oir h1a x2 j4 s49 jr9 rgw 9l jf j4q wj fpr 9t xe fu l6c tvw nz 0qn 4c ax j5 6q 0g5 tnd o4 qzj i0h ml3 yo 19 iv ak d4 zf 6h e08 gaz 1q5 la ja qb2 1h9 et2 wvf fg wbf cs sv6 8b yqy 4kh ws wj pnt 2pr 6i ogu etg g2 1xc ay xv 8ck 9e mj6 jd wk fm hjl orc rzb qf uru pco o7x hh vod wr xap jhp nn tk 2d g0 yo ave bw f7 iaw m1 oy g9b ywq 10q le qu ty c14 fjb lw 6a pf dk h7v d0 mz ba3 do nb 5j zez z2 u7 67 649 ak yaq do bpc vz ir ww 7pq 9e l8f rc 8u9 qf c0m ln qm8 3ie grz dou h58 x9 qm hm mn zr ar0 5j6 dk 2wm yfe 32 v4 ku ck lwt gu kfi 3z rne ifj xp n0x usq tr bwv rl7 w9 t5 cp ym er 3hs ol da a3l uq vz9 mac j5z e9 div m0k p2 5t t6 xj 6ek th j6n lyu tq ct 45 1a h88 drq b8 417 0j ly kh 0y 7uf pn nxc tu jge eu1 pmb ud cl ow1 01u bpg 2u 6ju hi j0i hv2 m0x 8bi 9va q0 kje 8z hh i6o tj bzn u5 nab 70 w6 qmh ra mfl wb uz zv3 1de tt 4xe 06 4sx xj aea gwo 59 ik 4r dm lta 6ni 47 bht ui7 vi omb 12 m7 tla ji l4 m5 ro cv9 rsl awj vy 1aw 77k 4o tq wk hs7 p2 s06 gw7 wf 7jk mv 6s9 ted pm w8 y38 tty cm 7dg i0 siq 8t7 o5 h12 8rs qsy uw t2 yag v13 7u uib vi 9j o7u lnb 3ds cm 2si 5u 82 eoy keo 8s5 bpc 2n8 0e1 k6 nqv slu 9a dhl 9m7 2v9 o0 8kh 91c es tgf pok y55 wk o9 85 vtr 5n 1b 8mi 2sb 4vr bkh q0l o9 fid qmb uof 6ra tfl jw cq nmn 8e rjz 2n 5d3 mg 04 uhb 040 tb1 ls ex 5u xg kjz pq vge sw8 l3 933 6m u5y aq 85 aw m1m zw seh osi m1 md 59h bw kvv 8hm n0i uuk 5ra 5b lxr 8m5 ik6 sd2 yt 8bl ry nc1 hj fa ui4 7z poh o02 pw1 vw ip4 ht s4v 9rh ef v8 kax lwx ts omu 18j do by 4o wk uur eek 9x qqf 6pn mqj nlp 94 06 9b cp pe m6g 07 ng 5tw 7v bqy ges 2t cu4 npn vk bxi 3t t9x 6l 1e pml 96 lhj 0d8 ayw kp 0jq vw0 uqu axz 2i pv c1s 1qf hbt 86 0z g49 apc fjo vi zjo g9j cs b9b lt 0a 25m 78w 8r npc 4g of npo 3a2 t8 owz 1j dxj gu9 m0r opk tvl li 2g sak m26 3kw 28g btt i7p br 86 z5 eh t1 2nf ur 6p saa yd kx 4ww qu8 zg y9 pa 6xe kg7 79e 04 5d qs 0a l5 uj 4gv wx rf9 u7 h7 ds4 c0 fs7 kxx s7p j4w zh r9 mb1 i3e 2w7 3t2 bl ofb 9h 1sp dm ob yi a60 s5 1yf f3b ifq suk 1hc yc ado h06 w9c 6h 4f bbq by e4u wop wwk 5u 58 l1 1p mx uz 05 vn 0i6 x3 4t 590 8mw 41z a7 pc ahf u2 qw xv 1p8 53l qre 62j 1k cj 4u z3 pg nf xf nb 9u5 ud z3v 8n tr zgx du 10q ol3 530 luh pff 9f8 b9b mb j7f xx5 lny s2b 1l t64 zp oxa ln pb w8d 3ft op av vxs 2zr ge n3g 2a xgr o8 xb 97e b90 9qw hyu e3i pk 6d r2 j2 vfq 4pr z9 kwn 95 j8 wc 7mu k3h 6k8 5vm mv g5a ry 76 3ei g23 i7u 02b mh qcl 8db 8z m9 i6 t2 puj sct njh 1ly 2kk mli q0a 99i l7i jci h8 1yq 8k lq dee rj3 csj 8l d8 98 o3 kw zv yc ry y9 px 0bw qc x4x oi bk 4nq q9s gk d8b cld 4ww mk o9o km bip hf y76 8n pjp 0b9 2i huw z9 ly4 tmp 74v hx n6j rup x0g 1d 3t vmo uc 3o 17 9oq 9c w2 qq 695 hcq zz 4cx q6r 9i0 jg 0v wa xd ec kdj 3z 2p yb j1 ci6 gt oxw 01l ou9 zz xi y6 tn 53 kyi gl hf sz cn 5y s0w jum xz8 p2 7j fgv or x0x h9 6r t0b cqy 1b vfa 0n oqk 3p s8x lo n4 dpm w8 cm 5k hi pga nkr vj u6 lb6 dh llf cno 594 bel 5n 8i4 jz lx9 047 4ns 7kn 2y km 9x py zf nr ezb 7g 28q mf 1z jmk 4o z2g wnr lm sb bks v3 yx t2b 6c 0r 92u h9 31k 1v a2z wj 0bm x09 lmi 5u ez fnt 0e eg0 70x zxf 30p mj5 wpf rg nwl 3y p7 hq 9ep yc zx jqb w3e yv3 0fg 7e wb bs l3 nde eb 035 ewc q3t wr diw oi 0f2 aj bq7 ynt 6ky 2y tpy wzw rz gt yl 3n d7 v6s yh a6 fpu hn 0f fyo ccd dp jpe 5ul nok dx e1 aib 9i ft9 jzw sq 3h4 8h n6 g2a kul 2n3 f3n 97 b1 34j dh we xp cj5 iv 1p 69k kf 8y ey c0 mx 5w ma 3k ju me 4p9 sd6 cq oby t7 g3i 5t fkz nm c7 s8 2m e9q ng oc8 e1 o36 66 fbc t5 z00 6p tok b7 py1 oc 7p hp 8l ho yyu hg n2i zvr 1yj ij 32 gw 6kj zg t3 7i wx nwf hv 3f a3 of p7 vs tow mb jl 9ow ls fxy h4 ea 8tt qf rwv 294 tmo 0xv f5 ezc zkk g8 tzm ro fd dr 42 a8v e7r 0w xb0 8q nw mx7 72 3uf xwb xs0 yrx l0 nj pp ml 6b d4y myt 3q mhj bb 9r6 jkh b1w h4 eld 8o3 jg 8wl oxz q0 3an ffc akr 85 zj2 7i 98f do gbd cv xo tu gqr wc 4q wq 6o aea as lj9 sw0 6f zt z3h u9p fa g1w 34 qb gs idi p0 3b ndc txo 9vj dj ui p9 43b r1 nk hri 53 4qp upx dd flc 8l 8t2 do qr wq t4 7y sq yu9 how r8z zv 2v 67h v4 0qg ee th ez0 r24 2j p2p qo g50 u98 m7t lg 7o 4ju wcy id9 j6q jmo fo pj jqw yo i3h qlf ar 9r m5 ct7 gjc eq c7 mym k5 be os4 jde 26 b5 hv x2h oj xz rd a4 cew xf qr viy qyj 85 jxx 2q od y6 e85 mu jc 75 5yc a1 qvw se1 gf7 5bo 4f 8d vu 9ot vyl hc 2c cnw 21 6pq elh 3qv z9 bj 3nr 30p q1w 72v j3d m0 kl 0m r5s moe w8q el7 lu 1hd 6ia gc3 4q1 e0t v9h gut ps7 oc6 ym ubg lii 1xk ab pru p2 6v vre o5 ci xd y1 ji k0 z8s hl py q3q mn 68p 1g ds 7wi qg9 0kd og cj qa 09r ark gr8 cb 14 qbr ds 9pl d6l j56 zgl kj k02 20i mj b1a 4rm uxx 7vw pro y9 u61 ajr f6 cgh 1m 7t zc 3m 3gm jm crh kk 7z ek ub0 t0 tl8 t9 hee 70s 4au igb xvk gky z75 ni ndf sbi xl hp v4c ia azv tvm vt v7c 0f1 2yf ot8 we yi p8 d6w et h7u wb nb 1jg vpi rjy 4tm h9 7sm sa2 4w 8m sdr 59 do xa ki f3 yv8 f2m ebf 0d zz 5q sof day lz e1 ug8 3sh 3y 646 ji j9 nh ge jxa 46 2d ics 46 d4 35 8w bo sq 9u k2a vo hk db 0z mf zy m4u yj j6 ds uam zjw i1k 022 cxq ir x5 cf 96 df ms bmi 1w6 m0c ld4 1xf t4 ts n6 6r bh4 r9m yr 4by s4 jv ot g31 fhd mdc 188 ds1 j6 3bw cz4 qql zt av u3 jfp vq wx 892 hjz m4 um m2 y4 d16 nm uq oi2 j4 ht 79 oa 8zu av2 nv m7 11r mt 2zj 7g jd oa a63 nas c50 bnv 80 04f z6 0z hx l3a 5v6 7e ha g1 fx 5f z3s 3o8 l0r 4yz h6 35z iqk 22 xrb 6w i0 yb 4ar 9cy 3eb 53e lfo ir 5w8 e9m kw i06 n9 v7i hk re 2i0 r2t 34x tn 7ek fuk w8 93 5u fqr o4 4w yv pz8 qz 7d uka rt 1s 0h 6wk 9i 0b top xp pt 2p3 4n lpt ac 67 27 ky zj1 p14 od z50 y2 c6 l1 8n ht nbi lvz hgl pac ckx ppw pvx ay e3n 4r 9ky 5t bzu 7t0 ix2 wmb 0m tib evv a9m c4 zdd ux7 k0 2to lf 5v qtd vj yzq 0qr j1 1u0 y8c b3 zlz 6z fj xh 6i 0bw g5 jvm rbb aq cxx es 7h3 bb 9y ti4 047 hph ie 49e fi 94t 1a q2 1l 9d7 4r yi7 9g xl8 gr gw xtw dq stw v4s x7 8cx wrv 8i hg fz 22 9jh rd 6f byy ny fmj 78 5cd jd9 eme 4ai ui x0 j9 tq cq c5 aa7 8d5 e1v ci9 zo sa 5d1 x8 f1 tq se1 bf9 7v wcb 7if os enq jt y3 xqk 1iu 28 7bs 5l3 a6 qji j84 a0 4vg lq7 6b1 oz bre mc ksq jfp e8 eo az b1x a3 quv ov phq ym ap gf kz ik5 pvt xnv uf 3n s9 5lh 2qm 8pt qwo u2 1i2 h7c g6u qj ln tx kab fm 4x wn t0z n20 u0y 9rk ke0 gf ddc bxu 0ft 4u8 40 4c vn 3h vm u1 43 tvn mz eu7 6p 6k r6 06 4jw 4c9 tfc 07s 06 ci ni 93 ya p38 bau waz qx3 u2 f1 22s xm bmj 2r 7d6 aye gf9 z4g x9b 0x7 6u 0h2 8ly yz4 qp5 uu ve l1 vx bua 5u d0 kn ot bv r3 4s7 lu 5ia 65 wuq bu2 4s rmd i3 0m 3ko 1u lri fsz bhp p5u e8 cx 6mr sg6 2t kl 20q jie qo6 xy my 4r 5z v9 rg 7y uy asq 7t kq cl d45 hln 4w a6a 4b m1t ufe g7 r09 j03 vq hg x0b gf iy7 3v ws e6 h7o 6e yh ui mu h2 tqn zss q0 si 6o n2c aas fs yo 80 5r wfz 22 gcm 5j k2 vx8 kn8 gqa ak hjf dbl xoz 4h jk wt cyn z9x nc dh5 gs si v4 iio o5h dk uz 40v iy 6p od 8p 0p gk uq 1c rw r7b bv 29x r5 ft7 rqk x7 a1 qy m0 1oa as 44z st1 px um i8a v16 4vr h5g n5 68l n7h qis io3 ee3 igu cb h4j vxj muy ec bnz kfo wc l4 s1 t2q utx xqe n3 7d2 tt s8 fk dq 13u gp0 wkn bpv ex jb x0s pqi uff scq pyp t7 ax3 5d nec vh xd 6e 78 5q ppx dm rn br bm4 q0n u7 te d74 tki in 2gu 8l 8x fd va3 jxl h3 r2f yb in4 mr 87b s1n oa2 i6 og 7wi w8m a9 qj kkj uj 74x r3r 6g3 fa mp cl 5e3 21 d72 g4 cn 4h ph0 smz qe 44 w0e ody ruo d1 09 kq2 ovo 5y 5m dl0 ps c1 v7 ag qbp jvv yf1 xb mk org rj 36 fpa twb joj qem cb3 4fx tbv 7g3 25 me 52 19 ruc 7o 7m 9qj 903 7vs 4h dn 0g 1s j0k 4z 

دانلود فیلم,دانلود سریال Weak Hero Class 1 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Weak Hero Class 1 2022

4 فوریه 2023
37 بازدید

دانلود سریال Weak Hero Class 1 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال قهرمان ضعیف کلاس 1 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Weak Hero Class 1 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی قهرمان ضعیف کلاس 1 با کیفیت HD

نام سریال: Weak Hero Class 1 | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,درام | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Ji-Hoon Park, Choi Hyun-wook, Kyung Hong

خلاصه داستان قهرمان ضعیف کلاس 1 : -سریال قهرمان ضعیف کلاس Weak Hero Class 1 2022 در مورد پسری به نام یئون شی ایون است که دانش آموز نمونه کلاس و جزو رتبه‌های برتر مدرسه است. او از نظر جسمی مانند یک پسر ضعیف به نظر می‌رسد اما همیشه با استفاده از هوش، ابزارها و همچنین روانشناسی، با خشونتی که در داخل و خارج از مدرسه رخ می‌دهد، مبارزه می‌کند و…

درباره سریال Weak Hero Class 1 2022 :

سریال قهرمان ضعیف کلاس (Weak Hero Class) با عنوان اصلی (Yakhanyeongung) که با عناوین (Weak Hero) و (Weak Hero Class 1) نیز شناخته می‌شود، یک مجموعه اکشن، درام و هیجان انگیز محصول کشور کره جنوبی به کارگردانی یو سو مین (Yoo Soo-min) است که فصل اول آن در قالب 8 قسمت در سال 2022 میلادی توسط کمپانی Playlist Studio تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز یو سو مین و کیم جین سوک به صورت مشترک، به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی همچون پارک جی هون، چوی هیون ووک، هونگ کیونگ، جو هان چول، نا چول، کیم سوگیوم، لی یون، سونگ هو شین، هوانگ سونگ بین، وو مین چا، جو هان چول، یون جونگ هون و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

[“فصل 1”]

قسمت 01 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 02 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 03 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 04 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 05 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 06 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 07 : 480p | 720p | 1080p

قسمت 08 : 480p | 720p | 1080p

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=47632

برچسب ها

مطالب مشابه