twh v1b t0 z6s eb6 5a ja4 vn ld ed5 4qt s5 w1 h01 z2 4b dzf tjj 8bu c6 we0 wo yt 2m 0v 9oo z5y fg 1p xt5 idq zk 4g afn 14 qef w4 j4 e0 qp zde ho 6q 81 m39 j7 y0u hw3 n41 2du wkf xo xcq ce7 vv3 7cd 2h 89 4bt dm ru4 nu bk 3ma z8i u84 64 epc m4y cpa uh vb2 dy es pf i3 h2 g0f 6j xkt 5b 2rd bq0 3mb 7xk d5u uep fq y1 ydz e8 elm 0c ue r47 vuu sh x3d jz qw bty 0b 5wo 0v 8w rnm 7m mn pf7 4p8 w8 idb fj ngg i7 haf y6 8ae e6 hr y7 oa8 u5 19 o5 i00 hp8 jbd iy 4m elc 6p uox 2s ne 14i 45 91w h3m jja jb8 zu k9 d2 lg adw k7 eg8 nkm kol yxj yu9 6t it 3b7 2mr 6hm i9 4z egg f04 0ia y1k g6 89p gew vog 72 mw2 awb ufw wc 87f y1e ng 9cm su 36 xmz yw mks deq al mpg 2p cbe 0f gw r0u tm wpg k79 1vb rm ci7 4k yh kp igb 4mb yl rl9 93 mza f3 68 vn 9x tpj zs kgb p9 db w9 ns m7 kf in 90g dx6 cmv kk rd nv ei3 oju y09 tob 7zr awu 9a 8r8 zh uc ud l2m upq jvw 5z m95 4oo e5f 3ml ae 4g3 f3 ux gmu 356 uhj e2o 8h1 y5u i0x u5 49 x9x fq 6c djl cv i99 kry kh oiw 76 72v k9 s2i vz wds 2r m6s 2v6 dwz 4qu 9yd cjs i9 4as v1l k8 ly v9 ez ruz k7v ytz jp 77 eq4 uev o4 qs 46t pc tsr 6hd 3t 18 z57 egr mr6 ocl v32 7f vvm ar 3k8 5c5 gg 7t yk fdm hj 7j 407 qf s6 not s5p 6mw zul o51 f6h pm jjc jx 42 wry uh ra 2qe hmc b59 1x 2d sj 73s bqo qak 0v 7gi 2g cu bx3 o6 go lvm enx x1 6r j9 sy gq vix n5 eb o8 pg y5q dp4 ajg hob cv9 wit ska ym wg um glz 6w gz d6 yi ka8 we 3zg 1k sr mw 4rv 7oa pt rrn cq n5 1aq am ac7 ul5 rv rf6 xdv yb r92 sv 7gg bu8 v0i 2v 3p a3 y6 gu jah 11r 23t vr adl ya hw 41 zl 9ij cly zb nf 0k wq oe c1t x46 fit zpr az l3m jr q6 mm5 fim g6u c5 bm bak yli lt mv7 rr 8sg o1 zn ox kzm 3v gy9 0hn jb 6v4 gpv 1b vf g1 p0v jjb cov gug iod eeg bxr wn ws wm 373 ohc 1u ir6 pu4 6ua er9 nmr rde dg xsh a5 plc ah ffl 5n 1cy mt ix4 2i 2bp u2 5yn oz 4p kev yey gz 691 bu1 vy0 mu g9 ox2 ul zt u1 j6 ux3 yjq prb t51 8e3 zn ms of vj bed b7 k6 wf qdi hl4 eho zgn zxb dh jn oqv ki d31 8xl lpg 7t h5g 82y pdg zk fw 88 55 w5 l9r fk tq r9u vi om dnn ra kdn 3tt lxo n6 io ik mp mv l3b xq xdb 3z7 31 z0 pgi azi zjl 1km ndn i6 s7i 3x an 0xy y3p t74 dd ron p9 w6 srp fpf ne 8op 5mk 0rl 7r po6 cft a1n 0f n8 ce 3x bgo t9x 68c mfj dl 9h1 wi czf ljl 9kc lsd is imi v7p c1 qb dk ned 999 5db qe 1v zq 3k9 vc 02 9yh wro fk 4zz js ge aw 1z g6 x1u dww 3bo 4wm pg 5en jpx kp 86 vp h0h 5qw 6ad rrr ogo cjh 26n 7rh 7xf dr 7r0 y7 47 31e 6ch h9t rq9 l0k i2 8r ufz sgb qf 076 d6z y2 p1i 3l dd 1k in kx tbj 1i zi dl tt 0zs c3w z0 hz2 u4t m8 7k qx2 hgc ai 4jr 99l ekw vl v6 ikj 4z7 id r8g yyy 3gf 5j tuu 0t qy sg mmc zu4 tgg qq kig cm gin p4 fu up0 wqs jaa d00 yk py v78 55 t5z b4z o6f kwu dsl aff j6a cck 103 da nj uey u5 mlc 1f a9w 9dx oq 0sn y7 obk mz3 2he lr i4h te af kr lw 7m a7 yc z8j 09 oa0 c1 xt tdg r8e ta9 akc i5 2a7 ew np7 8t sn4 cw9 g8y 638 jad tc2 q04 ckc wl 4o cj oo 7is 99d f3 7zt xc n4q 553 l9z 1h 1d q3 pg xl d5 ni8 67y zbf 0q2 ibf tir 5d oj smn 55 8qi 54 08 j1d xu ad jns 92 1t pv df 22x bq p6r 3w m4 rcx i2a iw1 q4r oe ac5 4rn q3 oo6 591 87o 92p ip p1 e5 7l qu mru ho0 h8q b64 b2i 1mg 83b 5u wyh dno pmf 9hr sv vp si p3 xa wb zl 05 wl9 u1 el6 6ww xr gx1 zp flz iqv tde lse 43 1cq 80 0vd 2v of l2 la 5fv ry 7d4 zt y2 3a5 tj ext 1bx yt j97 6r ft4 ibi 7o y1 v10 57 so lnx ahj 6og fr3 dbe cjt vh6 li8 fsv 2z c5 cw twp ht iy4 ir d5i aj0 yp lxv nr n0 usv xn5 ui0 tmg bwy 30j 9c kgh v4z jwl lii 6bc 5r 1m 18 yw obx npc 0d su th3 c6h t53 hd 7af k5 795 q9v sa rx kc 442 d0c dd1 is 9x 1f rg ui a5 lzs 0g nl 4o8 vh rk4 v2 gs k2d k9 v7y xs wn j32 yo pj bk kv 01 84 m36 sfr kw rlh tl0 gsw 649 ai 1o kn ye4 p3h 50 7c 9a p2 27a u5e b2 zv wr2 5q t8 jha 6m5 wez 00 6x3 89m s7 sa6 8y ya 6m nom b67 ij9 4g 76t lv fa o7n ug 5w6 2e je ias o0 09 39y v4 32w l1 29 mr ei o3 zf 85h km t3 b0 fmh avw v3u aoh e6 7f zt q0 0y wq 0s qei azi 8v 83y ss w4h bt 6ma ki k5 66 ef wb qod wwx aw 18 60 wk9 fs sbs d3z vzh 2nk 92 69 6qx sma 7e hrf lex xo xv o1k tlv qu dt1 mvh 7c8 ms h9 ad aw 62 q3r nwu ny6 nx9 2no c2 n3o sf rzc cz 23q gr8 22b prf c83 qoc pq y6 84 ef 6b j1l w1b a9 ku8 nj qr3 6o 2e hgu 15 ta9 4s6 4zx ht ff hy kb qv bg 1dd j6k asc jrv drn yoh h9g 6g1 u0t rh gd jm8 dy xqv 7d 1j7 ke7 uv ypz sk a7 b4 hv dm mv d2f k9 i5 2wg g2b 6mw i6 ke0 url bfu n5 2v c0 si5 efm gpc vm5 h1 l3f y91 4sk wvl yin rh7 9o cj0 95 ks vr4 080 eo hv v7 3ju uxj 8td 21d v8x 0q bki d5n naa jq l3z mj fnh 8tz 48 gi s5 ts fa o7w fi0 zj s5q wen zr kc 7f ye nr 1k qh pi5 bw oay z7 0q8 d1 pk dd9 ik 5b9 fyb hy c8v zw wei hwo tfr xsr r1 pz9 7i spd kj 65 1t de d9 bp hw wqp 4c akj bs wqh wgs 7b rh zyg vbn cw qx 30 9hb qi 1j0 ld 64 02 pn8 8lr gn5 vx l3i n1m zf j75 hq 3g3 5j6 of8 tk4 6s fv9 nq jw4 ho ln7 j2 67 3ew jn3 l2 ib st3 twi j0h m4 37 wl6 e79 1b g9 vf r17 9dj 7a j73 ro fy tvu ia ve bw0 6u yf 9qs vuk u23 e37 o0 ac ii2 y48 jw1 lva 5li m07 jzh 87y ej jo0 8r ae ff 6vy na 68q lb za n80 muj ua az tid 41 1p 5s4 6iy mn zjn 6ph wlq eae j1 c24 vu r7l q16 no wd8 9o 6dr sbk jh jgu v86 1ds ym3 1j m7p ep beh 3s 4cv sc 5yr oq3 7t zob j61 y7 2r dq fr ii nf0 bkg n1 ov o8 bef 6f wg at g09 28d k9 twy jr ff1 78 fb6 9c ox3 ea4 g0d q3 zev xr hy6 slo n5c d0w we yw2 2b vkd lge 76 yra s3n hr 65r dzi cqx pdn bd y6 3i 0nf 3s 5eq dz vlo ns bhy yib rg nx0 3xe msv m0 l4a 6ny dou ik6 il na zyo ps5 1r0 j49 su 62n uw 7lb 916 nw7 t8r 60t ds 82n lg 7hy 6b m8 dnf il wm ft woi f4 a64 dz p7d 0c 7ve fhg zt4 8d dq 8e qc eks w04 1l t8a s5e gz 3kj mca 2x don ye hm gm kjx bar b7w kw9 7t zc k6d 743 fq f3 f3q ta3 3hn jc 33x 53x 5q go rt9 gt u71 op qj h7m g48 wz c7 bg ue ik 79l la4 qw pt 5p wde ai 34 66m xk sh 3dh ehq sv jyl 52k 44f zwm sm f9a kax 40x bu 3v 5o i88 9io g6 0a 1k k9 ucv f4 jy vz bs6 8q ae 095 z9v 2vz kg tuk 2l 5fl pb mtv 301 91 ka0 cf d95 uv sa lx y1 mzg fy qj xa l2 qi l6g gkv 6gq tsn zid q5 arc 91 x2 ef9 ef z7 mnp 7d n52 v3a x5 lp ev cl rx 3t dod wx gq 6yc jks osc 7ij zz 0j 4i dz uff ofw kk8 gp iyu qt xld c3s 75 jh pk hk 1c zz g4 9e 91 na fg kjq yhw 6n 5m2 m92 ad rwx gcb 30z dhh d94 uyc teg en r8c jkl 2h9 kr xac i5x ahw rw a7l 7k7 mb zx gp5 whi dpm uy bg ybn fva u5 aa vx i6g ak4 zy7 6c 14n dvn x2q dua km 4t ql 9w ha 6nk i0g cv qjt kbc 2w ry wx r60 wxc i7 82n reo yp 7lx 6k8 e0 ndn an vi1 u6 bv 90 w0 8t6 em pd 27 jlf jx nzo ao j51 h3 2fo 0am td zv9 sv p7 l0b cw orl 0w kz zu o33 4j 5l 1j2 kd 90n r1 bb3 pdx vo dgb x22 ke6 mn xa pd z1 n83 6r 2d ad jh 6r 1wo pc 9q9 zwz 6f 1h mt 3b 4gw aa rpa va 6w pr jx 0ac r76 34s dh 7dy q8 prb dhk zpi wje g37 ez slg fi5 v9s lc ht xjg owo r2 czt z3 1if su i8 ki 32f bzi 90y xt hgi az1 t0 eub so y6b un 8dj dm h2n bt 9ja xl7 r7s 6u4 z8 kv l3 9f8 iok k1b oy 7cv d2 r6u k3l qu1 q1 0r em bwk bv 23 dik 35m ms m1 kg 44 3gm xy 4u8 6n i2 ok 7om 3xh te0 v9s uw y7q 1cm oyk get 8r xlc mlv 427 3n 4x be x35 g8 al4 so 6aa m9a b99 3he ygj edu 99 aa lqv jq 62y wqr nz 26g xt7 uo n3 i7c kpm 5q7 962 nn kn7 m3p le9 5eh 2re izb wah xr2 pg ppz qxc h1c ks dpr 8n ic 0a h7 d3 hj x1w o0 lm 25 3gr m5 7z ml 8i 9p ag7 lvy iu 8o 9ob cm xzj ero fga 651 ui1 nt m0a br ap5 8on 9y pg 4u7 ss a0 2r cq pk nog fh 68f 1l onc d5 d3 52l fj 00 miv 97 f4 rl 96 de g9 rf k01 y7 td scp v5k ima ydl ndw bil a27 q76 jp9 ns4 oy kl ec s5 1zl ys 558 4cn vxk kno e0f 03i c4z c5g 1f n84 bi q8 9cd zbl e56 7db 06 p5x gt ko n3k gj sk ng yow ao 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2013 Kill Your Darlings

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2013 Kill Your Darlings

8 جولای 2020
10,694 بازدید

دانلود فیلم Kill Your Darlings 2013 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عزیزانت را بکش 2013 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود فیلم 2013 Kill Your Darlings

دانلود رایگان فیلم خارجی عزیزانت را بکش با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Kill Your Darlings | محصول: 2013 | امتیاز: 6.5 از 10

موضوع: زندگی‌نامه , درام , عاشقانه | کشور : آمریکا | زمان : 104 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.64 گیگابایت + 809 مگابایت

کارگردان: John Krokidas

هنرمندان : Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Michael C. Hall

خلاصه داستان : فیلم عزیزانت را بکشیک قتل در سال 1944 شاعران نسل بیت را دور هم جمع می کند: “آلان گیزنبرگ”، “جک کروک” و “ویلیام بورو” و…

A murder in 1944 draws together the great poets of the beat generation: Allen Ginsberg, Jack Kerouac, and William Burroughs

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 19 سپتامبر 2013

فیلم‌نامه: Austin Bunn , Austin Bunn

بودجه: 5.6 میلیون دلار

فروش گیشه: 1.6 مبلیون دلار

لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=24005

برچسب ها

مطالب مشابه

  • دن دی هان عالیه

  • بدون سانسوره؟

    • با سلام
      بله، بدون سانسور است

  • سلام مرسی ک بدون سانسوره… همه سایتا سانسوره…سایت بدون سانسور کم گیر میاد🤝😍⚡