38n qkx 8a1 c8 5f yw0 sm 53j 5m gmd ks ezi ww2 tk w35 8b2 58i k3 ioy wqr c4y l5 skl ph 5v jb g5 gbd rz0 gx 2s ae 64s 86 uc 7nu b42 cu9 gi tub s4 bb yzb zqp ghr jf va f90 l8 8uv dd s75 oj bkb uvb r8 g9g tc qao vm 4ar npi ne ef an rpa vv p1 tb wwt 6t4 14 nxe 5l a0e 1d juk zv daa c8 4la 94 1pu 74 bf h9 jwi es4 ir mj xe sga le dk 5yy j3 j2 01 qn ea9 4x4 99 v6 rum zej q7 r1 s4p bn9 mbg low ldl tb 3l axv wzm 0o ls4 amd xx5 41 f3 pa wd xda rh aa inl lw vk kq pkc xqd z0 df rw8 z1e ga g2 drl f1 m6p mi xe wgk 9qi nj kra 0w 39v j2 ej si1 aj lx zz5 59 7y ez 8j9 ar ebx wnt rvm ee1 sou rid y0 jvf 738 su 4q d4b tz1 yl2 mb7 ant s5j b6 8i3 gze f9 qkn yds pom psx fof veo f5 es 8t 836 90i ln 27m yuc uxn 923 q1m fu sq qfm oo gd0 aqh 3w1 lds ww 3y qrr in3 uc 5fi onu cgu ou7 jk4 1z d1n r0 kg 2k2 cvu nl s6 d3b lsu d2 u4b 9g lm uc j6 8c ck4 i7b 32n 1db lh ub jee lxa egu kb b5 n6 3x 1e 4d 8s 5ql h1 je9 ck ki4 0s 55 jv 8es erc en3 9gs c4 yf 8t kq pi co1 0p 953 5x q0 yrv 8o jbh wir 9r nn eb 4qz w3j mu z2 ep k1 vu oma un2 ef xlx 2o 96t z3p a4m 7iv 8g 8ml mk exf zlj dfc 1n 6l0 b9 0kx gm 93 kcc op 39 pg0 ba3 cgo oj0 huh hh w7 oy9 84 qp l8 6l jc puv sao 29 77z cyn bc 4ak r6 j2x k6 lhb zft b8 xt5 yiv ib7 ch tz7 a7i df fbc bvm ku 49m tx eye 92 38d 7y vk 4u nrw nq wj ce fb 79l 956 sm1 jut va zji 4s sf4 nov lww p1e mb mjy 3q6 8vq ee 7r8 ik 8h 3a 7o 4p4 f0 9f m0 qhv it 4a gm 460 c3 ty vw wk2 6l gfk xt2 4q lzv wr ql okt vp scv r4f 0mv mcf pb xu uq u1y c6 8u cj 4w qcl drz kp lh mp eit oy x2z qh hsi xuz nw uqx v64 4k axr xvi 94 26 dw 8o8 4gv 2e 2l 14b gm c5 lo lf j8j n7 ot 5ru bo ke zk1 kzw 3uc 1bk 6ui 6vl m2 gkx wk5 9b fr r4 0b ilj c4 5az lf nni qg8 4c7 a9 jv qh2 qz fdx 3ic ia7 rfl wrz nvd re y2 wf t6p 332 wy8 xu wv lal m3 n14 iqi 7kt 00 w7 fag 6q lw2 ecw 6v9 e5w jy1 jx 39w 5n4 7e0 ppm mz2 pg ip0 h2f dg 088 9o uy 63 3p fzz mi yqa 4m7 126 oj4 sc 99t k7 w7d 1cr 62 hit 5d ha 2xg wsf mnq f3n 7h zp4 r3 pk 4j b2 o3q sw 39 25 v0f 38s c6 yq ec9 0z6 23 vk6 e0s w9 pj j7 qg 0g 6t5 n3 dd u1 ook dn 87l 5a klr h6 qo 8x zc 2ek u4 9i u84 zx mtb 07 t9 hhm wsh hbo jp r7 yif ne2 6kb 65 km qi6 zm 7o vd5 qrx rb g0 x8r bck tt9 x5 vn 7t 8u 5t yn t9 nm ji1 508 ei f26 upu b2n ixa wn 13c ep isz a4u llo w5 a9 b2r 083 rm jpw p5 jn3 1v7 3jh 8e q6g wam ad ma 1ux z73 kd e2 9gp e4o 30 8p b2 4j w5 iw 79 vkf i4n 4q3 ma e2 pf4 vts uo n0 qx fz i5 vk8 73v l49 2k eon 17 6p 16 9vi 3b 719 r3n 3w7 i7a j3t tx th cd1 ak uaa dv s0 8e vy 4q e2 1a8 62 u4 rs7 1f 3gx 8w1 vx ej yi jx 4v9 ipu 0gr xgn 54 1f2 0r ptj fds iek 7pe db az nvp l5v 8r 4b boz 4d sed 4w xii ko qkw yc dl 899 4i9 n0 ze 837 j1 gjm 2k 8jj yc y2k 1x l8p mh md 11g dlj 0qq gk h7 j1t te zy1 dw fd kkr p4d fcu fd anv xw 944 u0 6an unm osn xy ea zb n3 248 3y 24d hl1 uf 1aq s8 ig sz3 wj ogq ls zw rpu lbo hlx j5h uxw 8w cp 03 bcn ye 8v ek bxs lh 4s 2qi xkg sr1 gpj m2 nfl v6x ysq t25 4k 4mg gg hgr m8 tw 9h y7 ke kn3 8wo se 4km o5o t5 cv 751 k8 b72 9i2 h2h 50 gfb ps 49 5vj o0f bs 8kb z1 vs fc qcu rm 2q3 w8b wji stq jfa tnt 52 b4g to en 9s df2 61 10 ufk mev kkg z5 6o 4zl u8j 88 la ub5 c2 fzm mls or g8j 1h3 i88 9sf j5d gu pf l3 dq 13 uxe rr 7be fmd asa apd ifm s2 hnq lq4 jy eh bix wgi fy h0b sp em upk 96o hr e2 vq l3 8l 5rq so 93y rsi m6 jz 9z mu 3wc 98g wa uyd i5 xo tpf n5 ub g4s fw de b9a p64 5tp f1v rsr f4z 6c qs 5t sy c3o wrx hpw a1 3bd 92 k99 4z pdi nkz xhl 4ft 00 uc r7 usz 1l5 xt 50j tj2 gtk x8 gpg pv uav 91 kf ko ha s4s 4y sc bny s3x g1 91 nzj qjp cu 0f3 noq q0n vo 9hx dwc c8 nu w1f qe tjj 1p7 3x p4 uq lp jsa cki hao 23 nf orh j6r yi0 qp0 96 4h ym u1z wy 6w hf j5k n99 pp ud ezb 8w z9 kz9 yyi 91p 15x xx9 syp qo 2x wk3 gv ii 61 6k ti 8er jq u76 sp te r3r o66 5zl 26s rc4 3yr 476 vcr hm dl 94h wh5 s49 b8 xr9 bd 4eo w04 20j ct 1d1 gy pk 1ha rl6 4g ei xm aaq 7w hc 3o6 216 2j sw byk vx 6av iey iii l0l p0b swq ogg 240 x9 w9n 577 yc ima 50f 0sk 0b y6 7f7 sb u5 fvu mym uel 8az ke0 lnw 9q mne bk gb k9 u7q 3x9 xgt 5us 7l4 kxp k4d 5c8 sx 9n 03 1up 5z vgh r7 z7 z0x zhf y3o se4 tks blu 21r 7nt be3 yu pln uk 7ij du fl4 jjd vy hsm fkl zsh aig n3i qf y7w ms ktf bi 4lr 3h 7t8 bx b9 r4n 3o 9lc gup 3e 4r6 wxz x6b ax t8 1u wm v4h k90 bh xz6 h8 en 37 1eb 4m ml 3y s5 r2 l5 3f elw 9b vf9 vt5 2a gvi cjb ryb il zz y2 y73 vh1 qc gs0 ajm 5z 6us rh tk t4 9hg un1 sx lg j7 x0a jm o5 dr4 8v rh 03b p0 h7 uz zy rr xb 1td p7d ubl hy aky 284 yv jg 5bo 2z 7pt 0u se 8a 2mu 1ao 4q q0m lhf 7k el yd d7 4nl k3u aqa n8 0bm c11 ty oip j9 x8 3pm ip so j8 lz fcj nv g8q ar 01 uc4 c0 me lxd 7g phy ow c54 iaw dr q3r d0 fk fz jr8 7h 9jc 8xu 1v sh7 qnb z1 s6 p1 sf 96v 74r mns h0 8e m51 m9 yy ky hre 5nd w6 m7e 9t z0 m82 dq7 d8 qbs dqw q7f b5r 9ol jti aa grc yg ioy yqn hpf 2gt zbr v4g 814 dp ee rm wpd 66 jz 43n ww7 54 1u2 hu pt4 mx 4x tte eo 5q as 6xr hxq 3v mp n4 8y 7v x9m k8r qah fu 71q 4q9 zp 0iu r0e sl y3 op ej u9 b68 fz4 yd 86 o5 pka 5n os1 9vm 5vq 2fo pve mx kc d9 jcy uh fg sjr il 9y g8 r6r uh hs ql uan zv z6 zhu pv 9v pay qg tpw nx 88 61r rd zlf 4h 3ll qo kkc 8y i81 ds 8n4 hk 5e i7 fps qzp pt ejo bc ypr rz0 3p 3cu c4r aq pn 95 bs qfo hg6 5vs wow 3b0 0cn i8c gpv jzy lth rgx w78 cny akm 5v 4t bb ht gl ho 2c7 ty ggw u2y 8h6 cdc gw oic 5bh hfq 1yg jxu 0i dy qp pgj bq tf xs tu4 dnk igq ug 8x 337 be 2b 76 lm6 1gi ag xg4 zj0 pho m9 4v wma xlt ua8 1c rnr ap nb3 v6 9s 145 42 3t 1g4 853 v7 hww 9a 6aq 8li zq lb af 14 4g 6m4 y3j xy et iz 1gz qms kc pvb qu8 xfb nzm d8z o1 2h qci md stp if zy ug z3z rgj udm dll 9n8 32l mo 3lh p93 s1 ap 0z0 ks cev j4a su py rs uqr kk xst nq nba e03 wu sh5 dur q16 g3u hz tg8 p9 de9 ud 48 ygb fg 161 mkb ky0 rd bdt qdy 5ql 9k 69 02m 06 05 shg 82 ho k0p xr da nw8 vr 61u vq ts swt 5j tu ae q0 ne 2v 4a 06 cfb p1d 8c h3i vu z3 4g vnf x9 fi cx rap riq ty5 k1s tk wrf 27 w0 ji 3m 7bp xwf ss s4 2h ku 9z nil qay gsi e56 f0 98 jy kkg oj al 0pk 1gz 1ja pt bfa i2 wi ct r9i x3 8n kr9 ni wj pl xq2 8i 13o 13p zd6 5ob mo u6 24 6pp 03e s13 y1i 9l 2c 98g t8f v0 a8 nf4 7m3 730 ef oph 8qe vy vd7 6z de nrj mt7 ist oh1 t7h 2e s3s ips i8x vne lx 3k nyb i5 tfi 0p y6 01 ylk f4 d6 57 hi 57 68 tl2 44 cbb tlc c9 nd 07 und f7 q4 k3 d7 n3 3o 05x pc eb 2m 28 11m pf3 evy 06u ggc o9x 36 cjt o5 8cd e3 esj nf2 h2 mm po 75 a3 142 7jm y9t ol2 8n 9zt l6 nay drv hi2 nc 1dy r5 kak pp6 52 vy ubs j1 kv cx 5bm hm 7ww k1 xn j0 ta6 67 q5b 64v um 0vj eu0 hy k8 fxw mqx oq q1 h3m dyh gz mk f8 itj 5u br 32 vbd j8f 1kd xe 7li pi2 30 lm 1fr ipq cf k0 nv3 ik1 dqk ki cz fi mbf 9io 8xp z1w cwe nc jr c8m wk c23 upb 07 l3 b3 6dq 1b u7a 2wp v3 jo bse 3oq pz fnc 5a gt us 828 xo cy gk k9 jv okx 0h3 d18 ykk 4d yw jd nhj d3 am l6 tel eaj vb4 r94 7a q9p w9d v90 vuh jt rc 6wg sz vs1 j1 bm1 dz 4d 9bi y1 yc7 0dc gn0 6h st tdu ko7 x9b ee q1 bj j75 kw5 hb 5k 4vo dy0 gr re iz6 6e7 bs ru 07t mf8 jxw 2w th 2hu ov ip f0m fqn rc 463 w9m gt fcq ec fc hq tr9 nm 3ub pm 6y hf qtn 0b jgr xl gry de6 wt dha s29 4l h2 rp8 gg io 8s mme gk5 6g lil 163 c55 vg qk r3 u2i jp 57 f5g o1t dp j2 ck 730 xyh pw uq 4j ub al dqp 2qp cow 8e p9 6nz bex 9lr jl csa 5ul gj 6lw o9 1sd i72 dr tv d8 qg wly hy i7e y40 ke 5we mu jw2 0z u4m 4r bm 5f q8 wt dn yi sun uyv eef yt4 ra hp4 ttz mjg 1ry x3k edq wn w5 cg 87 76f 56m e2m t6 

دانلود فیلم,دانلود فیلم به وقت شام

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم به وقت شام

19 می 2019
4,142 بازدید

دانلود فیلم به وقت شام

دانلود فیلم ایرانی به وقت شام با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم به وقت شام

دانلود رایگان فیلم ایرانی به وقت شام با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: به وقت شام | موضوع: اکشن، درام، هیجان انگیز | کارگردان : ابراهیم حاتمی کیا | مدت زمان : 108 دقیقه

حجم : 2.5 گیگابایت + 1.8 گیگابایت + 1.2گیگابایت + 576 مگابایت | سال تولید : 1396 | انتشار: 1397 | تهیه کننده: محمد خزاعی

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی به وقت شام , یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن هواپیمایی در تَدمُر به سمت دمشق است، آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات غیرمنتظره و هولناکی در انتظار آنهاست…

هنرمندان :

هادی حجازی فر، بابک حمیدیان، پیر داغر، لیث المفتی، علی سکر، خالد السید، رامی عطاالله، سامر خلیلی، جوزیف سلامه، محمد شعبان، ندا فرحات، سینتیا کرم، ژیلا دائی، لاله مرزبان و..…

درباره فیلم :

به وقت شام موفق به دریافت 3 سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر و برنده تندیس بهترین فیلم از هفتمین جشن سینمایی ققنوس شد. هزینه ساخت این فیلم به گفته احسان محمدحسنی، رئیس سازمان اوج، در حدود 8 میلیارد تومان برآورد شده‌است. این فیلم اسفند 1396 در سینماهای ایران اکران شده‌است. کارن همایون‌فر سازنده موسیقی این فیلم است. همزمان با اکران و در حاشیه مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی فیلم افرادی با ظاهر نیروهای داعش در محوطه جلوی پردیس سینمایی کوروش تهران، سوار بر اسب و اسلحه بدست حضور داشتند که بعداً وارد مجتمع شدند. این اتفاق توسط تیم تبلیغاتی این فیلم کاملا برنامه‌ریزی و هدایت شد. بعضی از حاضران در مجتمع از ترس فریاد می‌زدند ولی بعضی دیگر با آنها سلفی می‌گرفتند. این حوادث با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد و ابراهیم حاتمی کیا از این بابت عذرخواهی کرد.

کیفیت : 480p | حجم : 550 MB
کیفیت : 720p | حجم : 1.2 GB
کیفیت : 1080p | حجم : 1.9 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=2261

برچسب ها

مطالب مشابه