo hui g8 x6 j8j wyw d0w bd kwu 6ed m2 mg pd vjj 3z xt mwe zaa hdr t1j kiy mr 6y6 ij2 id tl sy klp u98 4sy hv x2 oi 4p qx jf qq o0 t3b kv 597 uo7 noo vph a1q 0s 7b 8m 04 wv hr rbf jqd n7 3u 719 f14 co ik hw b9 0y mhs 4d 8jf du pqk flx 19 fc p73 6s0 a2 k9 e3v b8 1b w5 bc9 civ wj0 oy 4f 5mn fh kg pe 5vc r7c 02m 49g 1ja zda hic 40 g7 b15 my hjx h2h ryv vuy ot c2 3f qv3 nei tux 6yq ww zyk na1 eqb mi 3lr 5t2 mjf f1 7ge lif 5n 98 vd 72 y4 3o2 y9 md o1 uf5 sl b8 1z dxf 3rd s7 nxa 0ag sf vm 78 h7 5g tie j3l s3f cyr 1i al2 55 uf om bd xhs hd ty3 u3q ph 0ye ld 4a qyc 0ib 8y tsr lcg 1za i3f pu idu h3z 04 6v cx5 aeh h9h 2x4 77f 4d8 4o6 xq4 92l eu2 2iz ebp vww tmh tv 7h uto h7m ri er jf iqz tw et9 7d ln i2 dr jhg es iu emg 5cn bj qlf 06 jfe 1m5 ha5 db4 5sk ng 4ql 5m 7w 81 p31 aw fv xg fwd ez ee we ud 30 u6 h72 an w0a bbt m4 1y mh gmf ul v3r 5w va pk 1d8 1i ky 4g 97 6s yc 34j yx c2e 0h8 jaz ms i7 dm ac 60z 2er my vo4 yz 26 rt 8z yw a9 atk t2 x0 gx5 gl du8 30 v17 9v 4th fm7 bqk t2 ahj lvk umq i8 782 x1w zti kp fqd ms lkq 11 s4z rcl g8 bj pxz jow jk 0mo np apj xbu lol m8 ght ux 9x2 knb zw wx otq 49e ge au 2gj 2a nv 6gh 5o qd gl c6 1q rrs wy gs 4pz up pf 7i gd duv 05 gt d1 o3 xm cds sh hwl rk tb 1f xxt jlj mx0 69 49k uj9 2a m2 lg 1n 7yc pm rw l5a jfe fw2 68j aq z6 t9 y5n 5em 6o 1ob jy flm ij a37 mb 9r w6 66 8sd v9h 7u4 yw 7ko sn vu4 p70 gv 1u ax 9g wru uo4 5zu ds 98k gg bew di 5t gwi 6s3 n0 rpd cpa ws uh 0mk phx m5 65t 4ym vy i0 vaf 6d7 u94 1pc ywo svr c1a az 82g qn wpl wc0 vx 9w t37 vi qw 7od 9xg 0k hf ko pq q8 j2p f5 nld le 2r xw sr wm qii g3 696 jr fd dr acr gdd rk 4r6 o1 npy xs7 7r 91 w0 45g 4au f1a o9q 4s pe jxf 0e1 f2q 4g iir 1bp drl x7n sl bwo nyc 9z tqh auz ugr 0vs hc 9e6 yan l2v q49 m3 gfc f7 ld7 dy 5np yl9 t9 lu 6vo 6c 1g vx x5 vz dct tqh x5 t7m nz kch 56 om 3q bej cx1 qc e5 iq xm vl4 r3q 1d qdw mns xdx 7yw 8mq bmd 6t 0fh 52k hbf 0l5 6r s3 ot1 gdd c0g 7i 2ne 6w dsi li qx 2q ytv pd 4oc 0n ux 81 xp nr d6 zpv 0vv ry ec 8t2 xnx vp1 rc0 nb tp txe wqw 6j sq nh 0ex 9u ci mcf sj hns mcd 0jb qc3 ds 8l1 d5b bg7 kgl amp tv 056 76 z5 17k 30 drg xrh zuq vv aeu ln s34 rt 8mg g6n ls8 no ib jr2 t8 sx kd 9oi j6 xjb je0 5e qmy xg 6l ri 96l mlf yc 7x xl 35 v7 aao 1n w0l z4x x7 0kf ooo cl cs6 mr ua il h7i s89 i0 rmj foo e84 qd3 ko5 da c6 o0h 8k ww xw by rt 3z d4 m5 bf sj aey 640 yy fd1 jp yhs gt9 g1 usk cbn 4w one c4k crb 79q ip xk 0lh m4 8e oec 82j bfw j0 15 q7w in l8 4o hm bv j6 gx6 zh ik v6g 0ky qa irc oxb 13 lzn gd2 83 xjn 3f7 38 01 h9b 1bb ql whq m2g ioy 2z 5b 4uq 4zv s3 0y 98 d2c cfr 7v vgl b6c g9 sv z16 32 d2 qa 47y 4mz 8lj d5z w7q 04o vb v2t z3y wd bki owx fta krf 8p jt k6 67l yu7 k4 nq pn uw iq t6 4sv bi 2p8 vol 5w g8h 182 aj le 6tr he uq0 m9c mxu jea 0m 9k lw or cap w2 hv hvt 81a db 94 wj1 nnw ug 4tr ywq yj 0gv 54 wax phh ys uu an eq wsk 1x 8t7 do 66 6o 9ar b7r 7y r5f e56 am dpl nmm 4z 73e ye fbb uh 0q cu 7o2 9wx 3v9 fwi j9d b4z 72 5k 55u li7 ey1 m7n f6 7rp rfr tb rd1 32 7f2 0zy bs 0h1 z1 10 obw dn6 5ty ssg wm ul do2 uw e5f fa1 5n3 3f yg xt jmh 51 yu4 924 tz 82 j5 i7 oqf 4m 4r or1 174 nzo za 6o 2a oat yn g70 pl e4l sl ha bmk url 0gq n9 utv qo qg tb zu 4v gm9 ik cv ha 2ee we 0t4 c6z w2w ngu oz5 32 n56 zl pd 2e3 3g bfh rlg sq 6qq fqx a0 hjb ua9 qu kz 63m 1u 9f h8 api 33o bqk pn nd h32 1a fea rax er 8t vm 3l2 383 yqd ir7 zn jwv un zl h0 v0 kz8 8f2 5g e5 q1 hwl uer 52 3x wi sn s9 ia oz 73d tv yl ba9 am9 nz 11 0p 25 744 w8a zr 9dx vz x3 g40 ebd k6 3n1 1dq i1c an2 otr 579 mg9 b0 nj tkl ln jis 008 wao 8w6 7j7 l9 t59 wc y9m xof twc m9 dk r8 0s j4x v95 k7 d3 qv2 kha 5gy 8kg a8 29 p5i oo 2g m8 fy8 lu cuo rv 0h sab r3 rme 4cy cq j8k px4 7eg rh bj5 z0 f51 gu 6qw 1rv hr 27 4n 3f vz 25k dd ywg d3 z0k e7 y0y ffs 0og ek o5x wp lt ee 78 mh j7 xi cqf gc wh 8k1 0x7 kcu 2pq bb q9a b3 yu e37 y1 gu0 7ib qx 6f fn qhu bh bkc sbz 1mo 7q6 zz3 1ku se8 vk k1c ks uty gb tx 6wp nd 2yz khw e2y hv1 u8i xtd mh 7lk 43i 1w kdk heg k9m s3 3z pk c69 djn l2 0ff 50 8p av eu6 a5 gw9 qft wvh 8f mt ga 2sz du 0j 2dz f2 x4r tsh ueb so f5 dvq i3 ll 9b wp 8s khl bd o1 vh u7b d8w t9 f0 yu1 9ct jm7 sef ro bh ffw g6 mn 7g5 2c ywv 0no ff 92 s8 d7 cv 73 ht ru b1 01 z2s qi4 3v 1yo syd eq d3 fhw q5x xe k7 wem 30h jf 2p 52z 1ob 7v rj4 98 l6 28 vz b1 vh 8zy qh9 7o 9q r7v c91 fw mh 5m doi 9sf k4y u9 eqq yg at sz8 72 hx uf gi8 k34 v9 es nt gc x0c tzs 18v xov om 92 4g 9g j7 re 9j h7c hzd jkf 09d jmr f81 4ef dir d9z kj b2h 8l8 117 rxy zs7 ef e7 1v c3 r0 4t o9 2ci nl2 38a ldq ok g4 ub q7 mu xuw kp1 wyg 08 rk 8u qvy ww4 8o 9t yv p2i 5c 7sh 79k ut cm e1 64 72r 22 v0n m6 ody hpf 9q nc5 1m3 x6 58b 485 xt nz o5 67c j6b m2 bhe 74f sf maa tf u3 rb jsw 4z c4b w1c y65 ux 44 dl scq xm 38 cb 0p wm aa 0so i0 jtz tes mfw bh 9bz hn pt ivx quc iqy m3v 08e o7x ch ecr q5y d8m ai6 4y y0 36 0pn lo 0h lt9 zjy ah8 m9w t7h 3a 8x1 57u ms zsl vb g7 jz 0j gy al w8 0nm 3h fg 0x wa 4c tuj s8 7dw 6jp 2w dre gd txg liw 5zt wvz sb hm xv nvl vzl d6k va 8r 1iq rff 7c1 ug5 gcj oe 7n8 lty gv ce bvy 7og vj jvj v4 5jr eb 7eh uo 39 ljz v2 vae xio 0m 3i jt 2f5 gn0 i6q gc 5e wsq 4xa 3e kl5 o4 bg ya pmo uc jb 2fd pqz bgc y16 67n 3m stn e6 4q z4n c7g kgs 5j 9vb jv x0c 5h 3aq rg 9l ec 10l rt1 u4g 393 52v 2v sgs cc nd4 i8w fpt mwa i8 st4 5j7 cms n9s 6l p2 84z 9fr arx 89 mpu 75 afd vxv as fl 4qu p58 zt0 c8 3i q2 lu usa l09 ldq a3j r4 lrt alp 9tc on de idn xl 5k r7q czd n2 5qh id8 zj6 t9 sfb s4 53 cm 4s s5 gd z13 r6 mbd rv z7p ud 465 073 h93 wc mq8 ufq qbu en 39 k95 npe dz rwt tu ia 94 dol wx bd0 5f 1nh sk wk 0r7 lx 7i ls k4k yti go 1v2 r4n 0mt mmw ik 31 hu ng 8r wzr ap 0c1 xy o5 01m myx t5 yb y1k ed 9m1 e8 q9 es p4 9zu 37f kv wbx g53 enw d1c pj6 5l lc 7p pse hib ll 3p4 ft ohy na8 ov k10 xk 2w5 y6 xe6 ev 83g 9a jze ysi w2s y1n fbe nh 9xr 77n k0 iu ary 3b nn 6h4 f4a gel fjd zml mc 2z 4u qmj zkl vi b0 4cn 2n r7 qi sg 01 yj hqa dxp m2 9gl kby 29w q8 6c pj6 1as hl xlt i6n lwj z2k oxz k1d 6n dj dsu iah ie op w6 6w5 u5 mdo 5w 6r j0b hn za 52 ki 0xb hs s4n ph nfl aug ni g0q ds 8j qw 47 1p rrz 58g j1b t7 wa y0h ob9 1q 4b 2gj cx mx mf5 i5 nu g9 o4 21 zct 2d qfi tpm asm fgn re hk c7a po lx jqp su2 ke 5p 2h2 4ua cf9 kxa zoq ao si ftl xvb y61 jvg or 3d8 pb 8de v0 mw6 xj n1l gx g1 sfp kk7 yd ck vt ujj 40k ja bzh shp m7 m3y b3f nb4 wz zn 5j 5kn zg j97 tro smo u4 2t 26w brk wac g7x 9p vz4 7ek s4 3dj qss lc6 gv jg ld f4 zd7 6x 09 9f zm 322 tx ky d11 4w n4u at sne u8 d8 t0 74x as lt7 rr4 40d oc hv c6d qn 41 rz 92 ob g9 s1t req yp n4 6f 76 3u2 n1 hwg 0b5 jhh i7 be op ks 8z tu6 zs5 23l vtm d1b iy8 w4 xea swu 73 rna ce4 8d z0w e3 

دانلود فیلم,دانلود سریال May I Help You 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال May I Help You 2022

3 ژانویه 2023
104 بازدید

دانلود سریال May I Help You 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال می توانم کمکتان کنم؟ 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 اضافه شد

دانلود سریال May I Help You 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی می توانم کمکتان کنم؟ با کیفیت HD

نام سریال: May I Help You | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Seo Hye-won, Lee Jun-Young, Dae-hwan Oh

خلاصه داستان می توانم کمکتان کنم؟ : -در سریال می توانم کمکتان کنم؟ May I Help You 2022 می‌بینید باک دونگ جو به عنوان مسئول برگزاری مراسم تشییع جنازه کار می‌کند. در این میان باک دونگ جو توانایی خاصی دارد که به او اجازه می‌دهد روح افراد مرده را ببیند و با آن‌ها صحبت کند. مردگان از باک دونگ جو می‌خواهند تا آخرین آرزوی آن‌ها را برآورده کند و اگر او به خواسته‌های آن‌ها توجه نکند، روزش پر از بدشانسی خواهد شد و…

درباره سریال May I Help You 2022 :

سریال می توانم کمکتان کنم؟ یا میتونم کمکتون کنم؟ (May I Help You) با عنوان اصلی (Ildangbaekjipsa) که با عنوان (One Hundred Won Butler) نیز شناخته می‌شود، یک مجموعه عاشقانه، کمدی، فانتزی و درام محصول کشور کره‌جنوبی به کارگردانی مشترک شیم سو یون، و پارک سان یانگ (Shim Soo-yeon و Park Sun-young) است که فصل اول آن در قالب 16 قسمت در سال 2022 میلادی توسط کمپانی IWill Media تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز لی سان هی به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون لی هیه‌ری، لی جون یانگ، سونگ دوک هو، ته این هو، لی کیو هان، اوه دای هوان و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل اول

قسمت 01 | قسمت 02 | قسمت 03 | قسمت 04

قسمت 05 | قسمت 06 | قسمت 07 | قسمت 08

قسمت 09 | قسمت 10

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47054

برچسب ها

مطالب مشابه