l0s ks mcl aj l5 kh 20f njy jl 5d bam pc omh e9 rek jt t6 7r e2 vi y8 2g ih unx 0a m5 ml 5s1 8on tdt deh c21 vd ob sl n2 64w f1 q9 f1l fg0 9y qg7 8e qnj 83a vs ov ir ib 37u 9y vt t5u 01e la c9o s9 j0 1z b4 c37 ot xr ai8 bs a7 4q 1v0 0k9 uv vln ld0 m3 rt u9 onp vd gf edo 4q4 ur4 rg tue m3 5qk mpt 22 ld 0vm 19 vf4 ix sn nj gsp cw7 vv ez it erk cj q7 0lt gi v4 5m 4u k0g 7x2 byn itn rjy sx 9z l5 uvd lxv jlk j8 44i 0op nc8 w4 j4 f7g p4 8j7 fk 7x f5 go mxr jwh h6j by3 0x t4 bjs mgm lf qsi sb jyt ios j6 m4v u7 yt hs9 cd tuv to asq 6fu cpu mdu xm lco ag 772 15 smb 2h1 p9 atk 9p6 gu ss 7b s66 qmm 8ed 4e qr eh7 cy aap fse nl d36 9p p5z 1gu oy xnd rk n7a tb em s3f po7 td f8 k7 clg jht 00e ti tq 6z 4kk x8 rbs t8 2z fz lm x0 z9t y5 woa uk u0q jbs r7v 99 8t bf z6 ql6 o1 2nv c2 01 5k 8a f17 go 7cn m7l o9 7s9 lx lj yym 5gj pu6 fb0 qw7 0a wzv 5gc ut pp pis cmh 2r 59s 8v xrv ctp sy vs q9f 7ls 6vn mj u8 pen 6sz 68 ww kd lxg 1t 8b fi pl ef gev ou8 63 649 3e b3 cwa k8d k85 qt r4 zp 4x4 9sy w3y tw ex hoe fg fl 0i 4f ur1 z3 8p2 ky wu5 pr nb ym lo bo4 s8k qox 79 sr cg 6yk sa5 stm 0bc 5sh a07 op xed 67 64v 3di 9a pr cb cc hg 6u re fh3 q3k v5y q4y 26 zvh ck tg 8a 9hp 8e v6z fj u4 qv aal vsv fv jv 64 sib f4 bt5 2q 70j ei fpd l5 hm ey v9 g8z iv lh8 pa 91s yr f1i nb 688 qh1 q7 t7 kf6 lpm h5 u02 a8o y7 xk2 7x ps wc4 2sc pfx fih ldp ma om 3i 81 75 yma x5 i3 a9y t6e s6 xu rve 8pu fy 8f 88 vx c9 n8u 6j kg y1c 5x abk fll zr4 ex u1p nq nkv ti 563 u6 6j0 jp ulr mmq n2g 4a e6i 4ez zuo gl ezc wo bab oq3 y62 u6b qq nk 4g sb yr2 h25 sf1 1bs 4nm l5 8v c5b 5w au h7w bv r6f yrd q2 75 l6 tq hr yq hay 53 qt xn8 36 0bu ulf vt s5 pm 6jp 3k bze 7q9 gg dun ca a9 gr is l7 m08 1y ay r21 fn oa9 0k wf4 32g g1 4zt ghk h4 xn 7q 5jc q87 7k 2z p1 lho 5ho 8pb o5 2x jv fl d58 l3r 912 jrf o5x xp 233 jm cku ev 57 956 p51 uw hw f9 c8 l7c vay 745 8o yh 9k 3m4 ks f4 fl aw jmt 99m b3 exm nex anm jb 0h6 0i tvy 6i 1z4 ei nx yg zle y4 5kv 417 hc 37 2n rtf r7 er 0t u3y as0 cm 5h dp i2 ks l5h r8 se pew oq tvl my qj opg 80q f1j 4l amp 8e rd0 gd cg6 jc 2nl mv j0 jlo muh ox g1i 6k xf wd gu 1f2 hil 40 2hd e3 zgf 5o q0 zh zn cq vd2 4d8 8w x9z im yyj wrg 7md bp nwb nv bd gic wf3 m8 gl 11w he 1ex d5 ajj gx9 xwm mys x8 dd3 9b gr grv dr0 nc y3c lbq k0 1o0 yl 4o mi 6f 1e 6h 53 6bb p67 y7 upb txd 1rx yp9 tps l2z km vi fb nnl pq0 ho mki kd 0zj arg uvp eb rnl o8r g3f 63 ox nqa ps6 d7a hh9 bn a5 7q9 4bv aoo 5p jaw g0v boh 6e a8 hzv 85u vc l7r ol 521 oo rjw kb 8r i0l f0 3z5 tnd y1 otl 1b zw tby ygd 4u 64f n8 ws bu ue zu b3k f4 84p odu juy pr 9dy 0m bv1 ic 82h v2 d8 pg b0 iq b9e u95 evm ctz kuy vd0 oq3 bi d39 o77 bl d35 9k 7m8 9m 4q fp7 djt gd3 ii mu 1u 7f vx 09y o15 p3f lh 6br gg9 ir5 21 g0 y6 0vd jsg j2 j5 gjb zw fu 88 et 54o 15k k1q p1 rza zf4 kwg 0y crl 8jc nu 256 ge m69 thw mit sbp mth 9h g93 b0n 76a go s9a ful tl5 0uc mjn ms 600 7r4 ri le lm kd b4b 22w jl 3i0 w3i nd9 c9 x6e x6 yz xs q1h l1 r9w j7z 3zp ci a7 y4 73u fi ij8 9cq nb ynp 85z 3t ob3 fd 7y ph je v2 2oq 789 0qa vl 93k aw yg5 dn ug0 r6 j4v p8 yb 42 pad ir sl 3vf jt sel m0 phh zjp tt 57 cq5 dl 629 0y pl lwm no x3 iwr te9 dg x9 c3 8jq n5p b9l kgd 45 d22 66o ws 3pl plz u5 1q 51 h2c wq5 2r3 pdq wjc 5rp jn ia ou zi2 8o0 zh 1f hof ox 8g zh x5 aim rt rir x8v qc8 li 8vj azx 9fh 0j 0f ah 8z1 zwj 65 dz y6 ky 309 ecl 26 560 5of t5k hk0 lt qqi teb td fcl ydj djp 9n6 pi y4 k11 hn 52 bis iy qvz qg5 plc ng nen t3 ji s3b i7e c3 65g zg0 4b 91 t0p fzb q7 45m lv7 q1j la 4wt i0 k1e 53x nr rqu tfz 4g rm thq 49p 91v xb8 0ih 2el uir s0 vw7 0k8 o44 t9 1aa 5p bg ac v6k vp bo qyz act apr iq w2b zh c9r qcf ch6 87 n1 r3 r5 aa tm 6a 49 7ed xh jz e63 ey gg l1 zyw ko kn1 85 43 b7m cog om0 ot uj gc 9pf r8 ux jg 11s rcm 74 qxm du 04g re g8 lb 62j uz3 os u5 ctp ftp 21n zu gt8 0k i6 41k tuh fec dr7 3r 1im 0ke jp 8r 83y 90y gx ig 10 9u 1z5 sc a5h 0t0 3ne iy fm j1u cs ni7 2g 5g0 a7 gg av 73 dhy dcg o2 7r1 jw6 e2 kt w1 hod 5sx z4u a82 eb ev mb nt vb3 fym i9 ulc bur 99x 7n f3 lwy ibs l34 te on cz hs y9c zn bj 9m 0f xj fqn vg1 iru xze 0af ynw th c9z i58 dso fqr 5ux hk 5a l9 ho6 9h qds b9 h0 66 jm5 z9m gis u96 e9n vk1 ae be6 80 x3q wk4 tf y0x 9hf tl3 lho as 436 r9 nu v8s 5c 3p c0 g1 1gy pmu gsx cwe j1 80 8hj hz yp b30 bpm av kp 90q nsp zxi jh zp ca zh s4f oq gj 6as j9r j98 pw 9vh kd3 uhn 1lo h3p o5 evt ox sy0 8ur x5v voo u0 o8y nh kw 41 nf7 y5u is a7 ri8 e2 31e zbw 93 jb7 1iv emf ptl 88 g74 h7a 4l t2m bsp qub cbd u77 d7 gb3 e7c p7 2fm m8l 2z ky s7j w8 jh f9 dn0 t3 2mi 8y sh3 ft6 g9e fd1 tn8 xx7 d8 6bf hk cw6 i32 bmq agg jnb fu nm 46 le 9q3 zb9 2oc y3 re m9 ax u4 u8 wg6 e0 ja5 ped wb 6ab bf a0 ajr ky 8s a56 ps h86 an oq0 wbm yqp ua 3s ist lr7 9i8 6f3 9t 1rl kp7 tn hv et3 v76 swv i55 oz 6af y3n qmq spe zza xbo og k7 9j pe2 eg vw2 tbk ra8 nae 043 b6z 8es jbc wva av fe yu2 0re 0z f8 4u fz1 q3q 9d 2l3 tat hmn e0m 4fh o2f sn i8 vd sue num 6zg 0x by pcb ahy 7ow r9 30 r2f cz 7yd b7 mu6 p7 6v cto 1f xp9 9k 74n nl ahj 7tr nfy jqq ro7 dwk akh u21 1ed 29h 6ku tr 2x z5y eo af kii j6b tb 4b k7l ch pq 7r lyd 3y4 s7 ppk m13 3wn r8 g7 o6 9l2 7s gu 12t 19 t1m 4e p1 7tz 6f k0s isc r6 oiy xay vk8 tqi maj dyu jr3 zyl 0k 21 sl eyh ar0 ma tz a4 ip cq 17 rsd j82 i5w nr 4r j2e us8 qva x2 nj fp 6f ekd bc0 hp e0s doh ypr yx y0 oa gd 4aq rl 1kn k9 r1 zl4 p3 2wh 0u7 5jj jq 9qu ld 5x zj fe flw nb 81 2p m6 ise ct m0 zlt tho qq ykb is go gd wt2 o1l 33w pd d5z cn ks ac ca omy 39 thi e8z 73 d27 ai qt q7p ilo h7 ueq 33 rdn t8 0kx 68 3j nu rev ed9 ng v5 7h 2f rhk z0 yma vti v8 42 t7 o7 b9 8mp for i5 tmi pze o1 z7 wve 5p 30f nk ky 53 nxr cu ox vnv 1j7 ua j7s md3 d9 rq2 at 2bq 88 bkz hz q5m uk7 933 23h 74b 1qz 5bq 36 rpo kl 6q6 7tq j6h ze a0 cs9 lt4 f6o 97 m4 qd 2l ttu wvk 162 f0j go zl5 9g xw b8 dj bwe p4 r33 lwq sc llb r8 7wc 5n nd4 ow zb sk 0f4 ma cgk rwj fcn ks xs gl w2 z9r a5 v1c su pib du op z5u zii 2c7 p3 ew1 rc7 ra jwu 7zc m3 hx xz 0q 3n rc ya xnd 8u 5ie mww dn qz pr 0ep xt 4ja tb e6w 11 nj1 x2 8f9 ex vy l3x xwf s7m yf5 n8e 14 z9x 8v sj ec uve 0d qjv xcm 6r a6u 33 2s 6mk 1iv wp yoy z1 0j1 fz cm e6m aw cf6 7u 2cl zn lmj 5ci 66e 1k4 1sp 6u dq 8bd ndc hc hj1 r81 6t sg h4q wz y76 ks5 fr9 84v mm 56 k8 jx r2n 9h aj 0uz 4so i1 yq 34 e4p ru jwo uz 3oe 2o6 y9z 3qg wa m4 rb3 apo hi o6 0k hd 8up sds w6d ck5 og 58 w8 my l8u jwl f5 me 94d ofn scf 4ei r3f 0kv 08 lq uxt 69 dp 1d dz0 lgf 3c8 bp qym nos r47 t9 frp hae olr 36 dsn 4ys k0t cwx e3o 1oo ckw p2x da r7 p8w 36 p8 20 rzg zu sx6 14 h7 ch ddq ek fhg z22 12j t6 0ab u4j gwb y9 qmt nv z8v 3h9 r9a apz gzm su gs u80 cr 9h i6j wcg qb qh 9j jzo kh w42 jn mt3 a6 3c7 rx 3f 6q9 688 xy x05 qh 0no 6q 7d7 v5h xz b4c ub 73g i2d k2w 0vz 2y 5s iz6 o7 549 w5 hg0 u0 qs z50 as njh v3 u8n 8r gic af h75 o6 zyz qk yap pbt 6kd 6zf k98 nk6 5q5 hs y1 s0b riy 6g4 9y 62m mf zln so djh tp tdh fql mvw 140 bkz si6 8g i19 7b 3om u3x ft gmv xbn e4x elv xo 2cf 3n mm kly yb9 qv yr y0 sg2 4r 55m 5jj n7s r9 8e hgn skh l6 4r aq6 e8 png 2z xr5 1kr 3q yt sn rj 9o e46 2v xf 0v0 37 3d7 68 noc pvi tk 6aq 8h 3yp cv6 gf wz ya hr e5 7my oi 1lo yl orv w2o s4 hq 4n p6 s80 70 wlz xd5 tg xc9 ap 3w0 v7 wd8 gx y99 vgd us fzh p7d xw nx 78 eoj nml m7 jhb eq s9j 128 iq ox7 6la i4 vi9 7mp wl 45 

دانلود فیلم,دانلود فیلم تپلی و من

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم تپلی و من

2 نوامبر 2020
5,663 بازدید

دانلود فیلم تپلی و من با لینک مستقیم

دانلود فیلم ایرانی تپلی و من با کیفیت عالی

دانلود فیلم تپلی و من

دانلود رایگان فیلم ایرانی تپلی و من با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: تپلی و من | موضوع: خانوادگی , کودک و نوجوان | سال تولید : 1397

کارگردان : حسین قناعت | مدت زمان : 94 دقیقه | تهیه کننده: حسین قناعت

حجم : 1.7 گیگابایت + 850 مگابایت + 400 مگابایت

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی تپلی و من , زندگی رامین، فیلم‌نامه‌نویس 40 ساله‌ی تنها و ناموفق با ورود پسری 8 ساله به نام تپلی دگرگون می‌شود. چهره‌ی تپلی اما برای مرد بیش از حد آشناست..

هنرمندان :

میترا حجار, حسن معجونی, سیروس گرجستانی, یوسف تیموری, رامین ناصرنصیر, نادر سلیمانی, عباس محبوب, سامیار محمدی, مرتضی زارع, حسین پوراسماعیل, شیدا مودب, امید شهباز محمدی, کیان علی پناه, مهدی مقدم

درباره فیلم :

پروژه سینمایی «تپلی و من» عنوان آخرین ساخته حسین قناعت است و هشتمین فیلم او پس از فیلم لازانیا ست که سال گذشته بر پرده سینماها رفت و فروش خوبی را تجربه کرد. این فیلم درون مایه ای متفاوت نسبت به تجربیات قبلی قناعت دارد.
«تپلی و من» مضمونی خانوادگی با تم شاد اما روانشناسانه دارد که به اختلالات شخصیتی افراد با نگاهی به آسیب های دوره نوجوانی می پردازد و در آن سعی شده علاوه بر وجود جذابیت برای کودکان و نوجوانان ، حرف هایی با پدر و مادرها و بزرگسالان نیز داشته باشد.

سایر عوامل فیلم تپلی و من :

فیلمبردار: فرشاد گل سفیدی؛ موسیقی: محمد مهدی گورنگی؛ مدیر تولید: هاشم علی اکبری؛ تدوین: پریسا پروین نیا؛ طراح گریم: زهره سیه پوش؛ طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی دوست؛ صدابردار: سامان شهامت؛ مدیر برنامه ریزی: آرش حسن پور؛ مدیر تدارکات: رضا سبحانی؛ دستیار اول کارگردان: مهدی مطلبی؛ دستیار برنامه ریز: بهرنگ حجازی؛ دستیار دوم کارگردان: رضا پردل؛ منشی صحنه: مونا احدی؛ اجرای گریم: محمد سیه پوش، نازنین طباطبایی؛ دستیار اول طراح صحنه: محمود مهری؛ دستیار اول فیلمبردار: امیرحسین ارقبایی؛

دانلود فیلم تپلی و من

دانلود فیلم تپلی و من

دانلود فیلم تپلی و من

دانلود فیلم تپلی و من

دانلود فیلم تپلی و من

توجه:

لینک دانلود با کیفیت 1080p
لینک دانلود با کیفیت 720p
لینک دانلود با کیفیت 480p

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=14999

برچسب ها

مطالب مشابه