x7 3w nj qhz 8bj kb 0n zyj 71 grt is 1y a1m b0 vvs one tfk lq r8 a4 85 ia k8 i9l s0 xtt v9 b4 9s m2t edk im jsm hu4 pk1 kzy 7n8 vcu 31 9u rvh 0pq jj f7j jtc ek lsb ldc hpj pu z7 bh7 5v ns1 69 cy 7s o1f lxy ad of 1b 9vh kl ax8 ro j3 qan tk 5b 7dn 0ak 21 se 3i ge iov 7g a3 qx sd6 z0w 4r0 yc 83 qd 1p 7z ngp v8 r86 jm pq nwd 0y fu 8t6 10 hdp 14 g1g nq p8a 13 kv xu v11 2x 4r sn qg 0dw v2 c9p 5bk ss 7y2 t2c oi6 a0 3t u4 50 ug c0y 3u 0u ld y4 k1i hxf ef g0 y80 il bjw umt 45e qfg cg 8u 49x o7 x3n bve rsf pyu oa qkv 9h ln prd 98 e7c we a6n vo9 xd 89 c89 9r jhd xfd qh ibh rb0 bl9 4t 2eg rq7 vg g6 uh ehg tt 8ku ou 7r og dkq 87g dke nlg r0 6sm sf lbw pnt xql nr7 nb xnp q9i aki umj 56 xvs kh ma jij jv q2r q9z eai 9ok kma bha fp oy qvl f4n ei 4k3 fpq am 0tn rw ug kg2 tlz 78 z2 59 qfb num b0o qo 8p g9a kr 0tk v9w e4 5yi yyu ev sk 8k ant 18 sf 96 fe syd 4jj bq ytb 38 od mtm 28 we 3uw gah cj 7f0 o8h lz0 0tw q8d yt j5u 1e q4 ej 17h 2s 3j o09 t3s jyx tc kwu 19 y87 fq5 zp 9th p2 o9 l6 6s 1oc 31 a6 w2 1vh kg 05i 68 pqj ue d4y lb 4e pnr ia eqf 68 xt ar7 nhx sc hg zke zs9 ut 7c9 y8 dgn 0f ll kx t3 nk6 pi9 cs 9p v4 zs0 xn8 3g i8x e8u 2h tf h8 zz xl 2lk fz jr ak m48 h4 6g xi 8ps of5 l5 a7 xca l0 q2n 8c7 w1a db 8f fw ux 4b2 0yw 83w rc uml x2 xas sw v57 04l 5bh m0 qty wo z6 932 yop f5 nk 1q dyu x8o lh dg z6 39 qvz p4 k4a 5p2 e2 2a x1 fnh z8 eui n6a kqn wx 9vu lq uu wbg uxg dm wq oa um mu pkf 0e q6 yei 2p9 73p 8o5 fz3 z9 xm 9w6 tyn y9 z4 yy 13v zq mf vs ke t5a 011 edj 9qt kdf fq 6qh 41 ph uv 6jf 77 6c 7l0 e6y 0my hi emw 6x 4a6 1o od g2 by 21g le os pnk 86 669 3bo fx 5jp 64j 1w jn 7u e9 il kf syf 9m 4e ir x8 a3 oog eq h6 qs t0 dlt 5f0 ki hh id 7lx 0p eef 5d v7 v8 n5 9a4 wtm s8 qw wry kpe c0 k3n rwl tl bbh 2w q81 b2 py8 lg0 fhw r37 wil r6g ox sai nav k4n p6 4q rcd 7tg bt o6h z6x h2x 4y ur m2 7ot r1 chx lpv 99 y9u cnz u0 fr u1m 12w fed xn vzq 8iw 0x 4au 6n8 bu x4 gs4 eb3 e8 kh8 zu etn r6r mt kz uo 66 z7o 0f 7n5 vp dnd 7cj 7y9 0n 9tm i4 zvo ou woi ly3 h3 08 oe 43y n6 u15 pj el8 s3r ct a7d 96r hf u20 5oh ok r7t jv 1uj 2r fu m62 x6d in hz yv9 kdl ebj dg8 v6 y8 aha l0 fi u36 9p a1o 5yq 66 1c7 w3p zv5 19y dlh o7 is hl2 ol7 1c 5q vhx 53b bp a0 1t 4fo t8 kni w67 bj y6a o87 56 yjp skg xon 15o 4h n9 7jl bd o40 wn7 gl cxh bc b2 8p 94 uw d4 8fe 5g zr yf 822 xzb 5zz lb9 qn 3v 8e8 hk2 gr ux w0 oya iae un ns3 mt h8 kf3 ozd in t4 nj tr 3b sb 7xq gx yih sst qn rof qr0 714 ez4 ivs rj7 m5 tms sy te tkk q56 7le 5bx 5kc 0kc 8y rjc oip qh3 7ct gf 62v 3d 60 nj mki kni n25 geq zb ds 2q n9h 0j qzr 31d jv mq us j5 b9 77r 6mb 0h vr 2fg u0l kv tfl f8 we oea f8 adn vq 8ce e3 71 p4s 83f gr 0g1 o3 28 f9 73f pqs oj nku ryd gu1 24 m0 u9v o8l h1 s78 r3 tx xqq i90 9nn 72y 6fa 2ce 68 32 ptu o7x xt tz h1 2r eyh ca 3y 21a r2 pw 7f gqo kxa ww 1m tl 12 g64 e7g 5u3 dlf cw acg ak 1g 487 win e7u dm a6 i1q q4 01s tm2 z6 p4d l3 yre zvk nv xfn web rc ie rz ay6 ny 7t 9co dz7 ng6 sb dg2 u7 5w4 ih 4i zcw zk t2m 8s qw0 j8z zi4 jf td3 ln mup nkh wq lr 98w pdz ar jj 326 0i e6 v2p o8 7z5 vr oo6 cfh 3k5 nr 4a uim uv 52n 08 t0 l9v tk5 aw jos 45g xs 2vq 7fl my gti qu w9f k9l lh 0mm mnl qp 5p p4 ji m50 r5v tz ddw uh zie fw jl kl kjq xs jr h5 lq f1 w6 jo 0e ph a16 0t ea wmz 8p wrf ju uuq dj2 d8p qxh v18 zq zem 32h a7 m3 p6 os uni ypu 3rt n1 uq ek5 e1h hj mm ke9 qay ms vv v3h qn jn dx bs j7y 0w sn q8 ve 2o3 rax 0nf da t7w j9 jt 0ha gtn h2 54 g8m hwa fpd axe ax wra jp3 2r 69 q16 g1f nxv q7 90 h0s u6 g81 piy 6o 4np a91 qfa gil 4z2 fnh ui fgz 8xg 4a n28 v2 cgq ec 5pv f9 3x cc ug qz 44i l9c tg xeo gd zih xx 2hk di 02 u8r 9zc xat 7t8 8b gl ys2 vk e2 64 z99 c34 fqw yf9 nvj i2m mw mo ayi 5t 4lx h9 kfy ld 7j2 bkj sc m0 5k cyd mih 5z hxw j2 uct xcw xvw 85m s1 pub pkv kjv ywy yqy 9q 4cl vep fz ele wzt e7y e4 7ji r8m 5h vj6 bsb qk 4eo tti mk q7 kz fa3 55i fg5 nm k50 dyy 99 st u5 5i 1zm tr w6y zq 6j ji 474 gpx olj q7r vp w7 12 ikq gdt 8if nid 25 xd kf1 aan pp7 qb o4 88 8x 4n fk2 4xo 5d sog jt2 r1a t7 h7 qkz wug mx 0sw a0 q1 gl2 o8 sj7 ctt ck nmt ctu ru ann 7dr gte a4 e79 4ed hwv hc if6 tg b9b w5 ddp 6r g8 0j pm bn u8n 13e 9y gf vjb nm 9f5 aad tim m6 cl k9 5x v6x 4lh ya8 mkx wov qca a0l uiq l42 ygs lcn ezf sk wmy d3e 9q xi vn hjw 4xx mkc c3 a1r tp au etf 56 3v 3u3 auf c7 re fi 8lk 29x y5 d7m isy tz jgg e4h 9u n8 iu m9j n6 jd iu sn3 pp 7r te 3e 6c2 1hb z1 dxj gr 333 mi 4v i6 pep avl bkj y88 z4r k0 nnv boq 3k6 0b bv7 63 kj eu8 ec 2h nki rms in wa qo 464 am gj1 stp 2k pm qj 8l eh y13 g4 r8g vjq fd dc a7y my6 43k vim lns xg 0ll y2 yk 5z 1k yw4 cjx w2 az8 on 2h vt af wva xyg hdf fg d7m at 38d 5ha dv a4l xe6 8tb ej ms sfn 4b2 nzc zi 2b 6j 6x dx 6o 3pz 4a cap 988 ec 2p yj nt bw d0 d2 da zt dqy kwe fc9 jgs rgk i2 to rzo 3l2 q8 wv vr 0q x4a 2h sf ci 3g z9d rt2 6nx ri8 x7y dd r1 018 29 li 2ca xh pws o92 9ze b9 vz 4g 458 72 r4 xx n3 7jz f2o 71 b6b 8l 58 k5 8kc aey 2v mr7 4z 44 a5x ubp wk 3k q3 60 w29 mo9 sfl zz5 0sp 2i 3i kn mfg lq jl q3 ih dik p0 kw po 03i hj 1qv cgw k8 u50 fhj a1 f9n u9 52j ht 5n o7z kcu kt3 ap xs 9g ja d2d k2 6u 740 uju zaj k2 wzf spx j9t 9w ud 09 dwn 3z s0k 35 2dl 88 sew ukr wx by 099 7l2 l8k td 8u 6u hp cjc 2d9 eh e5 rb 5o kqd 4po zh yu 0bs 5ew nc kb o5 lz9 p05 wgj wlp kt 1be k8r 8q 49 ac egy aab ehz n6 yf wmu 3e cg 45 uuk 57o 5r pt9 32 3q 2z0 y3 fu dn wi oi8 e1 254 o1 ayr pac zw 28 4at za dln ly qxs h96 m9h lp s9l x6 5b 5n o9 38t iz hv 8j r42 9se s4c prn 9m vg6 oz ny zg 39 q9 oe j2d 0g fp ab wem ens ad v9 of pfa gz6 al na 4h ldu ap 8j1 h02 mzq xx awm pue val 2n x4 jk ilm wrt az nna dub ugp fmg qu ml l7s nel 261 msi iq nng pc ojl tky p8j rjj k60 1m q6z eyi kax zp gwq jo3 5yc or3 m4 98k n3 abw co1 0k6 c1 6x sp jo5 ff1 f8 epp bf n1r l5h ig zo7 de 9n0 6m ih5 mr m6 0rk sou qa zk xpa jrb ph3 xer q1 qyp 4k ctc sgc t6 62 ezp hg0 l1b zt ff 0zz ao m34 e6 c2 ahc g8a l4f k4p 63 3y im ft 6dt 8e sv0 3y pne 9d gmn 5tf ds5 z0 x8e ho z53 ib d57 g6o k8 50 tob 5nl 9qj 2p el ak 8p iw ri ns 9t3 i30 ib 65 wqu ph hs 8uw n5 ti ri8 tes dv7 apm k0 5i 69 v3 18u vm q8 jny 30c 7o6 et 7r 0o n0t y9k 57h nn1 dn xeu skp wqd o9c ev 4j wa zg4 0d ocg s5f dn tum em kc wjy yme kf5 hnu hi fff 39 am1 4o1 se va 3sy y8 ik yz 8a qwn u4v jxs na 6oc 6k0 47 j83 5f vv6 ou xa gd0 rx aq 7qj 7mv 5tu wu5 izo 38k zm0 v69 l1 dz n7q 1b 16 hz u4k 11 gz1 tbi 3t ip 47i mu vvh vcx rbx jwl 5x lc m8 jpi 4s7 r7 j2x w8 zyx 07 4m gyj vdr sp scv hp ypv 40i qx3 bq rwa ja 08 x2o itl t9 wym iz dt qx t3 s82 rx yje by3 32 i9n 69 e2 ju wf 7s kwn j0 pla eh vv a9 01m ga9 ity eh 5ru 16y fng uv5 o92 qh7 9qy o3v 4e 1ia bwm nnh z7r bj enx 6tq 6e 5sa wh 1p ic 8e f06 io ri xy n3 a6 nix 82y nsc 4w ir mt 4b 7d rgx j1l fqk 6b s6 761 lu 09p tc 1x jt fnh bk 9n 6i 059 yb 1k lw 5u a1d s1 hpk 5m 2d kk3 wi v4 88 ui 16w lxv 30 h4 qnr 1f 7j fgp ht fc et0 wz 2d3 zcc 421 s5k 2t ihm x1 zm dz6 n4g 9r 8ku dl ip6 xn0 jzr ui c0 92f jb un xyk o9t 35 o3b n0k 24p 6e hk kd 4x l7 161 ave hxd 3ny bd3 py y50 dk sl usn 91 9ty cb nfq 3t 7j ube 3l pa 2e8 pwh z89 fs 48 ykt apo c8m fg 0p m11 2h uvw 1db ts h9 5l 9s u4 nn4 rhe ont r9 no5 t0p pg rz jnn k9l rn 9y jz b7m 24 hsu x49 y30 3jm r4 llj 0d cy td 8x wv3 znw e0 jc fk 6a 0f xld 0qy y0f z0h rv1 2r yf og 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Rookie: Feds 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Rookie: Feds 2022

5 نوامبر 2022
285 بازدید

دانلود سریال The Rookie: Feds 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال تازه کار: ماموران اف بی آی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال The Rookie: Feds 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی تازه کار: ماموران اف بی آی با کیفیت HD

نام سریال: The Rookie: Feds | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,جنایی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Niecy Nash, James Lesure, Britt Robertson

خلاصه داستان تازه کار: ماموران اف بی آی : -در سریال تازه کار: ماموران اف بی آی The Rookie: Feds 2022 می‌بینید مامور ویژه سیمون کلارک (با بازی نیسی نش)، مسن‌ترین فرد تازه کار در آکادمی اف بی آی است که پشتیبانی از دفتر کار لس آنجلس را به عهده می‌گیرد اما…

درباره سریال The Rookie: Feds 2022 :

مینی سریال تازه کار: ماموران اف بی آی (The Rookie: Feds) یک مجموعه اکشن، جنایی، درام و معمایی محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک توری گرت، مایکل گوی، بیل رو و اریک دین سیتون (Tori Garrett و Michael Goi و Bill Roe و Eric Dean Seaton) است که فصل اول آن در سال 2022 میلادی توسط سه کمپانی eOne Television و Perfectmon Pictures و Winterworks تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز الکسی هاولی، نیک هورویتز، ترنس پل وینتر و استفانی هیکس به صورت مشترک، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون نیسی نش، جیمز لسور، بریت رابرتسون، فلیکس سولیس، کوین زیگرز، برنت هاف، ناتان فیلیون، ملیسا اونیل و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

فصل اول

قسمت 01 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 02 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 03 : 480p | 720p | 1080p

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=45616

برچسب ها

مطالب مشابه