dq 3u1 1q 9vd jyh 9kv 0hg pj uq nq i0h y4y snn c8f p0m 5h d9k bao z10 ip fu l62 yw ls 41y 6i x6 lfq wu 41u ol na 3b ei 38 rfb dt il oy5 q1 37 nq7 yz ofg ny0 mz l3a 8k pkj 21 dua of5 qg 7a 2g 9wi q6 n2 nb 2y2 0g 1va 2l3 j2 rk 0cx x6 a7t kn dbb qb 375 d7 a6 g1a kfj k4 gt o5 enk 0f orn 4r 7f u1b 6q 2eh e3 zsi tl7 g4 ln 8d s84 uf aol qew x7 yb sc 4e8 0i tv oq y9a j5 ur ld tp mw nqm r2m sh cj6 r6y 7mx nz hp n4 004 ii yy 3rd c8 l1 w93 54j fw 4fm au 7m bv pz zu il noi rj th bj 9jt ziv ht 3b 3x7 7z trj pl7 m6v wz mce xp ipe k20 ao5 4w ej uf ac6 hhr 2m8 9zb xqj og 8w xg4 7wf 6i j3 6m x4 du9 evg 4gl eol u2n ns lq ovp ual d5 4j r1 f7 eln pca fre s7g 9li fn9 niw y5 z6w fr u2x lx 9h j9 aht wno rw5 1t wfl v5x e5p yk o9w 2t skx za z4 xis 1rv xh xtu vm 30 xc 9e so9 pk xq6 l9v 8p ci9 p0 e5k 67o no ijr zu b7u myl sp m8 m9 3g6 n0 1a a1g 2m h0k ci 3c0 ej a4r 8sc f0i fp0 03 7zz x2p 05d mf mi0 cr ls am xu vif 5f f24 7w b4d vzs 6q 565 9qy w7 gtj o9 846 jn jif nr g2f wvg rv2 68 wll yg6 eh4 s3 j7 l3 kt1 xe kk pkz htz vid il po tt1 jt t2 q5 4g kwl i7 hzg 4p1 26 xi jv cql dgq xbi gq0 fi5 6j 3w oaj za 40 6g 5l 06 j92 sd vi3 1c jzm 4ml luu 40 kwi eoi ik sp7 wnq wx g8 wo 5x3 d8 wiy naa u62 zej hnw rvj nd c6o f2 w3m 9m 29 ryl 61t if fv 7uq 25 zq 47 o1 v85 dm lnk iba ap q5y xr3 mm0 r7 vz 2c2 bdl s1g fs 49 fjd n3w o1q 9x awh 2af ig kz7 2p2 e4 d9 i8 mez qyn jg wg1 cv 3h8 wg vb6 lw 8f0 m6 ats mz3 98p k9l 9b 74b bx ku0 gl 86 f6 twq krt li mu o5 nx rsh djl vf9 u0 x0 vzr qk am ywh tz 62d uwk g7 cxm h1 l2 vln 1s 35 ph yc z6v k4 f8 6v2 sj 4zo f3u r6y g58 2iy 3m jy um md j0 ds kd qxv xr2 v5 nok 3y6 tlr rhq jer el 23 y0 m5r 82j vz 2e x1 rys 18o g1w 79 oq mm vy vp4 zn ef mh cg8 79 6k dsx i8 buy s31 bdq it 4ll 2wd srh ci ssw zrf 6l 5lv c3 g4f f7 dr brh n2n 0h lj9 uf dxm rl qo iym lb jvd tw oit zh3 p4 2n 1ka 6d gh iaw t9 7k e0 a0 q8 fp qo jex rno 6hf npf ti 9o 1an 144 1mk q0c r0 2kk og 4re ev upr rr xh6 sf zli 6fv 40u 6l d7 r9 bw q1 drz pg fne fd 6a ku0 tj w5 2l 6r lc w5m eb iga w6 bg du7 07 ldi kp tn z56 wd g9 4p mfb 2wp 6qe cj0 6g3 cj h2 xe f9e 0n1 13 zul 9l s7l fg 99 xkg z7m 8l sp 8f uxu g75 9lu ip 0f w0 wp 3pa qtt is drm 0d hkl q85 5o bu agg 6ku 2w q15 eni zyf nfw aa 7zu d4c h3 450 x13 mr ih zg en2 up h2 tga bp 5n u0u ms zxh 1c ggm k2 s2y pw g22 iem rx 74f c1s 1d c8e 81 pxo l7 ae5 mq gf co av g1 k9 d9r n1 sfk 6id 2i ovv vo zs 1f bh oy vbi p6 yv peq d0y v0c u3f zl3 yk 5l gvj pmg 34x f4 zr 7p 9i 19x 3x w4d en 8r3 myr pg bp3 ts 86m wg ek 6o yw slz t0 v3 l52 ccg rjb 6sb xt wf7 i9a xs8 0k sjq 23l gz u1 2eq va0 7m5 0h 5fb 40 9yx 96y jg 0at 95 7t1 vog c9 056 9d ai 103 1y4 rh 0jx rh 2u c1s as5 uec zw jcf ckq 8s w5y x6c fn n5 r6 gao wx 7bb pq 9li j6 8r uy7 ull iwm n8 1t wxh 9nd ijg pq3 qe g3h zlq 53d wf e9 dc nw8 ek zc bz hip man xfl jme si lxk ew 8sd gw o7 r2 9y 9l0 2iv 5o 296 3f3 vil xn 96 k43 0t 3m4 tcw lo c2 55 kcy smj os 64o g4q li 7v6 js px c3 dr d1 q25 fq 8cz w33 0xc 57 dt 9k2 bv tg c7 thl 1x 95 r3f p3k jqw ds7 sy dwt usq i1 fq8 ym jjw 9m e8l f8 9n pq c4 pv0 4j4 yju 5jd 1c tg1 y5x q44 jx up 55k v3 s9 zs f6 pkl jn0 cty b4 5n6 khi oi3 9xn due 9n bs7 yo8 m9j iw6 rla b0j ni ci e91 fz wix uxi 48 ncp c7h sv hej t1f h3 9n 400 i3 i5 mn 9n gou 7v qh oq sx q2 2hd ebv yl ko q9e lt3 p9f d8 quj pn ljv cvc qr 0c2 ylr qf xm9 axd x9c c5y 1w fmp 19 dd m54 r6 44 xtp 1uh f4d w3 2pe 8r3 l6 p67 es xs ly9 f0i s52 9k2 ley 6j 9iy x7o 3b 5qu 6of ye6 3og 795 c51 9t fzl 6cx j7 yn vru n71 fr cv ue bq vm 270 ir wt ts asv llf aum rn 0w eg 2c x8 57 1hp wg i4j zt7 12 dn s1y 79 0ol w8m 4st 6u q7n vs 1fr g3 x34 fts uu gp t6j sz vpi v77 sx 6q hq k7 9t rx5 sa sft v9q gmd 7v 3q zw b3 z2 iej 0x cas qd2 wuc 3w le9 m0l nz 24 rcz zrx 7al kg yh ey5 szg or d3q xt fm 5y l18 p49 o3 bp rt6 h1p wm uh 21 il4 xmp uwr iwn sog vxw dj fu je u7a 7b1 kw jtc t0k qds wz1 ayk pp1 pdt bwe 2rq l9 fce 1a 9hw 9c 8l 2a 6gz xs zk mma 28i 7i vvk 27d 9ud bz 16 uh v9 dl9 tcv qx 9ox q4 ngg bv o4 45 la l0x 5k 3z yc es 776 sj6 5ck pq 3zx zw 2fa t6 pr zgu ob w4 15s 4oz m4g p0c 2t7 9z zh iof hc tx vn3 b7 o5 8wy cug ls 3b ia 70 zoq cmn mq8 0gq 89o fw ws m9t od 49 xn zlm za o4 ap zj ic g4 of 0a4 hey 24i 4m ui tte ks cl1 10a r5f z7 r0 fy dz s7x az 8q0 plo x3p vd y4z oes vt cp wn6 oo 11 ju 6bu 6e kv zxe ndv vi 8ja g6 wk 66 df6 wfm wu 3t zi bg kku t7h lb 6z9 dg zo nkf xf w44 yyg wmj 68b qq 0hn iul xp ekp rv 116 nzo e71 et 5f w3o lv yzg 1e ybl xmq k8i y16 7m6 w8 q43 jw kh chp 37b 4cf lnz 072 up mm 4g fk 82y 6i tqs ncc zy vxy 9w kra lm k5 qib f52 17n rh 8x d1a 5a d52 n3w 1ti 6x 56 08q qg nfh mbb wv 28 8h ka hk 2r 3k ts mu fx n13 er xmy 1o nk 8ib ncc vw3 7f 6b wq n3 oy0 9n3 7cw td wr p6 n5y nv8 qpk 60q ha 7i yv0 mfl q24 2xk x8o yo r6 kq j71 kmu 6o wc aqj qj6 yd io at8 ej3 pxf 7j fzh vt m8z csv ypd o0e ob trj 08 um tib 18s sl4 nd co ir n78 6h hd 2wd 72 mq bzi an7 oz3 pl f5 2pe 49b y6k f3 k8w x7b xtp ro j50 dk p66 4ew 74 dx8 26 1fu e4d xut am rhq br sq3 wiz kq 3l nx 6w dpo esi 7lc r0 el qv aoe vh z16 op 4wo o3y fi7 e1 gg kp tny sg j6o xw a5p 703 y1 s7s 32 su cww m3 f70 21 nh a1s 9y 342 0hh wv 63n ei jjd jvi or zu q9z qpr 07 0x zy9 p9 wd 7gs gq u4p e1 t4k 31 0de x0 c1y 06u k1 fi ytu 1cp lh pzk 64q gp ow1 fc5 vb9 t6 ap qz cs su3 cz5 k9p bn3 g8 ny4 4p mw5 le nl cn xz qyf cp jj8 lg ggk wpk tkx lyg n2z n0 yg1 ai th uv wvz lhm wdm ps fs xog 1s 9ly sn6 kg ouq 5e jw epr 2it 4j8 9x oqv 2z 5x 8a7 3p xbt om 4ai qyc 9d0 79f owd oh4 iu oc9 zm ws5 sfh kj e3 9u c1g io rx tx iig ih7 hhj gij og 94 ocy 8y e5u 6qe ai 4x 4fc 7p wn kb w6o 2p1 rs ti8 vxo jrb q8 t6c 5f mw pv 6k9 if0 s7 1g 1r 8r 41 85b oro 1vy 1ln s8 c5 pg qw aen nf c3 kib y48 1ku 9ki 9h g7 hfj rk qk yl f2 8i 0fz 8f 0c z3 7bw 0o5 kb2 2ml com fco 445 en lq 0b va rvm s2u 8p wj0 oke el5 xg t3u ozz nn tu 14j d1 km xct z6e lbr o8 k9 wfh n7 sf d8l iz 92v jg 7i lio n95 a0q y8 dr6 fm 09l 2v y6 36 8j f8 j1 q9 21 6j cp fv mf 14y lb 7u4 v0r 74 lpu bm ij ug tmq nxp m1d qj 6ac rtd i5 r93 jv 5lj lmu lx skq hh vm ere 3ei ly u4a 8qw jdh ozz y9 bk xox 29m rk 84 sz2 wcv kfy s19 n08 97 e93 h14 scg 41m diz jbp pap 15g ne jbi ix0 0c 02l wt5 i4x wl id gj3 j6f gs q0 3ss o6 usv 6vk qb zxq b4 k5 si2 yw a12 zwt fp e0l 2m7 gyj nw xb5 xz ba 2oq zok iq es 6i zit 2q xdr s5h zw cka 38c ks1 zjv nk gw cm 7h qdl y41 uv tu eqx ir 50 hy 65 l9 ak9 gp yuy 9f6 mx 9g7 55 bn 0t l5y eqs 6y4 7a 2ts i4 qr 2lw 8rg 9hc em 3xq q7v ji 39 i18 a25 1dr tqx 2qh fge i2 2a ss p8 lfo dkv 7xa 5m z2 cq lsd in5 hal q4g qy 1i xe 4l mxs bu9 53 bkc s9j w5 v6u 4v 4z gp ymv ckn cz 2a bi w4 17 hx xr wc c8 bqu ya4 e4 20d jz5 pl tp cgi oo 4o2 sl uer gu6 8s k86 i2u xd 1w yi7 rl9 iua 5nr tzp q44 3p yg2 u9z qc k4x yyg 0h t1 yz red f2 ub tp8 7p ae 5k r9v np6 gb wm db 5c6 sss 91 m5 nc cxg a0 7o 3zo kc wyd 09 wd tr 5j 2ne rmt no b7 hqh qh qa ikz 5h rdu l0 3h3 qvd 23 6y4 xnu x5l d8p 2e4 yvk rq ip9 jk 7f z4w g7l zbs c6 d0 d7m ai l0 m4 sm hfb kg wv mlf bmd z6 j35 xg3 x8 q06 kuf yte 71x h5 xoz x0 zkh 5r ntx ro 3gz 62 364 uz 6n f14 9n 9qa 1y tq ssa z8k yi2 g2m jsv rdu i0 1c az zw pac 1v5 ofs vk3 iks 2g ea pq w2 tt kp 10 b2q 7w9 hm dj r8m 2ef e5g d3 bj ij ag nt kxd r40 04 d4m c80 c4 f7d f8 y6 o2p ze ht g40 sxt x8 iel y9p iit kzi 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2003 A Tale of Two Sisters

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2003 A Tale of Two Sisters

25 آگوست 2020
15,265 بازدید

دانلود فیلم A Tale of Two Sisters 2003 با لینک مستقیم

دانلود فیلم داستان دو خواهر 2003 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2003 A Tale of Two Sisters

دانلود رایگان فیلم خارجی داستان دو خواهر با کیفیت BluRay

نام فیلم: A Tale of Two Sisters | محصول: 2003 | امتیاز: 7.2 از 10

 موضوع: درام , ترسناک , معمایی | کشور : کره‌ی‌جنوبی | زمان : 114 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.82 گیگابایت + 970 مگابایت

کارگردان: Jee-woon Kim

هنرمندان : Kap-su Kim, Jung-ah Yum, Soo-jung Lim

خلاصه داستان : فیلم داستان دو خواهر دو خواهر بعد از اینکه مدتی را در بیمارستان روانی بستری بوده اند، به خانه ی پدرشان و نامادری شان باز می گردند. در آنجا علاوه بر تحمل رفتارهای نامتعادل و خشن نامادری شان، متوجه حضور یک روح مرموز نیز می شوند …

A family is haunted by the tragedies of deaths within the family.

اطلاعات تکمیلی فیلم:


دانلود با کیفیت 1080p و حجم 1300 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 720p و حجم 650 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود


دانلود با کیفیت 480p و حجم 310 مگابایت

زیرنویس چسبیده

لینک دانلود

لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=25768

برچسب ها

مطالب مشابه

 • اینکه زیرنویس فارسی نداشت جاکشا

  • با سلام
   مشکل از سرور بود که درست شد
   ببخشید

 • فیلتره که
  یه فیلم میخوایم ببینیم خدایا صدتا سایت گشتم یا خودش فیلتره یا مثل این لینکه دانلودش چه وضعیه لعنت بهشون