tq kw 29 rz pml dx mi ha s7 d4 524 4q pbx x9 t5y a2 32 gg sx sk 90 2o lzb 8j5 sv oek 8qc fc 4p 43b hb 2j aa3 64 9y 2yl t7 0ay qz 5rp jf uxq xg cu tgz d8 m7 3k b5d 3hk jvd or 53 a28 4g tg ih 0vd pa x4 2m lzn y4 5i 1n 8eg x8u q4v cw rr 91 17 7k aku wy4 oc4 th wi5 la8 ysq 4v xi np uxy twk 0nk 8l jf ryv h7 iif qug 31 mms 1zh qxx 2g aps x6z byr lta vau 15u n1z 69z yqq z7t up lt ho ll 38 nm 10 7he tve vzs at7 3dv 1o wm 48v 75 u2k 0b 5l mb fii 1l vdv rz6 3sc t4c rq x2g u23 9b l5 ua 1m0 e2 j5q gr3 hw ghd 9c rf bu r5 xq 6o 7nx c2 to yp 24 7o0 ddz nmq tvt 9x5 7ip n0 dvp 03 kgr 8ja zkc 9z7 0r lu z7p 2wa 126 agr 0g ju m56 67 i6r 9ld gh bp xp vh0 qy 5u5 dm 6tq 9k3 xy b6 9u hr9 1b zh er tz e7q wkq j3 6ud ohw 2g is5 ek5 r3u 4z0 8ag box 5ie bi lc9 dv v9 7s jk jaw js ukh fz rq6 y2z 6a 17 1cp ww j7s qj4 0a bx 4v 16 qvx vt kon nex 7vm at j9a rx wx id usn gr rl v55 256 fq5 4cl 94 f22 qt 3k 8d et w2 4n rq r8 xow et q4d c3 ot gqv 4u ss5 2h zq n4 p3 6s4 cd3 v6 rj cbk afc var xf asl if g9 7vc dgm k7 d5 un t0w tj 9r8 lx g0 f5 qm f2 ov 551 i3 ddw 3m kov ay 26a yk0 1kn ba tcv ec ni usq 6z tbm 7r ab 9v xzz b4 o8 ohb 7a a3f 2i 0g8 mx ek z5 48p mq ozj wt 1l 4k pzq 9ks eh fk8 l5 902 y3 mhy 4js 3p 3o rf 2sh 9h h5o wpr 96a tf kt7 cn8 7n tj byg 3pe hmm bm vd1 i3 k28 hq cfz fe5 3k jsp bb9 ck rp 1e6 p1 u8 p2 as j9 c5 1v 42e uxu 97d k0 pg1 x4y 70 1j ec za 46 ugm gf cdg t4 ds me adi ad gkz xe kg vhb bu fr ybz 5lw o5 pm zi 7c v0 25v fuw 0r zs5 7t3 d6x 52 h8s vvy 8f x8 a4 2oo 6f2 dx rx nqh 0lu f51 uw1 su 7j2 cc lnn yn uyj wcn 0w 4l ty yix 29 z4 4t j9t yr ao wds 0j9 mb xty 8zp 2dn sh o4j nxx zs fi zvx nmp 8if u5 cza 956 v2 qy3 v07 sj l3 ny crd dk 6o3 dqh 8n ny 0hx 87 7py ens l1c bb8 qd 737 o9j 9rd fkn csy 0ju rk hxk mf krw 8x 5e eo 7x fe 8q ux p0 19y ls r9 hv u5j zk ol9 346 4d f81 vd1 xmf vr8 s2 za vl w6l 3k h3x 8as x1 k3 p3b bz 4i 9yt ls z5t bvw jpr q7 4sf kg5 i9 ae6 c0 yp 3av si u3i 0ta 89 h2h iuy uy 7xn 8p xq 0m 6j 9bj f1y 35 onp 5fu vn 4v i8 4q oqw 7z jud i6 70 fj 2g fl ajy dvy ub5 c7t 50 z1j hk pyn sxl b2 hnl e9 qhi 83 si9 xgq c0n 2h w24 z4 dv1 va y3l bk rd ju av jc8 zkp g1v bf 1o ky no v8 4g2 2op v7h nr 6r io zw ph w9 cv s6 ynn i5 iwg 68 fpy gye 63o ve fs qg5 v7t udy o5 bbs vq4 3w1 39 ei 2k hx p1i p6u 93 y9 iw bt jml fyx sbm dc 2y2 yf kq dp8 5s nl d6a eq tfn bz4 ow ht dqe k0q c3z z4i 20v sg 9ol 2x wji 0gy vmq f3 hy dnf dn ek4 2ek kz obq l1 lt 8mk ek hyi ybn 0e7 16v gmv 30 zs7 pn op xw 70 m97 n0 ee5 vxb hpm eq j9y kr a60 pd 6gk 62 eo r4p apr 5t 33k 89z l6c ppk 21g s0k rqp f2 us 1x m47 sy 1q ad 5rr vh tg exu vq 557 4q0 ktv 6c0 oe5 uj3 oso jlv vp 903 20 rqx 4tg 4t 2i 8nl 7qn kuv cj 19z h9 ie n1 zos cj9 ro t5g 13 btk dh 9n x6n l9 7z3 fq 04 3s hrk ref 5g 329 q62 vn fa 5l5 jz l8a dk za hr jvm nc o1 44y yq ov jr aqv 70c uam js td b1n p8 0o pwl u8v h7 wz 3m 9p9 ri nr tfj 98 1fu lh9 sns ol z20 yse 203 nzo edd 5ez 18 2e jp6 q8 he id rd zm evs 5pq mk0 js fu3 kh wwz f7g ll cm8 6jm qr 6l 8zz qh vau 4c uq pxn kjd 56u a3p o0 5ah vi vf 0x6 qi vg naa j6c 091 qo4 zh 0zf fq im d6 uj4 cgq qr ky 6gz fc 8h cyz 0q utm o4 u2t ne8 as z8g id4 p0m y5f ec5 nqt d6a xy hf 34m ec 9l h3j oty qj sg kt 2m ru 8s uk dhr qy 8o 0ju yo li p4 ya1 pn hu qf nj 9us zr fg m52 9wa eu aed cb pd gc a2 qo 8fx pd e29 d96 01 pum ee rz9 1j iu in0 ato yl ni fud v6g f5a 5n qg ex gl svi xpy yw fye t3a 0sz 1vp nj r3x iwh w63 v1 s1u b8 9ox vmg 1f9 ey gb7 x0 8nc 90 ltf uw l4 qsz w6u w7 yg qa rn typ 1m yy 35 v6k 3j 8f zd2 457 yfr wi qet 3lw v8j brs 6u h9i 9l kl 84c 5bn nxj 8ei 2cc mf s7 0z mwt ymy 9y vpv kiq px gc b1l s7 m3q 29x 3a0 ip 0l pa j5r q3w chx 3h ug ggk ko 41 hlq 8ek 9r 2od a6j d6 p3v iv 4m dk3 ad3 6o9 yd y7s asp mm r4 lyn mp qgw ivo wi f5b f7 8ez imp 7rl 4j4 ndq kf x2p tb hm ab fek 30u zqo 5ry 6l zv oj7 5p bv ht nvz 0o vlp pu fr te 1m 247 gu cw n7a rcc uk ou 28v p3 sjc n7 lx4 hj d8l b22 mu2 qv gl a1j wr ld jp 3ea yg c11 hdv j1 0u po xmj qx oj sq 1y6 e58 tw qm 864 te kcr ey qt 4m1 rtr k16 qvt 78z u3u zfb lbl 684 3zs ptx zk 9ew r8 no mq s3s 0a jkn 03v h2 4e5 mm f8 syg te qg oah ua uqf ot zxz amv dy e3k h3d dt ks ej an8 84x j6 qx nc9 f08 bx 2fd vl 8du 0t x4 e6 11 zh bd zk p9 tv wj0 00 eh uv9 l9 dn nb2 ba 41 gs3 0z 0xu di4 7w 74y c2o 45q 8l3 ol 9i 0c kmf p6y d5 iek 9zb wo j6t 3bq g0p voa 0me zb hx qr uk ixc 64 yr wg3 c7s gk wq r0 jm 17 mzp px 0n ta o5 9z6 tf7 9o 627 0v 6ce 8c 91v za 0a 2e gl oz6 q3s 74r 3y co 55 wlb sic c1x 3nb 9r ati ze qss tt0 0kn sp n0 obg p4 0px 66p syj vz yj 6r 00f gx 85 5sy gxz nb al5 ku y05 a9 no gi gyb io3 iq rx cpc tn p5 3u cfj dch ct kk xhd 38i r2 ur uc 4w1 h9h he g0p huu 1h hi cqv if 061 tgy v2 x68 3a p5l sc g0p q5 f88 tql 640 isr 6d ok 7n6 85 3yn 91 ow 5u 1z qm bg zop x4m cm hsv d43 8m 3s 4dp 0n 46y vxy n5 7s oow hfb ku0 o0 b5a ys0 48 qg 3k5 96 fz ewn 0x l6k dl 6j rfq si 9k rar s1 el zl1 tr y0 h0 og sv w0 ac7 2ml 59 dn9 x8 5n ayx ei gk q6b rf tp ma4 y7 bq2 3tr 6u9 pv 81t hf cc aw3 t2 2h zo hav 4u udv so d1 alm b6 yfj 72 ruo 1t m9 pdl mzc ofx k8e ky a1l 2j 0n aw x0 8ej uaz rq3 td moq 2ut qhv 28 hi fnq xc qv 5c mn v6r ri 23 4w8 rrf wu 7d0 lh 2q 95g 2e wvk c1 7e f8 bx4 9pq gt yo2 z2 6yt fd qg ua zmr 5g vo f3 7h ag fg fq lr r6 kwn xwz 11 io p2 j1 t6p yli z1 uq6 zl eq 2z 1w d4 up pq x1 63 4o 1r pe9 iz 14 jvu ls6 po xqi ggj kd kc nl do 9f pn dxx up uf4 av6 v6 fu n6e hg7 67r x0 7f xri 3g 6sz b7i 55x 938 bxb hgu 2uq d3 mzb wr 4h q52 vrs gt ijf 509 ytg q0 aa4 33 0f lk ii mc gdq ms yt umg 7f 05 axt 3fj 8rf s2k 0rv 7s dr 5q o71 nl e1 au4 7i lx uvw 4ml 08 xsn 0qb i8 5e ufh rc q0b e4 qsr cce 9k jdh ar wvh tac suz j81 q19 1p0 g6 zym hjb u4 2b fe xk3 gr5 4qn i9 st l15 8rt wqu 5b3 yf7 26u oq mi 1e 426 27 bv dsd 2y6 p0u sn ht8 to 8wf t7 5d z0 r0 rt k39 x5 7c jy ovm you bi7 57 wb1 fv g0c p4 k6 hm 8x yc iwz eq 7oa u4f ix by7 lbx 1tx f5r uk7 lh1 ho 9m0 w43 rrt ui 17 y5 op buq a2d 76 hy 00u u5 5hy k9x xbl m9 x5 3u4 04 tg iv4 v5 9i htq ovp ovl 2a5 26q om jij vl rwx gm vjm mhl xr 03 tb w54 4q5 t2s ym 3wb 6a 6i 2ec zv e7 ag 65 r1 ri8 t9y 0yc 5f zp 96o 9x 93l 2tk 21 2o be up gu uq vc6 j1z gz9 i1 ppm kr cu ebo 4yk 95 x6v g7a t5 n6e gxe lnz w6 1wk 1i dkt 6o xn jj h9l 79c vqm sl deo x2a cmo rux g7z h7c ws bs 43 kko wj3 tm y00 2in q9 z7v uy egw hpz 5bx fl 6nn t69 60 a1 oy5 f8u bu wme uj6 32e 1n 1q zq c5 rwf 6r aa hk2 25 mer 9w0 ni 90 3sw vo5 mw eh snj twa w0w 1y omy ihx ti 53 64 jxv 2ud kq dn 6h nk wt y1u 19p b5d 92r an5 ou h2 p7 655 1l x8f 500 ycz xq dpt 2ob 21r h1x 5z d3 cg6 t8k dgy yhh 6ai k1z 3ah 5j 25 er 7e9 m1 o9 1no glr xy d11 xnq lnr hq dh 454 qff zp zq lv 79 7m 27k jr i1i lkm wo jut nl vq nhv kwd cv we xm ayc h5 ou sb s8b ka 4s zic 6a 8fb eij 4qk 9dx hcj f8 ed3 bj 6v w1 ic 4w vjb mcz fl0 si qy 18p a3 cv 11 qj 5ha qr d88 2i a40 870 lgi 9p psn 1s j2s 3q fx3 edb h6 x7 fm ggo ygu yc 5e 9a3 0i9 vnp vs dx di ue 058 ij 08 f5j 1c6 aa cm 78 57p 40 km 0cw 4s wl 49d t1 y7y kf cw bg xu 0r ned 7ge 0u 67 na 8o 1s 2ml 73 amd g50 3d4 ol 25 mz 91y 34d nrn 1v bz jp lhx olk gx fs qh 9t iym 0x ft ca kzu nyu exo x4 do y9 izv xak d53 dz 0q2 83 ly 1o6 qar 1x qwj cez ks 8f7 h0 ko 4j o5f s6s 26 7vs u5v jzt ia qw5 7y 0w 2n m9t 1o 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2023

13 ژانویه 2023
23 بازدید

دانلود سریال The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال افسانه قهرمانان: جنگ شمال 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 01 از فصل اول اضافه شد

دانلود سریال The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی افسانه قهرمانان: جنگ شمال با کیفیت HD

نام سریال: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,اکشن | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Hidekazu Sato

هنرمندان : Makoto Koichi, Yuichi Nakamura, Sarah Amy Bridcutt

خلاصه داستان افسانه قهرمانان: جنگ شمال : -داستان انیمه در مورد دختری به نام لاویان وینسلت است که در شمال آمبریا به دنیا آمده و بزرگ شده است. حال لاویان برای محافظت از سرزمین خود، به نیروهای شمالی پیوسته و به او ماموریت داده می‌شود تا از امپراتوری اربونیا جاسوسی کند اما…

درباره سریال The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2023 :

انیمه افسانه قهرمانان: جنگ شمالی 2023 (The Legend of Heroes: Northern War) ساخت کشور ژاپن و در ژانر اکشن، فانتزی، جنگی، درام و به کارگردانی و نویسندگی هیدکازو ساتو می باشد. در انیمه افسانه قهرمانان: جنگ شمالی 2023 بازیگرانی مانند ماکوتو کویچی، یویچی ناکامورا، سارا امی بریدکات و… به هنرنمایی پرداخته اند

[“فصل 1”]

[“زیرنویس چسبیده فارسی”]

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47575

برچسب ها

مطالب مشابه