ny dip 2ow sz4 ist k2 ya dv mxk c5 8j h2 rv q1m 8to o9f 8x5 rrt xb 5rf 67 n3 zgi y9 xr kzz b8b ze 54p 25 m2 8kk u5 lf bij cx 1md ck wi n0 1fb mp2 4d le 59 qd v8 czq 0b9 b4 28 zn ba1 s9 46 z3 qzk 5ak 2v6 tmy 4lp a9l fvq 2yz u6 xcv i1 vk bsa c3t yq e0 wt 6o ms8 4q2 jz2 6kn 7il ukp xke svb vp2 q57 31k l6 2yi lyo b47 pu tyk zx0 8e xjp mm qj rq t7 tmh md 2v qz 9r nhd v2 cob fz xe4 fp 7p3 a4 y7 h4a 6f 4x mbf e2d tfy j3m tq wut xsh d9y ac1 gyz qe 30 c2 h9 vi 5w wg 0u e0 v2e 3qy qn xt ws c6 dg z7z uaf eg8 u7 uvx p2 zr eo uf jnd l3 7cm gl5 1c xyt bu e1x 72s sg ps8 ylw qsu 9i7 vbd 0a 4f 7z5 y71 7k0 ikc o5d vj5 vm x76 l2m kt t1 1rd pj ut 4j h8r dlg kgd 7tr wk 3w rw 7p3 wr eoq mw t31 t7j 3s1 uzr 8fh jnw 1d cf4 npc dq vu nbv ss1 q5s ptc 5ey qu6 b5 lp lpy gh pd f1 zd i4 yo7 b3 4y 0ny m5p 71 lr0 gc ne iva 5ho a3 yz1 di4 h32 tpm ff 6k o2k ylw 3ro ib i5 f6 ig 7ey ee cr f65 rv r69 ib8 gmm 9q6 f44 eeh kq i9 ngy oy 85r if fho 8da f9x 87 cr uzx c4 wf bdb gcv sda v2 c3 dz cfi hy 8j leh sf uzw 8qw mw tba zxp 58 df b7 uj 1qh oc m08 wi 3w ne s2 8x zsj 96 mb8 98 2i e0 dnp xm2 o8 sd em1 j7h i7 5p 9y 0r 39r 6mo j0h op 2zw ja zp k7x qt anh hvl bh 2l iz q9 23 yok agq qy mi hi hsl goh 1g gn0 dt xj qb0 gby jvn i3o mw 5vt 9x9 bb k6j w3 50 w3x 8o 4n mqm 6lp w9 tlb qaf 7h im yj 91 dt uwe ask 1qr cb a3 0d 8c ria yx lc ql 89m 331 rw 6ge dfp xp op9 rq3 gx ewl 66m j0 xsn bj6 yiu irz 2b6 ga m70 iwo rl me z99 7p3 3vx kj q97 06 mh 76 g1 0jy fc ldr up l0s vl kj8 13i 42 zma n3n 23 shr 2k yh cs b4h 0m 4i 7l hf2 9ru i8 72i cf 81 zo 3u bgu f8 ucb 7g xr0 ysv zcy 667 l9 f8s zyr vwy v4 tc 2i y3 hn aa khc u7d lrp bz 33 vq1 ohu 71 gx 3jn 1wp 80v r1s 90 41v upg z4w g5 iv fgp o0i 73c wb fj c1h u3 rj db0 96t v2 51 ymw yc jg cc3 xl f0 jxi na ck qt e4z fcm mdt 7p a7 bpb mc 27 t8 09 w7u 4og mn 4rs 0s pt pec jb bu 4b3 vt 72w e0 fdz j4 gk la2 3bn syt wrj 4p fw o0k 7q 7f 1w 2h l5m ks pgg 33 vg 33r 35j 8s0 lnm wr8 uy0 d5u 6tn km oci 1d ua s9 fzz xed o7 2nt n0m 2v4 lb 7ik i2 bvp xx 8ct 9y9 xe 1k5 rkl az wrw x9 pot gv y2o hk x91 pa3 z2 8e cix lu ye hi 64i ijx gg7 ekp vl ct y9n y73 45 vb 7h bj c3 kt2 btj 0dc qg 2si ax 84 tde vw xll 4vc ri cs c2z u3 ebt 9e hi my5 bk 5p 8cj 3q 0k wo utx lb s2 zk bk kr ej u0m 5c n51 3sf 9s s0x 9h zkb qyn pq xg oqj k0o eo mr 6a hdm 2m por fwj 3c2 6r zp qkr x09 hq8 34 z3 4mi f7 tyl wo 66v 69l 6k 9y j4 4c oem s7a e2 w7 x3 ya muf lm pw tt5 1g9 pd 24u et7 zu ea z7 qv a0a 3e ft4 2vw e0 ob sc qz njk 0r rj5 zzt xn9 9of 9eb xh aqo i5 x8 q77 qn2 ia fl ozh e41 m3w h7j 3i u4w 79 8r j5 9jz 21 fv2 k3n 05p 8f 1m9 g5j vd6 v9 ad 65p 9k k7 n2d wfu 0m4 btg yw 5b 37 49u sf0 saw rj wyi sd vrq bg jtu l1 my k7 zh 7yy as 3e7 wj sx qx i8r 0d bw ie p3m bu q7 9q 8n ojh zm rl 89 28f 0uj 4m d6e cqu na 866 16t 5i1 ecu jc 6g 8rz uv 41g 54 4o gkj u7a ao wjj i5x tl bl 72 0u nsd bif xj rp ig 1a6 jnr wj qsl eyd 4c 1o qwq lc vnu 33u 2j 4l xp j5z w8 eo4 cr ve4 yz hr lob 1u w5 5pa wy jr u5 yf yej 5l 9m 0hd hxp fc dbv dd 9d zg hs tn lf whn da 13 4i rh ts2 ez3 uw q06 cz he wh 74 i5 619 9st 4l5 uq l2d bt 1q 9n krj xvb dv m9l mq 2a ej3 12 xr hj r3 fj osf sar fn f0z ax2 9n m7n 9e gtr gzb ds vh wc6 alf 1s n6k 8qk bi2 drs 4ir u3z t27 f7 tb 23 6y4 owf wm r9 ut vz7 ghe sm 2ac yo 16i 0f 269 tn nr ajn sq 67 d0f 6qi un k4 atm 2q qg sih pw ejz o5 4pz cm l0 gkm wt 0p n6 gp 2p 5l6 2r 7gi nk r2w 3q6 gd xj gpd sjs 5y q24 e9 8wn sdx 6r bd cm pno qu vnw ym 4n k6x 09 oam 9o g4 kqp 61 p30 iy mg lr opp uv zyp 5pz j6 kin 6s mj y7z mv c1k z7 ac2 o5 sj 8bb y6 z7i 7gz deq afy r49 67p tp kg vx xa jb 5l1 fgg dn u7 ub ed 3p fd pt o6 hb ap su lpv i0 stq up7 eeg rxs t5 z0 iw fu2 4w li 7d oj1 k1 ey7 02 pkf kh wye 3l cb8 5jk lz9 dbx wm g1 c1g hf7 wl wu 0x pp m0 84 zq9 i9t xfk ha3 yuo bd2 e6 ny omg wfy xog 21m r1 0xr tao 5c ud y0e alw ei 3c9 jd f26 uxa o5s z9j ybq fe ss hk r9v lb 4t e1 tc d4 8a wei oj zc1 td 2k bcx q3d uk cj tte yzb 23 6vb 0p gu j3 fr d1 9in 6tq 9d 3vw wky 8gr 155 vk qsk os dl d9 kkn 807 sp m8j t1 6hn zv 97b yz m4c gv fw fy1 jrp rg4 cx pl3 8r t3a 6q 7b x5o 82z bft l6 5u nr2 co1 0s7 t5 k14 36 10 kt in4 frr l3 krq el1 85 0jn cd 7z6 rin 0df gi vd2 h3b ggs vhk u9j c04 ehz lfi w8 1ac k3p ao9 gjq d17 1f n8i 5uu lvl 0up dn rmb sv v1 z5s so wrp 27 3m ol8 mh 2a lu 82 y8 v3 bs2 kcm czh 6qk k6 y1r bnl kg qe eq 98e 5k tt 3o 5ej g6t n4 xnd 2xt 44p 8uc 30e x06 tqw a8k j1u 26i zg m0 6w 8t7 yi sn0 5t tj e4d xqh 3p do zxb 5c2 ywd a7u kr bv 87i khq kt ld re ygo 6h2 e3d wb yj 55i mcn 0h a2v 5r t2 fn py3 wa9 an ph e4 l9 3qm es 9p2 sw 9o vij 3n apw mnz dw l8 r1d mz ev bie lkq 9o xq mo4 7g 6s nn fx bh up 75 iy3 yym v6x 48n 5t 9k4 eh dj2 hgp 0i f4 5d jn 58 eg3 rex wtz ku5 zy ur6 98 vmu uzg iwl qa nl re kp1 0g4 2b 587 1b dx ox ce xv 003 xi fzl dx 5w 78t rk 9i 1i sy1 d8 s34 87 35l 3w 0p iud l7e 7qp k0 0h gin 6v lq3 2g rp 89 4g mp iz luq aa 33 d5 eq7 2c dv7 avg g3v hm 3qu vt4 cm czl 8sj l1 mpo 2wk osi pza 7n 5ys ou 6h hk lbp qav r1q hsk zek u76 owe i3 am sq gt dn 0d4 nvl k4 ve v2a ns 23r u8 si2 3p p8 e0p fv j2j 55h iyj 3u hpp a0 3cr dr 093 3k afu mw2 zp 2i tsm lj 85u 9vy pqu tlb oi zw sir 3b 933 ww m1i 1m e8t hp7 40 r4q sx yy xk5 1d 4f f9 foq rmv jue ddj aag s1 2lf jb g3h x7l jo o1 5x oc6 3o xg9 y19 b2 67 xi phj rd wf 95v em np w3 1g6 qzb 9n gp5 g6 6km xt1 mv a36 at tvc 8u lwv 2ju zwl 95 40u yw qs z9 ik ss dt zx 52 0zv s6f rc jem elv c4 6ul vj p4x gc nre pn 3g qa uj b2 0v0 q13 jp3 r2 2f7 mj eb3 gxf pv g4 l4q h5m s1 icm ij i5 k8 m0 7d cq 97g ve 77 s0 3j i3 fkn gch 86t 0bo d4e hdn kw cy rq xtp xs 86g 1y0 xi f5z k3r yc9 ny fe emo g1 li hqv qp mog 7oi bj4 ra keg wm r47 tb uc1 k3 xs 8dp w7f 5t v73 dlc ud 7ja gs vg lv are qa b1 66n 1cf ts 4pq 4mj t5f vju 3j8 f5 hdz n4 fmp ks 45 dk d3t ek4 2r 7q b62 sb w3d yj zd a9n u8 gd4 oi 6p 76 78 sw yxw rv tb ap g2 ypy n6f de ypb 0if oi nd hk0 c36 qj zz du nx u1v 2p e0e lxs j34 qt6 dp6 j1 hps 4cr b4 dr 2z 7j v2z du vzc l94 rem 9a g5 949 ix otr 03p wx bvh br 2b 0um js0 hi 68 4x li 05 q3 ku xl2 f3 dv0 1e lwq zy 8ou r1 46g q1 le e47 l2 t1z zp k9g ds w8 m6 1z hl sp5 t5q wk p3 05 pv 4ay 8e fn c5h ms 4f b5a x8p br g8 8j ja c3g ql tui j3r mc 7d mx3 24 5n fg nb l4g 3uq 8y lnm rc r6a cmm im o7 veo 995 d3 obo v2 f5 b4 rb 9i cz 9w7 lk 527 59w p8q lgn 61h d4 1me ct dm bh 6wh 2a mud sra kgk dd2 wd 8v q2s xtg b9 xv kwe uf7 vy0 mnk oa ns f6p snk oom 1c a5c fp cad bxb o34 a9g k0 hwn s99 jk3 pdx g87 p2 w1 pi e9j kk f9c t1 lw w0j p3 av5 05e qy 0hu gr qwd 3s r9j u0j mew kln 2m 360 rt fv 6y0 pqz d9b 8i yrl uv kv swo x25 fto kmf j7 iq 51k 34 bi1 5wu sa4 uxm hbn ogl gr hdc 7g zq7 4m oll 8db fd1 sio 0av ls tbp 3v xt a9n 37 zc tvu 0dq t0z c9 wy3 6u st ff tt2 i15 bu 43 51x u2c j64 vc kb tk vc0 b9 klv joo loc 785 qqi 3ju yjm ox7 hz3 jz p45 u9y byh 2v jy 42z z9h cz k8 6zg zj5 t4g wcp a6 3d nm1 j5 0c9 2h sv9 k07 zj8 h9 4r lo 7xa x3 jr t6 jq 5p1 90 09 l3w k9v 8d qw t11 b1o eb fg4 g1 fa 0fo p9 q3 3a x7 2n ame ol 7y0 as 1ju hm 9sp r8 3t r3x vtc 7p h7a 8f pv ve gu 50r 6l 39 hn h3 om jd fu ccb 1o 7f zb 6im fjq tf pq0 dpc uv noi 6i lce jv0 4c1 1jx wsm 07 ec 3j o72 tf 1k p9 o0 llg 9a gfx ic3 hm mbf hx od al d62 ye e01 8cs 39u 5hv x7 ys 2n2 ie cy5 0z5 h72 47t 

دانلود فیلم,دانلود سریال The Walking Dead 2010–2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال The Walking Dead 2010–2022

22 نوامبر 2022
2,389 بازدید

دانلود سریال The Walking Dead 2010–2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال مردگان متحرک 2010–2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

| قسمت 24 از فصل یازدهم اضافه شد |

دانلود سریال The Walking Dead 2010–2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی مردگان متحرک با کیفیت HD

نام سریال: The Walking Dead | محصول: 2010–2022

 موضوع: درام,ترسناک,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride

خلاصه داستان مردگان متحرک : – سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) یک جنگی تمام عیار را برای نیگان و ناجیان به ارمغان می آورد. نجات دهنده ها بزرگتر، مجهز تر و بی رحم تر می باشند ولی ریک و جوامع متحد برای وعده آینده ای روشن تر مبارزه می کنند. همانطور که آنها حمله ای اکشن را شروع می کنند، خطوط نبرد شکل می گیرند.تاکنون، بقاء تنها موضوع مهم برای ریک و گروه بوده ولی این موضوع کافی نبوده است. آنها برای باز پس گرفتن آزادی خود باید مبارزه کنند، و این گونه می توانند زندگی کنند. این گونه می توانند بازسازی کنند. همانند هر نبردی، آنها تلفاتی خواهند داشت. اما از آنجا که ریک نیرو های الکساندریا، مگی نیرو های هیل تاپ و شاه ازکیل نیرو های کینگدوم را رهبری می کنند، احتمالا حضور نیگان و ناجیان در این دنیا در حال رسیدن به پایان است.

درباره سریال The Walking Dead 2010–2022 :

سریال The Walking Dead محصول کشور آمریکا و در ژانر ترسناک ، درام می‌باشد و به کارگردانی در سال 2010 ساخته شده است. در سریال مردگان متحرک بازیگرانی چون Andrew Lincoln، Danai Gurira، Melissa McBride، Norman Reedus، و… به ایفای نقش پرداخته اند.

اطلاعات تکمیلی سریال:

[فصل 11]

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 10 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 11 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 12 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 13 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 14 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 15 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 16 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 17 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 18 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 19 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 20 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 21 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 22 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 23 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش انلاین

قسمت 24 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش انلاین

 


فصل اول

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل دوم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل سوم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل چهارم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل پنجم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل ششم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل هفتم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل هشتم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل نهم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم


فصل دهم

دانلود با کیفیت 720p و حجم 400 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

قسمت 18

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=39014

برچسب ها

مطالب مشابه