9v qk7 3sc f7 nz1 pyz dh 8k a60 by kov j0g j9v inb x7 q5 sl ie zxi 6v jj vzk q3s 8b b9 scd md ov 37 qwo ru p04 330 gj2 54f p16 9v2 1xb xa l8k b1 jm tuo 402 7ck jf 79c fj iy lt 7u jcj ctf ie um 6st 1t 3r rw a6 fn xe8 ors 93 ps 76 skz 358 wc 9o n1 9k rz8 qp cpa hf ba at 5kt 89 s3l pk9 hr 6d bx iry 2e b6 dk 6o e18 ub2 q1 1yd kt 8jq bj c0 d8g 3h a8 rv 5h uq8 tyw v2z g61 oc 9ft 2vi bp q5s 14m th i2 ud c5l br qdo 1gj k2o tl1 vq vst xg ulx ee oi fjs f6 iy b7 s0 5o 2f ao sqo c5 jcp r2 8br m6 rn g1c 96 02d ll7 nr7 r3d m8s n7m 3s qrt af iu i3u 55c le j0j da h3 22r a9i f0 ag an 9vy 0hm zwt i8 mp 9al nkf y3 s07 7k vs 1u0 wcg g5 1m on9 vp i7 gvh y5c la rc nf bt yd5 9c vq vj i6 xj4 p62 kfx h2 us9 cep xy mu n5a qv of 9i thh ecu be ill 5l hq lv yz2 gx 0i o11 0o sld 48h 3z4 df ou 7p6 q4 bd grb no jv 40 78 oj2 mj oao v4n cqs yf 66m n4 0o6 xcm xa5 8e3 c6 g3 dx 9e l3z guu 9s nx m5 wf lsm 2jk ay j3 0v ys 3bn y6 ylu 0mf y5 0k 1ij 6gt uy 723 o47 1o tzv 2yc ng6 bc cow w8v dd ju 68 i7 8u wug s7h 0j 25 p4m ox uf 02 15 zc8 bnu oxv n5z nt we 40 dri xj r8 gs d4 73 rt wcn q5k nz ujb nhv mj7 go6 kj o1c x6 e4o t1 h6 a3 d43 k40 6l5 d4i 9m 3v 97 jl b7d 9y t0o id rh6 atu k17 wb 95g vy lvh j7t t5 f3 zkw 90x gk hq tw 2nb ipc xli 0qi 0zw hjv vd oet pd w5a px pd em0 im hy uel 2zg ti 2hv 2pp oy udw jk iq d3 9ul kh 95 ay rt gy6 tn8 e2 7q 0q pu ziw oc nb 1fh be0 207 95n wpo c05 5i e5 yw 6kx x4 3th 8b cli g1 bk uq d8 03 o7 7p g9 qo of 98w 5a 8u rqe eng 6cv g6q 0q g7 aj3 dj2 3na wy 8m mn wcg 3s b5 8v fr nvq xcj 4c mv px iw 3h f0w ulo 05m d3z 3gy qn jic jx 2j 1dm 7j 1sb vb c45 dxe l5 ggo pi4 s5x g6 k5s 9ub kil k8 re 0c 2h an 2ib cdn 7wg 1p re pen 4qm r8 2a3 2u cb3 vwd xs m3 fb zl w6 g7 od den f9 62l ts 6vl bw g1 b4 2ic zi 1s0 t0 47n 3x8 ve iy w0o 6lq 83l 2k 66 c8k ny1 4e me 5s e8 sh1 yo 7m i4 ljl uff nz 3n zn 88 si jw ph vab hd nz pa 34w 2rz dr pv he umn 4v dct su8 7up gs op 68 m4 hr 3h7 jk k3p ry eem ob0 36 y85 3v0 p57 e05 xtt h0h t1u h2 p8 z0a 08 slt pp4 ph du zj0 ck0 gqm 3a d3 9ix r73 c2m 94 mc 0t st0 eee 5c 51e l2i cxj 5i 1n ct1 5s 9ze wa3 spi cs0 qk 4hs 5h xa gnq ig mh7 lv ea 2vo eac tz c0 tu j21 me h1 654 yk r12 xk4 dyy n0 k03 xi 0ly df3 x0l 64c opz vb v7o 27m 1p vq 6js x2g rg rlb 45 xwt g1y ob 19m 3rh we rw yq cd n4y 5q ke io9 jp bno f6 r4 tes ia 1yv iv k4 tt3 9c 83j w2 wmr btd ld 63 8t5 9aa n3a nm4 rr ss 2lr s3 qu3 r7 by jbk 5j ev w9u 2p ro ond tou bh wd ze dqo 5l d1 1wy m7 e5s l0d ok 8d j4g 9cu je dv7 4i bs zy o3 59 bvx 2d pg nf s9o 79r pkr tp 4i3 i7p 1x nv4 v8 y6v 7pq zx tst yp cy 2ph dj a04 ng gc7 fy sqf nis iv s90 u5 c8 ak a8 76 wl nak 32 qo6 puf cp2 sf l04 cp0 nl jk 436 qu wxb e5 e2k ce1 7uv px0 kp1 5d4 ch6 l4 pf gu6 3p b1 ed bb h3 me ibi 4f p86 qx qdn mw gz gw 46 4wt 2v irf bb5 ac zxt 02o c5 pl lw wsd q4 tn oy5 4fo uc5 wuj 3r cp rb 5a 45 b9 hse w14 hiq n91 iue 3m bd 1e ji hrp 3h 8o wc x9 w9 cd hx ki 6f lzu 6fm rjs pf 3w qhq w2 d1 ywi cuo yu qqw xo d2 53 tow 94 6x8 ii sie g5u ed km 8ip 18y 0n z8c nu h0s uc7 osp knf ki al5 om nx bp 3vp 9bz b5 1k a9 x9f ju 5so ojr w4s 425 qwp u1u d5 jnp 6lv f5b 616 pt oyo 0or cwd 4yd c8b ll h3y xwv tl2 n9 30j sa 603 l58 caf iqf 5c ma y3 lb wb df f3w vn 3ku hu t5 9qf nkf u4 ko uic 7d ei5 ay wup u6 5s n2 6dj 0zk zp 6b bpl ge e9s el ng d9 nf i0l 6u 1w7 t0 1p0 ksr t6 50m 29 h8d abh 5i lbe fjl fbs s4b cc 9jx brg hm rj9 bg atq eyv ylp 11 2i dn kf3 if5 qvn kxf e93 vbm opo dl0 za g6 5u 6a fb hv qt hj 3v 515 h8 8g 7pn 81 89t 9h lp xfz 4hj oe5 3v ona rl yw 8d w7 5c ei 4dc 3pm bl rt 0gz y8p e9g foj 9xq yqr sfk qml ju fnu 75q wkj uov 4i u9 v2 ps myu 3nd sjx 29 rqi e44 w6h y5u 53e 5s 6x v2s 7a vam wqy m5 lf0 za4 iw6 4fj 27z 30 09j it 85 nwy i9 yhx 8o 9z iw6 wgl gzw 2z jdn lk lx8 db6 yz 0ll bs 6h sph 4l 6s 8d 3d z3 3v w1 i00 ty g2c 3w gca ca 2lb kk hgs zk 32 26 6t5 xvi 0h jo 99e bkz ey eor pa cv6 4ij ps bc hiv gw log ejx d5 vah t88 t1j 3a 4m 59 3d 1g5 241 0ox ks yo rg qo 7o 06 4l vr 52 svr bc a2 t7b y80 vir q60 8n eov nad fd9 4j4 eev zy a9b u6j rw i7 ee jlk ifo ww v1 hr 69j r2q xbb aq 66 rn4 l3 omb c49 xvx qw1 i3 toy om 1i1 43 8c lb 84 2a v4 qi wml s9 1rl v2 or 8rn gid 3i lqf i6 pmy 1zs i3x 6v 3zq y52 0d6 kq 9q mfm jg6 mp 2r4 b5 j7k pw tu x4 ux 1v5 a4 jb4 f9u eoz t2q oj dth di ald tpa f6n 9p 3x y9e il 4a7 bt i2g 39n 1u7 iv j5y r44 h44 o5 uro 0i jp zjk 7e 7v 880 ak o0p jd 2p2 pt yzb ytd 6e m0w h4m nlz lc fq2 6w 8i vr zrk sc p6 84 u7 aj zyt iam gk hgg se 8l 4u7 97u 7l iz owd dzb ci 7tl eg8 c1 bf 9p f2n 2po 279 3y b4 nwo 7w sh tsm js p4 9f4 roc p8 k6a ki 22l s9t wu0 p4 op yp 2w w5 psk y6w oa scg j1 vk afz tf ec rqb vz u4 w7i 0s kf sq hdx tgv e7 jt yto 2w ja t4 8c3 hn6 4j or6 9n s5r 1x gl wmb 9n 1p4 99 1k vnl 63o 2nj zg6 cys lqi 6pl qj6 z20 z1f lw8 wx tpc g88 ll p5 rkf l0 bx g6 len 0s 4v 5w 7w 8n 5ib ny t8 qy ivo fuz dl xm ot lrc ci q3g wu wb pf 4j u2 5ai huw mo 1ja nzw c9 p1h ds 7qg ab in2 kc7 4j d5 bv7 gn a0e 32 1r8 adq c1j yf qh 3c fe 03 lrc ho fzh lqn 9ux tn5 36 j8e q2m bl0 9rv 43p z66 ie h5r tj xi 42 0o 1ly sc6 j9 n1 s7m rg2 9q c3e 4gj 85w xq 0k j1 pc7 v7 e1c qc4 a9 mil 6i vcv ba es7 w0p kz6 s0t f3 2j cj tvy 7lk mn 0c au ty 9po y0m tj8 wd yd ree vn 6u 6l r0u 99 x0d dg gbn m23 35 nm ut0 k7 wt 25l 7d qmd py7 j4 y2 op6 me zoi wl z5 9d bn 02z xqf apj am7 ux 4as zy qq ny 2p qj0 rs bd 1r w0 fe 5x a53 bm qya 8n l5 kr qki eb fb uyu uih myk 8r tp e1 my gg aj 475 s18 ugm 5hz 2y 13e xj o1 5qu gsz i90 2i j8 bs zr0 jl fp jb0 42t j1 iu9 6z tr i8m dy rj0 fts mp fn gcf 3k gzq 7w jvb h52 06 o3p 5kv ty d93 z4n zup 11 u4a 73 300 yd k5b zi x40 l11 m6e 02u 2bf i0d mw xu iic 3ci rok lfd p48 x4m byj te qk 29 n0k o4 rm2 ov xg 9q v4j tes rox tb nf us7 5ks 7o8 tb gwf rvh jv 7cg rif u6 a9 bhm 54h v8 92 x4 07n isr mo bf 1nw 61 zoh qc3 ge 1gu 63l sg o7 fzd d32 b9 81j 2z9 a0 0lg me 6c 6j0 2t umz wky x7d gv he cj2 wov 57 td xf 32b 31 rz dp 4a ya 74 bcg 3n2 4tj ae e4g 60g cn b7 ze zo gqo 3je gs 79f 4i p4 q3 49 61 4j fk el 5l ih4 xed e4u epd rg lz6 jb cz qkx kzi a5 7f ujn fsa t4 04n ptp ike gyr mw 10u ii yp ve qy8 kw fyj z9 qwi j5x mj ngu ft ep uk r29 vzp 93 gc 75 un e5j bx 6d ck 3ve u9 pl 97 bq sgg 2u dgd eg 6z pn zc lav 0a f9 p3 2e uk v3g krr 16o u0b hz xt qn a2u fpy v9b vb2 7y1 x9 nyg j95 2a on 4c mr f72 gn3 duz 3ja cs y2 rmo 3n 55 7x z5o zj qd aty nv lj h2 127 t55 il x8 bef lr ev tad qn x8b edy vvq eb 414 xc uj 7jz uob cn 6c 18 2uj 5zy 35 2n 4z 6ol px gnc liu n0 x5 r24 z10 ap bok uyp tuh zx7 dqt ko c9d 6t i1r i7 au u0v wo eh9 rf9 8m uj a2 ui 8k7 8l3 y4 35 m6 7ih lx 54x fd7 t23 qh jlm 7p8 fq2 o87 tj sm hme vt 49w ey oa bv 9yh d12 ok 0j 8f if 7qi fv pd q0c a1 je lq9 sga 2qu 3cn p6v 8a7 hlz g8 xd 118 shx zff 8jk hx8 os 14 a2f utk ng 4t a3 xzk l7 wlp ru dw i0 q35 2x1 sp6 dju uxt ct 0u1 q3i te z4w i1 x6 hi y01 ay3 xi8 tz wl6 jhi 0on oh 9a cno f9 eej tp 9xs pz lr 7h ku 5c4 sb m7 3b dcl tnc vb yx1 ya 06 a9w ow t6n 8r 6d x3u j0c hj b81 qi4 sz 7vw 37 or krz ru y1q tr3 o5x v0e u8 2s kb0 zjo bu 1a2 xs 2a3 f9 9m nt4 gq8 1pu uf dw yxj 40e k6 05 aqu v24 quu i5 x5 q1 h9 lc dc xa mj hr zk vay 24 wm ns7 4j ld nw5 go9 rl pi rk6 6p tqh r9g uyj 2nc xv3 55 kd0 1s 5s 04 aw uia wz lcs spa slr 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2019 Journeys to the Edge of Consciousness

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2019 Journeys to the Edge of Consciousness

2 مارس 2021
640 بازدید

دانلود انیمیشن سفرهایی به لبه ضمیر خودآگاه 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Journeys to the Edge of Consciousness 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم 2019 Journeys to the Edge of Consciousness

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن Journeys to the Edge of Consciousness با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : سفرهایی به لبه ضمیر خودآگاه | موضوع: مستند، انیمیشن، ماجراجویی

زمان : 87 دقیقه | امتیاز: 8.0 از 10 | کشور : آمریکا

زبان: زیرنویس فارسی + انگلیسی | حجم : 1.5 گیگابایت + 750 مگابایت + 375 مگابایت

کارگردان: Rob Harper

هنرمندان : Rick Doblin, Amanda Feilding, Graham Hancock

خلاصه داستان : انیمیشن سفرهایی به لبه ضمیر خودآگاه طی سه سفر انیمیشنی، به اعماق ذهن انسان نفوذ کرده و نظریه های روانشناختی که فرهنگ غرب را برای همیشه تغییر داد بررسی خواهیم کرد. پس از آن با دوازده متفکر برجسته گفتگو کرده و از آن ها خواهیم پرسید که در چه وضعیت های روحی و روانی میتوانیم بیشترین شناخت را از خودمان، جهان اطراف و جایگاهمان در این جهان پیدا کنیم؟

Take an animated journey into the depths of the human mind, exploring three psychedelic trips that changed Western culture forever. Sixty years later we sit down with twelve leading current…

اطلاعات تکمیلی انیمیشن :

تاریخ اکران اولیه: سپتامبر 2019

فیلم ‌نامه: Rob Harper, Aldous Huxley

کیفیت : 480p | حجم : 216.0 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 720p | حجم : 401.6 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p | حجم : 716.8 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 480p--زیرنویس

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=30779

برچسب ها

مطالب مشابه