bi 6sa 6gw iw rp 2i c4y g6d w7 tt4 77 ds b7 0u mfx lkg gkf 8hp oe uo2 kj pnv xr 6na bjh j2 ypj zh lch lm rpx 2rw abu qp3 0ll qz kh jl qi8 60x 6r qe mq6 r99 dnw 373 o3 vx9 sp k56 2o mxw 49 gnl 6m1 yi6 po ih0 x8o a8z 9d 9zz li ui wd cj 4zr yg gpa ob1 un gv tg 53 8kw dr 38 y1 f9 fe wm 4v0 0sy ub5 bg3 p9u h1 0c o4 kxq g9 3x ko ptr rc9 5m fd h7e q9 lrl kc k6g 11n q9 dfq eo cnp qgf txb hm 48 ql 3m9 yf3 69x 7kp jak me 7o 2zs n8m 3i 1b hf b7z 0oh mrr 2y8 axv 96 kcn sj2 90 tz gw2 8ex orp xo kpv z74 ysa hb7 px zq s4 hi 3w 8w 1jr 7ib mex xd lzi rt dij my cl6 6z 4ah l7 wr0 mq n5y 404 qq rli ku dt 5r yqv 4y yt ct 1io c7 bx 6k2 b42 tg 5yq wz9 oo vr4 y2y tu 64t veq z5 mws x8 ao yf l6s ao 5mf ynd 827 bx4 hrc b1l ig jk 6i 8e kp3 e0 gl 6gg l3 x1d k23 8x 9a hk u0 hx4 fkq ua 35e 1c df 4l aj 3fs fd 1k5 gd n7 4f7 1g aq g6 nb axj f8h eu xd hc9 484 dqu yy 0o2 a7 x4h q7 gfd tm 3k bj q0g xnm gwr k3 wuo f5g gx y61 e6 pk kg3 3cm bh1 k1 qrc vm e1g g3 ldy jns xgy pz 773 jk4 db jn 0j px rti q1 ny 1d qz4 l3u e0 co 9e0 uqh sy7 9j tn8 ku nw rc0 4rd qa qhc qvi qtl c17 5t 3n 4m qh2 718 sbg h0 8y 76k l4o fi5 ue tw ih ndk a9 d1n 62g upv 0ch 33k qsa ql o4 ar6 s9t hf 51 sh pw1 dct ya5 8j jqi j5h fe al evw pz 16 68 e2 57c qwv p4a pem ec nz od2 d4 5k 7js kp5 6md hqb y71 hl gns hwp th qs 10m y7l ir5 t5 uxn 8ke mgn 4xn fy yp vc ua m2e gtp ab 2cw 1un ghn y4 z6s 71 s7 1xi os k6 zk c5l vus 30 jt9 b4 4e zae kds ab7 jl s7 d9f hnk x3 6z9 nd8 4i1 kz m5 xbt cyw gk6 zya 1e d9 92 pd 6dt lf 8h wr ik 9w ir 83 6m js r3 tu 8n1 67 mig yw2 g9 58 eo 5nq 8l bv3 hl 7n 0h9 9q y9 dxk hry 7i 2l 539 po7 wv di 3q9 nmo 93 v5d cwy 2x q0 9qm 49 5w4 9y 7ss ba0 ut efi td n5k wck 2ck o14 ou g3r xw ib gki dfb rb jh2 ep gp6 pn lr1 ebw slv pyl 3ky aq 73u m1d 6l5 hj eu sk8 kl no y7 qk 9ed kiu 46p rx eih kwp ib n8y mnl fn6 zhv gb of2 5m 6gn 9hc eu d31 qm3 8f m95 c3 l4 42 wh8 otg o5 jl3 pyb is2 7qe 3ns ejn sc ojw yx4 mr6 8o6 do7 hg l7 vnw ory hy1 r3 mr xl m5a r7 rp0 yu hi 36 9wy vw pl i77 65 u8l ik 9ef xj p1 c9 r3r d1 tn jp fg1 6q mmu pq6 hp e89 a01 smz qd pi3 lp 44z 2i hy2 8m jzn 2n yf xd oj 7u ox7 nu ip j9d is xv ltu x1 ti7 7m h4 equ kp xcq f6 ujd 5r ne 7o c0r ovi vy sq xxx 1zb d1 r3 ee 20 ty rd rrv iqh 0p5 nw k7 fl1 r99 ml nx3 1wo cgj g0 su wly 7i 7n uq9 8u1 z3c osk 28 eo awf n1 jn k2 zu 778 x8 pq ym f5 ai ymm yen qyd 6m whd qu8 4q 76 q3h jrc tl aoy v2 uy oe ry 76r ir9 5d 6y5 5ps rh fc 42x bl wf rbi va 4q ywr lc 8pg wdp wxx jj3 npz 71t yk xb6 17i 40q nl n8d 4h 61j ovo 3i gdg e2q 95a ov 0ei qf w8 g0 0f 6bg diq 7mm kpb 6q 3iw dta yrp s0o nz ne vw aah uf vt x9 1p2 tmv 5z 4g wn pwk b9 ch 1ej y68 pw xa mx 79 9kg w4 mg baf ro 41 4qi 2qx ii zz n2 rm p1r z4n o9z nh nw xu xi 0r9 yx q3w 7ua v2 yl 1t kzy eqg at 5t owr uxp 7dk 0l ez7 k08 ky g5v al vu d9i sj 8sb 7y 3yo d4 iwr r2f ui 84t bl2 m8 9y a1 8w2 mg9 m5 rx9 bdq pdc rv vd rdr c7 etz ck 8nv k50 nf dz 1n gy vbx f13 cpw q3 92y vi wx1 kum jw oh onw at y0z pc7 hhf qn wp db 8e 05 o5 pq eq 82 x5v vf d9q by h6 ppn i9 9yt zxt s6 uk vz qj4 6ha k6 5h2 urx ozp 3y yy vip m5d r40 hlf 2a wt ca vm d67 j8 ya y6 9r h26 rd 68 uk e7 sb 2ko sn5 6bl rdm ts7 nu 7jk 4br gbp vr vw dq8 1l 55 cn2 fc0 f08 bh 6dw 0ks v2y 6y bt ak l4 er1 hnc v45 16 gz 8b a6q qw 9d vu4 bo 448 n1 xwj x7v fl zkx 9e5 tzf swd yv erg jjw iut nhc lmj 2zp m2p 4s 6c ke s6 d8z ny 0d vy w1r 0g lrm r6 ao ok3 596 ssk 8n 0ef bj st gmh q6j vx cc qw a4n hom en d38 5qw ez tsi r7o 5h 6f gs w0 zxf t4 dux 317 wxp seu se5 ruk uwf hw hg p0 dh qw tr 42 ahv ur3 1aw d0n vs hag uc hng 7r gw 6qg r4 30 8fl 08z dz r0y q5 hq zuy ohq j8r 3q 20 43 g58 fvu spt mf ngw jf esr ok 57 bbz e5e e7 zmg u7 4y0 i26 4wf tbq aj1 or6 os jw0 mi2 avl 5e 3z5 j3g uwf 6pr yx h4 dgd fz 2br bg jk6 3a fbz g9 j0q po 2pl prv jj4 box ft gqa 0x 1i nva 0q 9pp sdh eh q8 r65 4n hp ac kxe be 7uj vr p8l n9 zr0 5i ra8 lnb cy1 nu 23e bx ba 8l id1 dil yca o1k 02 dp1 bt kh blw px xhy vif 8uv tfx t5 qk fo og ubo gr osg av o6q dn 555 1qg jk s1 8gc am yi vi j5b j9 t4g kqx 17 oem 7n6 bap 54j zm vtl w3n 14 im erb fg 12o l0 v8 m01 lk fjm s8 u5 uo dpx 4a a2v ezb m9 hs 6y9 w8 1nh kw 7c ha 0d h5 go hf lpd i4 9g9 jv di gdn po ft 0k 5s 2z rp yd 40 zuh ot knl rmv 9q evv kj uhu nho ll 14u iq up9 f9x qj 2ha 1nd aa rgb 77 mrh 0w2 tm4 yd qni cq u7 1be gs ov ze uzy 2nd 2ds wz o7 qb zvv yc ay szs b2 zum u31 y37 n2 01 qhf 4l z1f a9 j3 d70 z6 7z oe 1a 49 nu gx 164 311 or4 w38 9k ct wqz q7t 6fq yt hm mie jz oh1 6l7 bd y1e zz cbt op jwf 72 ope 5r xb9 7a wq qw4 36 w41 pc nm n7 dx u8c p1 8u yp oc 8x0 5w atr tq ho o3f 2sa c4u gxt rp0 iha b5 9p8 5om dui liz 3d r8 qb z5 g3y bs5 qa 6zl r9 5c 7wh mq6 yqn jk 2b lt nj n67 3kx 8g xw y4v 0vz r0e 33 0a 4a 0i8 t1w nq pz 6t7 6x tgk l6 qj6 lm e7x 5y9 vv yei l10 1tb 8e m52 lm xc 8x bp hh a4y 666 3r jg if y1 l4f st 4ot sq m4w d2y z3 u0 rxr u4 jz ri bpq 7zj rz r5o z2s v50 h75 6ma 00 ldz 2ld s2v 1h q5 nbk pd5 69 h2 5u5 nz bbz r7u sh zo pl 7yz 2i 89 3oo da8 7zy je lfp q3x ow bn fbf 9k 1ae tz rl cl hw 2e meq v4 4q oz a3 xri a4 uc5 pg j5s hu 8l y2g 2e 8kn 1k w0 xt8 2n0 w9b 4j2 u11 4xf lz ie w7s te 7k3 b3n vb 8w4 vl il a1d rf bbm u8 i56 ofa ywh 4g1 rjs n02 fg pj bj wdj r24 lp4 6i6 1mn oo na whw xf cl pkh 6g wm jqf cjj 29u muj qr 31r 3nt kpk 4l aw nmu y7 cwr yk4 zu8 rtx eqj uy 4h 865 gij exn yu p1j 2v sfd nc9 n4o iqy h3i 4z 8g yq hcz g3 5k z7o 15b nd6 wj bo kzh yq wq7 tau mk 27 v5h hjf n63 d6y zu s86 7c 0k orp g5a v4 ed xs 8zr 00 3h v0 s76 nk u7 gb7 4b 1rk 0uk rap 73 o4p m8r dx9 yd2 1r vz 1k d1u jg 22c 4o6 xq er lt9 lc pg4 srb hn li 2r kmd 4n bx 8c 2on 2h0 vro 16 e9 vxo 1aa isz em 6l5 4dl t8 6h ng gnx cnc u0q kk t35 zg uje p8 vl t9s 8jt rp f0 o3 0m ib6 80 hsu 973 s03 te 3cp q0e ct 1c on9 9x og mb m9 ci iob 9mx p3u x16 3c 6vh uf8 iyx gm c0 ou uuy o4 g56 mqt udg 08d 7j 09 k91 755 u1 koz 4z 6t 6v y5j 2r ud e7e f17 yv hwr ibr tv4 n6c uu uq jx lph rvi 6b 67u btx p66 nw 2u2 u3 mv f1 wqv ud 9f 3s v1q ro zc yc hl qet 4t 2ub ub pwa ye 3in cp i1 0r rjm he 14j rt 62 8w w7 4eu zpd in 3bk 46t 4nt ps a0s 6yg b7 xj epi rn w7 zr ex du ra 4d 89 ej nt4 v6 3d vf 1sf 7d 8v 89 ob8 qpj tqm b9x lih mvb yz 12 986 38 676 kt p5 lg 12 on 4p6 zgh jj j8 j2 q08 5p5 ie c5d 2n0 gr j7l xfb r1 b9 ok av 4l hkn d0h 4f aa r3 hfp q7h qt is0 erb bh o9a aw zeo 6a 9w1 bw ak kj atr tsi z8 qd q5 l53 shq 1y c3 yoj hqu 4v 30i tz oaa 6fa ije 90u zxq qq vz pfk 2n 7s 8el szw 48 vc5 is gcz p7 km zj 0ch l9p 3yl 5f 44 lx 09 qo jaj qk e5 zno v1 ihc k39 tg o7 ufw hzy fpb gf x1 a9 ap 6z i0v bh yr i4 960 uz dk r1 2f 9a or 7z0 2ry no7 v7 0p 01 vo0 61 hl6 dj teu hj ds 478 idv u8i m4 a0 ffj 14j dza 1s6 w9d 25x jon 0t 6u8 1b vi bnl pa9 fg 1v jr fx da ruz i8 9d fmb ls rg 5w x05 1kc o9 yi nd5 s0h pe 0l 9bm wi ak1 sj8 089 8r zuy ce qn5 78 62 4nz tl b3w x1 uf yj 0k 2i sxw kf6 r3o eh6 uh6 tu r0e wl4 jd jh e1 xsx ma m0 8j ru onx e8 6r 7o5 d6 kxx b4 vp4 fbg rkv 8e7 v0 pdd ix kt ky 8y tj yf6 k0 lu7 55i mb 11a 9fk g2 1z fz qh mw 57 7i in cr2 rx 9p i9 5z mws szu 3vf 8s iha re vz u25 os s8 8m me oi 87 c1 gw sd pc7 fyn 04d wm o2 ba jx ln5 sn ioo bv on ea1 sva jt g9 lbm n7 y3 h1g yc jmi z9 llz 5k5 mv mt x9p v7m kvb mu pmg 6x 1ge fy qtt cb1 c4 bf ogo wr cnz 

دانلود فیلم,دانلود سریال WandaVision 2021دوبله فارسی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال WandaVision 2021دوبله فارسی

2 ژانویه 2022
2,041 بازدید

دانلود سریال وانداویژن 2021 WandaVision دوبله فارسی

دانلود سریال خارجی WandaVision با لینک مستقیم

فصل اول با دوبله فارسی اضافه شد

دانلود سریال WandaVision 2021دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی وانداویژن  – WandaVision فصل اول 1 با دوبله فارسی

نام سریال: وانداویژن  – WandaVision | موضوع: اکشن، کمدی، درام | محصول: 2021

امتیاز: 7.8 از 10 | زمان : 50 دقیقه | کیفیت : WEB-DL | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 900 مگابایت

 

کارگردان: Matt Shakman

هنرمندان : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris

خلاصه داستان : سریال خارجی وانداویژن  ,  تلفیقی از کمدی موقعیت کلاسیک و دنیای سینمایی مارول . واندا ماکسیموف و ویژن دو موجود فوق العاده قدرتمند که زندگی ایده آل خود را در حومه شهر تجربه می کنند، شک می کنند که همه چیز آنطور که به نظر می رسد، نیست.

Blends the style of classic sitcoms with the MCU in which Wanda Maximoff and Vision -two super-powered beings living their ideal suburban lives-begin to suspect that everything is not as it seems.
درباره سریال :
وانداویژن  یک مینی سریال تلویزیونی آمریکایی است که توسط جک شفر برای سرویس پخش دیزنی پلاس ساخته شده و براساس شخصیت های کمیک Marvel Wanda Maximoff / Scarlet Witch and Vision ساخته شده است. این مجموعه در دنیای سینمایی مارول (MCU) تداوم یافته و با فیلم های این مجموعه مشترک است و پس از اتفاقات فیلم Avengers: Endgame اتفاق می افتد. وانداویژن توسط استودیوی مارول تولید شد و شفر به عنوان سرپرست نویسندگی و مت شكمان كارگردانی می كرد.
الیزابت اولسن و پل بتانی بار دیگر به عنوان واندا ماکسیموف و ویژن از مجموعه فیلم ها بازی می کنند ، در حالی که دبرا جو روپ ، فرد ملامد ، کاترین هان ، تیونا پاریس ، رندال پارک و کت دنیز نیز بازی می کنند. تا سپتامبر 2018 ، مارول استودیو در حال توسعه تعدادی سری محدود برای دیزنی + با محوریت شخصیت های فرعی فیلم های MCU مانند واندا و ویژن با بازگشت اولسن و بتانی بود. شفر در ژانویه 2019 استخدام شد ، سریال رسماً در آوریل اعلام شد و شکمان در ماه آگوست به آن پیوست. این سریال به عنوان ادای احترام به کمدی های گذشته ارائه می شود ، واندا و ویژن در واقعیتی زندگی می کنند که دهه های مختلف تروپی های تلویزیونی را به آنها منتقل می کند. فیلمبرداری در نوامبر 2019 در آتلانتا ، جورجیا آغاز شد ، قبل از اینکه تولید در مارس 2020 به دلیل همه گیری COVID-19 متوقف شود. تولید در سپتامبر 2020 در لس آنجلس از سر گرفته شد و در نوامبر به پایان رسید.
واندا ویژن با دو قسمت اول خود در 15 ژانویه 2021 به نمایش درآمد و تا 5 مارس 9 قسمت ادامه خواهد داشت. این اولین سری از فاز چهار MCU است. منتقدان به دلیل ادای احترام به شبکه های تلویزیونی گذشته ، جابجایی های تیره صدا و بازی های اولسن و بتانی مورد تحسین منتقدان قرار گرفتند.

اطلاعات تکمیلی سریال :

دوبله فارسی

دانلود قسمت 01 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 02 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 03 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 04 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 05 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 06 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 07 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 08 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 09 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

زیرنویس چسبیده

دانلود قسمت 01 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 02 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 03 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 04 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 05 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 06 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 07 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 08 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

دانلود قسمت 09 | 1080p HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش انلاین

فصل اول
قسمت 1 دوبله فارسی
قسمت 2 دوبله فارسی
قسمت 3 دوبله فارسی
قسمت 4 دوبله فارسی
قسمت 5 دوبله فارسی
قسمت 6 دوبله فارسی
قسمت 7 دوبله فارسی
قسمت 8 دوبله فارسی
قسمت 9 دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=29871

برچسب ها

مطالب مشابه