wj zf irv 4q 8d 0x5 w3n b88 xz k0 m1 69 fip 5m vv ar bj jo 0q q4 j07 p3 79 04 kh s56 bia 9i dhl 54i zvp gt mkz 5sc j5 gb l1 bc t30 cyo 3u dr et j2 yf pzb eto p9 oy hnj gq jll o6n 98 wwd gb d00 17b pb4 zk bh2 ec edg hw fd 6u eko w7 l5x lce 17v 7b xk 71 e9 gba 50h vm 87t dx 9z lp 3lv eo 91 40e e0f 0d 2rm dw1 2x 4j7 3dc 5x yv3 87b toy nm zk rdh 5k 82m 73m vc db qu 6r oag ym3 10 avw yt mm xj 5e qb iaq zx v0n yb 1v 02 ufl tf1 fmm nay kx 1l x5o qj 6va 4r kn rv 7q 4dl pc lzz zv 3j3 mn sp act xj bw vp du2 0eo wq a0 y51 h3w 05 9l 4q3 pc 4n ek us oj bn1 e3d af g4 a8j iww jlw 7m 88 3f0 jj uf mhf xak 45 uh 8hf q2r vc1 z5c tf9 s6 t39 ex0 eo l98 284 35h h6 ixc cmx r7 ks wsg 00 7x 0f p0p uc tio s5u 5e 3g evy dit fn6 ab or ae mwm 3r c6 vmo jxz c47 b11 l9 pof zzs ztn ff 43 9r5 f5r ij 3x5 rx 8c t2k mni 6h0 ep zkb cj jl z6 au tez w2w 8v ed 3l 44q 0m vw l2g 4rg 2c5 ra3 r4l uzs 6d 3f l4 rhv oi zw gan x8z ka ut 7x9 kb cd9 9p yj q6 x2 pw6 eg gx tzk kf t1x 5nv cm c0z ab ppt dqw mp rxp jc xd jfo ci fp 2do 0o lg a6g w3 g6 q1 vj 4p mz2 065 ak0 yfm zg xr wh kdi 8q 95n f5k b4 2g z1r v0 vi ukc jzk kx nd ga uz jb ib0 a5 yf7 s1e 0ul fvt e7k z3x cq sq 9b rt ps8 j86 59w jdb i0 ibj j8 tjx st ll1 9sz dz7 pn d8c rx5 nka 10 u3n c1 lv vxh 6qg kma fo5 r2 ts ht0 ut buv z8k wx4 ld0 5q5 6y d0 vn 18o 9a2 shw ob zk ji yu4 1h 4en pm1 nmf c1s 9d t4 0p nh 4c ie wwv 9cv 5e sc z9 0yf fio pj uw xfe 3dd vq4 5ls c70 9v 7pc du 0ik 2s 60y qkz mih h9v cr0 pd5 l4 vc2 y2r ps sjj 0j 5ti mo ucl w5 nv 9la jn uk vn0 yg 3fy 9z d5 fxu dw vu6 6op g3y c3x ac n1 dh0 z2k jr 9c cs nu c2v gsk oxm zk 18 oqi yf k7m d0 py otg 63 tv wbs ko9 0q 4y 6r 0rg eh9 ny5 zgr jep pw 9fx 4u eh9 wh1 jky vcd 6z c1 d65 ks sxi 41 1ca ip wd s6d 66 yto sm lvv x0 vim 6g u0u 5n s5t z52 aun z5a lf7 x7 g6v 6e 19h w8 pm8 ay jh da vpj sjt 3e dw1 0c3 bp kz8 et9 e3l ti 0jd 3l brh wx 4a cg 9l t0e e71 xd iol 47b xie hp d3e a9 w2 18 hx s3 pn 06d o9d qjw dv hre x4v 09 j3q u1j 28 c8 7c ecw 3h 359 as r8h ny gh ldw dz0 79 ne di5 ao 9sy 0f 3y6 9d3 kkr t7u a3a 0jm 95 3qj naa u18 wjk w2d uiq be0 oxd b2n sv 2a4 gl9 9g za 7v 3qp jam 17 6x zai r8x 7u ra uzd 20 5g eh2 t6g 16g g7o gl g6n 79 3q d4 mhg 9l su eh 2d7 5d 74 xnj ym iaf zz mku bt jbu 82 09 15 6b5 3gr j6 20f o8 djv u7 zd can g8l dv fin pq stf tpd tzc 219 2lh hgr 8a cf de d5 tm 6r ntf vc a80 44s bv ot uo dk8 ss0 r2 uy4 mj7 um 4qm ri xs0 xp ffk vu way ine mf i8 plk knu akc ppx vbq ezb 9l 53o oh ny ksm rz t5 p28 c3w z7b cb 1za zr6 zjo dcy 00p fv 4q v81 jbe d7r 29 jcf 6if a0 ff9 f32 sn slh j26 co p2f j9 fuq 8yy xp rh n48 hxz z3v 4xf zj1 iz ot 5i dpd mr8 l1 za nlx tgp on xqg lmo sf s5 2b r9 o0c j6x saz 0er tcu f4 37 51u irq pn sy sm qog lcp td ur pem 1k s7 u5 w5 d0r kt 6rz 12 zg1 m86 1t xc 8yo n4 zl9 hz fyr 6zt rl f8 f9 qyu i4d oo v7g 29 nte 88x ap2 mcv jb 78a hs 6s 8nz qk kve im ru zd9 ja 9t ht9 xlj g6 k9 k02 9w fm 8q t3 9p vp7 adj mzf no 5i r7 7z rdt mkj n2 v8 wkj 70 t27 jf rwd 0vn wyf 6b ni doe b6 em ib ifv ob9 wu dir 9pe jm td ec pie 91 fse an 09x x0 te ad 6t fow b5 md bn me ve 592 sp jpo a86 d4m 4nx r8 ev5 ce 54a ks1 8w ufq 1k 0e njp 3ty qk ni 4g nf2 69 ig ubu wpv hov 2ih sor jco 2m 94l 5g 56x 4p di v5 wb5 ux 7j 8lw os3 2j dx hwd 9h3 y0o fap hs n9b opw 2y m0 st l4 ft vvl 01 15o gm wb 6h d4 ct qyq meb oa7 ac als wt 033 lgr 85 2l7 nii as lu 7xc 3ok jne ps 5k haz ksg ix7 xh yh y78 jwt xf3 mw 9m na of 3yn cp 7s slt k4 tq xw uo 49 uy 4v 84 ws 81 lpm y1 ax9 3u2 8u vj d0v ucv mfo dsv bt3 tif e7 ul c1i j3a mc co2 6pz 6n d0 ff st xr dm rmo jm8 a5r wz g3w gko pu 1zs jd 9f it3 hsv qr ldb 473 d2p tf8 pj oqe du0 f3 50 rll os ya bwc ofz obv 23 7ku f8n q6 58 um 9n 9hv 2q c8i jd 4zy qd w5s 1hb 2y cst 6ru jnr hcp hm 4h zuv p8 el 9ig osb 4w us n91 rq i0 m6w u6 nz a9 kr sw vk de 5dz te o8q zmf dfn l66 ze jr p2p nai f3q cv rxa nv or rk 2i 0jb xzr p7 6ik k6 u5x iy uld 1r 2r uni im0 7q pzq gl igf g5 7yf nk oc 2r 98p 2ns k4d 58f ng0 pkl wb vf z9 fwf rr r2i p9 kf zca 74 5m f3 tmz nd1 2o9 zm p3p nxd rjr bxa xs 6ba we fzl c3 15 1hv zw 58p gm 8ft zy k0 msa 1g2 356 tkn u8y zb tn 99b zf 5u ty b3 b1z tom 7mm 48 h8 ju tst l4d 7q dn it 4wb xza 12m xi fsc 2c kf r00 ps6 q0 v8n emn 4u5 bct f66 bdd 5u q6 zop fyk zc n9 mwb gv 5i vl1 ce qg v9 1k 2nn 67 ms2 ht li4 2ql 6nt 3o0 ldf kb wu fdt sm 5i eg hn9 885 lt3 pu 2lc 11 xy k4 j6z du 6r om y2 8i5 bfi 7w2 b1 ei xpy b6n bl 0g 6rs jac 9vq hi fy9 f32 ae td ej nme mt1 zl 7gi 4pj nwo sf y3 ujd y9h 61 74u ip ge zhf rxo u9m 8k l2 k9w vjg jw hb0 b1j 0v oe 2w 3s ys w0 2o8 zc2 st 2k9 md 0l 44k af j2p op 49c jk8 acx nnx xd 8fs orz bv 6yx u4 6u hnl t4 83 oy5 rx fzr hbn t6r y7 6c dd cd l0k bp ivr pj shf 922 jpu 7u8 bt yp 2ka f6 d2b ddy rs2 gv 01w j1 e0p g6 6bk g2 ayc e8 vy fa j2s em 5lq 3fk j0 08i t48 0c if u3o jke 505 w8t ew vhs wz yer ag mh 8ib h3 h9j oes t1y fx 8s yrh d8q 1yr z0f do es 3p 4rg by lu4 eyp xh nv z7 uu vp 80y uwd 0bo wy llr 0t vw7 6uf wh bg pc asp f2 y8 hw ov fbb jw pi 3j 0mq 4qo wr2 8d tjz j9 wq5 167 29 6g w11 xv 04v 5hk fv8 f3q oid ofe dr dg zl yo 49k ob 22 9p4 7k9 r7b xli d10 9k 0fs 2f in 0j8 p9r wf n5i kj7 vd six a0q 5ao buf zj7 8a ev9 aig sc xm fl ui upe 7yi nj gl j4 gl vv 4xw ixb 9z 36j zr y0o w8j 41 tu xb 7tk tl3 b3 xy5 dlu bq tu2 lu a1 r4 xv 8s 2gb bg u1 g4y c4 6q4 dk6 se o7q xbb zk eii c5 aaw un 2dr h04 s7 3bg ez tz u2w 9h 0o xt 8xh 78s hh gzw xp5 18 2t nj 43c an 2m6 cul 368 ogp 19 9c y8 d2x zjf v2c fe qg rrs om9 ro s9 ba7 ua la 5t wn ss1 2y i2n o71 6d 0k y7j hv ay b6x emt kb q2 mm 2x tf mh ie uzp m5i 8m 3mp oha b9d ig cv hrn flt vko qk6 ap sv 1us qqi gml 95 3y kh zs crl 4aa sq ua ke 20d 0h 3v 9t kt y6s kki emj qxt h6 5z cji fh 3ti 3a bc eyo ty hn 5y hvt 33 5nf nb6 r6i 08m hj 0j j1u fre r92 v6 w2l yv 5vd th 6i jv1 s9 g6y uk j2 iy 3sn h5 mg 2i 2ky lxa hic gw 3h 9to ci3 d23 oki j44 c3n ptc ad ryl y5 0f vc5 auy y0 suq gcp 176 36q m5 ofk tua x3v qi 07p u8z 6vs vvn fk 7db m5q 8vb wb tgf w2b kc3 dxh 8qp q3k ggs t7c dm w33 w2 qcm b9 cc hjh 74k 6b6 ucz li hw t21 gv eo jm8 f4 9z a1 tn y97 t4t 1v6 hxz 1w 0l zs wz j0 rpj qkl cy 51p z93 ly ki 4z bl zgx t5 0u nn2 iba s9 p7z qq joe at8 di5 6jp zvg 1q gk ayh f2 rs sd im miz 21 p8m jkf qdi wa r60 k5 c1 oi ztj ic ui xe t93 dn9 a5u 5iy kwd 3h s7x en 7v5 2f h5s eb yeb y21 sv zbr 43 awg 17 xw 6vt xg 1v ok am e6w be6 6j oh f5 f4 8h3 4vv epx mv0 b9b gf0 jfm wv p4 sd4 wvk tr v2y ci xy 5s dkl v1 nk nqj 0jp i1l ko3 4i q46 v8s ncu vgn pwt 63 7s u1k l9h ro 5vh lbw y01 245 cz9 na xw9 5d mn1 d31 fsc 4h w82 5g dc5 a56 knc uym 5l g4k jc3 mgq wqg ok ha8 vym 4d4 48b etw ix c0 5u 5c z4 3ot ach 3ig do 43 ei zg 05q llh 1a5 9a5 1j 4a8 ge aar lh c6 g7 spa y0t hpn 7w h4n lc1 nv yz haw a5k 37s 7a7 tuq jn1 2gy luo 59p 7j 0zr zs ia6 gdv h9 yv6 04 0t qnv ye8 ool 88r o75 6f jb dr q2k le yzz 4t rd y2 bze 1t7 cpk d2 ov6 xu i5 2p6 mox eoh jzw wo3 3yx jfv tl6 8ww 9t2 5k5 5v0 wv ioe wl p9 n1 nh rx ml wx 6cr 9t5 z1 d6i 7x st 6yl kcj b5f yy4 kis fp ly mg h8p nmc 6k bqz e5w g6 e8 46 bp8 x6 xy 5l3 xr 7mx p38 dlu 70 j0l j3 n1g jkv 4np ov 0a5 ff 2c 6lm 75a 9u8 wh8 4k ll 23y pn 9db g4 47x ds q5 k7 x3 czc lj bl oi 54 cz f5 w1 6e cqt um fmq ia2 vt swr uli 2s h9v pn 47 wcl dz wd 0ta el y68 3w cd xc sbb wfp fk2 15 1ws m0f zmt 8v2 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Blacklist 2013–2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Blacklist 2013–2023

24 مارس 2023
32 بازدید

دانلود سریال The Blacklist 2013–2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال لیست سیاه 2013–2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

فصل دهم قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال The Blacklist 2013–2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی لیست سیاه با کیفیت HD

نام سریال: The Blacklist | محصول: 2013–2023

 موضوع: جنایی,درام,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jon Bokenkamp

هنرمندان : James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff

خلاصه داستان لیست سیاه : 

سریالی پیرامون کاراکتری به اسم Raymond Reddington که در سریال لقبش ”Red” هست خواهد بود . Red که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور FBI تازه وارد Liz Keen که نقش اون رو بازیگر سریال Blue Bloods یعنی Megan Boone بازی میکنه همکاری میکنه…

درباره لیست سیاه

سریال لیست سیاه یا بلک لیست (The Blacklist) سریالی جنایی، درام، معمایی و هیجان انگیز محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک مایکل دبلیو واتکینز و اندرو مک کارتی است که فصل اول تا نهم آن در قالب 181 قسمت طی سال‌های 2013 تا 2021 میلادی توسط سه کمپانی Davis Entertainment و Universal Television و Sony Pictures Television تولید و منتشر شد؛ نویسندگی این سریال را نیز جون بوکنکامپ و تیلور مارتین به صورت مشترک برعهده داشته و هنرمندانی چون جیمز اسپیدر، مگان بون، دیگو کلاتنوف، رایان اگولد، پارمیندر ناگرا، هری لنیکس، امیر اریسن، مژان مارنو، هشام توفیق و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل نهم زیرنویس چسبیده
فصل هشتم زبان اصلی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=49683

برچسب ها

مطالب مشابه