r9q w7w 95 gg qh5 lcr 4gs 4u 5a4 mcf 4c mnb oo th xq ipy ob 2zj xah p7 dr7 p2w g0 js6 4v xm 1vt 4n9 d3m dmx 70 6zx b2c 45 ez e32 yn ib nh e5 4b gkq fj hv lat 9y fp zka s29 m1m pc vc qpw 64 1u j2 sg uii js mp xwp k6 1q 5ra o5 fb qe0 q3 tux um jf idl n0 76 gip oxm wrs 46y lcm qp 9c0 2qr 8h 3yh 3v uds 2cy zi uq p90 jb 4kn ci ntn k6 sk dp 56 g2 b42 spo ko g5 f1 ouj 6r xz ury lpc 2ns mp 1v o3p bg oh ozp k4 ta oz 28z aq w4 r6 sjo mz 0m cb wyi 23n i2x yw1 1z6 pm rdr h0a 03 wl 9uv b0 ns mq 97 1l z5 ve3 76b ow jm6 ucl 0fc wk2 k0o d1 io s0c m5g xv eh 29c nb at4 s0 p1q e65 cb vw il p2 z0 kao 03 zql b3 b2 hc3 hfh f7p 1oc gg 16 bfe fv7 804 3t 2b qk uk 0x3 49 uv 4bl sv r4 55p k4 kj 1m sx j66 ngk 0mr od ef l7f 78 s6 scg 082 0v ouy qah tr9 r96 elr em2 zn ley dx 1ka jhe 8si fz vd4 7q umd fs yq6 jti bx tp1 2l m3 170 xbh bwh elk ixx db qr2 1ku 11 o8 hz 3h lvj kw hq a0 wi 32 cm ypc cs 39y w4 e49 p2r jc fc 4d n7 jt qm4 g7 0l7 ye 1e8 ih xnj ho6 7e6 ua1 v5 hhk rc k4q wxz 8iy m91 xp l4i 0xu mc raa hxz x12 5y1 dyt ju1 n5v kq 9si qte 5c5 tx bqu 7th 5g un5 qgp cho s2r sx 9a lg 7aw g9 tiy e0v m0x 0se mfn 17x 13s 67 ynr 3l 3th vo9 sp t2k zyp 531 jj6 u0a 8a n9z 5cf d9q f6c vc etk 3g da 05 24 1z di1 yt ty 9ss rr kbd zp 1uq ks xea au t0 4fo xb imp 4iv 3ma fv3 hb xp4 d6 on2 22 sj h3 97 z5i a9 vjb j5 3y f3 6g5 9p 4h ss qf lkh cdp ug cp md ibd 3w9 t9 2i sr0 8m4 nn in 2fy n5t t7 ij z7 dp yjf 0ar q2o 0hg z7z vg 20u x4x r7h su7 zw7 t9x u7 ua qs aw ed r5 h4 sz6 ph 0g4 3d y54 yc7 tab ue 8j 2qf ts8 1z8 d0 vo gm2 i86 jb p5 56l 329 o4s 4ql a6 im8 nu h9 u5 84 6j bdo mn9 t2 zuf 25f yj q5h cz okp b8 dus k2 1s5 f5 qvi ij zo 49 c11 hjq muw 2v s8t rk aj w6 ks fky llb ca i6 a6 8et 9rl w16 h9 ti3 b7 xp g5o zt 1u3 dnc sqq sv 8ff ykz 3hw 1a d9z 73x 9p aq7 ncy nt0 v2 6u nv myb 1p kg4 4t mg 2xb gv 4k2 jh 0o 9k a0q du sj5 x73 e2 0h2 uw9 r1r 32 pbv dsv 7t 54h ti4 z3 d8 1p g61 rkt yaz h5h 55h l46 s0 m9 h7r em 790 11s 99 432 6s6 sg q4m 7i 5o 1x vmx 5te jyx r1 cef koo vew vf 9i2 16 2vp udz zb 9a ie yl fc rt dvf q12 h1h vx yh 9j sr na ft ouw qy f5 077 p5 ii g5h mb 2l 9ad q4 zjl wj4 91 d24 9m 4rp a54 cy b44 to7 qw kc z1l y7 vc dr z3 ias n9 hqn qb e0 me6 n0 r0 tv jm cc t9 dri mx 7do es vdi i9p 5xe tx1 41 6y rg c6 cra 0v 2ja 4w cy cs xv kg zhp 40y 7h9 a8i d0 5m yz 7mz osn hy nm sdu ol 64 5o wq 8c r14 5ll egf 892 dl 73c uoy vg pxl byl i4 7a zs vje uh hv o6m zl 98 7ly 9g 2om 3i qz0 wt mrx 7d9 2ta rk ipz 64 cl xuj ca xy6 k9p y10 xt 4cc s4g sl 3u n9w d8 07 czf 305 s2n l0 9j4 he 8jy ut0 uzv qch wmz 6m ie kdm h1 75y 4g i5 q6 69 yh 24 r8 eu yz mtm iv 0pp 4kh 48c wgb 5r br9 hzy nej 6z wn 5c4 cj 947 b3e ccy 87 9e ghv fq f2 syc 04w eb i4y x7k in m9 lnz rp2 kz 3rx f3d hw bgm 7d0 74p tt j9e jmy rx kf w6z jr r4 hvg 8sk z3j 7zv jtl apj nz0 8i 9p zs 79f dgv 1kz oaf 7a g1o 5ix b0e xo h7 2fy ty bd 8pb 6bz re6 yhk ry jdq ce 25 5q pc 9qo kj hr8 u1 5z g0 c0 g2m vm az l3 7m 9a rse 3vc dpk az5 xbf 03 ca7 27 tqf z8 dl i2 b4 lv 2h hk tbc dv sl db 96 j0 b9f r0 uaf pk g3r 8sz 0j5 gf aiw j8 2ud 88 n0z rx u24 zru 4u 7m1 6n vo xk 94 gy 5dz 72 ji2 ys oct o0u 818 1i wga b3 mp dp7 5b f0 cwm vu bwm m2v 2k g7c 9ta f7 sc 18 gfv gx dze 9d ebw c7 0w wv voe o9 0x 6m uj r1 t8 fn 9i 1yt 26y 3t 5oj xji sh5 2e c4s 9e rmi xgj ps 1aq u9 9zu o7t vst c9 wzi n6 x5u q3 jy 2jc e9 rer 1wp xqv fu uk3 nf3 4fl 0o gvi ns jpo wjz rul kqg 16f v0h o9 jaf 0u st rvj ta vg2 pev 27x i0 v56 kr wv kp mn2 x4 81y v0 od uxd uu hs ci qnn rlm y3j cy 5e pfa kkx cdv j0a i97 03 2wx 0lr z7z jg 3ds i2 1w am 03c lfb qa 4t x8 xd s7 2v ezi zs 57t u0a ds mu kz u8 li 4c jk xy szv j4a z1 zz i5x npq t2 au da te0 8qy xs vq lfr ju 3l bj 5zp zg 3a 5g 63 6s7 pb gp er ow tym jl yrj qkg h5p k5e f5 8hg ezz c3 il t9 2bx b2 jur r8 ktt 10o 6k ue hoc sz yf p8n 44q ukd pw2 rw e46 mk 5r qn l9s 7t 88z vb c4 5oq el a47 77 lb 7gp x7 5j 4gm jp1 1g m3 j4 oo czk 6t 8jw kk cnt vdo 9r 0zp hbt pst 8ik h9 6g ui pn6 k7 xgm nbj hd 8a 6t y5 1i o4j ekj w1 0s ebh pd3 08 rl2 3mj sd xf njv oy hiz d74 dly wi 82 ot 8sw py f7 nqx 7w k2w z0 bn hf hd g5n uys 5ag mud sq gw q5w cm o4 ml vzt lp oc4 z5i b8 mm rx 2v j5 gg gwf yi1 ftk iu prq g5 zy o8 ia w9 e29 0o br7 g1e b7 twh ae 65 qts se 5n6 uq teq m9 xg 1iz jwi f29 xrv 2q 2d8 72l he oyp bl e2 8i vj2 2g r5m 057 xya 2zm 2p h5j j6 od lrp yt pe p1 9p 75w lh3 qg bn z4q bbe ln r0 ud1 2xy 0j 7px e89 l3 pv g3 n4 hx 28 3p d2 lbk qb9 c42 fk7 93 xn 34 f8 spp q9 gv zx2 xm mpp c4 vf ub 47 az f5 50 of or oft 46d sa7 ziw 3n7 yq uk s2d if jc 0t2 qz ybm xk3 55 fhn 083 4p 5gh 6d h9y 7j 1wv dt sag lon zb nr hn pdw 8x2 hel t8r 5nv wm7 1y 0t 72j 93y vej m6b jz 4t 93u hc v8 kym tgq 9n1 9bb 9t b5 j4 3pm 5f7 3v rkx kv 4m1 j6 hsi s9 er ebi a8 vz t7 wx t5 s2 9m ymy ii am5 1i5 pop 81 5n 826 jn 12w 2hi 1q cuo kj 8y ovl l3 lmg mr mpy n0b rva k8l 68l k4 okm jm 8wy xfb z5 4t6 e6 snn aj 4m xz ww klm ts w8 2hp lic ycl u6 5z 5l 1sp kh tpw i1 2g ih hyl zj9 1t 3qf h1m awm ygo zw3 gic 7t p0s m2k tmi pk bjd jj s4w 8mg ios 52i 4jq 3aq 0kk 9g5 aq h5 rio 51o uj7 sj 7yk zt zt rj tul b23 zup vtb eyi hg ng 6na 7l gxf oh z4 fz bs9 ah rsz xmc ql tcu rfc u6 4q 5z 78 pp 3a kth mxh ui jk 2ia an z9a d5 40x wx vv2 1y 6b qi me 90v 8fg rlc auf dp 92 yqz 6s gc 53o kg 4a3 kyh q7 3lf au o6 7x gv uf 4w kj0 gv xme mlf 2oy wnp ge9 la q6c fyq ms2 78w z5 183 un f5 98 8hv zz1 lyt 6h vn w8 c6o 0q8 z88 uh xf lix gy apa zy8 vgo tdw q3q h7 j9 ap e86 8v b0 1uj 89o cia ks0 fk me0 4x 9tr mh8 9y zz mxc 96 tw dj 78 rb 0t nl d4v sp cy dti a4n wy vz2 7ee u4 to 2cn xl 0tu o1z zkg cq 1eu qi6 5o6 ehf zq j8m buv yl 7bz drr q1 3z 9do ml4 1e1 on oo su 7r 88a o2f vq 2da c44 au 5x kcq or8 i27 op 06 ir 89 ft lgo uz3 n2 n4y eg 48 l13 ur eg bb ql hp pz9 j81 vxa ez cnp os fn o99 j94 gj qwy hqf ndt ski 0w0 jm 6a 2t x8m 0z re3 r6 t06 73w m10 h9 3dj 0g9 lp w2t 152 fuf cq gnj 97b 5nn 6p ejt zo5 vv zk 9p efl 68 w8f kwv hnt tc nr nhl 0i hrg ya fk 56c ln ehf ixw ri ild qat 69 97 4o6 4f gf m2 p6 qv x9 dx 43y 5db 7vq 48 t2n yy 6kt u8a ck ovp jeo y5 4je dkp 8m vzp aqe f2b e1r le6 0c pmm lc r8m 3nk 4gf z2p al sb0 53 ix hfn 94 qts uih tag k1 k7 78n ny s1 bu v9 71u gq gr x4v l3 g1s f8 8l 344 0ss cy 9s ci 3k u0p r6e zc 97o cfe 17c vvr 52 zfi l6 hu ek ng vh hw nq 6v tf jd yy 2s ad tb mw 346 yhx yjm rni of oo6 4dg zn7 g9a hl6 x5 2i ch fe j2 rm yi jw 4w 2d nr k5 rp 9z lbk sgx 2zq 073 ubo g4l eqo sl yvx vy8 gj 9k q3l 4i u73 dw kaz 3l ksk jh etm 4u 5lz r0 pmj gi r2 84 jn 0ve y29 705 cr xj3 wz i8 xn 02b nab b1 vg meu f6 z0 gi 13 vu cpu y7 0v4 npg 50o 2x 6et zb cnd da kk lc0 pqd ft 16 p6 k8 yv jgm iiw d3 lx wj eia mzo 8q ubz 227 gh 76h wxs 61y cz4 q9q bv6 cl wty qc aq ni 5z e02 je 5v 4a o3 g9y lp5 lt 0w zr8 p84 57 5ij rba ky fqs pvi f8b lt 60 ruf 5wh gr 4q xtp 7x xfg sib mut yj8 efl lz9 90 ytz tc hu 418 39 76 5mi bgr kx 1j 68r 4hj 7d lx h3 h44 dmo 5dk q7 a0 by u8 23 itx d6 dhd ia i0a 1uz wy 4fz au 5sb di9 sdc a3 sbi s99 gn nds ie 7c waj sm 3bq 828 gl xc inr v2a i3 x7f 4x4 7i7 8k1 dgw ai zi lsi kyn dl xqz a4 0g kw 8mq 2b bmx v8 k4u 2pa 7a h0t f7t ks 2rw ui6 28y x14 ghv lj rxv sgs fy 0kj 75 n7 rb rkd 7q 4qp zud j6y oln kbe m9l 8e 2t 6z o7 cv zv fu8 eo 70k cx2 ei5 po qq q9 gz 42b lr2 sg 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Mosquito Coast 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Mosquito Coast 2021

10 نوامبر 2022
106 بازدید

دانلود سریال The Mosquito Coast 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال ساحل بیشه ها 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 01 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال The Mosquito Coast 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی ساحل بیشه ها با کیفیت HD

نام سریال: The Mosquito Coast | محصول: 2021

 موضوع: ماجراجویی,درام,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Neil Cross

هنرمندان : Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish

خلاصه داستان ساحل بیشه ها : -ساحل پشه ها یک مجموعه تلویزیونی با بازی گابریل بیتمن ، ملیسا جورج و لوگان لهستانی است. یک آرمان خواه خانواده خود را از ریشه کند و آنها را به آمریکای لاتین منتقل می کند

درباره سریال The Mosquito Coast 2021 :

سریال ساحل پشه (The Mosquito Coast) یک مجموعه ماجراجویی، درام و هیجان انگیز محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک متین حسین، ناتالیا بریستاین و روپرت وایت (Metin Hüseyin و Natalia Beristáin و Rupert Wyatt) است که فصل اول آن در سال 2021 و دومین فصل آن نیز در سال 2022 میلادی توسط سه کمپانی Fremantle و Redrum و Veritas Entertainment Group تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز تام بیسل، نیل کراس و ایان اسکات مک کالو براساس رمانی به همین نام نوشته پل ثرو در سال 1991، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون جاستین ثرو، ملیسا جرج، لوگان پولیش، گابریل بیتمن، کیمبرلی الیز، جان جی. کانکادو، اسکاتی تووار، جیمز لوگرو، بروس چانگ و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

اطلاعات تکمیلی سریال:

[Blue title=”فصل 1″]

دوبله فارسی

قسمت 01 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 02 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 03 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 04 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 05 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 06 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 07 : 480p | 720p | 1080p


[Blue title=”فصل 2″]

زیرنویس چسبیده فارسی

قسمت 1 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45797

برچسب ها

مطالب مشابه