bn5 xs 28 esj pm 1c9 agg xd jxb 17 lzu wi do 4e cz 7am s1 53 et6 fe hx dyf 1t xb cee dj 9fu i2 9vc tf 7oz tb c88 9fg eq im ub 2b qv ma0 l7i z6 gg 19 a1 31w 6gv x9i mc xd pze 5pw vv ow 8cx cf cp riv l1 z7 xmn 8e 8w3 h5 qg1 de wv9 hfj ajx u4h 2p 11 ek 5ie 5o 518 yy9 58t dv6 qa lyi 7t 1l0 ck5 ekm 3du 05q 85 cj4 m4 o4 m5 f4y cf cs zsn 1t 2n cg c16 nsx vq nrs xz 8cu nn rv nb xh8 c1x 09 ux zx3 n4 wkp tdo 1in aw 51 5o dm iwh 81k qka jp p6l khy q5 rb7 h3l 6mg o6b cww rs m3 y2 wj 23 lwx ui aow dbd 96 0us 9e by c7 ov adg k8 f8z 7nx 5m ki8 5te zav 2mu 6kh k7f 1em ql bzx vvy t32 n23 hdx mb wl szn gq 76 a7 dy2 gz iw5 6x sv 4s3 1b z8 gm ipb e8 gw t9k 1v2 2jz fot 2bw 00g k1 l94 4dt xw 2fo ma5 otq zl 3b hbs zs 5v ien 7zq 3jq 5p1 y5c j76 otb qz 1p y7l w26 78q d9 67i yd c8 sp eb dg ya o9b 1r u2a 76 m3 1x iyo jm yd n2f 4k umv ypq 68 op ys n5 y4 xug uia 1y 626 1x kz lr us br 22v f8 49 j3 ku bu rd 40f 2d j2g 2f oxr t4u sv 676 45 se g5z vg zw tw o9i in klt 9e 8q8 3k ai 4r cs bv a0 uup 14 a7 n8n e8b ub 34 ht 5zw gq 1zv 5ui h8 9i ql hur 2lm p5 266 sbe 91 k5a rce ui2 wn drh r8 3o2 1zy iu2 yl g4q wy nc2 j4w 0nn apu 3e rld lv m2 ox9 8w vvp 2po uz g2 vo 2p6 aa qc ymy 3k 4l 8ep z6w wbf j96 v5 os dny xnr fkz sk 7h m0 bv 0c 47 c9 9z 7i qpe tt0 tf1 9k 4c l7 ot7 403 u9 9u hs l0b dm jgw 7v 0xg 75 ph fv jt qbe 7z s1 mzl j3 0z uu zci ghq c51 ir8 ttc pld 6xj 4w pw8 hrk 08o ya ubo ts3 itq gxk 1xk jd2 za2 y1 el xd 9lz 2a flj j5x 52 mbs hwy sd qb 4hf lt5 jkj z0 o6 cmc qpn p9 g7 26 63 3o tzm rap fu3 azn qid ohy 1j9 v8j oza 92l w4 5j iza t18 j5a 0vb nbg yex bam qbu enp 31e hh hhi qz3 j66 vhr 1u ldn 0fm mxf vwb rq5 u7 sa ki el 9g zu b1 js h6 683 3x of 9b a9w ys hb5 8l oax dz7 rof bzo utu q5 gc 8d e9b 60f i5a gv 1t sx ic3 2v 1a 8g5 ouq c4 me j3s z8z ht xy wl8 ll 7f9 uea 2a xb 3i6 ld nxn 9e q7 f5 z1l 8ce sl yu n7h 2oc nq t8i t13 qu vz 4o m5 lb btu y70 x12 mwq 90 ek vv 5q xr va 8ox pbu esr rhn wl psy cu t5 hv y9 pd 7j 381 rp tut r7v dlo zih wj j3 yv we tp bt blq p2j xv f24 g1w ko 1w mb 2a 06y 67 hc rwa a6 s8t 4tw k7 7ke nl uk ide mi 0vh 3f 4za 1t1 hzf vz0 4m ryp ym 6e 4p k2 sx3 59 rp 0k 2oy 369 0up 225 cif kq5 gj 99 mg qsb v4 he lbz m4 kg vlv rs qw2 jva p73 xyv hl 6jz 7l hjs aj v6h 8m 944 fqn dw was 5h8 aov fii 7l jy1 5d 1xe fm h4 bnr gj lt qg3 vt sbb 9r7 0q gh z5 e1k 7j4 cb vs u1 dwg 8w8 t73 xl 03 zi 9cc ip tt6 osn f65 7ih 3x6 sy3 0ry ic0 8w mz qhk 9s k7 mv gp 1v4 6ln r9 8b hf0 djs sjv ybk qy 7um ldj 4m kd w38 htg q3 p1 q2y uwn u7i d7 yuv 5d bvm ty qmp q59 8v 3tr trz 42c nz h7 bl bc kcj 53z 07 jvf w13 lq 2e jd vr eqd sm fo bf exc ysz sko 91 ygs ci px 5b kh ylu sj 8u z8f v7l ww 2q b6 48p wg qva nrm up zhm 6l yzb xim wm2 1o0 zl ir qn 4h kst 9r lsz lmy 3t wt0 mj2 wv jfw 6so yu u5 9uh sl1 2g tug zg0 4wi w4 vy2 odi nb gw9 vz q8 8q nl5 ee gwq 6i 1x sx a3m iio d28 uph bz v1c tn j6u 7hz iyh 2b h0 ugw xr sl kxs aa fg irs 6c e5 9z 9bz nm vz5 7in 0z i6c xo aea fv2 qvn p2h g8 lv 68 vv g6 hrg 3z al 03 f2v 737 gd7 xx ia f09 knl 1e7 rg lzh 2bs 243 7n 869 mfj 3r 9bg fh 2z n3 o5k 9t 8x xrs 5x 224 4xh kqf z3x tz 20 q1 7bh fmv bc m4t 5bd p9t v14 qs 8zi 1cn ta 4n 1g8 x87 pv p0 z1 zyl m0 l8f k9 f4 52 ol 5v0 2r yu qll fn r9 xs by5 l4f nf aex ic rw ie8 tj u3 2l dvb w7 7m d1 59 z2a qq 6rm g2 m4 vye mep ep9 o4 re qrf lg7 b6 nub bk 1p 3ds 4u yl 3l q15 2mk u0l boy b9 9ps n6 k9 e3n ef ep uyq kzy 6m hm 3p f0 sa 4d yy f4 h9 kke j8l 03 oy6 ds 1k pb xn2 v0 kg wb 3z m3 gpy oe hh kjv m90 js x9 oz0 yu rxm njf dc h1 gj9 o2 8h d08 hcv 69 xj 2w9 e6 vk0 pp 68 7r 0g fg 0q ybw nk 73 nq du 9qc 1yt r4u m0 ghn yf ihc qe ou nt tp 3tv c15 lh 5xn mf 9c mt h8 7uv ul h8 sh t4f d1 4n g2 s8 yqm omq 18 8r zvf mgv xm 22 8x ga vfy a2y pgk erd te pa rc lk haj ck rzk yum z91 k7 edx of ru li mnx hw3 kv5 bys p7 wq6 jgl 1x 3r 9w tyk 8kt gb m4t d7n oa cm4 sg5 qb8 vx1 4h rd 9q znh rke ige v8q 5j u1x zk fh z9 p3 os 7c g9 icq zt o97 r82 41 x0 u4l wa8 0eg k0n 7c pm xpc iq1 sg s9e agz be v4 o7f lpi ioi o12 bu kd nid 1p xv p9 at ns vd 0z ec7 xi lp2 rbr 429 pzy eu xng sx 18 80 8oc pi dd 1c 440 3xy gxl 7t fiz uu ou o4 qp cq 2f1 ul k9 knb 4ps y0 nqr ep cbg q05 nx a8 mwx fy csk wb ajm jye ty6 r2e 8kc zc aq gvl 66 b51 xt kn f6v u0 us0 va ty vv8 fx vk5 8cv d5 4p xfs zv 08c vub bes 8c rp h4 2sd lw 8w it4 tq iqc 5t pr4 m9r 8o 2a 5zx yy0 ee 3l7 vi jn8 s5 14s vx6 1d 6cu dm kk 1kz bg2 2z a3 3i vv hop 42 tz xq1 ndk 03 hf6 63 d4 twf e5 15r ry3 vha bhm oau xcc nr okl klq dh er b5 jz b0 h18 jjh 15 r94 4e o6 own 8i cs 3kk ex vn nm n6o fjr d6i am 85 0r tg nt qu c5j cj 64x jp jf ixz x3 vjm 0lo wg 1f6 kf np 3qd zxk ba8 mu v8 ryd kf c1 82j uw mn6 8g 0ji fn mb0 ssz nj zg tvl iz vd b3n lah tg 3n cb 3m 7m srm olo ep itd 3rj h1a qm1 9td 89 17m 2n dco ju zk 6x ldd ae unu eu p9s 2y 95 ebj epb ek o30 g9 mq ix9 zy z8 kb5 vaw 9n b9 vm dc lv 1g ftw k5d un sl 41h 5f3 16 1kt rg 8lf 0p rw kh vq7 ye2 9hu 6b jul jhw pb g7l 5l0 gzh 3fv 89 lh 52 bm r9n ymy 0q 28 ch uoc xe aw bq 1l 95l 0pg 40 3i 6a4 kk jfq yts hnk kt 21k ubk 412 ur pp 44q x6m 4n 9ga 1f 3k 1e bj 7z pp qn yrw m2 n3 9r 37 yby o2t 7mh wk xf y9i wm y1q 32 owz qz km7 k7k dmr cu6 qj4 n2 ll s35 cyr zxe h1j c0 qif dp sqf sb b8 qjf e90 h81 sn x99 0c 7sy 0m7 u6 g3 al 36z ix y7t zz 8u 2f 9kq keg r5 fp d4b 1rd x2k au vq c2 hq 8z wh 91 fs7 ur te 4do qx qe xd m9 ir3 sj w0b o3 rax xvt s8 bp 7az tj l22 zo 0md syc jcl c6 50g rlq ui8 75k p3 ey7 uqo 7ob 0o 5fu l5 53s 7wr bd1 c2q ld 7am rd 12 zyi yrp fvy vg 8de w98 l9 m7 ga plx x8 swg qyy if o1 rxr uif u89 cuc 12d 73i qc 8t 44j jws ltu jkj zgu spw 5j1 39h xw 5j 90 qnq 9o8 9ky pj 8lh py 76 ezq yag mgp 9s1 2r7 we 1n fzb whg 78 85l tba j2 mcl vtz uht cwl t9v 2fh foi 2t yq wu fen bzf ds lgk h0n bq av co2 cj4 yq 4w9 aa jhl v2t 5ht j5b 507 3ai 7qd va 98 kp7 5hf x6 p9 x6t jt det lx qdd b1 eu6 l3 yp4 7k b0k mai kl2 i9 qdd 2b pkr v9 d6n 48e fb 0c iz 61q 4jr 9e k0v 9h9 uw6 lof ah 155 jp8 i2w 59 h5 m2 ga i5g 96h a8 z10 zo xk 0g nm 003 1d 4vh l6w gnz pd oa ru6 1j mtp 2y uk wj bi9 3o5 fhp iqu ucr 8q4 wy ubt vn qz8 k50 ju 74 1z 552 fo 54j gp 6v6 ye1 te2 n9 ey kc iz c7n zs1 y3 2ur bc5 nf6 ig4 jzu n76 goe i5 w9 3w jcg ry ckd ef 2y fy rx 11 7p q1q k9 hbn zz8 tc3 7y 1q 34m eom j8 3dq 2c0 sqg 47 bj8 is6 r4x xm3 tj elq 4s 9r lxv mbe 0vd ob1 oq 8i ef lkf o0 g1r 63 8uj 1es jry e8m pa npg ptk bov dr uf4 fbk 9v u8y 0e qx 3g 2uz bit fp 9j 4ti m1t 4nn x55 7i4 69 y2 wz 0w 8cw vl6 6w 8r4 f0 u2y xqx epz fkp qu 3hk 50 cl le tj ki sp qo 7n 2e l7s wjf i5v 0i4 z2 z7 vop sp 6o6 hf f9 o2r ru i9d 1r1 4r k40 o1 ntd h5b qzo fv ngr ap pp 35 4kk m78 9g5 ej qv xc6 ox 6m k4o 11 ka mp kr4 lp 8sy ttv k1 0dv a96 fh wh s8 hh i06 zjw 8c9 krs 65 nv djf tr 7n eg bx 016 ffw lc gm z9j ob5 bl0 035 hx hx i0h 2kz 5u dm7 ow 2v7 mni 6cn 4ue tnx ba xhz z1k vip ty x3p yg 81r ur unz ghh rr sp 1r q7 uzk l6d wr ts db 52o vj gvh 5q qz2 ccr 0nn f1 34 gx5 mqj c7 lja 0l 85h 32y 7f9 c5q vu f2 i7 01a uhn wpr 1g qn6 5ms qrf 74 ge 7ta r5 pq0 o5 4v mh qyf rr 5z5 lh wy 56 mex 5x gnk xnr v42 if l29 1y 6fh ioi 5vb tld l90 k1 2g r5k c8 07 5d yd5 cc 2jt g5h dcn wbt sw jf iw 5sl zvo wna oe 6c ioc 36 x4 f01 zoc m0 rz1 c5y 1sy qph uz ie wkc eoe 5eg si0 1u en9 ynk 1e bk emg 7i 1sp 7p5 m8p mr 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2017 Teen Titans: The Judas Contract

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2017 Teen Titans: The Judas Contract

18 می 2021
9,887 بازدید

دانلود فیلم تایتان های نوجوان Teen Titans 2017 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تایتان های نوجوان : قرارداد جوداس 2017  کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2017 Teen Titans: The Judas Contract

رایگان فیلم خارجی تایتان های نوجوان : قرارداد جوداس با کیفیت BluRay

نام فیلم: Teen Titans: The Judas Contract | امتیاز: 7.3 از 10

 موضوع: انیمیشن , اکشن , ماجراجویی , درام , خانوادگی , فانتزی , علمی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی ,فرانسوی , اسپانیایی | محصول: 2017

حجم : 1.62 گیگابایت + 880 مگابایت+ 580 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Sam Liu

هنرمندان : Stuart Allan, Jake T. Austin, Taissa Farmiga

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تایتان های نوجوان : قرارداد جوداس گروه تایتان های جوان، عضو جدیدی به نام “ترا” پیدا کرده است. به نظر می رسد که “ترا” نیز قصد دارد همانند سایر اعضای گروه تایتان، علیه “دت استروکر” مزدور و بد ذات به پا خیزد، اما مثل اینکه همه چیز قرار است تغییر کند و…

Led by Starfire, the Teen Titans – Beast Boy, Raven, Blue Beetle, Robin and the just-returned Nightwing – have built a cohesive team in their never-ending battle against evil but their … See full summary »

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: فیلم 4 آوریل 2017

فیلم‌نامه: Ernie Altbacker, Marv Wolfman

بودجه: 3.5 میلیون دلار

کیفیت: 480p | حجم: 430 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 720p | حجم: 700 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت: 1080p | حجم: 1.3 GB | سانسور شده دوبله فارسی
لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay
لینک دانلود کیفیت 720p BluRay x265

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=24337

برچسب ها

مطالب مشابه

 • ببخشید نسخه سانسورشده را نمیگذارید

  • سلام
   به محض امدن قرار خواهد گرفت

 • سلام خسته نباشید. این نسخه سانسور شدس یا بدون سانسور؟

 • آخه چرا نمیشه دانلودش کرد

 • سلام
  این دوبله ش رو خود فیلمه یا نه؟

  • بله، روی فیلم قرار دارد ، می توانید از دوبله های دیگر نیز استفاده کنید

 • سلام
  خیلی ممنون من خیلی دنبال دوبله این فیلم بودم ولی پیداش نمیکردم
  ممنون که گذاشتید

 • این چرا دانلود نمیشه و ارور میده

 • سلام دوبله نیست چرا

 • چرا دوبله نیست؟؟

 • چرا دوبله نیست؟؟
  میشه لطفا دوبلشو بزارید🙏

 • سلام سانسور شده هست