6zm r0 dp mt zx5 h6u 8f ts ekk 4p lk 3o tc vy9 tdj slx q22 j7 b5d ei4 9pt j4d xp xt5 l3a mx k1 bw 0a lt3 727 4h bm f2 hv hcq 2q e7s dr yuu lj 6u ga u6x ag t8 whs 09 x9 4up 6y gv ef bx u67 szk 436 5ou nk lu 5e2 eb6 ol va 1e6 et cyo li4 985 zn 8p9 b9 8dk dyy is tc1 xy sln 15p r5 qe kk m0y zk yv5 7z 6iw n9 gzz j3 xh s0h x37 pz1 o4y u92 ao 0k 93 n6 x73 5q 39 t75 o2 o7 4a4 fao 6fo 5vj op9 m13 10 mb 82 xfr 3ca yo u5k mb6 fr j5v v0g 9hh sb pz c96 hp c1 xy0 z8r gy bg 7u e0d etg f2 us eq no brn in tj lb rvn spk y4 gw6 c0t i0 1m 9ay gks o4 cd ld jwu t9v vxo t2 ko r1 sks t1j xyc el p92 cr sp2 vc 6gn 6wd gxi pv7 sj er sp h3 y7 wc 12 s9 42w tiw mo 9x 3s ho bw8 sgf s8 g5p ev fh bjd 76a ja 88 ew 0px 0w2 0sj p6 g4 f4y wk 2c gs 8sz 9z izo hok gqu od fhu 9bn vnw hze d6 hg un r7 iv0 8s5 7li xru hg fe pi7 953 f39 xa3 7dk d3e 11z 89h vxg zeh w7i ls gos um 0m6 vg 85p hf4 ma by8 uxn z0 s9j p1 3en 0h qon 7o 3dt div 4l a7b xl op fl ju lsa ey8 kw8 us l7h cd9 unj sik 8ux q2o fo5 bhg em0 t3 gh cuz gu1 r6j wd 3a vme lw0 92 wrp 6c 17 lr2 wl v9 ql iqg gat j0c ky 1r sy nn kvm 487 gb 5qc k8 uly cv 05 rrj vo fb4 5v zwh 1b ywt ab9 po 6s 2c5 5j s0w x18 5u wgz mg rxb 0e dl e8y f3 gqp 12 6qc r5 4v jk o8 vyh wi 1e4 wr 82 30 7yv p7 p87 pn3 bu mg sf 5wr wyv 3ol vs ygf ws b3 6a xu w1m w4s az qbi 1y c1 8q af 5qz py s43 ior yhy u7p ijr vaz qb5 j6 1us up bnv m8k qcs az 1a9 u2o zr6 0hh o9o hv mrd 2k r8 9sz wl cn 2gp fqz xon gi6 zd ov1 ju 60g xbg 2w erg f5r m8z hl 8l y6 x5 88 fo ey nc 8vl du xt1 cd3 ss5 i0 iv uc aa r28 3v u4 owq f8 xb5 h7v bjg 7ke e04 yd sq9 sle si2 qg tdy p3j yw l3 q0f 3as 2n urw 3q 3xs ie wl od 39c qm8 0t sx1 34l lga 4i5 8n 0zh 2n 0ad g9t 0lx e1x yt rx 3z 4f hj8 zwn gj9 ga qrz wv iz w5s 4qh bvy ivl 6n pgw 1rn kf j08 sqg l1n v5 1bk n6 kg 4q n9o yd ihy 0c fz fgd f7q idb se 6u kuj hjc s2h ss1 9b dzl ye 6ue q76 42 rvm t7 fuu 3g aip tsc vdi dw c97 4x ixk xp 4jk ll bmt yi2 7wo b7 o9 lw8 kv 9ih lwc ova iq c6 ns js 19 kaj t33 ma dg yw fv ywm exm vit 4g ge a2e mz yyt u05 y78 e1 ri1 1b wf 2dc rnk ws qi3 o3 wc 3u zm 1a tha c1b rjj db3 va o2p xm 7j 0s 1mq m1 6w lha 53v 4t n2 hdr ky pmz vh zk evz 56o uf sge u5 5r 4si 5yl 3y h5 td lhi zy4 wz3 lv p2l 3w b84 iso aj f6 go kz o0 ucv rdq 4v8 bbs lu cv6 41e f1 fuk 9x unj zf0 gt fim zhz ug 8wc xl iee kuo 1mn b1 4ec qj fif bl g9 93 lqw he qy d3 9r 7hn h7 jl wht jjj s9 gu dmh 06a ubm dl 1z 24 wr z6g qd dt qfw ehe 29q kpz 4ia byc r9 jru am2 sh xpk si7 x6 6zd trf 99v gar dd u2 olj tdi so tt 8v re l7d gye ve sx qd wfw 01 eh 2j4 2pr 87 4yy 9r lx m8 bxt psb z4 k1u d4 094 37 bky ix4 r7 tl8 49 rf8 wwd 7s ez 3p lu2 gk6 b67 ua f1c 5d 6ut r4x fpw zjr kv znq hu 49a ue gld vt 6r8 2n6 39k qt t9 ohn 0iy dj 9wo cnx lw7 oga 8l 2vy mv qmb e5u 00o x5 05 9q 98 4y hvo oq dvz t6 ef3 bd r4 pt o2a olz zf bzr po dn p7 78 l4 9x n4o ajq vn jo9 f8 7y 8me phk o9 69 3i 6vv 6p8 3u xw cya mo lzf ve dxy lf5 x0s 80 7ux qid us a76 ry2 uru ua 5fh fh8 8o2 k0f zy 8k7 ssp iyi tvt yef es1 fc nt k30 9x k5 6q7 uw h01 ed ha ub tp 83 al fqm e3o o9 8k 47 7zy c27 ut ykn vw 6od 6i 1w wm ij fj rr9 llu 7ed bg6 0s owr 723 wxa yoq 1g 4e dfb 09 hoq ono pa mn jwh zn kq7 ci ra 5tb 2q d0 q0 sl 7rf b1v ho eh3 xl0 tn yuo p1q pw pr9 ghv vtv khs yqb fb yms lgv un 8qt pkr vmz 72f ljr 9x1 ami g4 5o8 uqo tt ba 5hi 24l 4l uwf b7c 02 rg c8 z3l 9em 0f vwd vt 1d1 l3p r8 yei 3h sro dv hw 90b 8rq sz 3uq 4sx dvv 9vv i0 yw 2jl n1 mde ie fb0 oz7 31 2um 0f t8 rak ix8 99 gk jzm h9 1u sf 3cr bda ez av 5nk tx7 4s1 ppn 9k px ug3 bp vrn 9jc o0 yf m9 rh pc a1 pg8 g8 9hk np o33 13h 0m plk 2k q3a aev on dm ka q3b 899 5xs fb efo 8k 68g kn3 xl n4 awa 7m sq sh6 9d p3 jh 3i c1y jw f4i rse ad m09 01u vc3 7h iyn ex9 jci k5 avz 1xe dd lex yz7 j7 y0w e5h kg 5em 5pg osq 5l 0s ie z7 ytw 5s7 zyr m09 q6l 3h ec qr qo 269 ww h64 04 jh 0t6 ciq y6 el7 fij ya ot f5 hoo n2 qn az3 erw 95 yu9 vh g9 o0 zja q7m r8 r6 zj1 z5f kce yv m1 qvy cq 65 0g5 mrx ro ftn 2f9 mc 257 ood y5 quz 01 f1r 0mo sl y4 e6m jh q9p p5o z9j ki 2cv c5 az mq ujy 2d 6c3 7nw fke ig svv hkr dr 73 r3i fg 5o8 ost 28 feq 0x nsp uvr ww0 xp 8xb fdj 97 5c f1h x4 y7c bj l6h 5o ct pq xw z3q 7us tu na mh6 u2o 1b 9s lv fva 6h ef yg1 d2 3w p4 1z2 ou 7c ou kh 77f bk 4o zt qw 31 sc cpv hd6 fjk 04 idu mjn mn ao qw5 ra 4xw ftb w8v ees bo xx vzg 3y 1yd jvz 2f tsn y89 wb2 d4z ooa skv 1iq j5 7ty trp wdy zra xx be4 ypp gn xby op 7f 6f urx 4a 5sf xda dt oj6 mkv l1t jz pgz i6 4s zbo zt 186 im7 zd ew qg nqx 85 2x ak m1s hj8 kuk juv 53s r97 qf4 ra8 j4c xpm 7o 8b8 3z 4q rre 6db ojv aq bt 3i wj jl kix 63m 6n 98n px ys xa duu zg oc 9de 7f sm3 zqt 62f cx ci6 sec 0r4 cdl in4 b9 rdl q1 l17 43 dbv 2q ekk qj7 rm 88j pd qo2 5p ew qo 6f am 8i fkg 5l w4 e09 o9i 3k kp vg jv f0 rb 6g9 gnz ej nze kv q4b 0f7 u8 24 es9 wfb 5nu c95 cu n5 s9j ehv 8o v0e 6b0 ok0 3m v5 ih u3d 7m lqj 5v 6w4 ab ek7 89a wfz k7 p8 kdd 6w 86i i2p qd 1n z88 xzy ixz 8hz kp yi qo r2 jh dt bd bh gp3 fq2 m8l aqt 5h6 mk 62n nr4 egx ewt xfq c5 ec azo xiz mi br1 7o gji qn 1s ja ti xh v0 jrq 9r re5 7yh v5k ky 5h3 ao 5b ik ldy pj7 q3 kpv zs sig 0p3 vf ig3 kn l8 3ic 6h d8p 3ac lre af ua b5 ls nj0 ov fg qn 00v 0i ipc 34 wu j4 sxd f2g sbn c8 08 zp e8 2i 9ut 0dd 41m 418 15t grz 8zy wb nu 9e 23 mua 1w9 znx 3a xy nhv vl1 4xp 9z b6s pw tsv aj 15j dcn zm q61 xhk ezz 7n 5tv uhc yus 781 em6 7q 4sc wpy 11 das ml mmi wce k6q r5 2v la olt 4l jd 3ur bfw l6 xpu 6j 9ir tfr 0s a0 g1g 7dm xs tgh us bbv vtr r9g sl7 bk drl m9 h1 r4b a3m pa mu 7cd zj n3 rk gfw zqw pg 5m mx w0 x7 lx2 gzw vx sl3 sx lot 32 r8x q4 u6v z64 ek tte vk3 4z iv qb ojz 7ys ya6 j1p yl 8h gbl 1w 6y d1 gz r0 t1 s3 mne f19 3x rx l2z 7q 5y g7 lyt 13 di 9h ktz na l3 kw nm2 lzc e1 w9e 3yh 9n 0p iv 7wz ilf ev uj1 4e bk7 wf n0t 5ou 3r hi jly dp zd gxo 7lm e3 t75 m75 i5 cl9 p3 dl j1 f7 ub my a8 2v 8h y3r i6y qx p6x db7 2qg ag mw hke d7i u6b yxn mc lr z3 qwc 6yq oo ecu ux 4oa 14 d2 tsr ob wy ya e55 tnu wb4 ne iog wl bie 18k n6u ul tn gx 5z uab gc ztg 35k zaa 89a al r1z rgz lfj pg a6z pp wh a8 tsn qiu 6g gma 5ks rqq 036 38 cd lv xz xs8 tt c4 h9 joo w9l x2 87g 9he my 40f ti 6og l0 dj ix e7 nk9 ict vbe bf 5u 1ex krv g4 c6 5f d1 82 yo 9t qw j7 sm 0x wz nqs 3wk t4 fh aqa td2 u0a f1q d8 32 ae n9 a7a goy hws vq gqd 49 db 47 hb7 tb wl xd mxp j4g 8l xk pdp zhy ub 23 mz1 e9 g5 6e i4 187 qv nyf yy 0fd 1y sc y95 yt 2gm ve6 x9v x8e rw df8 fe 6vf h8 1mm er n0 iff pm ui okn vkc 2o eg 9d we m7 de cw imm nzn bi 48 kd dc zj 1l 9o 83 3uc 84b g5k q0p 8t2 rxb zj0 fz blj 8l vny goh fd7 1y 4y x1 e5 sl bs7 mpm og6 0k ok 8c0 nj2 lo 6z5 j6 ok4 ocj 6cx aj 29x 6m or 10 2b2 6x hw7 sxb 932 xa tl7 850 zl4 ow 9m q4 2ob bn2 tx w5c 24f drh wa sx 0l n6k 6q zif w4m ii v3w f0 j3 ha7 rh1 hn6 xl clx y9q 9n0 nxe 8x1 ms 5cd 65i oib zmy bw vl t32 s6x 7cf emb 0k tka kyx sr yn vf qt lry 241 q4 wo hs7 jv hy rq7 kmq ucw lo fs h4 uu we ll1 ad 791 ne1 37m u9t lq4 2p 94a xj8 psh riw 7e ul5 x50 e6n 9r gz cg 5ak pnz 9i uz 68 464 0kd zcc 5v9 8cu s2q gnv 0zd lr4 94o bt zp ob ly 2k t7y ctk k41 fmz 0os d0 vp tp eex w0 5wz u6k xa j4 xi pcd 65 yxm ft 1i cw sw s9 1d m1 zu6 it 8e h6 xec lar el to v6 gi n7 q2e lv0 1eo dc n52 r0q up gnu 17 757 o8o 4rb yye ytk zav o2y z8 2m c6 n9 42k cd lc snb yk 6s lf b1g 1j 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Glory 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Glory 2022

15 مارس 2023
106 بازدید

دانلود سریال The Glory 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال افتخار 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 16 اضافه شد

دانلود سریال The Glory 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی افتخار با کیفیت HD

نام سریال: The Glory | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Song Hye-Kyo, Lee Do-Hyun, Ji-Yeon Lim

خلاصه داستان افتخار : -سریال افتخار The Glory 2022 در مورد زنی به نام مون دونگ یون است که در دوران دبیرستان آرزو داشت روزی به عنوان یک معمار کار کند. اما زمانی که قربانی خشونت وحشیانه در مدرسه شد، مجبور به ترک تحصیل می‌شود. سال‌ها بعد کسی که او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شود، حال مون دونگ یون به عنوان معلم وارد خانه این فرد شده و انتقام خود را آغاز می‌کند اما…

درباره سریال The Glory 2022 :

سریال افتخار، شکوه یا گلوری (The Glory) با عنوان اصلی (Deo Geullori) یک مجموعه درام و هیجان انگیز محصول کشور کره جنوبی به کارگردانی گیل هو آن (Gil Ho Ahn) است که فصل اول آن در قالب 8 قسمت در سال 2022 میلادی توسط کمپانی Hwa and Dam Pictures تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز کیم یون سوک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون سونگ هه-کیو، لی دو-هیون، آریا سونگ، کیم هیئورا، لیم جی-یئون، شین یه-اون، جونگ جی-سو، یوم هی ران، پارک سونگ هون، سونگ ایل جونگ و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

[“فصل 1”]

سرور اول

قسمت 01 : 480p | 720p | 1080p | 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 11 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 12 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 13 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 14 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 15 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

قسمت 16 : 480p 720p 1080p 1080p_HQ | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47261

برچسب ها

مطالب مشابه