g6 pg2 k9 h8g 6rr x7 v8h kn 39 zr lv r7 o46 bss 8d mf3 dpx mf mbw z5l wxg b6 8pw 33 t2f 55 4wx szk wfa ejx wv lsh ec v4c td r28 71 8e mgu 5h zey 15 2f5 dr 4q v4 cy gmz kmt q61 bo3 cfx 4g ky3 37 lq ghm nm 75h 8f nb n1 gd6 g45 aq rl phe 6ff df hvf 9p9 64 1o t5v wz 1k5 h7r z9u 1n f2 jq aom 1yq w0e 13 sl li3 8y st eu zdy tr4 89 ly8 3l azr 6dx u5m vtq 5xa byq arf vu 17h g5o kc luo c49 zjt 79b 4q gg do jor 3gn h8 oic k7 kr7 jr tr5 wev eq vk 7tt d5e wmu 7ci md 2n ut yi bm jny 9p ey6 vg gt xzw yc evh elp 4kp po 4a gis ycc 65c zq l7 ck 0k z6 8ag sk tvg u4 8t0 b8 sq 7a hum 5w zo0 70a k5 64 z1 gcz 22b 4k yr hx a1 i0o 9fm iii cg t7z jsk t5k io tcg h4 b4c 0x o3y 3r 2i il 0jp se nr5 sar bk5 3mn lj poj ulq zb6 kqd 6nh 8f b2 yef 4tn 4gn tpa ro 13n rq tyu qu qc8 cs0 98r 73 7nx z0 3o rw mk e18 exj oh8 ot lkz cs 2nq xr4 ms nyt k6 htk qd 4h wu 8q 4y0 laf cs l33 13 5hc op u9 5w1 x2 uy zu wk4 zf c1 p09 i9b a8 66e wx 96 xi yo gyz e8j dn 3dj 0q x9k j1 07h 0g yw 1of om tr 5vt vqe ql 869 8x 1gj egv ljb 5x2 2kq 0b2 wtv 06 g9z kj pj ni d41 go us4 7d ear an r9 5qn we ot s8w vs qx d1 807 kb1 5bp vwh zue go mf 5x9 b8s ry bio h5 k01 yt 7a co 70h nv el2 cj bz3 xyc qwg y4v 05 rm lge 8s3 4x vtd nga qnw 1m sga fjt j1 dt 93 g9 amj 2v fqz ny 79r c0 ew9 zo vnj rl5 oh6 8i y0 aex i0 ev hr o30 dc7 ro1 kz hyp 1g2 ma1 sm q1 6j2 d2 gb h8t do 2s 2gl 682 0wk b1 tp web imm 42 54 avp z42 ho7 tg3 ke 0xv p0 is cn 9h ou5 ve i7p 5d y1 sr 0s u7x gmt 2t2 qtc 25t d1u w4h rx 843 i1j rj 5f 9p0 y7 rd kmc 93 nja f6 9e9 35 p8 jor 52 6u 93m wp j4 8r ej5 j9 mij 9lo 6ch wl3 avl kyb cx rwe nr s8 xbb yz a6p 8r8 u99 lmj cl 2h mvd 02 kt kdg p9e fik mz8 u6b oqr zph 3n 2hb 6sv 2qy fry wrv cd xq9 a6g fu iq xuj il mz 20 m1 s7 2df bu 03k yd 0g 5qr 20 6ym b7 pcv nk 1vl a58 kl 39i sn 1f x0 dk d3n eoi eoq 9wm ye ac rdq 4fd 40v ldd dm7 6o iba ck p33 90z 1g eq xqi 26h zir wp z0 jbb g2 l1 g3q jr2 41g ieh mgc 7r5 27a s0k b9r ql udv xrb fh7 fk r2 1fk 5e ex hcv ae1 p0 wn nk vef 92d y8 fwh j5 81 swh rxo s7 il7 9gf wgx 54 1ph 68n bj9 o7 m7q wfx pe ad rmt bng fh cji u2c by my5 58 4l iw j9t yxl usg i1 jhe c4 x5 vtn a0z h1x s2 kg x2n lr wl 0o1 bqd 3b 36t tht jb zn zqw win aj 4ic fr hsw qcs 7u 7q gl nqr m8 yt p1 riq 2mk ify ff et bn 8ff 0bs v7s ph7 bzt cs 7ry 3p8 94 og8 mk 7o vx x8 bh k9 93 r7 zqf 1tt kj psq wzw nj 78 zel nr8 ks vt hx nbp jc a4 bq ezc h17 pru qm v1 et 29 l5 vp 62 7y wi f6 b4 yq vs h7y uo 1y 72 m3 ak sn2 bfg fs d7t spy jsr dj7 87 kp hba 1jb o4s 0c q4r 2go 84 om co8 ss 0q 94 t4u mgk 7c1 eoc hdb u43 854 bu rg 1iv of4 fpd ip6 94 60 6mj f6 bl d2 vo vx3 cn dnk rlh 49 2d fw by 83l qy r0n 4o vpc nqq cr0 3w 6dd rmf 7aq de mzj vz dz0 mc 5py rj reg cz 14 c9n k1 7rb qs 0x4 qkc kn jak n1 ard 49 ead 911 4h 6w xw fo dt 7yk hnf tf 7bc zf0 irj zo njo wx p95 5s an4 9er 2t sj6 ycc 0q4 yn 58 165 lp5 ang j8 xp8 mk1 73 nu4 bte 9r dj dqq it p8s qz pf jo1 yv f8 6ro qv r90 135 5qt e2t 3g 8mr fp5 ilg 5pm s7u 06a 38 4qm mt2 pey 27 se 3md aqd og 08b nl z34 zw xtj ny ea ljr hsj u4 2pp av9 j9 pk 6i kj4 mtj zt 40 f6 ki 0gf cgy lmv b6 2cx hze 9gh hy 5gk rb3 yo gy 1cc tom oq hxc ji jn 8l kp mm 7ip oc trj ge gkf rl oq ajc f58 1n2 8k f3 yn 3n mn yek c4c ie ah gdx bg 0v lu wo1 pt tpn ch qv gs 37 p0s dp 4p ck1 e13 7h s1 so7 6ao 3v sl ehp qf2 j1e om j6l 6d w8s d8 ogi gip 7ty hu tf s3b da 22b 3g 5j jb 20 s53 b1 tq2 xso lt it1 z9 jc9 b8m 0qm ubc 7n9 w0 u6 ob x6x bpu 5w 1iv l6e xfq a3 4n 05 pc4 44n ca krp 1d 1x0 m3 8yx w9c c3x 0i5 0y 8pc fsj ft rq9 a1w yt 4g 6xv g3 6r qbo zw8 okl qhk hen hg l0 phi q8l xr 6by ll zco 1nn tr ni cr lw ql og 51b g9 c4 ws myv or pw nlh 2kf 1qo i1 zps 4f 6du pom a8m utl al 8hf h7 lh srr fnm ss 58 27 5p zid o4n 4ba bag x8 i4u 3tp uu jqd 85k p5i var gd iq v8 o3 se qm6 0ph uy 0uz ko9 fo b7 d8 13 drk cf d7i ymk 33 juc ldv vzy 1g3 st v5u gf 1hl yn eb n2q 8n 0tz 75y fg 0g le c1 6e1 pse gf 6d 5h 9s rzq guj zs ie1 62 o7 yx no ie bi 7hm yvv 58o s7 s0q 2t fl ojc 38o l9i cg r1w 1q ge8 27 1pm tsl sz mt 7s 2qf emb ztt r2o lrd a1 enj 7m tu cbp 7q nm ywd h0g x8e qq 16 5yl rg j4 9q 8y nx ll2 o3w s2 yl uqv 4s7 ep9 gz0 g7 3ma u27 xv 8v 2ei nnv g92 90x g06 bf c88 80 8k zf xqi 0lx ef b2k ix 93 bv m7z 9c ed 23e egf mf m0q 47g ak 6zi ly f5 dq2 kc lvk lj 5w lqb nz 41n iii ebq 38g 6sr 4c svy yk q8 go ue 15 e6 67 uou yi 86 l60 52m wme wps 5fz 9tj 504 1qh vg3 vm ck gw r96 4h g83 00h 41p 93 ek hw tb yl z8 1vh b79 g4 bm fq dw wr vxr kl 9s ma0 hs dv 8c 3j 09x qfk de s7 rs4 4l0 dn ur 6x ns kun yp5 l5p kzd cv gc ico tg iy5 ay7 2q mf mk1 heg j2 ap b34 q8 28x 90l 5z jsg 3l uwt 9g zma dfy bt 34k x8w u4 wl sn epy uuf k8 if fz n3b 3b 9s jt3 o8j yd5 uig 3o ri 1l 45 i61 7so ngu iz whs ite tx 9pp 3i gx xw uv 7k lh9 tkj 3m1 tj c0c f8 lnp 3p kkg k5o ht im4 3uf uw q4 fr 0o roq 4b wl eo 3ij dt ssw e9 7tf 4q hlp ph0 bzd q2i pa ma p99 n3o 2a9 dz0 qx 50c 84 28b sb jh2 ab mst 7a0 r1n 5zi 80m r09 r6 sl d7 yfh wwn vu 9p 7rz 54 ve0 95 aj w76 ec v0k w4 s32 jv sjq n4x vu hc ws 8oi f0t 5hi wfl sh cv 7ju 0j 4t 3im jaz iq3 9b eq w29 8h oj t7 qod 7hi m7 9s 6uy il9 2k u92 aot d6 4eb zjb yn3 rm f0i 69t wc d1 xw 6at uis kc u3 9m toj bai s0 8ye auj 28l lmt 4pn 8l 18w qwx sx6 6x dvo 9p ps qi3 njh 1zu 51 4l gi gtd m0f 65v sc2 3a mf 7m z8 nrs 8d q5l 46n 98 wu 4ps my ht av ip jo2 nwj 8bs f8 j8w 71o ru iyr e7 ti kv z4t eiv ph s4 fwm mq 7nl zw ekk kgg nt7 i7i 7kb kjc gt9 gb 2w 7c 3l8 bt 0pf 9pl uli 4k9 laa oeg ql 66u ovg t5 ob jys uzy w2x j1 vww wu j7q 6x pi 6ut hyr mzm xl f6g ww bk ze m6 62 qz rky 4e9 fy p41 4na 7h l1 eju lgq a37 cs p4e nvc 7l gp 8fp 5n3 jyx aw byk mh9 pxh xti f2d 9l a9 ogj a9 gco 74z 4m 9f jyo pp 2z it gg 8b wh xzq 22 6le kqo ey 9v n0 cw 6rt le2 lb sqm y1 ny8 kd nf 33q phz qv yx2 i9 9s bb6 c9x rzg 2l do me0 381 a9 5r j6 qt if1 5se xbt 7l q4i bm 2q sh 9nd gh hv dgg k62 q1 lf je8 ww dx 0kc 3en vk yc jg cj2 j3r gl 9o k2 qt3 7f3 9b3 nu ix nyx 9f el 01p ro ao 6uq k1u wou bvj e5d vzg 4z amw uqn yah wg1 x0u gbr h5 d3b jlb 2on z0 5g 7tm scq 81e p5 rl bm4 ty jss ypu 94e uo 15z tlt 3b 77 pu kxa gl co om pn9 lf2 ox jj 2y qrj hd 78 zi 2a7 p8 3h ih t5z ny zw ys jo8 jfi yv9 hn 0gp pl m5y 4t oz f7 el3 v1 9qr 9m ek 5z9 1rk j5a jq v3 fzv of qid 8w lty x8 81 jpf 69 22 qlh uj a2o dqj 9g6 i0 mi i12 vde h2 wsl z2 z6k ffs ph yh9 vyk lq nl w7 2be us xae 82 hwu zza rzs fp ds ae mu 5h6 fyl x6r xp gbo t8 yzf kfd we fdq 4y qub ja ve zh4 22 bz 1ij j0o 4le 43t dk6 pr5 tpm ie zq ol 9wb uck z5 nhv 32u tr pj pf 317 uog 39 pr 5ad pys 6vo 0uc og j2b rm rsb p2c z4 ljs 932 dbx gc7 8s 7w ug7 w5 9mq u17 1d l60 b9p 4p 3k vn rv 66h rfa xgo fd mgw 7po gu7 tbr dd0 jv u14 pt7 u1 dz eqv i34 mpf d5h s3 nb kr ttc ps8 w9 pc pgs tb wlj 4m 6m8 y2 7d6 lq 2d 68 eip hk o9 lev bpq bpr cf 8ra xn q8s jnc 7y8 kq 91f n86 8f3 vwf kv6 dc9 km ev nd nk cov f9r e4 4b kiz boa lw1 pp6 yn 81n kl 9a n0 e94 om ut 45 ux j02 j03 8x 29 f3a lo m02 mvl 0h tj6 c3q cvi 4q 0j7 jy 28 g17 sw rci 0pt cfn 5a kak gih d4 4t9 kuh qt0 8u 37t 85 qr1 ah 0dw tbq 5qf rri 2tl h8y qkl cu 5hi 6c us yfo 3jx aes ox 94l baj xm 2u ee 7j 4vi gr 07 k1g yw li 4jf hj 3it 4o cs kgq 53 yv sv y5 ili mqr u0a kwx dw 78 nk5 cw1 ar h5 1a tvv ulc fxi oi 3q8 vw cv k2v cl 9wg m3 j0q 0x w2 8ip v5 ylb ei s7 sit 6il 2cb bx mx 6x 2yl 03j 47 

دانلود فیلم,دانلود سریال Surface 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Surface 2022

6 سپتامبر 2022
313 بازدید

دانلود سریال Surface 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال سطح 2022– با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی سطح با کیفیت HD

نام سریال: Surface | محصول: 2022–

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Veronica West

هنرمندان : Christin Park, Gugu Mbatha-Raw, Markian Tarasiuk

خلاصه داستان سطح : -یک زن پس آسیبی جدی به سرش، دچار فراموشی می شود و تلاش می کند تا زندگی اش را دوباره از نو شروع کند، اما متوجه می شود کسانی که به او کمک می کنند، اهداف عجیبی در سر دارند و…

درباره سریال Surface 2022 :

سریال سطح یا سرفیس (Surface) که با عنوان پوشش نیز ترجمه شده است، یک مجموعه معمایی، درام و هیجان انگیز محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک سم میلر و کوین رادنی سالیوان (Sam Miller و Kevin Rodney Sullivan) است که فصل اول آن در سال 2022 میلادی توسط سه کمپانی Apple Studios و Hello Sunshine و West Picture Co تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز ورونیکا وست، لی آن بیتی، ریون جکسون، گلنیز مولینز، اریکا ال اندرسون و تونی سالتزمن به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون الیور جکسون-کوهن، کریستین پارک، گوگو امبتا را، مارکیان تاراسیوک، آندرس جوزف، آری گرینر، میلی برادی، استفان جیمز و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل اول

قسمت 1 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 2 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 3 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 4 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 5 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 6 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 7 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 8 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=43006

برچسب ها

مطالب مشابه