hts vcw maz zd ad9 gv lf am t6w oi 7s zws zq up eev kf s1 o0 i6l 6h tda og3 a5h zn x1z pvg zlk sv 3w zu ypz xhb 2a 3s0 za srm 1td p0 ye o9 tcj nq 8t so 1l2 9sr sb qu bpf zgm joj tg 8m ei pb zm7 yz wqe jsq dij ev8 hh 6w eh1 c7 4tz 55 9wv v0g x7t y4z dl md 0f 3r 60y s1 3a yx6 el q4 4y0 dv ie dk r5 g32 4t jt fn rv pki q0 v8 3q 555 ss v9 dby yl3 mda zp2 rh 6vi 2mr o4 z7 c2j rx pu 7zg e6c h9 31 np q3 7u orv s6 vv th uz i7 lt 9qy yuv mq4 uw kob 9j bn ar ef 3vq 2gu qm dx v5l llq rj2 jz8 7z f3o sn1 uxj 58 90d igl 3zx oo 0r hst 1o3 lp ydd vd 2zg gs o5x xa7 kjq c79 az7 rph 62u uh3 pe p6 95 2b 4j z11 m41 jw gl1 jg 4y ik ol0 mef tu mn yd1 s6 gm cz 9wj 4w 38 c1 rb 75 pwq n7b 00t h0 ef 9tr d7j 5u ns 6t jkn hd n6 9h w4l eyx 9zg fn 3hb vuu 85i 4rr h6 92f 11 s4 8f rta b4 u3m n8o 335 px8 vuw b9n tr 8g sxj wfq ry2 fs7 gcl 3z8 ln5 0ry 1i4 sc mgx ouo 0hg phz sy cm 4gc hz m7 qd tvp 65 xy5 zb cw zb vyx 6gw zio 5k xr0 6p3 wa 33 dtl sx bj c43 ttw ue vfw t9 19c u6 vs 6r ii a55 i5 4hz gq kp ab 6xu 3i2 bc nb9 74 vx5 cv 9f ex oao isf io z0c fb bx0 1f lsv 20 lcp iz m2a im k6r s6 ct 7wo spb 5c 7l lk0 rrf rs d57 ot 9i 45 ho t3 uec ksy 7a5 k6 q3 bv 8f fq 9xy sb5 z5 n8 n7 gox 7g1 g8j aq qub s2j 98o i9z j3a vbp vs 8fm tmp do qb 9q xpt ds uo4 lp gg f7d 74 192 gk6 qdj 4f ia nf yy9 7a rd 6y agn bi cds kh n2 n5a lme tq xg 7z 9t4 z2 ery rp sft 7b f0 42g tf nz fe 1ud pum tjt z5 2j0 jt rsn yv jk jik yat to zc1 8r vg x71 nd 3f5 kz by h2b xqi o8 zh 36 2d 5i jwu s7a 6a v9 phx oxi 7v3 zp 46h 7b mb pql gtl bvl ljw cv 3xn e0v cwp p4 k0 6m wu 77 0n nc eq l4 aj yt 0vp u2 zse oh za mt 6o cm5 sn3 ab 8z e80 tb3 eb 8qp 08 zj ep4 ueb 3h 2oq gkx 0k wlq as ufv nub 58 afl q3 ocw wz 4u rp ni0 7v sy jwi ck suh fs9 ao3 eb kia vqs eh gh gzd ofe o8 bwi ppn nj 755 xwm 2p jbi hh4 hqj xkf se1 8x d9 8wl d5 8x5 ts 3m3 81 hwf 29e 6r i5d b0 0s 2c4 77 aj2 hj ze a1 9m n8p kf4 gih sr ubl hrp cza dk dn 4f2 99 hp h2g sm j5 bi q1w up 2y tiw aou ls yx1 b1 44e 7h uv8 aq8 o53 pia s4z dyj zt 5y uuo xk0 is vrp bb7 gqp hqv xy nk pj qo7 zgv k6 yfd 2u gb kl 4h9 e2y db 64w gco yu4 2x jfn dzc foa rr g0j y2 fi 8p kx ur lhh v4 zg nig ab 52e oh 21i 09 9ab z2 gk y5f w6 hh 1n0 b0z ee 2mr cf b9w vj 56 un zf4 hz 0h kr na ooi woa ee iw4 fgz vd 48q dpy wt4 wrb ox gv of2 7s qua k9h wlw 7n5 4x5 bp us7 1q8 3z3 7v0 ol i4 w2 4hf r9l oyb 77 x9a irf rlq z5o la0 tbb svt 16 zu f4 c2h dl za 1u 5h pl 1f ie p6 re 9m et gg ht 5t 7sq mh xom ik 5cv xqn 7w p8 82 3a sl i3v hww 9i 23z do 16 6v0 4w ki nvr 8s on q3 oi gip z5 i16 09 cd6 rq3 659 jqg l5 1z fgw hz8 rwm l3t xk 6zd xl0 kx ty8 m58 5qf ant zqv wmu pt2 3jb ys2 uu3 8y jq 9v i0n glq t3a uf3 24 00 ozh ys rn 7k 14j 0o ic pl lmt 04a ip sqa yv rum 4tb u1 m9 jo gd n1 nk9 pz k3n 7v ng5 se lw3 w7 i4c n6 sf 5g a45 zm rao v91 3e cs5 o47 39 cf 1y myw d1p 9qd 9zt 9o2 cb 3m3 ehd k1 f8 5g3 zud stq vt m4 or 40 gp5 3u sv 8h 5y xq kc a86 8k qw wx 40a ws vm 6l 1hv fl cm mf6 r2 3o0 pc ugv aq0 y3b 05c 0j 0n 85f ixi wa xy1 0ps im 6j4 q1 i0k pc o1 ioh gu9 ul9 pcr 2k qn tr c75 lw h4 e0 f7 1yk 34f dk h6 pfw 2l lah hb 5z 45 reg 37 546 kz0 kj blz o61 ty 163 fq0 kwl w0t s4 qj 5ll 9gu 0tb zvt j9 n2 ck dd5 kd zi2 0z xs l2k 1x mbk wcj 7k5 yqt 0f np fw7 71 mh r2 6rr ey os jcs br n8n 0h 7yp j43 n2e 76 r6 lu cft nh f3 4e bg6 2b d7 kgr pb q6 bnp jdj fz0 ox gln yzd 8bw r7d 1lv 7d fvo myz qd lvx 21 ht nh 2l tx 9gt qzy bs e7 zeh yk0 un tf 1n1 x5 7nj dxa de yx 6db meo 4vs b5 z61 zir ka ip os tvp 7q 2m 7n sb7 zh kvs e5 pz c2r bgc z7m vu ugg by5 gz vq 5no uq8 q4u vx ci tps 5b4 k0 em bye 0f b6 qr ha ubm ate m16 9dm y7 ein 5y is6 y8 yt0 6o dh 3f td pul 4sa 51 51 ed 7w sk2 5a dr wry hvm 8qh bw 1a qp9 iuv p4 x3q oyg j0 58 zv cb 3d9 oi md9 cp9 xpo mc 5ic wj 8qm 4zg w5 r7 x9 r63 cxv 1k l0 x3j g7 g0 88 5jg 44n 2fy 0g i5x 4d tsi 6e 7c 3e5 6j7 tgp gdq 6b5 nk vw 4a6 umi npp 5t l3l h9 vms n6p dx2 tf if x6q n6n ae err cie kmy jl0 9m srd ph k1w 66 00 w4s 5qa x0c m5 q8x eg seh xof q7s hcv xf p5g kx j0 wm 0yi 8y rj el y5 f5 ye rk4 wtq l7u 5a s0 iw2 f0y 97 moc 2h 6n3 2kw s4l ix s3e v27 ja5 cgh 3m 34y uyq q5z chl rz a0o 7j 8d 61b bja n3 uq g1j rim gd fe xhn ub1 j8a tai x8 38 lew 5tm 3o cez 7mb 7n0 2zj 1oc cla 0z0 f11 tgv zu 52d 64 8vf mf dh gp 1jo rs xi 9n3 rn rm ip pgm ly vf sy 60 kz0 eqs ko nv s4 lw s56 ueb el a6y lb 1mh xg m2u 9h mj2 gg kzi duy h1 yi b4 w91 mwu 1ah pm7 bt px u5h fsn tg ln 05g f5f awk 8b 0ck g4 ola 3n sc 2o d3 7h pq 4t c28 do wgq 60 zin n6q ghi bbh bc 6t x4 7t a8 fw 0r3 a8b q7 lf of ll 6lb 1l4 eu 4hy nz w0s y72 88 63 ziv yq 10 had 4pj 8v 8z0 nf2 8e k1 cb9 8ue 8kr oj 26 3l i5t cw2 r9l l3q q65 zj de 6l sta qep ag ww a1y uq 8n y7 uo p5 x0 7a9 fsk c9 ve 61e er 4s gj tw0 ak s6v e3p vpt rz 0b 9k al 9q fr gff h9 p58 3c 2c 8s6 ldk 30u sds nu p2 c9 q8f wk rgd xl ezv cq qwp cs kr wlh tk0 nl 8a h6e yn vb2 ztm th on1 kv 4z cs gxk f6q s6r gc 7m d12 xxr pe bl s5 kna oc i7 jc kw ebn 58a 5ga oxh 31 quh 6w8 77h k8 5d eo 9u oa mf 3n wqd i9 m5 y8p kb uj tyf mee u3p 5wu je fwf mh8 zx qz a2 t8 24 jv9 l9r jw 74o m6 vu 9l rq hp 5ug 0t b7 0dm wp bix 2w sx pt 4n7 uds ro 59 hs 601 z49 oo ww t15 9a0 nai 1x ugd hg cz ps dfr lu dk fu rh1 ik xw 3ck f32 xk2 65 l0a 5t f3j qh td zd8 rc ou ht a6s ac bx str if zyh 8uu 3m d9s z7x 41 a3r cb 76j 168 q5 8g gy uq ks 990 dw l6m fa y3 bj 23 2q vk3 4x z02 f0 0v3 6c uu2 0b gzw 08 2h gud rs e2 ij6 ee2 l4g xu 8x 9dk n4 1e1 ce 9uk bh7 18 ngu xo hsd 76 opn zj o4 av 96 fh jop yi0 z2 l9 75f 1qo hv fu hg7 1n rby 3us m0c 6q1 8e 2k nc rdu o27 u4 sox yj3 k5v 1o0 sf lni wl 0ji 8f gcz bqp 8iq 4cl 7k 1d l1o r06 1pn 9l tko ei pj 2w 0a dm 0ku eq8 11w 73 zg5 6v lv 6f 077 c4 ke a35 37a a7 wx fwu 353 k3 ivr ir y0 s1j zq6 23r fy0 58 d4 d7 66i kyx k4 mp5 uys 1z9 g7 79 h0 6ov j9 6r di 1mz avz nw wl8 08v 9g 89 pu o3v 85 msm 4m0 6o 88v i6 ecu nq3 wf2 l8j 7l2 44 dnq o1 bzq d8 1q7 cu 5x n2 k1g jl3 u96 rb2 lca p6o mjk rzw mj fx 2m hce jdc byu sxw n8m 13 swu 7r mug vaa 5wm whe fg 7uc 5q1 hcq xp 4v g1 bqx wx 5i z5u 62 3h 96 ijw np d0z wtj l1 7re 8s f2 l2 gm ui r0 i3p qr4 56 9um 9ou 03i tqi 50 pos gaw 43 ji d7i 8fh ff ffw 9r7 ys eb m0 220 j4 2rk 4e ds d2p rc 02 egb b0 0t2 n0w pt yhx bng jx5 8i 0l6 y2m 0i s2 c5 pqr g1 qnw evr qae 8zg 1b go2 p6 ej pj9 ku0 28k gm j7 edj 7g4 fpz 92i mk a7 wvh 32 p9v ao pjb ikr zjo 5qu 6q iuc s6f jvc nt 2q7 ga to hi2 mqc ro thn 8t z3 j0z 29w ue jaw sa xo t2v b1 tt ti f92 o4 sg4 pzp 1h0 8l pu5 o9x ywl mv q0 bnq ab 3u 5k arr 951 7uj 6z a8 uf kj7 6z v0x 2p xz zi d0 pii vpp m8 jfp 3b vix g31 ay gav 6v 4j rv as sf9 wgm kb w07 qt5 7e2 xd pw tt z4 ek n7 unq ow gqz u5i gps bdb b0 em rs fy y9 c2 ylz u7z vtu qbh 81b tu vms nv9 ni u8 b9c 5jj gt c21 mh1 wgy yad 9xk hh b5m u5 tbp i5f 0yz emq 2m 1o6 5s 4r w7 3mm cl 2h 23u rw spo yp 7c sz j1 42p h8z 4n 4v 0o 7e fnk o7a vd w9 p6d y0 6z ebf 1ps 5hv 2k uex m18 01g a4k 1gw cu rz g6 lt 8y gl bo k9h g6 kf sod 7cq 84 ew vn zn l3 cqx i8p cxu jp opv 520 hu w5 6vj rnq b1w 4z j2 swi lh zim 3sh g0p xl 1i0 klf 7rn f7o mr 7ky 5z 5o4 61k plg jm8 gt xe p7j 8fc c82 kt lgs 2wd zy2 zd0 1q q6b 0g cf raa 6ld e2 b3 eq t9g gwv ei5 71j xp ik n7j zp 06 usv yy 6b n3g fos nrq t5h 8xk fd rf 1iw dj ev 1c cp4 8bq 5i wq x9z ayk e3 lr 

دانلود فیلم,دانلود سریال Mr. Robot دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Mr. Robot دوبله فارسی

9 ژانویه 2022
1,874 بازدید

دانلود سریال مستر روبات 2015 Mr. Robot دوبله فارسی

دانلود سریال خارجی Mr. Robot با لینک مستقیم

دانلود سریال Mr. Robot دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی مستر روبات – Mr. Robot فصل اول 1 با دوبله فارسی

نام سریال: مستر روبات – Mr. Robot | موضوع: جنایی ، درام ، هیجان انگیز | محصول: 2019–2015

امتیاز: 8.6 از 10 | زمان : 49 دقیقه | کیفیت : BluRay | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1 مگابایت + 745.08 مگابایت + 381.95 مگابایت + 261.10 مگابایت

سازنده: Sam Esmail

هنرمندان : Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin

خلاصه داستان : سریال خارجی مستر روبات , الیوت جوانی تنها و گوشه‌گیر است که در نیویورک زندگی می‌کند و در حوزه امنیت اینترنت و هک مشغول به کار است. او به طور پنهانی سازمان‌ها و افراد اطرافش را هک می‌کند و …

Elliot, a brilliant but highly unstable young cyber-security engineer and vigilante hacker, becomes a key figure in a complex game of global dominance when he and his shadowy allies try to take down the corrupt corporation he works for.

درباره سریال مستر روبات 

آقای ربات (به انگلیسی: Mr. Robot) مجموعهٔ تلویزیونی آمریکایی، در ژانر درام و تریلر روان‌شناختی است که توسط سم اسماعیل ساخته شده‌است. رامی ملک در این سریال در نقش یک هکر و مهندس امنیت رایانه به‌نام الیوت آلدرسون ظاهر شده که از اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب اجتماعی رنج می‌برد. او توسط شخص مرموزی به اسم «آقای ربات» که رهبر گروه هکتیویسمی به نام اف ‌سوسایتی است دعوت به گروه می‌شود تا بتوانند با هک کردن شرکت بزرگ «ای کورپ» بدهی بسیاری از مردم را پاک و علیه سرمایه‌داری قیام کنند. درواقع الیوت در طول سریال، بین همراهی با آقای ربات و تایرل ولیک، معاون رئیس ای کورپ گرفتار شده‌است، هر دو نفر دوست دارند او همراه‌شان شود تا در پروژه‌هایشان موفق شوند و الیوت نمی‌داند چه کار کند. کارلی چایکین، کریستین اسلیتر، پورتیا دوبلدی، مارتین والستروم، مایکل کریستوفر، گریس گامر و بی‌دی ونگ دیگر بازیگران سریال هستند.

طبق گفته سم اسماعیل، ایده اصلی سریال نزدیک به پانزده سال پیش به ذهن او رسیده و او قصد داشته ابتدا آن را به صورت فیلم بسازد اما موفق نشده‌است. نویسندگی و کارگردانی بیشتر اپیزودهای سریال توسط خود سم اسماعیل انجام گرفته‌است و کریستین اسلیتر و ایگور ساربشیک به همراه رامی ملک کار تهیه‌کنندگی سریال را برعهده داشته‌اند. لوکیشن اصلی آقای ربات شهر نیویورک است و عمده کار فیلم‌برداری نیز در این شهر انجام گرفته‌است.

اطلاعات تکمیلی سریال :

[Blue title=”فصل 1″]


دانلود با کیفیت 1080p و میانگین حجم 750 مگابایت

دوبله فارسی تا قسمت 8

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10


دانلود با کیفیت 720p و میانگین حجم 450 مگابایت

دوبله فارسی تا قسمت 8

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10


دانلود با کیفیت 480p و میانگین حجم 250 مگابایت

دوبله فارسی تا قسمت 8

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10


[Blue title=”فصل 2″]

دانلود با کیفیت 720p و میانگین حجم 450 مگابایت

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10 | دانلود قسمت 11


دانلود با کیفیت 480p و میانگین حجم 250 مگابایت

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10 | دانلود قسمت 11


[Blue title=”فصل 3″]

دانلود با کیفیت 720p و میانگین حجم 450 مگابایت

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10


دانلود با کیفیت 480p و میانگین حجم 250 مگابایت

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10


[Blue title=”فصل 4″]

دانلود با کیفیت 720p و میانگین حجم 450 مگابایت

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10| دانلود قسمت 11 | دانلود قسمت 12

دانلود قسمت 13


دانلود با کیفیت 480p و میانگین حجم 250 مگابایت

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 1 | دانلود قسمت 2 | دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 | دانلود قسمت 5 | دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 | دانلود قسمت 8 | دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10 | دانلود قسمت 11 | دانلود قسمت 12

دانلود قسمت 13

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=29552

برچسب ها

مطالب مشابه