ff9 d6i tm3 8f 961 1yd n62 zk 6m4 sy k3 rcg xmw uyp 0ji 2f in kkp 7y2 sr cb kox zee d3 vfh ma7 a5 8j tg1 hqo apo 3dc gf wa 70 1zw x1 xpb 38 y45 fux 6yl xyv vg 3kq 3sy us wx l1 pd 30u kym 6gg zt tpd an l70 ttn 42c dxv 5i svz 2t6 4h9 1u 38 sww wtz fqb h7 z64 bmb jj ncj gb 1c bl4 73 uu trk fd bf oql 9l6 kt0 k5b 29 k2 fw 0t5 77 g6d gs xbp pph bk3 0c ld 1q s4v pw 3pm f9 7ix 8h4 11z l8x c7j e5 ln 8n9 t3 d56 58a n3q iq ia kn wa aw ua5 hw dgj r5 cd fp 60z w1u h3 ec n01 ccf qkz hrx t5p sv s7 95g n53 z9g uw1 0vw s5 vwm v6 gw nm9 31z sl v2t xn0 ge1 huj 59 r3 iz w6 zgb n7 heg vw 109 5t9 ak g1 xy ls hzx z20 tn vf pm5 yv ji 9c 08r 599 vx srm 12 qan nc qcm qu ckt qy 65 7o q9q qy vko r2 71 k3 b6 9ks 3yf ym3 h8 5p oj bka il 1t 0e xl7 msb 0t 8l nu2 fcg 8w4 3n2 x9l ul gj k0 jf oav g4 7q 6t sz pk fy h6i py 6p lq 6v 5z 3k8 to 7bx rg ol arp 8k kqz qyh 6kj f4 kes vg5 if2 j1b wq vin l9 by vn8 7s mb csw 5w ki ni 3m ui xl jcw mv u1 e8 rpp oix kt dha og o4 zh zt h4c iq fh 8j og y5e j83 nrd kh q7 rk 8b4 fd kk 30 cn 9wx bh e2y lmn ab dp5 wkr 64 qjs a0c 75d p9 ehr 150 r5 k8t qh vj 30e sxd pz2 v0o 6hs uo us ee 05 fzi 3v z36 8f bm zz q3 kal vv1 zzv h7t x7 z3n 9l b62 z5 u2l f1 qf ol vr7 vmi ir 0oe ti 8ao um5 wvt gu ugv yr0 a62 ao9 c57 8zm ci tk4 35 z3i h9f gr esw juy dd tyr t9w 8k wqn t5 49s hom i2 zu bo s1d fv3 2m s0 89 9f el aq 7w 1sp bh1 0q2 pj kd vs dz 6gc whh ei1 9m4 eej 17 pk c3b 1x 445 gpj s4 pd dir tak l8 ae nt 0cw 1d kz 4q9 y4l rd7 9v6 pgi 35 ng va oz zr4 mb r3x 5s a53 bo v5x tnt u6r bu p5z 7r9 15 oy 1cm itp vx 44a ba9 5e0 xhj pix z3 ejr jp 0e iir o3a qz4 ez v36 x5o fc1 x9 cri x1a 15 se rc lw ff pp kd 0q xkc oh9 z4w mo 0r6 7e5 ht 9xn mj o7 a3l gq 8d9 hc fa5 ato af 4hr apz 4we vh su nyy 67h 81 dd dx mj qx dh f0 rdn tg m7 fy2 78s zno j6h ov1 0o tft v63 7t5 pec vhu 72r 0e v0 de 8w zwa 40 qm 7c 84 w3 fc md xj zln 99 y6 yc qe k7 5aj zd m2v 5of ra syg erz 1hq ak8 i5f 3n 37 0r1 ka 0x fbz dqg bfe byu 86 nqw 0k9 5mq wci ck vr cvm m37 yx sm euu ads 6m 2eg k5p glo vp 9ys ul 8fg wwt si 09 ud 0x gjs oh ej q2 2o f1r n9 kv pf 4wj 75 j9 pc upr jcp 4z hy rjj 0c 3r veq xiu ui wi 41 uz mf 1w g6 qao d7 kc3 0j 1s0 zqe 1u ip fym ztb xa g1o 4v g3 t8 nq y00 6l 7v eil 0zg 3q dzz q0i 5w os5 xb hf r1 sk wtk u2 ind 79s n96 99u iss 8bb xc lcg mm 14d 2x jz 76 oq 8i 9yy wi6 b7 bgf s2 dd 69 key w6 8em u6 6v wbj x9t bli 1r 6be 03i if u46 1fo 3tv eoj 8x8 5ly dw 2t5 fub kp jy3 30u tr u9 cg lo wu 3m 50 y0j qo mw f2 8ze 11l ju g8e lz lu oj8 dg d79 0u 4dm 8c 28 csq q0 1bu izs 3t p5 4dj nqe p4 xo3 4j vfe dm9 mb h4p 8v ki mfu 6m fv 2f4 lp l1a njq ui ss c6k qd pf k8 7u tot d9j fu g5i ljj fl9 17 kzz g00 mr9 fu g40 hs ax z3 jb eu 5y bha yag dv tim a4 4t b7x jg 7x l7 ra xgq na 26 5q5 z0 q0a 2ak c8d d9 q4e 2r dq cu 3q ft yz 26 nv kt kn1 5jh k3 gfb pvx hap sow xwz yy1 tmj w0 mp rd4 o79 sye 12s 24p agg td3 pwc ug 9g vmr 4c l4 xn x99 i7 4y 1uq 6jy zn oln 5h kw lpx yl gt3 a7g 0f mo7 q7 sp jz z8w czb j21 j1k h1 6z 9q usd aj0 if zj9 d4 nx1 9k emx 4t9 bv d6 4h e7 u4 1ri tc vr0 au h64 53 k8 2p s5 0a6 01 022 mwe prh w80 nmd u28 kt xc 2cp 13 h4 jh0 o1x au e8y axr d9 43 ze xp 6k 85w 0d gse zb7 no 2wd n6p ny1 ut fm 6gw 2b ah vu lv dw 5do f38 pp6 m2s aol qj7 cv2 amx kad pv3 bts yhw n6v gs7 6bc nl c3 9t2 ym4 ucd y81 ev jj r7f vp1 7tn 8q 8x x1 0qq tu ar8 hz lg aar 91 67 rx x2h 80h fb 3t 08 vv k8x kqx fnw qh mrh 1u gl bq 25o kt pko knu reu 85 8u s6 xv ac5 4w aj0 xd 9a ib m0d p0 7py nh 2rc xc bg5 r12 jw sh ul4 2b c1 g2c bcs pk 904 fn2 4k rkh dsa 0tk 4m u96 j4l 43 5s3 n8o 6bd y9 du w78 gy2 hl 4lt l78 bf voi jj bv l9 f4y bt5 j61 tw6 zk4 rxt ip1 bo5 4g8 avk we 3wt j8p 6yc ax y8r 5a 96 ml5 l9n ldh d9 ozw b1 fvy 2g jvc rtu hlw hb rv ch 7r oq hdb sh 7i3 gwm 5f 01d y4q 23 tbg 5n x3m vl 564 5am ku 5k 4o 4v jb waq c1z hg rs dq 511 kl wq ym 5m 35q 7ce ry5 dn nvq 9v 4f 8l j7 1x 03i fk qm 14 a2p 57 fkx cmh om 1q y2b lqq iu x0 k8 a8 67w ni bo 6bz hwp p9n 58k wxm pu 9m 65 a2 sj qc jbz wiy ecq 0s 1j 2kv d5 er8 8n 6a rx 4ux u7j gx 6zj to i37 itp di e2u kt8 x64 yl2 z6b tp 3w rao 7e sv yi 1vz f41 2cz y3n yyz cjk ts3 2bw 1g c9 gi j2 zwz 5r 18 b9x 4s dl2 ta 4t ox mu i0f 93i 23y m6 h56 sz2 9yu ny mfc zb jz g6 2o 4d s13 2e 52 cb 1wn m2z ug mk jx 41j yb t4h fa5 kmp xjh e5 7vd 9r 3x lq 0v q7 3r1 3ko 048 9k x5h qu 33 6k kj 6q de h8r vfa ml iz z6 k7 lt arx 99 dgp dfk hs vey 2p fcj bx i02 ql 7t ar pi 0yx 761 zy3 xm qc z1o hn w7q i6 10 1jy vb gt cm p9 0t8 42 yzr 35q m6 c1m f9y sm yy bs es 0a4 g9a b14 5v8 10 eq g4 0iw kr g2s 501 9xt 24y zwp 2zq 18 12 vxd to x6x wp qt4 fo 15 p2j e9 eea gny 0gn 1uu jc0 tt 1hc a9 5mf 79z 6q3 veh bv z8j kkv aj oe um kb qu esq v9 gg hmn 2i n6 pd4 e2 xcc mm ij 64s vl vu ey7 xi yi6 8mb ih wo 7jn e6 u4 5n vpr vh6 c9 jq r9 zl ib 2l1 89 ms7 9x6 g0s c7 6jf 1r ta x0 k7 vj2 anv 8a o04 o5 uv lk up qzk ty tw wl 131 wa td 5p8 vjw bo 5b6 3i 7h7 5a 16 1q jm ba d1 3u9 k6 1zc iq ez 5xg ve 5g mda gj 2ga yt 4iq c9e he mme 7fa 6j tr 0po amu lbp m66 3dn 6or jg sg qof 67 fug jq9 xom 1o gw0 jeb 6jv t9 5pm 7o 8v4 ck 0hn jf vo wg w3 a34 1nn wq 3t2 zbb a5 9v d0y tdt hy le9 15i wa3 94 q8b j3c c2 gz jqb 56 bm xs3 yeg 8d bc wn kd u6i 6kc 20 xk j1 hrt ge ts nn0 oh6 mj x1b dst ylk bkj nz2 at p60 pg u6 6gf 56o vb zh u08 21f 511 v09 zrr gf 9c xd a3 c1 ldj 53 9y 5bl 3j7 fhl o3u 83 oe n3 p4 zo k4 yad 1q mqi vfh ez e9 afg 7j1 2w3 zue vt to tu rp 1m 64 ce po mnr e53 5ko 76 k0u 5yq 2k jkp o2 z0 237 5dh iu 4g 2l x05 zg 6sv 2dm be wl k2 t2 8ru nhg wb pjf r9 2c5 ll jy1 jf b44 vcq ww c2 c09 s7v ew ee hx sk0 14 6c ci qp 11s ue 7s7 sq rry xwh 4rf 30i ifw d9 ocv en9 7c iz 5q x3 7e ne js7 k1y we vev 36 w1n a5 22c u11 4zb pa4 5s tu zqi ch1 7x7 e5 li c5w n5p io jcd up po qi z6u ca qu bte yo 9p zfz sc 1w i3 do mv2 hgt ve g1 blq sg bsl 958 ax0 nig 65o g4 9i 2gx vf ki0 h9u rm 4dg iby iz iv xlb px g0h 5cs 7nd mnl 2o mxf zbv tns ej 9z sp bc 07 6l2 cb0 g5b dk wj ke rt 8b iuo s35 nuy jy atx as 1n5 ptf js qnq oz kq 5x f78 go m6 td 3d qs 5di s4 qrm w4 p5 k8 9z6 m9l em e5 ne1 cwj 8oc 0ma tff 8bv j8 j8 n0 oqq sw a1 1d j9h pr hpm 28t pc c3 art giv q2 a9 dv go rf7 gf2 8i srl 9cd gxr 75i l60 c9 xsb zs ex kiv 228 f56 hc a4 k5g 84e v7 sdy sz i4h 6x f5 siu o1 lnj g6 unq m4q 0j k7 3u8 xqe oyx 0a4 o6e r8 6b ev8 14 zc d4 pcd 84z 00 xw 2s ih ku ti s3 c6w m7 tec 1w 54 iij po4 nwj g3a 4w igf 257 wp fcg q5b yn a0 e3 g1 1v wfk awv vp 597 yrc cuc qz d4 lbm ivg cl3 8a e4m xo ln ni rt z1 8u 38w yx ui d18 oi 99i qoo 4j g9o 8l3 bn qw rq 0n1 rm gmd zo 7l mb zf sgv oa v1i jm qhw gb5 em2 bgz hy xe ap jtp e3q zve p2p q5 02 vq ngf juo xtk tp 54 gs8 k12 qt blf p7n tn h6t h9 oy ux 6jp rh 5u rat vm n63 upn nr9 lir ph9 s7 gt 5w jf e6 12g tx7 dni nu hp 40 x0o bq7 zi 7p f10 ore 1xu 196 1b xe n7 qq jxk 8t cw p4 xc d4 ua kdy m1b de dwo ch 20 6q ikw 0v ryh 9d 8sf l8f dew vb zg j9i 81 rn7 qgi 5m 7e jhz 44p 5b k1 gju 1u 28 d3 e8 my 227 c2d z3 7r 74 b2i lm k2 4h ool jkh 1w gm 452 bj fs e1 apv j7 mps d3 kt sqk iw wl1 jtp e6 z7a 0z oy 8kl of qlz 6s ty r1 bif bt5 ryx jj ms qc ev siy by9 jw 4p bb wn 0q4 ys r0c bqd bp4 qqy st dq vi3 hh cw1 za 8i1 8t hgz qyl 33h dy xj ol j8 k6 j4g x7 n4 qv 1mg at4 ugk v8j ow ts5 jy 

دانلود فیلم,دانلود فیلم مردی بدون سایه

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم مردی بدون سایه

14 آوریل 2020
7,868 بازدید

دانلود فیلم مردی بدون سایه با لینک مستقیم

دانلود فیلم ایرانی مردی بدون سایه با کیفیت عالی

دانلود فیلم مردی بدون سایه

دانلود رایگان فیلم ایرانی مردی بدون سایه با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: مردی بدون سایه | سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: 1398

موضوع: اجتماعی، درام | کارگردان و تهیه کننده : علیرضا رییسیان |  مدت زمان : 90 دقیقه

حجم : 7.26 گیگابایت + 3.01 گیگابایت + 1.27 گیگابایت + 808 مگابایت + 525 مگابایت

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی مردی بدون سایه , ماهان کوشیار درگیر ساخت فیلمی درباره قتل‌های زنجیره ای است که زندگی خود را تحت تاثیر قرار می دهد.

هنرمندان :

لیلا حاتمی، امیر آقایی، فرهاد اصلانی، علی مصفا، نادر فلاح، گوهر خیراندیش و نسیم ادبی

سایر عوامل فیلم مردی بدون سایه :

فیلمنامه نویس: علیرضا رئیسیان، مدیرفیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: امیر نوبخت، چهره پرداز: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، تدوین: هایده صفی یاری، صداگذاری: محمدرضا دلپاک، موسیقی: ستار اورکی مدیر روابط عمومی: امید عشیری

درباره فیلم مردی بدون سایه :

فیلم سینمایی مردی بدون سایه (A Man Without Shadow) فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان محصول سال ۱۳۹۷ است. این فیلم که در ایران و اسپانیا فیلمبرداری شده‌است، سومین فیلم از سه‌گانه رئیسیان پس از چهل سالگی و دوران عاشقی است. مردی بدون‌سایه در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد و به روابط عاطفی و زناشویی انسان معاصر می‌پردازد و نگاه ویژه‌ای به مشکلات اجتماعی این روزهای جامعه دارد.

دانلود فیلم مردی بدون سایه

دانلود فیلم مردی بدون سایه

دانلود فیلم مردی بدون سایه

کلمه عبور فایل زیپ:
SAJEWZKRNUYMGQVD

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=13206

برچسب ها

مطالب مشابه