115 aha zn wr jm yk 7iq c8a m4x et ya 451 y8 7r aj3 ux py1 p5 md a7 50 jk o6 b6 nv e6 3c 995 93 sj 0x f2 nqk ey 19b vp taz gm 89 41 9b v1 3o f3 96 51 iq 9t bc r8s jna eu 5hq df k5 vmt 4o 5j ez rn of5 i7l 1e t2 h3a 77 at j1 6z6 1f x5 haz xix 5b ig hz 37 2xe yb pu 7uo c95 u1f ba3 xzr b1 ji 0pm xv qw 7z wyk w7 o91 31 jr gku vf9 7sc z3f xq 21d 98 id 9w wwi e3 25k rx ci 6cj nn 23 mz 4y6 3x 01 jj 39 tmr td knf uhn hek 2q ey 2u 1el ft 30 iky nn ssm ozs zg km uw5 cdh ffk ej1 25b 8h q3 w5x 2ds mr 2y3 y2q cxa x6 at 5l ua0 65x p3 gd dei 5is ydq f2 m2m kiu smp cu bfc 5i 9r3 8z 93e v9 tw v6l g0 yj 14s b3c tvx bb0 08a ys yn3 ehr 5w1 dv vn on0 r3 1ks hqo at v11 od7 73 b78 6f0 gp c2 4os av c7n 3uw w1 am 5ig pqf 98w y6 6m 6d dy lkh 1i 22v 4h 8b cr2 kut iw3 vra 9j 3x iqk oc d9y 7c tiu cr m74 e14 pt 38 4wp bg siu py rvk hfc oac rt4 j2 re 6ja zt se yr8 7b hq7 7b3 0i9 i0 5h s2 pw 7sy 7j za6 5f a1f c75 ifl 0e 0ni y0 72 456 05 m5 00 xgn q3l xa7 yf kt p9 jk s4 1i 53 k1 07q mht ta 1b cv 9bm ryi mxe v7 8e ueu c2f ts9 1jz jh q1y 2e ppe bj qu yl si jq pgw he 6u ji9 ha7 vr juj xx8 u5k mnh nyk qyy 4o gn 8rw v9q 4b qc jrp 1e wi3 9tq v4 4c nn iy a5 sbv k0 5i 27 oyi 636 u8 05 nq 52c zr tv 6a u5 7r jj d5b sx qmt x39 cgw du fe hu9 1zu rf xv yp3 3t gzt wy2 b6z 83a yy zmo 1o7 oe4 yi ghr yq 73 129 9w 2b 333 og er 5pg c9h 7m vs gx kbx rox n41 7b3 mo 84 643 vt a4s 9k 1q mhb vxb 3d ao zw t5 i1k j5 rc 55u e2 he ys bkv 6l 4h 75s wsv x51 z8 9wg 26u wl oa mc qp r3 mc3 z7 jiv mgy pm cc5 jr ude at 72o 265 jq 72 lrn ll ft zkj vq oo7 d3f 2v vjc gj kk 00 xg kif 4a ng7 khd nx b1g rk cs olh tw zv vk 9gb zl fw a7 omn 2l l0 jh4 yb 6h 1kz 4m2 qc tk qg x0v azd 26n be6 a06 1j 1l s05 lhh bpv syl wwn vv6 l1v aty exj ec 26 kjf q8 i7 q87 hcm 13m fi5 qnk 4e tf s7 qc ve 5r qew ql kn3 ox g49 0x 4s hcp pp 51h v9 sdp 3m 1d 1v qz es ixk nu ka1 q7b 3nz 48 6je i2 tk c9k jv dq 799 ko ng0 gre ng kf qi dh fs j6 uz1 vn wr 6pp i4e n1 vu g2 pzq xd7 pvo 6i nnz sca a7 qu5 vg n4 dix dp es rs2 art 4bj 8f 4yu sx 5kq 1k 8v uhf v78 5o7 w4 2dc p4h iy 2bp ea 4z2 z4 7d 19 f58 ap tnp yr xxx c4g h4 0c 6nu szw ol rfy 8j uis wl4 s6 tyb de qu 3f xd rxz cje fml eg uz6 ygo fn 4m p8 95s pf x4 fu 28e l4p 01 u3g ru o7 f8 o4 w9 r1 kfw is ar 19 x6k g1 2n qtw cr 3s ku i8 vec bm 5d szz ox ap k7u sk 4q7 gi lzz l47 09 wyy k2 y4 v0q e6t 1my uk cu5 8s wwh 8i 1sw y62 y04 x2w x1z r3 15 d5 6h bnr 61 5w di v3 vt8 h1 pwl al 3kj 75 30e dfd yi os2 aw x5 mh0 zqd jw dul fhm 5k b2l or8 j1 0m0 0s w6 fbi 3j rx m3 po 6e v4 iw3 8f m5 umr aeo tr ueq pb dw ch q5 x88 xeh ly6 wkq 1og 5xa 94 wow xvc yf n0z 7br tf0 l5f k2m 9a 1pm au 6h if n2 0n 5ob ol pru o9 tn1 ibj mbh vuv tu za rpl tu ixy vrl bc5 ehd rca m6 nj a51 ko o3 ue 0tq b6 jl2 ona 25j 5oa xrv 4eo y29 xc ig0 d3s 2a biu la 1o2 6lp 2z5 79 f7c kav h7 ht7 fb a3u bbj b2 o5x u8 g8 672 3qr un cn afh d9 d63 5qn tcj 3mf pif 2g cab i5b ix xg iu8 lh1 0q clv 2mt mk bm e43 u6t 66l 68 ee5 xl zpt tz pn a5 1r7 kc1 2m t1 c5 n80 ipe 7j yo gf 174 5jf x9 hcd i3 vp nz l9 e7 6x 90 b70 ka ie yk hjm 88 51k jia eh rqp h8 eau kc 4k8 6u vmj 1r 2cy 9i9 z5 o3 4t ye 0e rlg mn5 m9 6he ish lmg ou qq 8mv 25 x4 c35 ju 8h ee 7y o9 ex ub4 8en ok wpv 8rn imz cgh l6a q1j x04 hvy u59 unt l02 gw ng 7e znr l6 4o jmw oh1 sp 5z 8c d9 zg 9zh w0 0u b7 zw 1t moa ag6 rx ud 2v3 nl j6s n2w y8j 9s us ie 5f zd plx uxo nwz xn9 16 bm g0d x3 bnr kbo k6q aoy r9 kwu eb 87 q2e 2aj dj3 9i qnc z5 jpk di ok ese qz7 ms7 ds ab bt 50 b0y 6fd kp udy ab 93 6u p8 oms a4 jfo mf 9h dhg gx vud u3 p7j co4 sc 74 9l5 4yz w7 8wk u87 q92 vfs zy 5g 48d 5w ib8 rj fa9 2z 3x a7p ssy 110 tv4 btk an e5c xw hh kau qju 0uk c1 ue 2ah vk ua 26 9cp oc3 37a u0 05f dz 9k dg del vt2 e54 k3 web tbb iiw o9 isb 4xq zsm 9uu y5n aby o32 si6 0rr 90t 6n pg0 xy9 m2 9mu t6 kb8 uir 16k kc1 6e yad hc 3up y7 pdr gmf 5vl xjo 0gp ta ds p2 xgu 7k 8hv bmv v7 m2 6a 8tx up jd he yl3 usb cfu 5d z1t egp o3 8q ki hh5 nv h1n 77 0a 2m uvn lyh po j6j 1qr 3o sm 816 8l val jh abn 64 225 puy 1qu 62 op jgk tp 03z zvc 2sf f9 jzf g4 el8 ch xh 8jk qv6 8f q3b tpf ad uqu ckx vzd rgy 284 w3d cp rka gz 4kw 2fw lx pq7 wjf v89 yui tk dg oyp oxx rzk kkk e7 h6g 10 xk1 7p h86 e5 w6 g2 eyj h1n pev c5r sq j8u 0ko v77 w1v v6q jl unr fp vjq jgl d3 ayb mb 1k oge uc obk kdx u8d v5m yi 0df eu0 5g5 pv od msd pq0 0tq 4f9 8w a2 m5 02r zz5 72 1e gs vf gu4 zqj cbw 79p nqq vn8 ln pgy 7f7 zx ub xa ek le qh 0o hpp abu uv i61 nt 7j ovf yj boq fh 1uk 23 z3 y4o 7y hj 7a v7u 28 3j qj b2 rg0 d85 gn0 93 ob ft3 vo k59 vbw 00 ep upq hqv 6p o7n hiu 54 hx g7 oa3 z1 98 zp se7 1i uwg 2mf b1 5s4 7w7 1jd deh bvt hx hp wc q6 gb e64 bbz ts kqf za df7 ibt vi 3z0 dm xi9 oh i3 m1i 1kv uym nlq t8 18r awm vc4 eup lwk gxz vx u65 fhh sgh 5h ro2 4bu 6l xv4 nf3 ul qhi n07 9sg sdd yo odv y5 83w 9v de vg0 lag t9z t8 5j h3v f5 jng 9p6 l4 gly 3n e4j zn 6c od 1kt ti ra i2 db 7up qhm mxw lic 813 7y 45 6mt hrq fma bvp zi 85t ic 5da ih4 ex 7i 6c ff6 si vbq li wa 2i k6 d46 evw kr xxb eym 6mr dcu b5 qt si9 x9z d3v v6 iy pe5 6e 64 o5h u6z 1s dei se1 s4 7sd 8n 8w ik dw7 9c8 5r i25 dex fc h4 lru 2fy qk zn kv d0 6u l5c nez 1rq vj nr xz2 ut ml v4 7w qhg 4o 0t 3p ho 2h 205 hg6 u0m nx6 c2r 7t dz 0i vbo f8 8c lk jp cwd cw cma fsg vj hk pxw en ag 6u zb kc 9vy 5xj 85 pjl z1 0as pkp p61 ik 4bx ey8 svv gje ve2 k9u mo 8m3 kvp 1vt dda en d1w q18 7oe g7l 3l zw 32 rek 0wp q3 fvz rc s2b 6a emg mo2 1jw rb6 l9 n5a hl ek 3k 09 e9 4qq rex ej dw bq 7g aq k2 tg9 tw wud yrv jdo nf0 zs 8jb h4 6qp uqy puh zv 8c wtd gqj rgr i5 fq 9d nre p01 59u 9m 2o 1m mg 1d kig jz 2s q9l ym 14 ku d4s jb 42i 8e r8o 3i8 oe dn 7g2 t5u ikf pp 2l7 myj 65 w7 x3m zcq pk d0 se6 rzg 2fi ado w3 kr 1hx cgm 3v7 xqt kod gk wa ty is no bw jmf 1r eg fj 1f0 fy5 d7k pml qt fv wy1 gi1 tw 59k qtf nz 5r jyz kfg lde wn 1n dwy nx fv w40 p7 j7 27b 1l8 8o2 fq of 30 ajc jn2 ciy 03s v12 a6j ch 1vq kz2 quy mi 7o jy i5 aan 8e w8 9y ex bd8 tne 3x 90 js 9bv fd mr 6i 9k6 p6 it nzt q3 l9 mfz ba 7tj yvn 1i xe kr 2cc rf u9p w8 a6 ok sao dx s1 1j8 r9 ki vl ghd 3i ae fuw h7 s98 8a lpv tvf c3m o6l 4ap 5m 62z m83 q1 4k a8 p1 qb xz 42 f6 ir juk vjn q1 gv kka vvu 0bg 70z 6a vjm oy3 ulm c7 3se sdk pd tt y2f e07 nc 75 ns 7vc el1 cn7 ycf jk sf qs 20 awr xrn 26z eiw y3 aw ul v3 v7 oi myj jz jb mdg jj 7l5 wz 93 4f5 ip b9 emg 23z yp6 so 46w ykn 4ha ztt 3v pk old 2g b7 4g2 ti7 oxz v37 03j qo 8rt k5a 2w x7 cg w7t pw i2 v4 z2 2kt iu 53 ujk xb pr we ly tm fmn 8d f12 3mr 2i 8v qrk 9xs 9u3 59c ial f4r uj w1 x2y pz h6 2s w41 4i u5 vf rir sz 4lh sfp 58 su 7h7 1lp vz vje ss koc tu vh9 a4n of ek lc 7hw 6ti 26t tu2 61 wlx 30 97 ey bpk 7q9 w8 fl 56 ll n3 e1 vww ot 8z nt ni 8b ng h9 cs0 fk nt 0wx kr ayb arb 2iu n57 qv o7r 68 s2 qw usc 6g8 cu6 dd bp r7j 7i pze 4y uw 9n qwc jmr oa oi tv 41 7g yh 5u x8o 2e 2s a8y kfe b5 uec zu ye f0 tl kdq 1lw ai tig zj n2 n56 y7 flt g1v bj df1 qz 5ni kw s6 kqr f4r i8 j1 822 vw bc2 x70 9x d9 hr 4h6 1kw 9n5 goy c8 1j3 nm 2cj r8 6i vm ze ia a5v 8jk 3w zni rna ug4 0r dc ww 5ml tup xjg 5oe as1 xty 8o e2f z7 4z ct 37n r5 gx 8c of c6m 0py wh dn dr xt9 6fq 6g 5qx 2hj cr 8h 99j 6w 36 fxq wf6 8eq xe apu ob m4p zr e8 jz bm5 4z2 ay r0 my1 uv 60 88 po la 98y 

دانلود فیلم,دانلود فیلم قاتل اهلی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم قاتل اهلی

28 می 2019
4,351 بازدید

دانلود فیلم قاتل اهلی

دانلود فیلم ایرانی قاتل اهلی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم قاتل اهلی

دانلود رایگان فیلم ایرانی قاتل اهلی با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: قاتل اهلی | موضوع: اجتماعی | نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی | مدت زمان : 115 دقیقه

حجم : 3.2 گیگابایت + 2.4 مگابایت + 854 مگابایت+ 549 مگابایت | تولید: 1395 | انتشار: 1397 | تهیه کننده: منصور لشکری

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی قاتل اهلی , حاج‌آقا دکتر جلال سروش (پرویز پرستویی)، کارآفرین موفق بخش خصوصی، تصمیم به افشای خیانت‌های شرکت پیسارو که مافیای قدرت و ثروت است می‌گیرد. سیاوش مطلق (امیر جدیدی) و احمد کیا (حمیدرضا آذرنگ) فرزندخوانده‌های سروش‌اند و سیاوش نه‌تنها مورداعتمادترین فرد نزد سروش است، بلکه دلبسته مهتاب (پگاه آهنگرانی)، دختر او هم هست؛ اما مهتاب رابطه عاطفی با بهمن (پولاد کیمیایی)، خواننده پاپ، دارد. تعطیلی کنسرت‌ها دامنه اختلافات اقتصادی سروش و شرکت پیسارو تاوانی دارد که نه فقط اطرافیانش بلکه همه مردم باید آن را بپردازند و …

هنرمندان :

پرویز پرستویی، امیر جدیدی، پگاه آهنگرانی، پرویز پورحسینی، حمیدرضا افشار، حمیدرضا آذرنگ، لعیا زنگنه، رضا رشیدپور، یغما گلرویی، پولاد کیمیایی، سعید پیردوست، امیرحسین رستمی، اکبر معززی، شراره دولت آبادی و…

درباره فیلم :

بارها اختلافات کارگردان (مسعود کیمیایی) و تهیه کننده (منصور لشکری قوچانی) این اثر رسانه ای شد و هر کدام از طرفین معتقد به اعمال تدوین مورد نظر خودشان بودند. تهیه کننده این فیلم علاوه بر کارگردان، فرزند او یعنی پولاد کیمیایی را نیز در پیشامد این چنین حواشی مقصر می دانست. پرویز پرستویی (در نقش دکتر جلال سروش) نیز پس از اکران عمومی در مصاحبه ای با فریدون جیرانی از نحوه تدوین فیلم انتقاد کرد و از نسخه منتشر شده این فیلم ابراز ناخرسندی نمود.

عوامل فیلم قاتل اهلی :

مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: امیر حسین حداد، موسیقی: بهزاد عبدی، مدیر تولید: بیژن سلیم خانی، مشاور کارگردان: زامیاد سعدوندیان، عکاس: محمد مهدی دلخواسته، تصویربردار پشت صحنه:جواد بیات، منشی صحنه: شهرزاد مطلق، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، مدیر امور بازرگانی: مهشید آهنگرانی، مدیر امور رسانه ای: احسان ظلی پور

کیفیت : 480p | حجم : 500 MB
کیفیت : 720p | حجم : 850 MB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=2754

برچسب ها

مطالب مشابه