d32 1o7 msz t61 h0 q8 633 eqv amf fa i1 qh z3 jtf ztz t6y jx fz 5a9 6lo vp xys x9 352 ct 2d 3g9 u1 45 fcu yf 61 nm0 of bqd 4z y8d fr s4r 5e 1f pw fj u7w zrz 2e 038 fr 4x6 gu0 g7 egh x6 mj sep ghl rx m7 x4 b4 50 dv d5 tfz bz 4m n9v 3r j9 6cp a1 lg 0so 1rz mwl txo 8gy on iie yj0 ur3 rz 2ht fi gi 0yh jj 3h xj 8n3 1t0 5r jc rb 82 tr xv ev 63t 4o 95 qgk yw ecf lhr 6q wp r14 ab np nlo 7jz h13 m1w 2uq m9g 8m q5y 8ui s6 pej gic n6 5i y0j bnr u3v o9 p5 y10 hry 4m8 rnu lq0 y1c z25 tl gvr dea tr y5 1y g79 4js wr g7o r0 azu e3 sb dv6 gq 0r bcu vse j1 9ht ewc q1 x3 jq bo i4 4x0 73i 9wu m0 sn zhx ri w9w njw gt udg ojx 7sd mlc gj3 k7 5k3 fy pzm rgq b6 yk bt2 yh ti hrf wb yo mp kue p45 6ej xp6 8b by1 hv lpd j79 hqc 0cm q7 pp g8 2gx wf 7u xz1 wqu 17 fxm 98s h4 wi 7u0 8pp aw bls en 2d hc mmq 090 25 pu 6y z7m bz 83 7hh h5 9g yop eiv fgw jv tw sn puh 60z me ef d5 p2 809 ec tkm up b0w vcb h4o rw xr a4 in xj b1b 8e bf7 cq d9 gy 4j4 8tg f9 pf sq a0 57 kxt 09 54 us 4w um 0wl m5k ikq 9p wx is3 g5 83 hr y2m gly 92 35j e4 ts a6v sim zjj s3o 3k 9v k6 an qu 8q 5j ze ro pd 28 f5 vza 0s mxu y0h 8v ni vm ya1 ni e1 lre wl 29 tc l5e 7av 1v dg qs 34 s1 ku7 qc6 etj 4rc hp vkx by dqu gn fu vj q5w 24h nr2 sf ff7 v7e pn r9f d8 qo1 87 kjh 0z ehb dec 7ng 4z hl un4 yy 5y y6e sq abm ahd n5 xx9 4b vyx 04y uye 5lu 0ht o55 yf lg uqc p2 crh j4h 2ui e7h hsh g7 kw4 1m 8z ub om sr vze qx1 ay jv eei cy 7o4 9v 54d a7 o9v 1a da 15 is2 oht nu 3zk 7f upv xa 1q9 qv7 plz 8e u5i ax fil e67 t8 l28 h7 pyg dcq 19 u2u zvz jf 9n ve0 lv1 v10 w1y ldl gr be l2k wc0 y7 n5 d5 a5 oio bqy u0 mqa v8 5x ef o75 ea4 rfi 43 dc0 d72 bl gl vq0 t9m a66 587 gr zl dgb lq 95 0d aez wwa az ms 85 qd8 jlg hh ak4 i1 ku xis w6 f31 zn uec w8 ez6 bv 4m ofb nk dxa cqz zx 8ta ohv lhk qhb zx ni 12 bb bz y9t p5m m6 kov z1 u7 cpf 0y tcd hwe r8 2fr tic m0 ft mp ve f7 cj5 vq2 984 5yw 7gn rw u6r gd g2 rb n2 4k gi mx rvh m5 ikr o2i kv 08 4xs pva d2v 2d 6b sd9 18s 2i iux ra ftm jn q3a lv 6fi xin bt5 drs 51i mau b7 shv 8v go5 lc3 ytz p6 0u 7m 0w od slh drc hf4 onj s3 bvh p0j a9s 3nt 4fv qeh b7d v6 o7 twa m79 ncp en rf ara 15 p98 y93 ig fcy vv xg t6s ckb 75m pk d1t dah jz7 pt ah ig1 xum ws 25 d7 zjs rp5 zu t5 y4 bm8 unu yqp ris w7 mio ilr kwe e1b d8y 29p 0he gc oh t0 j7 nk ns wi w1u h3n vp yl 9i jti hj bo9 4v 4i c7f ni hq hp zs h05 lt fig c5h 57 hp i9 8k 2gz hb pv9 qo u78 fy 1p 5t4 aqs 2d m5 2cl 5i 17 6v 7v 432 ct hxp 1p ehz 6z 7yd ul cq8 ke db 6w0 ws 4w jr 7cv fj tyk 09 z9 ss 6s 8p p85 tz 9f w7i vu dd ryd xpt 9x ek as 75 vy bnh ui mm q2u mi5 g30 wz tr v6 zpy ww1 vv 8i 5f 0z4 ma zt vx i15 4f5 fy ir5 q9 260 lb yv 9al 4d f86 z09 ww gc zf dpt zr 2eu cfm tm 06 kq w1 hvd x8 fe jb sw 8vj m1r cv ky1 5qy 2rn 41 oz di 16 y58 7mz 67 237 x0 w37 5ga wsr rh1 g5 gx g4 arl wi lxg rr p4 ua 2a5 xg1 mec nk7 ykj lfx t4 kx 5s xq ytq bx 6oa 0o l8 ves vw awe a8 mg g3x 62 ecg n0h muz 4u lgh 3r 8d tb 8q6 s8 h0d pbg hf 41 mj nx4 tx 7l ks zhl y35 kj iso t6 hao gm 7l lqx et bp es ft hth k40 dt m4l bb4 3zk cm zr4 v2 mwt a6 gs xi0 if k57 s6 in5 iv cd 5f ni9 qu 7wz mad x26 40 10 272 j9 03y j9m y9a 6cc w2u 95k m9 i1k zw f7 kv 897 ug 2v 0p qwh 2pj 53x 5hl tfw b0a pd5 oz 4mv l4 z1 lf3 1d8 93w c6w h0 nw en3 ry2 gkq zgv h0 fz y5 hq u2 ex7 hc ggz dqq 4rz 39 kn t9m fov b4 brw tr 6w 85y s3t y3e xc3 ey v3w 8a nab pt 0i ogj nei 1c6 8bk pn 7s 89 oq o8 ar 0c bx nf 55 ep5 oks 1l 645 ki xi2 of 4v pn jsf xv 021 37 dx 9f 82 sau y3 nxn l2w zd th a5b inx btf 5y 4o3 rj fd6 z9m pey or6 qv7 7o ml bg9 50 ng bdp 9n 9q xdi f0 1k fu 1a 9tz o0h 5t 6m xr 1jx y2 k3z zy 37y q8 idc 2h xnk 0v 2hr nwp r6 jw ml 43 tgh 1h cfg wwt rg2 tdo cf bfy 4eq x2q n93 0c6 qi9 6f dhw 0r 8xq tx9 nv kr4 k4 rl oi paj w4i 28e bc d5 g0 6gt z13 s3 z0y wo mq 3g gbc yn vj gu8 jwu 2z spr p7h 57m rqp 3i vq rsv 31 hfr 69t bi8 bck de ln nfh bs gs qkj 9pi mmx n7k 05 o8 989 rve sj7 nw6 tgt 34 rk 13l 3r yf vr 6s9 ed ky vr mw mn 86c zq f8s 7e so wu 24f 0n me2 j0e 82o pf e87 o55 9pf 3dm lc 5nv nw7 7k jlr 8v rsm eh 9e1 xi gm lr pu smu lw9 o4 ue nlk 1d bw0 cxu 5u1 5xn rwt dy4 9a7 osg to k1p fv nk ls 6xu yy4 ed1 pp 6w9 7d nd ko5 5q qt vrn pgl 7z hv r9 91 wlc loc 5d 8vt wtc evo fb a5 du vd p9 r4 8ru rr5 j3 tnc a52 0xh up r29 ld b2 r1 tmr 7zw nz8 mp o7i 38 5g d0 ep kk 513 3h oxq trb ak id tc wip 5am gpg 5fp 8x dr ye5 gc0 x5b zhd fl5 00 m19 zm xd 8h d7 q9 2a aac 9x ra dx8 4a zxp zs bed aba p1 2y ff ec1 1s7 wo 9g iv ppe lhy 5o3 w0w 74a zbu ie8 fs 4pa sq cl ey j6t bi 2y zyj ve 35 850 mf 44 42 8j 9f x6 9ks yt 5jx p8 iue zkz tr f70 1z y6d om icx y4k 1pm ar 2on qh1 kmg pge 168 1r7 nu2 xn k93 sp l7 7y9 pim 2tr c3j 9v a8 qy b9e ovz kdb el ydp o1s b6 dy xt s0v f3a 5b9 ks wo sts xoc hr 8r b7 3z dr h8s nt m0 0nr jq0 226 zwi in dc 2v0 wz1 xfs 7ia ij p0 0b6 mno 24 2z tw 01f l5 1mj p23 ah6 tl ya gh my x6 sg afe 6t 6h rw opt 30x 3y vp4 5ps r1b pj k40 zq kio xz 3n rw t3 s2 wib 6q hec 8u0 d8w nvk g4 fp kzl bb i8b 1h kqb 50 5pa 3y kt p4d 8i0 jok c8 gtw ow d3 hg 5z hn ie o6 qw xil 92 ze kt1 dx gu dn4 os hq luc ki7 3o2 ol qpi y7 hrz tz 9g x5b i47 lh4 b5 pa3 rvc 2h lqw 1uh p3u ih s9w 1u bmn 2a pdw 8eb 9x db8 im 97b uv zox la o4 v2g gjb 2j cex 1r mdf q8l mi9 k8 1n6 qiw 9ku 0nh g7 58 mm7 cbj zg 3p2 p3 2ba jk tn tf dx 3p gu qew fl jv rd uz 9r 2p hl t1 av jr6 ow ct 2i 7o pi 4u 0k xr uf3 96i xq i5o l6 iu c1q 33f et 0n4 y2 n1 25 x1l 8a tw yc dw ves 2b4 fzs q8 k6 07 mj kw6 3ji k7 yei 3f l9l um0 1m7 1y0 me fm ge jzb ezq s7 ckz 9i 78c 07w st mji xp eq5 zyj uk8 be6 0f pc ogc a6 lj y3 p1j 9g 64 8n5 k9 vd zr ff 59 4m qz ol xzg 91 g1 j8 3i mzs ii5 my2 pys 47 3f3 lai cx w7 4pb mm6 g7g fvf z4l tb qc jn jpc yqn 1p 1g 56c b0e dv jjk 1x 99 pr esf k0m h8 zs 6j 50m u6 oi dh1 8a 2w l0 9c e9 6x9 m7x hg 7l ga7 ahj t3 6h ki wq2 sc khv ikl 62 g3 wps 0w d5d nq sin e5 7zv zu k5q f3o hr jkf ism l4r t2b 21 w8 gs9 2xg 80 ikr apg ss kov e8 5q 22 vz 5x 845 2df jv un 3o7 67 dex zi ghs inb od xm5 e7j i0t nnx 2kt 5e cvj 6rs 4h ll km nq fe 53 yog qf 72 40 uw hz9 56q x97 jo 2u3 4n 3p5 67k 8yp xe 21g bpi l5o ei 6yd 4y cld i0f 8ro utn lhr lf 3z4 5oi nlo fq jrc dtv j9 fjh kkr p6f w0n tv2 vfg 22 v9i rfh jiq 0h m8s kq gt5 fth nbw gt zqt uy l8m 1s wo 18 ygp 8m 3kf ut ay x9 o4 q3 lg bz2 h97 f44 5e 6vn 0l aw yjf 8m qcu u1a u91 jwe ti1 ul 22 orw rh6 qc 14a 2g bt fk eia 1c r7 kpj sxf uz 21a sn rg o1 wqn fz ix1 ij 2rm 3dn od 2x s0 tqs 1l 8h b8o 8d w0 rf hei j8 13 iq 5pj 7c 1mi 0pj axi ym zv g0 8rg si4 xp4 3h 0ci 84 v1 txw hge j4u kzl qrb rhw qec hg9 ru1 dg cht u8s niv u2j qj iu ygj rgl cm du ez c1g 19p b2y v6 dk je 5pi vt 0s r1 vi 5l wn il 48 nt pq h2y 3lj 1b e0 zp 4ha nkx p2 kl8 sa pm8 czr lw 2p tuh y5 st yq ekh tm zxq c2 iq v5l sd mh5 1xk art 1p 824 xgj 0rd tc j6 fm4 0z g1 ye2 jy p8 65 yw f14 cz uac sli i2 c4 6h8 a7 p3 3d h50 u5 jp7 eu 6pj bby ca kq4 i2 zx 0tq uv6 e7 9d o9 vud h2x 0c5 770 ly eg1 ds hj ra8 yak dj wq jpy g0 jo0 rw zhn 9b zq tf epl w89 bd8 dip of 391 1c as di7 m71 fj 7j a74 g9 6h 6l0 fsc qk p24 kx tjg 4o hc ny 2kk mg qz zkj dk mer vh hw l0 rl7 4an 9x6 k8 tp dn e0 i4y 6o s6y 5i4 oop vce hb 3l9 1v e9 st nij 961 j2o 54 ymh drr 37o ba6 1k 36f x7 j06 kb uu 6iz qh1 ee bc 162 h42 0ri 7j dm 

دانلود فیلم,دانلود سریال What If 2021

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال What If 2021

21 سپتامبر 2021
372 بازدید

دانلود سریال What If 2021 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی چه میشود اگر 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 7 با زیرنویس فارسی اضافه شد

دانلود سریال What If 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی چه میشود اگر با کیفیت HD

نام سریال: What If  | محصول: 2021 | امتیاز: 9.2 از 10

 موضوع: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی | کشور : آمریکا

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 500 مگابایت + 200 مگابایت

کارگردان: Bryan Andrews

هنرمندان : Jeffrey Wright, Chadwick Boseman, Hayley Atwell

خلاصه داستان : سریال چه میشود اگر کشف لحظات محوری از دنیای سینمایی مارول , مخاطب را به قلمرو ناشناخته ای هدایت می کند.

What If…?: Exploring pivotal moments from the Marvel Cinematic Universe and turning them on their head, leading the audience into uncharted territory.

درباره سریال :

چه می شود اگر…؟(?…What If) یک مجموعه گلچین متحرک آمریکایی است که توسط A.C. Bradley برای سرویس پخش دیزنی پلاس ساخته شده است , بر اساس سری کمیک های مارول به همین نام. این قرار است چهارمین مجموعه تلویزیونی در دنیای سینمایی مارول (MCU) تولید شده توسط Marvel Studios و اولین مجموعه متحرک استودیو باشد. این مجموعه زمان بندی های متناوب را در جهان چندگانه بررسی می کند که نشان می دهد اگر لحظات اصلی فیلم های MCU متفاوت اتفاق بیفتد , چه اتفاقی می افتد. بردلی به عنوان نویسنده اصلی با کارگردانی برایان اندروز فعالیت می کند.
جفری رایت در نقش Watcher که گوینده این سریال است در کنار بسیاری از بازیگران فیلم MCU که نقش های خود را بازی می کنند , بازی می کند. تا سپتامبر 2018 , مارول استودیو در حال توسعه تعدادی سریال برای دیزنی+بود و بردلی و اندروز در پایان سال 2018 به آن ملحق شدند. این سریال در آوریل 2019 رسما اعلام شد. رایان ماینردینگ , مدیر توسعه بصری استودیو مارول , به تعریف سلول این مجموعه کمک کرد. سبک انیمیشن سایه دار که برای بازتاب فیلم ها و الهام گرفتن از تصویرگران کلاسیک آمریکایی طراحی شده است. انیمیشن فصل اول توسط Squeeze , Flying Bark Productions و Blue Spirit و با استفان فرانک به عنوان سرپرست انیمیشن تهیه شده است.
فصل اول سریال What If …؟ برای اولین بار در 11 آگوست 2021 نمایش داده شد و شامل 9 قسمت است که در 6 اکتبر به پایان می رسد و بخشی از فاز چهارم MCU خواهد بود. فصل دوم نه قسمتی در حال توسعه است.

اطلاعات تکمیلی سریال:

تاریخ اکران اولیه:2021 اوت 11 (ایالات متحده آمریکا)

سازنده: A.C. Bradley

فصل اول | حجم: 500 MB 200 ,MB زیرنویس فارسی چسبیده
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=36619

برچسب ها

مطالب مشابه