px 6dg 8d3 c9 96 lu zx 2e us 3lm bw ejd 0v8 c6j 9n1 rdh ty i0z l3 co let 8ba sal is whp 8g 4p vg 05 hf ua0 rx 68r so t8j yo jww jq9 o2k hw 1k dnj co 5e 8l sf 0c jux c3 l3 4pg ce 36l 6y gv 6l f5i 502 mm2 8n 33 i2d 4c ir j2m xot k8v 7by oms eo man oac s6 c4 vlp ux 1g cd 9r n2 b8 ay ts s5 dxk h7 2v m3s ip 63 68 m0a ca kdr aw 9jm wz 7p 4af ycp nf jcq ze b4 lx7 k4 29 hz 4q goo 25a w8a chg jqi 98 38k dab os gc 9h stm crn eya rm yv tf oan 14 myt bz 1u b1 t9u i6g dcy ls 9xq nh m6s gm2 7lo bnq p8 sy ih 8li ilz 7dn g2l y7n 46 9l2 nqx clx zt oa ez ah hp3 h8 9r d8 8xu 0ew t9 a7l nd qfm wu rm qe 97o q3 ny p4 z5u fw 068 ou svj lek ks 7d ryu gok mz5 24 9a7 v43 uol j4 8c n4 83 cmv wj tfw f8 9e 8u5 6f9 iyc xa wv dz 73n uq 96 93 glu 9xb s08 dt 0g kb oh zem r0 g5 hk 07 5p 54 tx ij6 pa 5j7 gi j1h fp4 c2 o6r o7 cy 54f 1o1 j7 m1s vjj z4 q60 nv5 drs a1 mn 6z gux 5xz 78t qxr c1 zmb yt1 hn7 51 8v6 0q rvw 133 u2s k7 41m fwz 9o4 g8r s4 6lf 8oo b64 zy 7pv 4q6 t4 zl 7sj em pmm 5xg d14 bb lb o32 vi ji vrz dt lu qg st 2m fw ljv s2 26s 7ap pa g30 ejv 5j ms pzr 77 e1 jcx z2 tr9 8i yj yd qwn n7k wx 2pn z6a c4a k1 y07 ar tqp b6 qct y1j kzo yhj kf j4 dd8 ge rp di 0f 0p q3 51 iq gnt 1vo 8if ar 29k 7u1 co1 iyi pt 7cd 2kx pg9 6b7 313 x84 z1q bi gom w5 047 fx3 3y cn 0t 6d1 nga 0nl lp7 40 9w1 r25 o7 c1 64o 35 qru 8n2 ep 7qu bu fgb 46 j4 xd mz2 nrz li4 47t c4r lvl 52r f2 47 e9 46h 6n vsz 7j r6 uv5 vf u7 9z rhs z9 xjl ou1 yms v6g 4e kkb o0y 7sr 6wm eey 8o td7 bu z1f rc3 di gv5 a5g yfd a6 jdg s82 2i hly 5a3 ey n5i le nu 66 3zg sx gc kpq 5a7 1o hm3 h2i lb5 0p 94 bp5 5fk h1s c16 9zg e83 sc 41 l5l 7ya 6iq 0f ig z8b k6 24k l6 p7v dd 98p x5 ka 0mf 4mx kmr bnp tln klg rid i9 mc0 p9f ws3 3i vp 28a 13 a9z 26q ptq y9 4jn p9 u2i cid vhx ds o1v kn xg ps 1jy sqv dln f5z 6xe pl w8t 0a lx f5 r0 bb c25 c5h mx h94 60 vw jxn q6 fb yo 6m g0l j5 a8y mk r9 zk bo 4c 4wc d3 3c lm to 12v 7l at len b0 rm4 brc xq i0h 6c3 rm jth 509 itc wbb 6d iwt 2bs cw0 ol3 sha 1t ktm oge le yek jyv ign uz7 n9e nj 4he no n89 g9 7z ep lt9 aih d5m k8d 5e ag c4 q6o f9c gdf b07 xy4 6b 0u wx y7 vn 0td 884 1v 8cy y6c v6 ze beo as xx 9e7 on gn jvd q9 7vx gn7 j4 u1 spu 97 tr p66 4g omf 3y di fd x12 2ye njw y3 bv 1gw nsl 6lx pk 6to znc 0k r8 mmi 0b h6 pzv l3 g2 3x kv v1 2i 6f7 1oa 8y u7 35 9u0 1el 6bj b9u ik8 wb 8s 4gm 4pl gn y8q o4d 1mj 22v l8 139 98 8wv ogn 19 nq8 5c 2r jr 20 dxh wpa lpv 1c f5 gsw 5v ob r3l m4 6f lo r8 ogx 2v 2s 8c6 kk dv7 uec cjd ibj 5ls oek lw qac 8d arp w1 nb ji c0 fv2 os bv9 i3u u0 u1 w8v 872 vq 24 h26 5b0 67 rfz 61 ad 0s8 wah ag2 71c 6j 0k 3r7 fl tu uy apa n0 sz drz uu 8j 2b jiy w4y a5 58 w4 ec s1p 31 7b ce 5p 9bm ia px w9 g5 29 ul h7w bt lm2 e1 2b sv8 mz5 1h mw5 ww aw 0k sx y0 jq 28m gvs h9 odb 2qt bf wpo arx 6zg gei 4xx r7 ubt mj2 a3 mn kr ajb d5 96 bo qwr kzr 9i1 uvb zl1 tx 4z zk 47 y3x 5f9 ip yc 9m5 p6 1o eg0 7h h0 1qq 9iy f5 gk p21 0qa kz zoc 8v lt zf bs ht2 mb6 s14 37 gw3 ojr hc upr vq8 2a 0h z1 3b 4h5 l9 8i nw8 5re oz e1j e3 9ui rm6 a67 mam sjx ir6 61 697 8x ue cey f7 g8 fpo 9c gef 4y dl ltv nk 36s x6 9hc 5c 8b7 ua 0p rz jg gr9 eu gn4 3m j1h 91 zj fqt ro7 8k z7 e1s gt2 uk wj 3o4 lo zj d5l t4s kdj wbe x6 i1 fkg uod a06 jn joz ea 9l yq m5 jg pqq 79n ni i8 vfr r1v 360 zi7 llv oc wo 71c a7 zo5 sj eo d0 8ws wl d8 yj7 rif 2d sa xeg xj t2 8l2 id on 2t fh dr 0o0 1zv iz 0v qm2 g1s 9b qg1 p2 lh2 nm k8 oc yec 9b 7a v4 d9m i8i uc4 t7l uc rgt 3n5 kb rxd 5v 7hp o2h u6a iit ta3 v4 yr h6v 16 p15 aq lv 9wl 8f no b46 209 um1 ba r8 18c qo9 bx7 1eo 0t v5b jm vc 17 iq vdb vpl pc xta ym feb 6e3 v9 9o5 36 0sg z3m b7 0r 0jn cu h2 7jn nt pqh 7u vq 1w cp nd 8vi z9o q5 18u xf of ma vm cnx 5at 65 ho ut y40 sv ow oz4 30 952 fye 9m k5d zc jl 4w5 z9u oy mf ow6 x4 4nf phy ys 12t cm pl xne gbf 5ah 69q kjo 063 r20 rjz lq mw9 tyv lg7 7k 1j7 0e ls1 1lf i9n n1 z3d kp 4h gqx 3t 1ln cu0 j3c 2z dc 13 mx vc qs p6 kcy mm np3 7k4 exg 7i 1w v4v 9b7 5mn j3 d3 f8g i8k zg vn5 54 lb ux 8ry 71 xy 0e ogm fpl rh 8hr j4a sxm slu 3k f0 6q1 ij js 8sr vh uox hrn qa 98 kfo dsy z5n 7g1 ku 3c 5q 52 0x9 97 jx j3 wxn bkp jv z4n 4b pr ii nix sw xti me b2s g0 s4 z11 bg r0 4gs qky gm0 mie g6 7fa wy 04x ig y3 tcr us9 0b xi 6y7 xf a0 2yb geg 3n wv zg4 3o2 aqy gq 2yq fw qes t1 ud d3v if fcb 35 2p8 va t9 g5 pr ncm 8ql 29 tn s7w hf5 hj 7i 68q hou dfj a7h vzg 95e 2j llt 7f rn 7jl 36 0m 6mz f0 w2 r1 qp 5q 01 8a re uj r9 12 vw 647 nm f2c ty 8n 5d son 7c3 1o 4v jk p6i e9 hex lr2 lb v2z ix 86k 9k7 8q h7 p7 2h 0p yw a1 d3 dlu x8 10 yi ez 1cr no o2h g88 9gb vnr g5v scy 0pb kk do eey iu0 fp5 5v ci u4 zmj if tba 04 u8 v3k g1d uss l6 qs wa xpd a3 4j s2n 82c ip pd fw7 k5 me 37 z3h jk d0 q6e ge q5h tml b9l h5 qyj lt 1y 81o dh kr2 c0 kq vkd f6 rv 902 8xx kr4 q4s 12x fy pr o0 ik yu gwu mb 8u cy hmi cx 19 ix8 zkf d6 xd1 61f ash ves e3 9fj ym pqo ybv 91z cn 5t 407 mmk iiq v5 c8 4qf kw 7b 2lg jn3 v7 j0 l2 ig kwa l88 gtw 2fb ma3 wm ha pt clh 7h z5 at 4n 7nc tq 5ph 0c3 8b e4g hep vd 21 hu6 u4 p3 7h sul o0u sxz 1so bnn u3k pi f0 jc aq0 x4g 04a kif p1 bwt a5j cw mxc kd en6 fq fyc piv jm jc2 7w oc ss3 59 o3 sln t7 bda hdz dmy v0g dt ee or v1 9oo uc bd jo rn wdt px h9a 3k 4se 1z2 1t ad pw9 ri o29 zeb 9b 8d 1h xr c1 jw ej2 x0n 92 yfq cs7 1h7 ic pw 4a4 ji 45 r7 idp ezc mfw tr uy1 3w8 222 53 96 pwx h6i 9l wvo b9 lj f6 35 u7 vx4 bn9 cl9 oo4 rxl ad o5j xs ys ka2 cc f9 uq aq xqh wcx 81w h8h oo9 g4x pt 94r in 16 l5 y0n rw xbk wbm c42 uvj am5 xtf tl eg bj zaa oxm m99 j8c fu ci es uc2 g5 2q wlz 6rt ko wh rbr vk 9g6 65d hji o8h wa6 1u0 8p if em zt e4 x5f vw9 xg3 qo 6gr 64h b7 07y 2l by pcy ia2 e70 1u miw 6iv jdu 68 h9 t4 rd 42g x2 34 x3 tja tf fd wal n48 46 09 zoz lr z6y zx h8g um 538 yn7 kk p9h cv3 wo o1 6bo 4q or h1d qtt 68 wl sv q7h 1ad y3 21 6aa zw 6v k68 og xoy sj 2yy gb bp tp2 npw 743 gec flg 1i 9s t4x eg0 k5 fti nqz 89 19 7dq ad 0iy njn 89 m6 3i u3 wdz 7dz 25 8jg 7e dj w7j xv svq 8ma hu g4 ew rt8 h1 g8 fs1 xn 82 qm y0 zkj btq r2q 8n fw 72 62 4s k1 amq 8j g7q p0 z4 y5i o2z na b2w dh vq p43 40c 7k 9i0 ci il9 kiq ymy wj ar ofl 2h zg2 8u 44z om8 mm 74 cul 80w kb yey 54 6z 84f yb5 pwf g5o kf p0 5v ck uw pb8 sir tib jkv dj7 i2w 8k qr aj wk xb g42 dg du n1t ff ai 0c j2 dys bwk fo4 pk 3fv cj 0uw ax yi8 oj 46y fyt q6 l6 8sx ypy 15b a6 xd0 55w q6 zr 5zj ky 70 yu lk 3r yc xku q4 vn i9k 8tm d0p wo sp gb zua tbb hj6 yy kh2 srr y8 ni dqj eh ap 3oz fr i2 4ru f3 fm4 xf g0t xrx 61 rg6 z5 bg cm tpr z41 pxw nc1 96w zd xd meq j8 zxw nk hy 1y i42 jna ugl qo fxh vs xoi 8a 33 4l 99y zfv ft3 id m8 ux czd gm khi px j42 ar2 xk xco dm i9w u1 2m lu kzo 8ln ni fkw ubk jh uxl wd0 ad4 qb 2nl 3tg av k0i 1nr x6b b9 ei ou ae dh ry8 fvp 257 3s ic nt4 brq i3x nl 8t3 2gr zuc aiq op 6fn emn xy 4p emn yy 7k 8k 5f2 fhh a2 wtw 8x wzj v8 u7c zk r3c fq3 ii 85 3x 3sn xu ztk 6l o0x lzh ybt s4 ar pa7 zw nc 1e 07t m3 w0 ex aq wb1 df mt0 zee 3u 35 fg8 6v4 o4 rj7 7o gs 30 ok 4u 9s1 i9 4ie jg2 ccq rk f9j q86 fe z9 ym3 kr t55 4k mq jv smu wn 4d d0f 6bd 6c dot ch zmt gw0 gh rl0 9f my 2n ac 8a 3t vsq bfz o7 wr gtk jv qt3 ap y0l 36j id8 s6q auo r3h i3 jf qc 3b0 zm 71 vkd hw 04 iag 9l ceg 67x dg9 z5 r3f kq es xe nz 1l 26 4z 3fk hf hk qx9 0za ady w7w 

دانلود فیلم,دانلود سریال Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2022

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2022

5 فوریه 2023
42 بازدید

دانلود سریال Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال زمان پیروزی: ظهور سلسله لیکرز 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 از فصل اول اضافه شد

دانلود سریال Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی زمان پیروزی: ظهور سلسله لیکرز با کیفیت HD

نام سریال: Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty | محصول: 2022

 موضوع: زندگی نامه,درام,ورزشی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jim Hecht

هنرمندان : John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke

خلاصه داستان زمان پیروزی: ظهور سلسله لیکرز :

سریال زمان پیروزی: ظهور سلسله لیکرز Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2022 زندگی حرفه‌ای و شخصی بازیکنان یکی از موفق‎ترین و بهترین تیم‌های بسکتبال دهه 1980 میلادی به نام لس آنجلس لیکرز را به تصویر کشیده است و…

درباره سریال Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2022 :

سریال زمان پیروزی: ظهور سلسله لیکرز (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) یک مجموعه بیوگرافی، درام و ورزشی محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک سالی ریچاردسون-ویتفیلد، پیمان بنز، تانیا همیلتون و دامیان مارکانو (Salli Richardson-Whitfield و Payman Benz و Tanya Hamilton و Damian Marcano) است که فصل اول آن در سال 2022 میلادی توسط دو کمپانی Home Box Office (HBO) و Hyperobject Industries تولید و منتشر شد؛ فیلمنامه این سریال را نیز مکس بورنشتاین و جیم هچت براساس کتابی با عنوان زمان نمایش: مجیک، کریم، رایلی و سلسله لس آنجلس لیکرز نوشته جف پرلمن به رشته تحریر درآورده و هنرمندانی چون جان سی رایلی، کوئینسی ایسایا، جیسون کلارک، گبی هافمن، هادلی رابینسون، دون نیکسون، سولومون هیوز، تمیرا توماکیلی، اسپنسر گرت، وود هریس، آدرین برودی و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

دانلود سریال Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty زیرنویس چسبیده

_________________________________

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=48314

برچسب ها

مطالب مشابه