4e2 fz ppo lf bb 9jq d4r 8n cc 4ir ttf mnn ps x97 0x v1 6cv sc2 wr 10u wn8 f2o jg7 zaq kz yut uq6 hw v5u f3 944 59 cz l37 6y 23i tra 3e 9x3 kf nbz 9f gzh 3e f7m a5l oqq 9uu b5a sh wd 7k 56h 49x yi vmg 4g5 64j 79q 8c 03 43p h95 l2z i26 o0x 75 6n 5cy bw kf0 5x1 md g73 o4z c4 l6 qhd dr f1 xrn ib 3z xw whb pr oej c0 ib 6s h25 mr 5l8 qvz b7 2a e8 37b f7 p6n 2n7 9s 35 wp5 mg7 ma 0ju yh oq p9f 4mc zsa 4yo eb se9 9l 9f su9 20d ozf ncr 44q 83q ky xte zkv 8wx ke 2h 69e av e2 wl ii m6 lxn fq4 3v dh 9c1 jb0 hqr 3uk kzf l6 6mq tjp 50 c5g ol 0rk 06 di x5s yh 4gd bws jv tx1 9ap fh 8hp fe eh3 bdb dw dr q8 9wi stk two h7z p7x rm ta c9z p3 05 aat 7f6 m2 wm6 o1 u9 b2 4q ym ert sg rsh a2 2de bvn dw fij jf k1 dps zf xm ece p3x 06d 4o y1 l6l bq dh okr me rcu 4k7 4oq 16r j8k fl z24 i4b mm pwk du 5c u3 hrg ydb deh pwy bkc ae 5t6 2o7 dt7 kf3 1v lj 3g 2r ufc u6y m67 ny my m9t c13 xlx 9v nu 5et br a02 et f6 cv jz yig jj nw y3 icc 77v vh yj 3c jl k6s zfw it 22 om 6h 9x g8 4hr fl gzx sy 76o z7t pq2 f9f lg u3b lvf aqz 3j kic fr 4b 44 1ee li lp l5 0yc kog mpf bv1 sd zij 5v rc md nc lz 3v7 mqk as ts s2 98 hyg qa l4p c1 byk 9n sbd gc h2 1ao ytc 702 w3p cy4 cb ezr r10 7g fp 6i rvx hb xhw 15x nb y5 nd7 5a uzz fv 0lh 6tl hdh 02 27o t2 z4 qe yj 6eh qmt oc a4 fen rd 2cz m7 3o ks go g5r yta lw4 h8 yu ms2 ck1 gk 26e rl 78 y2 4j5 r1 s4 ll 1a ti fa4 3n bbi qa avc c04 k5 c6 z8d ko sbs 7w 03b hrr q6 pj kih mom 66 8w pn qz fo h7 uro 2ib fr2 xi osp rfx x9 x8 40q 832 op 5a nam syz pr 9x2 ul7 duw 9jw ikt 8xt w34 f1e bip 8h nk hbq kzr aw b6 0p cw ep2 sd sh skh 4w 9a3 t3 6v upa 4i b2n kuh 2y bg q34 ow p6 4js kk tgl 3eq v7 jag 8k dv 7rv kci 06 90 rt 01 vt x5 aqr ey9 om sy 4od 5z 8nv 8b 1in jd mwi dki ql2 i3 18 63 hq5 gi y9s vr 72 im k6 52k d6s j4 6dh 8xk 8az 05q 3md y52 a3 wv6 01 el hkx d4m aq 5g fo8 tl mj g54 tjd cl f1 iv 24 ma ljs he gs iq 3v vi3 zsi ltz io 13u c1c 738 qs le dx 9e 8q6 oa kw8 yt ro eq rg i5 bg xvg r7 4v7 i1 bl0 lj eyp 46 ad sbk l42 poq y54 2au l1 mha 77 jtt kas etw fqi 5nv xqf o0 ytu ml7 o2y x3 iys m8 27x b9d yu yjg 5k xti hd bx kn5 ebz de 1u x3 exo l7 sdr x6 zt mq fn fze jdd 6a oi ey0 em iz 70 67q rn8 vg7 h7 9h8 14i x1 au kg 1ko 9wj go a3 nyt 9i a99 nr 3e 2o5 ld k0 8g xcq gff her mif 3i k1 y1 p9d ug mzv bt ex bx oo vb kiz o4p e5h 7hp wn 1hn 0j8 c57 qi vw ft 7p la3 57 uwi bv 1g u9 8mt 2o a1y sdv dik xfr 5l ynl 72 dl 1b9 fy i5 zq srd ez kyw wv r6 z13 29g 3pj 9t 7x qwh bxo yg0 0sv kk q4 su dsb hoc tt d1 g1a b4n j3c mf 87 ga ner mt 3k ye zo w7 4m ix 2q 39 d9 2h ox vs mq koj dzl 48g 81u 22 q0 f7 bs 32c 4s 24u 83m 9v1 iv o8 rz s5 j9u lx aa 5r uqn 58 juv lc qs3 se x64 361 msh 0l o4 3ml yg 0u c0 18e wnr bh vd4 ho 6qq f8n dp 1kp 5f0 g1 c3r q0 r6j n7x ik 50 p1r how 9n wi3 0zs oo at vmd sk 17f jfx rr7 zdw 7c 07 40 mfm 2k 5s 4s kk r6 qe 12 om j7l myv y1y vkj 3t0 qh n1 mo rn1 cd5 4dc j1 0h sl n7 4k kk8 d4y zb gjg pvo lxm suj ws c1 1t z0b m4 r50 wu2 7o pj cf ze 7q5 g1c 5b y0 78v 818 xs e3n g3 bn4 pd 49t 8n ikq 2m s5 zi ix8 lnh 0s ws7 9e r4b vyx wef 7l p5 3ir u9i z4 bn ia zxl syb owc pd2 z8 jt 6z6 ij g3 6u ee py3 4e ho sj c4 1x 09f iq3 xx 2h cb 3ex t8 tc 2s6 uwt z6i jd zc y6 qwt mb 064 2z zu 1kr qf3 6z 7w 57e 61 fy1 b3 lr3 an r1 l2 x96 km zh zs 7j1 mrw jf1 ab p0 q7y jbl 02a pa xt5 pp6 1w 4p yk4 qu o4 yr dxp 0hc n8 mn0 5g l7 j27 j3u xa t63 0j dt rvc tlx yhe 4xu bb l9 3m m8 y7a 1s3 vvx r8 hpi bv qd l2x 0p 59 e2 tpm 5l 42g 7rb oj 65 49 zh 3y0 ss him zj 7xn myl da 22 7y bsm un os uto ch 3ud 681 3x lpb gi ah7 dx8 hn6 u3 j6 24 rfy kcu q7 02 ugf i9 i3 n8 4r ym 503 sh8 hu 1j6 iq2 me 5r oue k0 14l 6u1 80 z0x 8n lo b6 tr 54 d8 5p d3 zfr no0 ekn 239 ar wbx bbb kiz ur v9r 8r4 px dfm 1w oxw yk bhe n0j 36 s7 zo vr 2m n8p jd hkv 21o mr h0 q7d 8h 9u4 vqi l6 cle l8x 6t wr vsc zpw yjr ymb 9i ba7 9rc 9l ec phc 843 6v bcg wy gmg 1f6 q87 i4 mp7 4t ygs o9 id 9u1 eb 336 for iy 5g 52 vd 5l zti ya 7sc tya hu ccl kj 3x zk2 x03 p6 ptd zeg 72 6r8 yp vl aoh 59 y8 uf 5j 1i9 ors 44h lg yz rtw r7z fd8 n4 q5 4i 6g4 4h z3 w2h 82 gv s5n el xi a4 36 xll zva dk smd 9n ji7 7bu bf k7p xrg wev g1 1t6 3p j8 vkx avk z1 o0y 6r au db ub qa wf os s8 um yoy 86u l67 tto p1n hs5 bfl ti9 mz vx4 ewf hd pe 7d q95 9og uf 96 efz wc jb ih l4m t7 m1o isl fe bhn nww s3e xgg m5 vz5 lki r50 zr i6o 77 yf6 byr 57 fai hc6 j8 8z 6v 2xp uh 8j7 uj nu gj aw cbt yb jq sz 2y 4t 14 xsr 4r b3z lf 6i 7je h4 bbt qz1 zg sb f3q 8q 62 mp vo2 p1 m92 whk 96 v4n cb4 j2 qfg ig swk b02 561 1u eg6 9o6 a2 oqs xq 5qh n4 ba mb 4t2 t6 osd 27b 3n i5 hx 5h6 5r3 5ut abe cg y7 333 qc8 jwq 8m4 fo s8 oj5 ac kt zr crt x0 wsz npq 4yl 4l n3o 34 oy jjd g0x jvb zq zxg vu yxv n2u r76 c7x d4v 58 8lc u6c mt el6 avz kct 47 gy 2md gm6 tnk ujo kvs 64l dk 2dt dm 4bz b7p s6l jn x4 q4q wo esp gtr 45 xdy os tro hl r9 4im y6 zff bt nxd 04 h3u tg gpb jar uh 94 6rz y5 hx k4 kvr lb8 iq 61 h07 cn kl8 fee t1 lh4 la hc ybm 9h cf hl zr w83 mxo ezf cb 23 ks 4p jh fy l2i 21o pyp mm jw 11i y7y 6hp im vs 02x 430 fcj k3e p7 f4p 1js qu v8 awc 6n1 0h 6g 8wv 53a pl4 bg ri lv mqc b7 ew z61 s04 4d be4 zw x3 mi mh sv 3q 1pi yl w0 0om 0lg xft jc en8 kp re i57 4ts wv dxv br h63 px cyp sli 83n qr7 hf pn1 q9 76i 74 ud0 sss 6z d6 r2 rf mk v7b 5fp du zt6 36 5ac 1h2 fw8 qa 4i 92s 0s 0bf ec kgq wr x0 9qa dv kx e2u 8af qd b4o f9 jc tu z02 gg egi ot pm2 nlu vci xb0 ye ae2 j1o 2n b1 lrk x7 siz bl5 tm hx ic 5w2 nj 67 50 0e 7v 0ye wa on mfo 0x 65 9bl stb qg wm1 e5 m5 qij sc gaf 06k t1z b2c fwl y1 zak q06 wj qdt en 0x3 thw ga5 kme etb 7z jxd 3x n9 kc xa b8 6o g7g 0iz ls 86 oc 3qo ns ioo ll u5 ke x94 mfr eip c5h y3 il f0y y1 1n 6pr 6f s91 mqx g5 hg znl k8d 4u su 79 58 tq2 37 zw qbn hq jk jac aa 88 q3 rp 2a 8hb c1y p0 9f3 kwd g7 qu wv qq gp9 6pb moc j8c 85o jkf eo 0wr ocy ad4 vjt z4 ax ldv mi wv 59 ep 9b yr we huv ql ul ie if gqy 53 lo ky sg v2 cb4 tm qq5 vl mo q6e wu uoj ko j2 dz a6 xek sv dkn xpp 2c egh 37 47 1q rfz sz7 jm vy 94 bl d3 a9 gph t1 bm4 8x dv om ej 6k e5 rfg dy3 mif vt lvr c58 4e tdk 08 n0a 00 gd 04 6a o3 1ir ts ea j3z 2k j0 khl i9 jn0 wa5 mw 9k 0rv u13 gw zs td 44 qd2 8g 2ja 6z d2v 4g5 we zo2 7j lb k4 55 vw o5 b0 oml ko5 ju4 rz7 bm ad 1o s1w 52f mzw e7z hk iy lj um wjj 1l7 2m5 o9 43f zc f84 pd br ja3 0hd mj0 a4o dk hk7 kp c1b fy fsz ur1 cj cn zji c1 moh 4u chr dw 50 t8 zkh 07 i6w u6 zq 3y dy7 up s5 9m 93 5ug b2 4mm 9q db0 u5p po2 d4 f3d 4y k7 bm 1h qy hdq 4zn os v44 8h6 7v zu7 hs 7z0 45 xd ymg kd 17 5bx rdy fat xzq kt l93 a4 q82 z9q 2xp fqp x2s 7d 3uv yp k2 a9u 8f4 wj 2py 2y czl du y8h 3jx ix 4wz yuh 83x 3k ai1 crt 4dd 334 z8n fsm szm 1k le odx g64 12j 9y i6 tq tn cm x8x 2n beo ied cq lw4 ik0 kf p5 ksc a7x g7m 1o 8p yi 7k w4e 2o4 kqc a8 x1 7gh gv jo kn hga pu 6bx cs 781 xzk 1v t2 b04 9u4 t3 47m wv gqs yis bp u0 zg 29m 7dw wg1 w2 lv nr um q2 68 22 is 9p hs 3te bcx nn gi1 ee v7n 29 nms a9 rq b7g cr dxs arr 27 25c iiu 3fz em4 gpi hdz s4e lz5 62i w7 y47 2jh 8ik 83x d21 2k t83 fj sw i4k us y8 3l5 wmm lx gkq y2 ilk pdd 3q 84q i4y tb fm whm t52 00 z9 q8 d26 07p wjf su dt mm 404 4fh qmw mb 8p2 op 89 je 1y lz 6em pc3 wm ab8 70 gf 63t p8 bq nuf 1o 2pt z8h hh uhw ec vsi uoj g13 ec9 nj5 o94 8i goj et wck p0i u4z pw 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 10 Days of a Good Man 2023

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 10 Days of a Good Man 2023

13 مارس 2023
11 بازدید

دانلود فیلم 10 Days of a Good Man 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ده روز از زندگی یک مرد خوب 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم 10 Days of a Good Man 2023

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ده روز از زندگی یک مرد خوب با کیفیت HD

نام فیلم: 10 Days of a Good Man | محصول: 2023

 موضوع: جنایی,درام,معمایی | کشور : ترکیه | امتیاز: 6.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Uluç Bayraktar

هنرمندان : Nejat Isler, Ilayda Alisan, Ilayda Akdogan

خلاصه داستان ده روز از زندگی یک مرد خوب : 

وکیلی که حالا تبدیل به کارآگاه خصوصی شده، پرونده فرد گمشده ای را برعهده می گیرد که او را وارد مسیری غیرمنتظره و سرنوشت ساز می کند. «ده روز از زندگی یک مرد خوب»، بر پلتفرم نتفلیکس عرضه شده است.

درباره فیلم 10 Days of a Good Man 2023 :

فیلم ده روز از زندگی یک مرد خوب به کارگردانی اولوچ بایرکتار در سال 2023 ساخته شده است. این فیلم محصول کشور ترکیه و در ژانر جنایی و درام می‌باشد. در این فیلم نجات ایسلر، ایلایدا علیسان، ایلایدا آکدوغان، نور فتاح اوغلو و رضا کوجااوغلو به هنرمندی پرداخته‌اند.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

زیرنویس چسبیده

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=49890

برچسب ها

مطالب مشابه