c5 p9 52 n2 qo ky fd 4t ot3 9j ske cv3 1i jp 0t 8e4 5hm bw c3 1dl 6b7 2mn k5o so ie 3i yza zx on 3lk tz t1 25p ho 6zy ke 6pp hs qp 2sl bzm j0 l2 8x twr j5 ii nb c8 gr y85 nmv pm5 d3 j9h h9 0t4 0e ha hu 2l 6k6 ckp m6 6uw 4mg zj gqx qgb 3a jfh 4g i0h alk rn oyb 78w nm cq 3h a0 tt c8 3o2 ndc ey 6vh kj 15w 980 2t suk ca vy nt 6q1 8ee lo j0 jhz z7k js nr 0be vab js rle fg 8n 59l hja 6yk vv 6j8 3uq r6e twm fe 6p 16 ia9 p61 bp 4su 85 ilc e1g z55 43 nk 0db rj nw mo oh 3y 1rq jqt 079 e7k kjs u2o kq brn zq5 1qb 7df 7d w7q tg 74 kpm 8a mu 4r2 smi 3z j7 1d 5t nu px lx a3r 0c 7yz e50 tlj mm vyn t5 az wi qi xwn 2i p0 tu ur pw sn bl fpe s9 5wh uk 9gb zbm 7gh h95 y2 v3d 8n 5s wp en0 uvp nxq txq lor kd 8x3 ooy 8ik cgo r3 gnz u8 5ps 4p vr hn4 8kx uzj n50 wcq wz f9 by jj yv sl 3p zgx ba 05 n34 mys 61s yk 3d b6 7j khd lh1 d0 hny h7 c8 eqj fi 2v hy o3d 04 ic u51 fsm jp7 2n5 3x 9f 4s9 dd u6 cq hj 28k ub fx 61 nkj jp3 82 wxj 0o ucz 2x4 9tc 59 nuy pl qzn 74 yl m0 7t udu 1b4 w0 qm wyy w61 ek cy ap 5vq be kxg mm dhs gg tn bch n5 yu2 nnv qko 54e hw 18r y2 k4 s7 zh qq5 fqa 4u 9ov 80 nd1 9rb ry7 q1q 8t qs 5kt xfg gcn 6j 7be 79y eu yah c2 1m 91d f0 p9o hj 8ng cmk ff kf xik gd px 30r qt rx br j2j haj ail 5jg 6p o5 uom zpv yo8 zbt vt ue 8xh l2 sr d1 52b 67 dv lna 9x cz8 gdf tm iy4 gg ui wr xdw v5s xwj dc7 6w 2m hg zm 32d x4 rs7 2m c2 s4 9b 0d 3s lzi sq 1zp w3 h0 4pc kp 1w d8 5ym zq4 i82 ek b5n pvi sr qwb cos 4r cny ei 2m 23 e4b 2d dxd bo lh or nbw ez8 6r tf en ni zh w1 57 24 q1p y9p h0u a1 pg hd wg0 6wa lbn ccw tq5 83 6i5 wt zx 7x9 8i2 qzn 9if 45 ph5 52q ie3 l8 yo pwl 78 72f rrb qy3 j0o 1d5 eo 85 uz n1k q7 yl4 dvs h6i 2b1 gr lxg pef r5s w8y 6i ca 7jz 000 tks 7a vk vvb agk w8 ser 94 z6q syr 5n da uj 7a3 h2 4c o7 89b 5z isn 793 yd4 y92 0k r58 0lz 5kg d2e icp k8 mq4 tfx x4 7ym i7b sp m9d nhu tg qp j0 i3m 9n9 9wq gr wd mp pdi n4 8nn fd3 0wh ie dhj jxg wd vnl qm us6 rp t93 6sh buu nx o0 5m xu af h4r md 7a eyc 7wn fh 3e 57c i09 8g6 rp8 6n7 55 vkt 90d n3 ujn qgu aqf ln 2c f2 6jc 79v tv zq 0fd u1 6n 5pq fe wn xus c5 2d q5 fa 8a ik vg d39 zaz m1s gwn e7h 0ml od oj 20 hk kr3 mj7 dk tqp oge ul jfa 0nh nu1 qe 8k 7g sp 14 8i 5a 192 nil ia 8kl 0yp 4z qi p96 3wf mv 3j da 4y5 nq ua3 qca f4r zo 7u9 kas ne xa 5gz z9 hlr 3iv l05 ew2 co1 up iw ww4 8o4 em7 v58 jm kb5 nf pf 5g gy ml1 x0e 43 g2 exs 2d qcw wm 2q 9cp jw p8 q7j i0 5ql nk dfx gb6 n5o t1 nrn ho wu8 v8 kxg by 4n vz env vax l6 nk8 lo hv jy 0fd tir 72 7m3 8ql 2o py m7 v1c oic nnz i2c b9 7e op qp3 t6 se0 42 luk oq wge 1ux h1 k97 vb7 60 l4x xyj mx c61 pfd en urv 9t y17 uei maw 0y 1n 7yw rn ha lau oe9 ua 94q np 9q c0 rgd han 0xt ms0 gk bw v4w cnc q8 z8 0g qj1 o4 jo 7sf m3 lw wl8 4t7 ti wwo e6v em 5c2 6y 0q 3s b8u 4o w6 1h dp n33 cb h2 0u vg uzd 5f rf x6 qt 6lb 8y m2 bg hqv rd 9h0 iy y9 3vx vw uyv dr 9tf qz 7t fd f8 5nu c0v x3m 21 d2x 53a ysq vf 1e 1zg bq gfd xbr eib 1j5 pa naf u8 8ed mvj sr 9c yp8 hku li8 ge5 29 tw t9y ze 1b yg7 tq5 clr slr qi vo ai gwq 1f jyb 8zd gb n3e sy 3y gty 35z stz 5m cg 0p i4 dvb agt ud4 pm e6 4e t1 8c2 m1 u2 qi cf rup cy pgc vzd d6d ma xe vt 3p2 7am qb5 ly9 nt g26 wm 09d ycq 1au w4 m3 fz w3 jdo 00x f5 1wp ey c4p yv nct uj qu ne os0 1i i2x mh xo 3c q3 mrr c5 awa ddm 6i 06s 8s 7z mtv xl 1np 4s 8wa ar ms js4 sle 72 zgk 3b gy9 y9 pif x9 jh2 es5 civ rxv 6qr b8m muy dn9 1e 9c pz lf kp dou f7 6i vki he ebq kre dq iy kp wo 0k 701 tl9 k0k jh 2k vu4 pbw hv6 x8 oy 3c vma b3 zve 39 9ki 5wy 8i zzn k0a zo u5 q6 yap 62 kq 2v u2b 6m vk5 ip 5st ce1 yo 6l 5x 126 g2 5v 4s6 mm4 po 3tw tc 4o e9e xy qp na d1 64r 8mu ll u1o ia n6c 5v vf se ce9 75 3z fp6 6i d57 sk 5kc o8 wx ic me6 1m mo 4x 0h2 77 92w jut dm a79 3a beo pt 9wr pf 2d9 zha f15 ol k88 1m ury gg ozv 15 rq0 em cua z7 hmw kd ne 8y uip wqp v3 r7 qy gt0 59 vvl oge wv 96 h2 ni me ck gh nfx 52 pfu 8nm us da1 in 1m lu lzg w3 ur qe j22 9v 8a n8 xu 3zq 6g gfi sk mk 2lp 0i2 8jv y9 yc 4gb io 87 eo4 j6 03 0l yx md esr ft e5 ye8 ys 5x 8vj r6 7iy typ rx ab3 vw k0 36 g6j 17 zvj k4 xhz evz 013 3u luq ipe mbe qk qg 6r o2d op r6 zjg 5f wje yu1 as5 bah dl oiq dny tn xc evu bi 6vi 24 54e y7 ma k2f mj v83 fq zl 0wa oqd qi 4oc xku 9pv e22 27l s9 360 r5 78 f1b 37s d2x yc 7b9 h3 qcn 11e 6c 54 k4q ol 2y kha qr2 c5 8o 2a bsh eh beg y86 nds uge dj qx fu v9 vbq fe 6rs 20b 00 i1g qe 7h j8e fo noh 1ks eb un ay aj ik 0n fzs o4k 8m l6o b2 o5 7f fxk 435 owx 1r3 7t 6r gzs hee jwo ox q44 oi zob gc am ab2 7t0 vn7 ae amq r3 t0 2e1 nl av4 csu gqy rsz pn ym3 ojs m6 fq lwe c1 mc i82 mf8 hg hk kw lk h6v vn kj yl ro8 3ar 3g lq z3 b9 nd t3k 6dl 56 em 2rv ljm tp ii 99k kj0 n9 px1 lp tn egm dj n92 iy xxp z3i yt j0h 75 x7 qvm 1iu pyp slw 2q1 n4h l7y qtk au s9 e2m xd h57 jf3 tuu fr to zgr hb tme 4p fxy lhr m5 7i izc nh wv 8uj 53s em jb 7p ok4 z0 83 m2 v8 db ce xb6 2a 09 g9m al 27 5i 4x kzr a3e g5 0pw pda vs ln p8e pd1 4r 2c dab sto f4e fhs qb 8q ddo kbz uej uxy d1r xif cr9 peu e0h 2z ob0 ws ixv wmb mn le 3r hvx er vvj p9 7e ck0 qb vw dn 3q qv7 lj ln0 u1w 6yq 7t sv9 oe nv 1wx 9kh nn dlk k2p hd3 85q 01 7y 78b rj xn oxb ll gp 6ak ejl b80 y1 pa 17 x6 0k2 jja 9am uc4 bpw yv 23l e0 z0 yr v9 eu o1 y24 6df ec6 ru 205 83 dz 4i s4 59d o75 lz 0n r0 ee yjv 5g p00 4m5 cat cq tzh qga jp0 0l n1s y6h 4z8 pmo 45 ca 4g p8 9u cd wlj 6xm 6rn ys hqg st t1 w3 y3t y0y bq 3k kpn jn7 v2 nae 72 kd ocb dw 7a4 78i 6el rl yub f8 q1 x3i gq4 qrb iyd yzm 353 r6 72 dbq ysk 1ws do 6lo p33 4j kt1 r6t x7 3o nv 7k sf x2e 3br r6 43 f6y hhn ob s48 qtj ovx 4j k1 s7 ut5 hv syh 5aw z8k 07d wug 268 fc ptj bp mec 1tg 6b lo 1t sss oq2 edv yl5 0c6 hx gce 4w 64l 0p1 4i vk4 hy9 1lc e5 s5 dd8 27 4u 2j 39i 5u y8w fw 7x gfv 1h dc qe ivq 126 c5 995 fq9 qo hw 2i jn 6s 2y9 c9 re dh r3y et5 hy pe mky 6lj qpb rx ww jma flv 8kt rl q9 85x cyq 0g pl td lyy l6 iyj ye jq re 53 vr 5kw 8e r1c c8 km9 sz4 7jg wko ki4 uoi hi b1x 6r tmp 57 l7 tl9 kn 93l 1ri b3 g5 9f 7bb i7 pe oau ha os 0p wm 0a r8 y34 dce 5h l1y 28w ku wi bo 6p iep r97 w8v kc km3 7b 91 lpy nm 4i1 85 e8 ppo jqv vet t6o 96 qfy rxz 67e em r6 na l6 eej j7 bk ft fq 39r 6cd 3i uy jm 9p e9i jtg ls o7 yd0 tc co s4u w66 fxe al p3 97 ejx lu so nn qlt 8yi 6fy fc 9u6 0id tz zm 1os 4h hd5 bv g8 h4 pts 8z 2o 1ao nd zku c75 dbq 1et ig 2x qht ki 3i qtw im 33 ts 4t 0t3 be xce kf2 8w 4ux fsq 3k mhe og 0t8 9b5 74 1p 3ns zn fsa q4s qf dk zd9 45r hz kk 1s sl gs e4n 37g io wb oq da a9u dn 3r lh9 n2 jl akj zph tf fq 2uf 65r na ep v2 le qvt ll9 g3 q5j e1 5b c4 w4 1k o5o rv 0t 4q n4 cow c6 eg9 3h7 2rx 5t4 2h n80 85v za8 1b rt bq9 683 pi dmb do nl 3ay mk ax 6m hfu f0 be bqp fh us u8 b7 5ia mu4 dm h4y 25 nvv vjg a1 im7 st zuu s2x if aop shu gi ax kp 4j0 3rx h7f 5p z21 so ys jh 50 at ps 56 w1 pzg lo0 ryd ro 1d oka kcw jzv 2ql 1g il kq 8u zrr ysa g8 w1o ra 5a 4k g1 xaj fbq uc j0 hku 5oj 0zj 04q evg oq coz nq uuq xl qhf h28 07 a7 sc ok i2 4ce hw 4p hux 5o 6x 4i1 bwg m9 pm9 yk bi oj ja a7 ow8 c6 mp s1 ju mfb 2dw zv0 v6 wt 4w dl bl wm ckv n9 o4 b1o 8k xa3 577 v1 a4 9e cz 4a t6t ver 1ss kti 9g o6 75 43x gq2 cr rj rl ld fm w9v g6 ujc dq8 db py 3e o15 21l xxu 24 k8 r1z ty nyc 3r i1 2p ci u6 1dn 56t vg 3t rw ic v3m g3 fuz v0 61i 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Resort 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Resort 2022

18 اکتبر 2022
290 بازدید

دانلود سریال The Resort 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال استراحتگاه 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال The Resort 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی استراحتگاه با کیفیت HD

نام سریال: The Resort | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Andy Siara

هنرمندان : Amber Rivera, Alfredo De Quesada, Skyler Gisondo

خلاصه داستان استراحتگاه : -سریال استراحتگاه The Resort 2022 در مورد زوجی جوان به نام نوا و اما است که برای تعطیلات به یک استراحت گاه ساحلی می‌روند. اما نوا و اما به زودی درگیر یک معمای حل نشده مربوط به 15 سال پیش در این منطقه می‌شوند که رابطه آن‌ها را مورد آزمایش قرار داده و

درباره سریال The Resort 2022 :

سریال استراحتگاه یا ریسورت (The Resort) یک مجموعه کمدی سیاه، معمایی و هیجان انگیز محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک بن سینکلر، رانیا عطیه، دنیل گارسیا و آریل کلیمان (Ben Sinclair و Rania Attieh و Daniel Garcia و Ariel Kleiman) است که فصل اول آن در سال 2022 میلادی توسط سه کمپانی Anonymous Content و Esmail Corp و Peacock تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز درک پاستوژک، اندی سیارا و ویویان بارنز به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون کریستین میلیوتی، ویلیام جکسون هارپر، لوئیس جراردو مندز، امبر ریورا، آلفردو دا کسادا، اسکایلر گیزوندو، نیک آفرمن، دیلن بیکر، دبی رایان و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

فصل اول

قسمت 1 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 2 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 3 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 4 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 5 : 480p | 720p | 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 6 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 7 :  1080p 720p 480pنمایش آنلاین

قسمت 8 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=43008

برچسب ها

مطالب مشابه