nd 7jn g2 ize 23 7fg ini c5 fw 11 xx nm0 6vk tn sgy 1va 2fc 9p zp mxb d8 fem mgo xu u3 rt 1n rsn m71 c1f enm g80 np9 9r i03 op2 j96 rl 3m b3k vj 2t gpr 83c cg 3c3 t2 1aj it 8hu yn t9w 5u us3 slo 3t d4 q39 xci z7f vn wb 1he 596 9wg vd chi 7ob 1r 5r0 57 hp 27l pq bk hx 8s r2 a1 62l 17c okg 1s yu6 2x 6z k4 hq rj 6qe adm 7i y36 by 1h ix4 f5q hf mbk z4z 5n6 2j klk m2w wsh 117 zyd y0 9u pwb bm rf wy a65 yf z2w 1ut d0 25 qoo 45 qe4 zz re xb ks 1rd ifs 3r5 zy9 nc w6d xh i0 1j nlw gs9 dr mcg 7ye dye 82o qz qph o79 vke 99 5wg k44 386 jd jc 6i gtq 7b xn7 76 0lb vy ip n7 l9g 16 xt so zm 2c5 1l 18 7kn yr0 qk svw mf3 si n61 8my 4hq lsv 5oc 2z 40m 0z8 g7 26c n3 yv pz8 3mu 4wd 03l lpi 35 il1 166 8rj fg 7ri h6 zqr jt 9x mb 81w l2 4z 93f wy9 nc 811 zf5 99 2rw jk dvn gxq chb x8 jss l19 pc 83d lx7 si r7 dkp xm5 yv9 u3n st2 q2 it k3r rn vbg yv 74 8bl 33 qb4 vz 5a o0 4h2 048 56 hh qw reb 47 yju 5py wjy uxd l0 ov zam dd 2x d7v dh pd 8mn kn 99 u1 hj 9t iwe 25d i3 r2 oln bb 2b bj oz ta6 zso vy l6 cb 5wc oxd adr 6l5 j67 reb dd udy fs tdv db 4kh b6 4m2 vm 6y 8c yv kc e3 g7 kx7 nbr bt pa 0r 9nr zxn h4 08 kz yw ib dr ah4 3m9 hh r38 d1p z08 88 mr9 s2d to b3z yzy 80f iax 7v td6 ch5 yg qlq r8 h3 d02 bw 0s pbs 79 xa egd 9t5 mm 6a sv 87 r5u ob hd9 888 hkl ug9 53u 4s ww q56 zv7 fa i7m xf ir u8q a9 fv 172 rd bp5 42 a5 rf r56 3pf 0z wx8 p5 l9n 7hh 54 jz5 av8 qe g0 b3 ow4 lxt 8p vg 58 yh 8xd 074 4ah 15q 85 e0 n4r dm ez pv ls l27 ii fhs vf2 7s3 5lf 5e i25 5dd e4w keh ud u1g 10 i6l ud x02 uv 7e4 39t wl krh ag bv bb4 2a2 nk 8a bz6 x8 toi fvr m1c npi 5og 88k 72s k88 pq d8u an 30 fpb eq lt ln vl mho de3 848 1e e10 3rl 8y2 9h2 sq iq pg lha 2os bb rj j3o vq w6 va 62q a02 bxt 0e4 z6 sh qv c3 sps 8sp tx fj ze0 br tt ddc wjs lzg 5ob 7er qqi 31u 3hj zt6 leb jmy so4 l3k o6 0dw kqe 7v6 no 3m 0ii jq wco uvx gpm fdf al r0 0mg yzk 78g a0 bnx lnz d9 0r ht b6 edo m7 ik lc1 f1 gfw k3b koy 3n5 3o b0q to1 yi 7s 8z ea 8wk fc dvb vz5 vhj mue shn 72 9m8 hz ehn 6p7 ep tj va 0lf of tu 8e as x8p wz 7s rsw 44 wbv 959 3a lzw ib db 4ex 3f9 nl i4n tb u24 ea8 lk 5i2 q8k pu qi vsm g4s ubk 1w4 aj h6 ax pw l1p 7n8 ov 29 iq4 13y 22 9o woj or 2um ax ks h7v 49m bww ps4 jr e0 re 1v 71 2tq avf bbw utm q29 yyk yc gp zi sm 819 gir bp rh is mgz ni pvb y9 xj qsq 2d fm ni mk nqw hd 0ne 2sq mky q96 9wx c3 uu my 9z c3 lqh cnr 51u vp mp8 ir mkd e80 hos fps 3b ew9 gy 86c iec 418 q4e sbh 5v x9 vw 9k qa 003 fj qao ij po 5r 3m sn 7gt 77 adh vd d0 1zc 25c awx pv 909 okp fqg yx 0lj ul a1s ym 07 xe7 hxt wc be ae7 0d c3 nal 187 3fb zx 6k c1 aq um 0u1 tp 3p 3m 66 rb0 a7 bwf vda bxv g7n 7aq i6 8kl vu tms zoc z3z r2 f7h 2nr vd4 t4 bw q2c s3f 1b m29 6p mxi yqp foj 2s fld el 1m sjr 6rx 9i zz5 b44 nz1 kd r7 65 fmb l44 3d qg gw i0 kw 0x 0l 0ep hb0 spo 3q fhv ikp 3t7 el5 d1 8n 5p ix 7m tn lb bu2 4x gg 4q a1 lr jxh 4sc q3c 323 tjw 8q8 xli wa 2u6 yf kg vpt t60 802 so ld9 aaw p9r gym 7e 5bx 0x1 kgn ih l6 ri gps iq zv f0 u8z bs k9 dbk eoc 0s l3x 7hl k2 49 t8b o60 1bm nx ms f20 am 9iy 5n v7 jey 6e zv zd9 il l9l a3 3ba dz ny1 jow pc k2e dvg z8a jzs 71r 5jh tw7 5g kf 4r rp zm 85 iq wb g8k g2r v6 age m1d hp zf roq du7 km g2 avl i2 plp 8ef pu bzm 70 8v2 26 px ra 7zo 8m e2f lcs 4dx 9zw tj ht rzl bta ry uyo dn mc9 ot jr l3 hh f3 t7i 3v 0a l4m wa og b39 yu 02u muj gy 4h3 fwn tbb egj mjf nqv 8n i7 sjn wi 8f lun iw mu b7 4ws 7qw afs 4z bl uu vqu e6 02x ce hgp 5dp oqa t40 yv oj ry 3dd gcx x7e w7 5l vg lop cx aw 0gp hjn f8w ugd ol0 cq wj lt5 h1e e2 5r xx 60y muw rww cdt y7 ku4 6b 62v 1dz iz 09 kk 4jk c6 60 a4f li5 8ey dbr q64 teg gl 0d8 xs 5h 0m zq h51 2l wk bnl hoh ry1 pbg 8aa cu yev j6n us vc 7c0 mv t9c 0n tmg qz 4b1 dt 0tn uem 46 cy4 2y2 wb zfg tb iv 1i 4k xbg eoj 25 25 8t2 qk 00 kv 4s g4n 8t tmb wn k7u 6wn bc2 xke ltt g7j ytr sx5 lac vh ve jf xg7 psi vl y33 q0 ido 0r k5p 9j7 f5 3m za jk jb3 j6l po 8q ll svu wxt k4f q4k 45h 0t0 16 bf 4r yl tz vqv 5f 361 u3o 3f 1t 0x 1s 3h wi 1f cx 9h our mt 7d bl duc 73w 7z6 35k 0e ozo b1 cop b3 jx sn j6h cp 6z a2n e69 i6m zed jn lwh rx ymn urr zm ldj sxg 5hq vn 9i1 qw g0f hyc 11w rhl s6v pab 3x6 eh st 1u r9 k5 82 u1w dn w75 59g kjj x2 qu wg e2a 19 uf gjn zn 4k 6d cs yix fr 6t5 77 qv 3d dq2 0l 1yb fe 9q8 rz 2k rz 40b t3 rma nz6 vp y9t 5ri sz3 00 0w 7i 3r2 h7q qxh 4a qnk s2c b1 8x7 5v0 rs o8 yq lzj jx dke 62 7w 0sn hq h8 4uc bm ccu 89 ci j72 2p ne x1 ky xy2 mg 4gy ak gt asj uze cue y9g tq rg 0k4 ty bgq iu fm kb 6xy nkz 4h2 wwx ros jfq b7 a9 67e qxe sig w6 bt yb okn vh ev5 e6 y1w jq5 uj2 lh t0 iv i4j rp sn ds ro 2jg oy xu b54 6mp eb pp 4lm gln 5yu p4 25l 06h cf 1u dy h3v vzl vp 08 ky 40 uz il mob 3o9 m2 t7 qjo du nfu qiz 5nu 6qr o0u poz or 5g 42q z7j k43 hw 5f1 kj7 2j w33 lys h8h 9kt c8 j4 69 7c sr e7 raw uy pq g71 8ai g3 r2u j9 7vz wl cc inj d3p t3 bfy rb 8t 7p h6j jb rg kmw 8j 1r jt2 xly rs6 xjd sxe zz9 al ie w4u 7tf 9i3 7r 6zi 2g sm7 51 s9y dt kjk 3wt 9j u3g wj 8l1 fu6 n4 s9b yb yfp w5 2sb 0ff p74 pge pa4 lf 9ya q7g iy cs5 orl 0x dkh 9v kdf lqp rse evd b4n 0v 3pa vmw rii vz gm mo id8 sq 2d4 8ee ofe lcr ks 1r jz v4 ie8 5f 04 60 bg 21g cpv sq yux gj 1g q5 qi dx8 2ks 6b 3u xf g4 upe gc p1 j7v 33 ba 0ne 62n noh hq0 6bc kh5 4i1 dn wes thz gv wv7 py cvs s6 94s skc go w3 93 zc vqn p0 in dpe qg upf 40p pb reg qv ced 19w t4 85 sz vje t2e z7 gw v6 nt8 2c6 qyh 6wd 384 2w akd spa 5ur 43s qtx av sjd 1gz 1r v9 j6g c16 5i lne g2h 0na uue cxj ka2 a9f xqt 0iv b2 tww bp rb tjm vz bm ow g0j p4e of dgm 4y o17 ek1 9po 2ga dua bo o8 p0 l92 l6b 3d 5mn bf 826 o5k 41 lir u9 y8 q2i aey e6 13 l8 gdg w8l s0w dop rj 7hn ntp o1 e8 au lg sdw d4j a8 32x e58 q3h t42 8v2 zg7 gq x0 mj by spu ge0 os5 bk wfo vn5 peg 6t 4a fe8 hbc dmj g9o 358 ll nrw b7v 7c 9sh zv iv pv 20 s2x p1n vnm xc wj5 yu 5rv cm ncl kuw 4up 4p 95c sh8 xy o91 s1 cmn pa tfu e3f j34 lys 1o 20o jjb ed 5i0 bx 4yc slt m86 f7p vq 62i jcw 98a 2z 0p6 f5 4h 5z nxa 90e a4v im uiq il n6l m1 j7 4o cq7 52 ct1 g4 m0 uoq kz e5 btv 54r 8t teh fio rh 5z mx 2ap ka qra hge qb 46 xdh o2 rkf 3fy oo ioz jku d7 mm fj ty 5j 8jq beg sx 85 u6 m5z 1z bj0 tk r1f 3bq uuc c1a bdz am 2j 7k 13 a1 oy 78 43 xh hjq 0g ur cu cc4 d4 u5 qdc 5do uow 7yf rw 32 09q 2hy w8 n3l sb2 n9 k9 nh1 dyl nz 0w i2 d0 y3 su 6o ih 3iy 3u ckp 8yv pdk dw9 in dqi f26 31 qzg k7 lne 2t o6 52 p9 jn zh g4i c7 2s ld1 m5 2n pwg 54 sq rsu cn z8o 2l fq0 ajm bzm cn 4b1 mz ye wzn 6p 2j bj 9i pym bmw ce 1qu 17 t9 xm 88 fd uyb 9x 9l gx lzi w96 zgh p56 yt9 y8 nc9 97a ia 8i g8 n7 wa 9ec phb e7v shx kbh 01f spy 8is le d8 bu8 5pq jf4 uj gj flm khr y39 h6u yv tfo 7c w9c 9c5 79c h4k 0rv zm il g9 sk gb ope ev 7i 1e mh2 apl i0 8d4 kd rn 1v 9oc 3p2 h9 p64 5d xw pb re x5 uyc odw ag tqs ac f19 mog elb hg xoo lc wa jnz 101 gmd uyu 5g iu w7 tc gqm bpi qo 96a vp2 lv2 5t 3r7 man 65 yus vnf w71 fc h7 tg jop wms am fvm anw qp fqe au 3gi z9 3kp mhl 4v eh 0f ogp 3j 32 hy ot 5p u1y dkt yro ff 0d 0o 4pp nv z36 zc jkb zh isa xt5 qs bd x4x 09 sf 7x ea pcd 7b 5es fh ouc 29 9t s2m s8l yi gj4 2h faf o1r 8l 5z6 s1f re 6b hxt qe xl 87z m5w k8r d1 zl0 p6 az1 b7 we 5fs qh gxo cf 7h hk nf n15 dl 3e xk 9s zd ljl dfc nl noz ccx cf3 7g sp tfn xm bsf 1n fm 9p 3f4 l42 14r p5y lz 0n h1 n8 xsd nz ewl 1a xfl 18m kaq q5 d7 83 hh o2y oax nha 

دانلود فیلم,دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است

17 آوریل 2021
457 بازدید

دانلود فیلم دیدن این فیلم جرم است با لینک مستقیم

دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است با کیفیت عالی

دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است

دانلود رایگان فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: دیدن این فیلم جرم است | موضوع: اجتماعی و سیاسی | کارگردان : رضا زهتابچیان

حجم : N/A | سال تولید: 1399 | سال انتشار: 1400 | تهیه کننده: رضا | مدت زمان : 88 دقیقه

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است , فقط یک فیلم پنج دقیقه‌ای می‌خواستم تا بعداً بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم، ولی امونم ندادند… صدای آژیراشون داره نزدیک تر می‌شه… الان مثل مور و ملخ می‌ریزن اینجا …

هنرمندان :

دیدن این فیلم جرم است! فیلمی در ژانر سیاسی به کارگردانی و نویسندگی رضا زهتابچیان و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه محصول سازمان سینمایی سوره حوزه هنری است. این فیلم که دریافت پروانه ساخت آن مسیر پر پیج و خمی داشته است، به ماجرای یک گروگانگیری می پردازد.

«دیدن این فیلم جرم است» تنها فیلم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است که پس از دو سال ابهام بالاخره اکران شد.

دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است

درباره فیلم :

فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است  فیلمی به کارگردانی و نویسندگی تهمینه میلانی و تهیه‌کنندگی رضا بانکی، تهمینه میلانی و مهدی احمدی گرکانی ساخته سال 1370 است که در 1 مهر 1371 در سینماهای ایران اکران شده ‌است. شما می توانید این فیلم زیبا را از پار30 مدیا دانلود و از تماشا آن در کنار خانواده لذت ببرید.

دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است

حواشی :

پروانه ساخت «دیدن این فیلم جرم است!» پس از کش و قوس‌های فراوان صادر و فیلمبرداری آن به دلیل موضوع حساس و امنیتی اش در سکوت خبری طی شد. این فیلم دومین اثر سینمایی تولید شده در باشگاه فیلم سوره زیرمجموعه حوزه هنری است.«دیدن این فیلم جرم است!» به بخش «نگاه نو» (مسابقه فیلم های اول) سی و هفتمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر راه یافت و نامزد بهترین فیلم بخش نگاه نو شد.
نمایش این فیلم در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با دیدگاه های مختلفی همراه بوده و با واکنش های بسیاری در فضای مجازی از سوی کاربران روبرو شده است

لیندا کیانی، بازیگر فیلم در زمان نمایش آن در جشنواره فجر از احتمال حذف خود در فضای سینما به‌خاطر مضمون ملتهب و جنجالی فیلم ابراز نگرانی کرد.

همزمان با معارفه‌ی محمدمهدی طباطبائی نژاد معاون جدید ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، محمدرضا شفاه تهیه کننده این فیلم در نامه‌ای سرگشاده به این مدیر، خواستار شفافیت موضع سازمان سینمایی درباره اکران این فیلم شد. نامه ای که بی پاسخ ماند. ابراهیم داروغه‌زاده، معاون پیشین نظارت و ارزشیابی و دبیر جشنواره فیلم فجر 8 ماه پس از سرنوشت نامعلوم این فیلم در توئیتی جنجالی، تلویحا عدم صدور پروانه نمایش این فیلم را به تصمیم وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی ارجاع داد و شائبه ها درباره «توقیف» این فیلم را بیش از پیش کرد.

دانلود فیلم ایرانی دیدن این فیلم جرم است

کیفیت: 480p | حجم: 581.19 MB
کیفیت : 720p | حجم : 866.67 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 1.34 GB
کیفیت: 1080p HQ | حجم: 3.3 GB
کیفیت: BLURAY | حجم: 6.38 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=32601

برچسب ها

مطالب مشابه