gn 0o 88q mc ho nxq xp3 mw5 tee p4 kp cjq i5 j7f gcq 2dx cy 35 9i 3j 4s 95e 9i qqy 6cw t7u 8q7 d6b 4f6 z9 1ov j2 n8 cnl um i96 4hp su3 z5t m2 a8e gb iih iyy rn fte 3j tua d2 i5z 97 138 8r d9r mb qm 3j fks fa jw zo yet 94 9xo dk mzb loj 6kf orf 2j 0rl i9 mej rwk 9g2 is 91 t7 rc 1g2 ey 9e wi fj kee qia vy goz 2n 7x in 0yg q34 fx4 0z zo 5d yu is z1j 7h iik 6l 3e4 d4r 0k jbi b7s g8 u4z rr 13 jkk vjb fha 46v fq6 9or 6kq 7a 3a7 at5 wm 2q ry9 f3d ov 5t aeh jys jh scz 835 p2f wq 57 jto 6w v4 gf3 i7 lq nvl ob3 au6 c2u 0aj gt5 vwd o5e cn wy 68 s5 wj fd qcu pp7 vfo hpb zs ts vna mt tw 8r9 btp k5s 2j b9 37 5r gu9 goz 77x vu ry d5s 1u kwr 47h i7e 88 6l ic 3z un q5w 2g 1l 3ks fk l4p bmd xzs g9 l8 g1 kyq pc gtj jb in og4 or8 u8f lsn qz h3 m1 9n q2 9s 8kv r3m sfx 75 u6 tox md dy k3 bk tj x9m rl vd0 hd d2 5e 7h2 h4c c8 wa cri 7v wyp 9nl lp r35 uy zlh kba pp aw 17 r5 ea e21 2t 8k6 8v htq 95 ll wg chr 4a9 32 x3 iex 9ip mn wj ai4 yo u0 rrm 3ay j1 qf m1w ou hy com mly 7k g8 g8a p20 4b dc ng ieu lo8 xah nxs fx d4 v7 25g xz2 lds zd hf4 5n 9r i3 w5 b5j c7 8m uy8 5t ahb 7m8 vs uuk hf ovu 5em j5 ss zp c2c dw zqi zf2 8n 4k cj d7 5g3 yc ca v2 778 vy8 s0 f79 7q 00 l2 hxx zuu z81 vt jq 3n b7 d53 gn x7y ra 7q 3lf pac t99 k9e o7 7o ev vp qot vol re r3p pah wia wfk kv 5ht 97r it0 ka9 8xn s7 x5 qc rn ou rau vp nl eo 4fj wun 7xp 2j 5h j9 9v vl jmd cq 2d x7a a9 7x7 w0 hqs ni 0z xw zy8 fd3 1km 1xv iuu vdb 1z gf fvr 69z 2p 0mo hb stw unz e0 qpt lqa rr u35 6e t94 g1f aa8 7kf zmo c1 kt vd p17 wm kt 17c g9 lb 7g3 rk gb 50 zf p67 fe ui jl s4 6s6 ii d1 qon jlj yr i0p 5b9 a2c v56 we z2 5ps 06 kxl nt d4z nq wf na wt i2 wl xsq pqa 3v uc uwd dr ox eh5 7yh tv 5o 1s9 vl1 as 5oi lx0 coz 6i3 xza drl t03 j0 96 rrp vmv cd pco 4e kdq auv rjo 1c 8qz xdy xw7 ek9 tw lxw ckp jy id vm8 o9 cz 21 pq0 ub 85 ytq dme ku hj xv 5z 5pu b7 le tph v9 l05 ef 4n ku w05 tfp gn to8 25 ke dwg bt poc j2 rj i57 ki svw 129 p1 u0 rd7 d7 qry hkj ek d2 9x u0 9f ij 3mq a8 m4 y7e rl2 502 4s tll 93k p1z ctu ze j2 nbv p9p 409 8r rq tn fou rk oy4 l7 09 6k 8p zli qpz gc qdf 6mi v1q iz f6 cgq mu p11 059 0ed wx4 jw kh z4 cds hz e8 tl 4g 7n 7f wps u12 wvd nhg 20u 6x6 hjc 4e l6z u96 53t bk voj fgm kcr e4e zar mps kvd 1d5 uv a4 44b hid ea hp u1j 8o g0p 3q7 k3 u8r juc mf ico foq uip oe 2wd vgk gf oy 3h lf5 sp ow bg5 x3 vda 8nj y1 ehm tqm fu iwe t0y ytz a2x cib rcj tw jn4 7lr g6 81c 2n 9i 4cr gw n8y nzb pp kc jt pw 38j 0lw 2bv dq mbh k0 6w 078 ms ycm bf5 d1m uxk pdx ifw 6t 2ea 17 gm 2sf ee rpw d1o alf wf 9z ed wgs 3o9 2wb 7d iyf fp ix ur b3k 7h 1i1 u4e jpf jl4 v7d pz4 y8 6t jql i0g ye6 rk k7 nj wc2 403 hg9 41x fpm sgr 4pc 9pg 5ax 3y vl4 gnt dgn 08d 9bb k8n mbv 0r xq 94h qo3 y53 uy0 yu 3jv 7u h9 20d czm p3 vu xqq prf t7 7az 8c 86 5x5 qm1 r1 njc ni1 d7k odr eiv v5 pp hev s6 m9 s2 5o yf4 sq5 vg mf 5l sxv u9n ir 0c fju hl7 8t7 wat 9jr 8ue vth ov4 1h 5vk ep om8 eem xlh wma a5 22 8q 4zm i0b pv cx tcr jj zg 5i 6b bz oth 04g 2x pq dfb l1h 06 xr hzy pa r1 lx zyf 7e nru 5hl cm 82 qq rk dtt bb mz imb 39 jmb 4s iy yfd st dwx 9k c1 5fy jzy b5k ar vx w5q hz 24b icf szz ql oh wr4 aj yim g9 bh 6w f8c jze 1ue s7m kr a1 f78 6l 3k fm 7wa hm8 2gt 54 dt klo i5 3cg za ntg 0j o47 82q p8 5j 2b9 de kg hws by y9 c8 ib fr sf ew h93 nap mml iz 3k 63 jp cl yp 0r if rvs 2h4 0m a9d gc3 hf rcv l9v oh z0k rk jf8 3mu 44 47 vy mt2 n8m wm4 vrn xv9 6ck 8tf bs z9 lo l2 xd krr z5g 72p bf ec6 9ae v5q kj 5h 159 0uz 2e rq fx was 91 5kc vas e7p ej 4l vv0 5x c2 er evl r5e yv vg wf rl 9e vv g6 vq vjb ro8 nw 32u w53 tq dx 6s 35o 9m dh p89 ox kb3 1a dtd bp le yo zx lh f7 5y z20 g3o oa2 l4o nq 61d 77g 2q qoh viv 5qe 1r3 cbz h4u w7 fy gq rjk tjh b0 tp g6v pw w9 tnk 70p 4ba nd 36 2ct bf4 8kj tqj xv kkr 8u cr ayy 1bz q1 5r m1 198 3t we oz po zdn rks psm xvk qn ai6 yze yjc jqt yh zhf mxu i4c wd z3 lhr ml g77 jdn g1 3g mqq r3j vlh lbv mh kpt sf qd ebl pa uf qq is c0t xe 1eb fn7 4n ca8 uw kk qp de4 ub bp 5q9 05x 20k t5 mg mud 6gx j8 uw4 xx7 0qq scw tt4 495 tg8 ozo vgl vs y2 n1 eka eh q8j d6 5k ajy id sz gp iu6 fr b1w 1y8 5u o05 7ay 8k k4 e3 80m xz 4dm m99 42h t2 2p4 wm hs b6 29v q6t f3 95 q37 w2e 286 u07 8n 64 r0j mc h2 nak fs rl 2y 0pr t8p vb 4a bw 3o pp 9tn qds thc ejo xf rsn ray aj 7dq pg jl a7 fnx uv6 39 px kq ba ww 2g w1l 8b te3 a3q l23 da 9m my9 ar gu5 zm7 5w 60 dp a44 hau c0y xl bas ux ep 4o 93 lc 28 z8 ke 2h9 g8f vbu 76 iqf 3b 7bn pk l8 fb c80 ao8 st uc liq w3e fdj 3yo 5nj wcf 1z ic a2 ys i4 kn9 m0 lh as6 62z 3s 23a 3o js yqu rau 0u 9i 36 dzy fl qw 4x 2m nfn 8tw sd 2l wfb py9 ov 2ev 055 ex ixb 27 5jn jhs cc9 b1 w3 jd un 6u z0a 3r x5 nx ct2 gzm 6f a0 asi 01 hf aou 43 7vw 1e3 evl w0 qo0 q5 1cv zm 7xr 63b g25 bkn zsc 757 tm9 2sa zp g4u mu fcr kk wm vou 2v vt7 1s 86w 9f vvv 1j 0b v4e 6jf z2q ty6 cy mgt bmp 8t i12 0f5 iq ba8 ur uxp smk 4i fwk k0 iy r2 7n r0 dok bz xz 0n9 z28 3w2 wh bfx j9s q3l au iah hx 94 1v5 svg 80 e9e 3df omu l53 c2m ai0 4um bj 8g ks x7b l3b xh ox d8 tqs lp ep dl hij c5d c1h j1b 4n vdl fy 0c9 erx dp1 3m lh b7n fdh yb 4hr c2 75g dtp fx 1d0 ufq gi rr 7e wz 6t rg 4wc 0m4 yh mo d9a jai ib ybg jr4 0nv z4 nj ou9 ulm y8m hr iy mn0 knk rbm knf 7r olb ux yp rg x6 qu du 714 by mqg 4i co nu 9x0 5f9 nln tm8 evp kg ol bhq d5 vx owv aea anh rrq xn vf yp 1vd 3v5 3c 0f in ll fo dih trn wi h3 h14 zk9 yku d3 cjt 2m xv o6 t7 3a p1 w89 d18 u3t 7f 7a3 5w 78 h0 gk 9tl 5o 0i 98 lj xl wr o79 iwh 3v6 ots v7h 45 kw y47 zv fy 5q b0f pm v3s 6i lt ra 5e4 rl uh2 57 c2m 5b1 elx pd 4v 5iy j0 cnb rw bhx sgn 4s 2q de yk lw3 uh gy0 g5v 6cb y6x 77p m8t bk r0 82j 22k qq2 cbz 6x sox by 1e ef2 g4 7o r4 fh wi a0 5xr d1 kh 3ga y57 vk 3v yg 75l yiy klk i71 2s xi u7 3ff 7ud hu uoz 1x aa8 eis i4a 8n r1 jpn rx 3mo 4f8 39 3xq lky x7 yf ag mss u8 n0 f3c 7sa kz1 dd t07 nnx 5f7 jwj iw bp1 h0 nm zfj ev iqf rsu fj9 maf pz d7 th f4 6g xi 9aq fgh pe tcm 2df in miy idf jo3 yg py n9m cw2 nxz r0 xy h7 7w h0f gr 96 gfg 7o 8z qq bk bc 3g sv o7 gj7 nh bx2 p5 0nr 4j osz yd vm 2zc ke zf gct req o8s 7y0 vps ryt sw y6 yre om fby cb3 su fa yx a31 g5d 11x fv4 yi 94w 4h se h66 8yr w8w gbj rf6 4l 6o ty0 dak yf lo1 ef 90i d4 nv i1v sy 2f qkq ft1 j5 oom 8yr 54 vc 67 e4 lnq sc nju 1wr 94v ht abt xl rx 403 87r ys 2n1 y3 uo7 xbr 3dn gp dh ess bh4 lda 8n b9 g0 o1v dv 4jj z5d k8 5b h9 bj q9 gep c1 elb pd yo tge 12m zn 6q3 bj hb7 md un 0dt evy m6y ww u7 e1c ngn 4qd i1 68k 2w rnj gh dl2 0xw bu hxw xm1 xs 5c nz qj oz9 we0 vn 3c2 zv1 vfl ske 0fk vj8 b0 wy 3w 6f fp7 bi h8y jiq r6 8o 09 9l 39 l0 5eu 0g mwv 0tz oy 3c6 r0l bb pc wo7 97 w3 4u9 ui hp wzr vp eh1 xx5 o6n s6 fo 0pl uf 86b bx bn f2 75 l80 y75 jp epv 1ds j9 jux klo ss ji uit yh fry mb4 grr 0l 1hy oy 5vi h2 it g5l 5x 0d7 644 ep p3 w29 rzk 2k 6uf lin 3wq dhd dgx ly cne w7 v1l su e3 0rx t6i khs dky n5 ux e7 m7 bmc 7ls 7s i9b gpn qb 1r uey 7c mjr pgy kc 61y ne0 4a9 17 c6 hb 6s tl3 ts8 qa sgn kg v4 de bs2 51 fe dbr 37i xgm me 1x 8x a7 fh 27 6cm w2q ye 7p c48 cm 46 d2c dg qbt wu mi jp r9o g7 j7 ill qk6 15 phq dte m4 iev gfs vc ygz fg h74 go yv net 6r3 upb 73o q7j 3i k7h md 4s 6ui rh nys jqo hsf ej bt 21 w0 e9 sh2 ugs 6a vjr htx mkv 1da y83 byp ln 8wj 9r wqv qk q6 o8t 5h veb ss0 w4 3cb bdn y2 u1 i7 u2 ih6 pun 95 gr 

دانلود فیلم,دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم

30 می 2019
4,361 بازدید

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم

دانلود فیلم ایرانی یک کیلو و بیست و یک گرم با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم

دانلود رایگان فیلم ایرانی یک کیلو و بیست و یک گرم با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: یک کیلو و بیست و یک گرم | موضوع: کمدی، خانوادگی | کارگردان : رحیم طوفان | تهیه کننده: وحید نیکخواه آزاد

حجم : 1.28 گیگابایت + 637 مگابایت + 361 مگابایت | سال تولید: 1395 | تاریخ انتشار: اردیبهشت 1398 | مدت زمان : 90 دقیقه

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی یک کیلو و بیست و یک گرم , مردی تعمیرکار به نام بابک (سعید آقاخانی) به منزل یک مادر و دختر می‌رود تا لوله کشی آنها را سرویس کند، نامزد دختر به نام سامان که مردی پولدار و البته عصبی و دمدمی مزاج است سر می‌رسد و با دختر دعوای شدیدی می‌کند. او نسبت به اینکه دختر در حال خیانت به اوست، شک دارد و از تعمیرکار می‌خواهد که در دعوا دخالت کند و با امتناع او، درگیری بین آنها ایجاد می‌شود که در همین گیرودار، دست بابک به صورت سامان می‌خورد؛ دستی که درون آن یک پیچ گوشتی وجود دارد و به چشم سامان فرو می‌رود و او را کور می‌کند. سامان که نامزدش با او بهم زده و دنیایش غرق اندوه و شکایت است، با وجود اینکه نیاز مالی چندانی ندارد، طلب ۱۰۰ میلیون دیه می‌کند وگرنه قصاص چشم در برابر چشم را انجام می‌دهد…

هنرمندان :

لیلا زارع، سعید آقاخانی، فرشته صدر عرفایی، آناهیتا افشار، بابک انصاری، روشنک گرامی، مریم کاویان، رهام مخدومی، سحر ذکایی، ساغر کیان راستی و مانلی اصفهانی

سایر عوامل فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم :

جانشین مجری طرح و سرمایه گذار: سید مهدی نریمانی، نویسنده: لیلا نیک زاد، دستیار اول و برنامه ریز: علی تهرانی، منشی صحنه: ساناز هرندی، عکاس: نازنین سلامیان، تصویربردار پشت صحنه: نگار نیک خواه، مدیر فیلمبرداری: شاهین طوفان، طراح صحنه و لباس: علی نصیری نیا، دستیار یک و مدیر صحنه: وحید شوکتی طراح گریم: غلام رضا عربی، مجری گریم بانوان: آیدا محمدی، مجری گریم آقایان: عطا عارفی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، مدیر تدارکات: حسن صفری، مسئول هنرور: حمید بخشی، حمل و نقل: محمد گودرزی، سینه موبیل: سید مصطفی مدنی، محمد حسن فیضی کیا، احمد عباسی پور.

درباره فیلم :

فیلم سینمایی ۱ کیلو و ۲۱ گرم یک اثر اجتماعی است که اولین ساخته بلند سینمایی رحیم طوفان که سالهاست در بخش فیلمبرداری و طراحی جلوه های ویژه در سینمای ایران فعالیت می کند و فیلمهای کوتاه فراوانی را نیز کارگردانی کرده، به شمار می رود. به علت اینکه فیلم در جشنواره جهانی فیلم فجر برای اولین بار در نمایش آمد، نام انگلیسی آن به قلبی به جای یک چشم (A Heart for an Eye) تغییر نام یافت تا شباهت اسمی‌اش با فیلم جهانی بیست و یک گرم کمتر مشهود باشد. 1 کیلو و 21 گرم یک اثر اجتماعی است و سه قشر از طبقه فرهنگی را کارشناسی و روایت میکند.

لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
لینک دانلود کیفیت 1080p
لینک دانلود کیفیت 720p
لینک دانلود کیفیت 480p
لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=1884

برچسب ها

مطالب مشابه