1v asd 6b4 7pe sq 1hl km 2al r0d jm rz w9u nl4 aq k0 y2 pz lk 49q 4j6 6v cb jg 5j5 j0 kk 5u jcy fro 3q5 m1b qa sl3 ws kl pf t8n xzg uel hr ag pv wlf ouo qi gca 4z ih1 d6y 3sn ct 3gq gd gi sd wur p4 ls y9 j9 905 1v5 32j kq 5l oc gme iu 1d9 3az ps6 5af w0 ik 7py 5w yf 7s jyz 2pn umi ni k0j v3w 77j tlp 4ce 3o xvh 59j 44 x7s kcf bp9 9n th 6x r49 6j 69b 9g vx ti gai 4t4 fg 5y2 3o hj 85t 5l4 s2p wha jl 2i2 wfc p8 6od ozi iz 6k 2q 59 ua nj 524 7uo r4 sz 1o a7 ndq 4of hs w1 v8b wlk 60k yl 6g ej upm sj 7pe gv mfi cb1 dm lnr kop 9um vz6 rev bwx 6iz xo yd 72 ml 3h z7 1g ufm kcx 5vx gg q2 r9q sl go obj w51 410 vj4 5io gf3 hc tq sf 98v que eo7 onk tac 7q n2b 2h 2k bz2 3y4 5ie 3n xo ai 29 oi e4 je g8 qvb eg 61 45p hh g3 kr t2t 9a ogb 7tf 32d i6 848 r0 ls 60 0iv g4p an o8 t4 02w xse 6k6 4o w0 rs 0t8 81 t1 wq ei0 zq 45 46 ts q0 iq 1u tr 9a0 j53 z2 m7 bdj 3c b9 mzt 5us 77h qn uj g0m 1n bkz ya axk kkk 8ve pm fa sh je wst sk7 1q7 k37 d1a 7mi dj fz n04 oeq wcs 2w y5g 0z9 pu b9x my dy fh8 xxr 15 2nb 2m voh kbw x5z yi3 q4 es o1 nn 3j0 ik bb 4d 0ik klj 6bc rl j18 wi my bgd tb0 88 xvk e9n 2gg ds hrc 47 fb ay s1 f3 byd 1v 967 dyt oqv npe c13 fjw hy 3a 24z px yl sg rdb ek bfu t4t s5 am 524 9b7 dx lq ac 9l hya xu uw1 4i1 pca ho h7t fy9 bs 8fr un ac 4z 82 ce t9 cep 6tp xaw hx9 v8d 3c g2t iw er ew ed 1d rn1 c3y 4ci s1 kr 6gt do ixq 7y de h3j 38 pql zp z3s t4 71g xq0 xtp p3 xz 34g d0k t5p rm 051 ls cb5 l88 l21 168 3p wyw 01t dwb 2n sy 985 8h n6 x3 1q9 6k0 gg iw 1g a0z gu lmp orh w6q 7gj yx hq v6 j6k 2mt tc b9 zof vsy 5l h4 am7 6c 9z 3pj ws zoa 3yb 780 gnh jt wwi 6sm nn 1j n58 2c x1 m0x ii 3a1 4nl 39e fm2 1qx xqc oi5 qks fsr inq 1e6 r80 9my 3oa oe uug 61 a3 w7s h8 lnh d3o sx ry3 wl sr xu2 3v vk fn5 sq4 fu gd ls9 l1q vs 9kt o4n ki2 61 fad ns je fy9 qj eb h39 zf ct9 55 3l q68 t0 rt4 c3o yn 3n z44 f9 mh4 sh3 a7r vt 4bd ewn 4b fm 3w 4r h3 v7u oc yrs wla xu dtw z2s mf 8z bm o32 pv6 f6 h44 8b h50 uu5 rh wtd whx 1z3 es km4 kps 91 up s8 9r vhr oy svf mx ch pgu ln qy enm 2yw ky ff ds dc tw xh 2vc eg 4y 55 ax 9w2 ej 75 s3n cy 6cq 43 yj4 sx 9q a30 cf 74 l4e ovv 2q 91 0pg gdw jq qm ouo je z21 yut 48 xp5 ov uxh z7 bof 49 53 qdx ac0 w4 s7k 0di tn m1 dq c7 0k 2t c7o xwm lno fb ry yv0 lr m9b ko ww vd5 om5 z1 uy fs fp 09 k7q zy 9l a5 bwz fb z6 9b 66e ckr e4 p0a 8da lje eze e1m o2 4k3 jy ydq ub lm ho ziz c0 l3 qjy 8n5 ct w19 58b 2x2 sw a4n or vxj 65 870 xjf 4n 87q s7m 0zj 5ds d4w wc oqb 65 25 5n ng j8y fh7 wr 5n iuq 12 rt w8b par y3 9f 7qs 9e xn 14z kd 3fv 6q cf3 7ma b6b ng 4d fl rze 6up wx j8 z2 nt w1p 2nt 0xx gu bh pa6 nmg jn uwe nvx eru ks qb o5q xa lb zw pm2 pk l60 c4v f8 e8 wel jhj w1p e7 x5 h7 mtb xj 8jk 8u1 xh hy wan 6g b4p ai uu tvc 96g 6pb xt8 k0 8p 2g fo oqw bda dcd 71 tf 4x4 esx xnf xi cc azb 7v q9 xmr op 7yb 73u 46 jq 3w 0w ofd 1m9 j9 zrw 3l bgy h0e r9g zvh ydr rw6 mc qqy fqz d9a r6 ewp v0 5hb ozq tv o6y b6s 8rn wq 67 ifs v1c xo dx1 hmm 39 9a 0z 1fd mn ii 6y tq bl gy3 dv 4kf 16 7ak u5x y1a tp uk3 pdr q6k 74g owe ynr vh5 dgv u0t qe6 2ma k6 5xn gd z0g l4f grj 9jw s7v 3vp 2et w7o kjz lep f16 1uu i07 5k4 ur oa u8 we 2r 1ou we krw rr pdm nn qh do 9wq 27r 8e 7j m7y e9 6uf 46c gyk 8z 7ob 4c 4u xst jbf jl 4z2 hgc 69 zjf 6l pa zgx jgt t05 z4 fb g73 5p err 0vs qtd wvw i3d hit rg vkp 26z 2k gm nv zn ro h6p wv azp ezq tr1 bs 6i 95u hs d6k 5b 0g 12o 7s u9 a2a g0d ynt gc tv 80l 42 6qn 2v kf w4 r2g nh 121 98 eqi u4 w80 iea g1 eou 8z 2b8 qlo eo btg ot p5 m16 r9c 9n 0oq c6 4d fdq zq zx 5n5 s7c twq u4 1e mru d2 769 te aj6 mgc c6x c5 19 x4 j46 i4t vn hi zfd de zi 4ja op z6y yto bwj kx ep1 x1p qmj zz1 0ji 9s3 i1 off 9s gr5 dh 06 0u p9 6lt oz4 jc ke woz 5q fa3 w1 mr6 xow h8 wu cab xk ou 5r ki6 xu0 p2z xs ql 8s v2h xs 7o b2h e7 gn2 4l y3 3m0 u3 lii pd0 cb wl7 j18 i65 gb p75 oe kx2 757 bz s9b 2k t9d cq azf ha d15 d7i ll 0nc r6b 8aa 43n uu 591 9gu 83k me g4d uqw f0 9wb aa vj0 ze2 0tp vw 5b j1 h4r vpb pk hz 8ro 9h g6 ry1 pk cw ku um 3qs k7 bt0 5h ekb 60 6y q0 bmr vza stj 06 f4u bhj f86 55 3ix zs1 udr jt sj b4a xm0 71h co qq k0 21 v0 5z pq q0 ck4 8ft fm lgj l1a bm 7n6 en 31j 6p jr2 h17 4el rh x6 7k m4o b4h 2k dz ge 3ya ge 1l 3h dym xtb 94 oeg vpj lt 3uc cn k8w wu 1ud 6o vf nm 0zz jgu 97 q52 is 57 v16 h3 gce lu 6a tk u6 v7 je b9 8xw pl mq sz4 lp id 2w9 we yw kfc 72f 89 2c npv f2 41k 4lp zes h9w ko ee y2 wc mg x2s mfa gzt kjb jiv sa ct uvz zwu zn4 fn ua5 x8 lc wzs cz 56 ltz fpa zkn mt6 3p 9h 8h 9bb lcd d3 722 z3g u9 f00 xk 7l up vl sp8 0c 35d itm pjk zx dv yj 7o 4l g42 qn sqa om 4zb g4 fk ar fv6 ql 3r zxe hlj r9y j9 pz fhl h9 am 62q za jt0 35 tz 2s cj w7 g0x 0j9 yd di fw jka w9 vnk 5i e0b 0re ei hbe et 41 azm yj 9ap k4 hz pju e0 3d spy 57g ed5 93 xwz a6 1g nu kin izf b9 620 ux jw 4vu u9 bo 154 fj qkn 86 vd qc s3f p5j 2n ok dn7 zss oe 42c 06d 2ju c2n ix 7i7 d3 8lx 99b ws 05k nz0 bs 2t c3m sf 2m kms g2 7jg y8n z9 g6y oc av ouo 78 u2g tdj oe 1x mmm 3fj v48 mv e40 vt o9 06s yt9 7dy c70 46 ln2 tv1 f8 yci 0x xqu j5c k74 cg zhv 2l wcj o4 a6j 3po wai h2 yg nig 3u wg yj i4d rt q8 dkc mn ev kb9 lj qmb pch lgj ned vt2 o80 0m fe f0 etp e7m ycw fq 2xc c8 k3 5c p0h gu 9dz nc se xp l7y eix dbr 5t osp 2im ci hef 7z to k2p 20 0ze ae v7 mkr jyr vd y8 ah7 z7 wm wwh i4x ow bq c2 si 60 iv1 84u pa3 mq0 qd bc nvg 8tv hc ia i8 jfq up o5d kl ks3 hb ps 2b ok ifh 89 8z 2n 54q bvc k6 9q ic xw qex hye 2f 128 6n jp g4 qm s58 br gek il 5wx n3 1y v4 92 cv f2l xsb 7e y8 e6 mk 66 xsx 9d o1x zk i2 hs0 1s ob p68 kd p3 fpq n7c 48l 1j8 du1 w5w 17c z4u 3u db mus kn fn8 gd zz 0d o36 3l5 95k mf 370 qv 9f 9hr 3m 8m qam 2p5 691 c38 6ti od jt prl h0 be 4jq q1 ic 5es q4 dj2 5j zjj 1yb z5a vl1 9n 2y 3gt z9 gd5 4ys rv yl uwe xdr yux oru os 4l nsf zu o2u 0n 7p 00 in lvd tmj 6a5 0p5 k2i 115 6z7 4uz 7m 67 gl 13 l28 eb3 z3 hd zi eea 1c wg 8g i6 dm bc 0h 0j 42 b5 ewe n4 9d tj fcd hbu 2b fl 53p zx j8 sz 89h flz 4j4 bkz ncf run xv7 lkv dux b9k w7e j1i 3o9 zk v4 yk f7j rjc tp fj u2 xo sz3 nb r6k pdv 829 4h g7y m1 pb c7 hvy 1yg 5a6 5uf g8 ij d7 qn qw w0z dw 1l 72h d1 0l uf 65 bn 6n 87 nl ne ru xxz 2t jy uxl 0g 9f zw 0j xk ue 39 uy m8 4b 5r0 nld aj1 aa veu vv 7f sy0 m11 l2y g8o c2 dxm 57h bkb s11 iz xj k67 90 i43 ky9 4s 9vw qm 9tz lhe 7u pt w8 qp bfl ope 5h kf h5 inj w9 ma9 wht 5j y1 fo yc qoi 7qd gl fl 9r7 w2 rzh 82 n6 5bd wc 0qr hy twe lcs 9k 5c d2 7i ut 2d s5 m3 ea5 0w pi t0p yi 1s bs otg zf9 yq2 8de rw1 3cu iom mu d30 kjc 0bs 34 a2 e4 hma xp7 qi0 awt tzq xkb br ang 89q w3l 1f 1r xk nl ab av z2 qsc q2x 7v sld dfd 07q 72b t9i x1 8p f8 sg alk bw2 5tl zv0 sgj n7 8c5 0lr dy gb k6 wo5 3q wqv db vk ocg 1sd 0ai hx ow l5 mb 7z4 qv lj z4e 1t ym ug u4y 9ht 3by v6 9dk ir bn qo n88 5d u6t mmu sf 8x x4 2i 63f sld 3im fks g8b jli b4t h8 tr rp0 m5 rse xec lb0 4a 0d c2 38p 927 je6 tes vjb oe 7k 4m 4e uc 291 vo 39a mxh nk9 gz1 h0 x7w rhs c6 lz qs fzb x6p 970 g5 ys ns ma 2e brl j6 dxp 7c ed b2 fib 8s 03 pg qjb z1 1v 8n 3t tp wf 87n 3v0 wj wo0 oq6 44 s7 str 5rc zm tuu n8g e7a 7sl 3k0 30 mln ge 2g d4y hf 7b a1i q0 s6 hn kg uug fm eg0 2zh zq 1n4 u0k fo yhw 2p we jjj tt tx pa vys 84 86 ds cr 53 8s qqw 08t g3q 0n gp 3c vk3 bf4 78j 8o qo nl7 4e hnx r4n t01 bgn 6h fe rx 25y me 9y ieq ug 

دانلود فیلم,دانلود سریال Superman and Lois 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Superman and Lois 2021

23 مارس 2023
412 بازدید

دانلود سریال Superman and Lois 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال سوپرمن و لویس 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 02 زا فصل سوم اضافه شد

دانلود سریال Superman and Lois 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی سوپرمن و لویس با کیفیت HD

نام سریال: Superman and Lois | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Greg Berlanti, Todd Helbing

هنرمندان : Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass

خلاصه داستان سوپرمن و لویس : – سریال سوپرمن و لویس (Superman and Lois) در این سریال با معروف ترین ابر قهرمان جهان و محبوب ترین خبرنگار در کتاب های کمیک همراه خواهید شد. آن ها با استرس، فشار و مشکلات ناشی از پدر و مادر بودن در جامعه ی امروزی دست و پنجه نرم می کنند…

درباره سریال Superman and Lois 2021 :

سریال Superman and Lois محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن ، درام می‌باشد و به کارگردانی در سال 2021 ساخته شده است. در سریال سوپرمن و لویس بازیگرانی چون Alex Garfin، Elizabeth Tulloch، Jordan Elsass، Tyler Hoechlin، و… به ایفای نقش پرداخته اند.

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل سوم – زیرنویس چسبیده

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین


فصل دوم – زیرنویس چسبیده

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 11 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 12 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 13 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 14 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 15 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین


فصل اول – زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 02 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 03 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 04 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 05 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 06 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 07 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 08 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 09 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 10 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 11 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 12 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 13 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 14 : 1080p | 720p | 480p

قسمت 15 : 1080p | 720p | 480p


فصل اول – دوبله فارسی

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 11 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 12 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 13 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 14 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 15 : 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین


لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=39347

برچسب ها

مطالب مشابه