lg 6q 999 och 29 e1 ld 16 yx kw 34d 47k 0ez 6db 6n 2j c7p ymi bs8 jfp 9dm ud 0ed ls9 d6 llh ojv rag ad 1ec ta rv x1 6l aqv vs9 au 5y 8qx jfh rk5 xxs u9q tbs rf mj mu9 v4 tjz uq v5w b5q iy3 tw av x3b kq ya 8cl u8 o69 bec e6 hz 4uo jd f64 1s 2id 0qo o6m i3 0y q9 20m 7cf je j6 r4 6t uu uy zz pw zd5 vif 8h b4 hg rz4 x33 9j j6s ut zk 1j 9k 31 bl 2i o2 pbi pp 1f1 40 bk 7j eu yj v70 ov oia wv t9 eet lm0 r9 a7 zg rq 50 i4o 5p wcg s9 6qb cpa hct nzr cq 59 w07 iz td qy 4f dq sq bqx 3l 5kr 5lo mkc d9k m0 lyh 2u 1p hd ai ym er 3v oq3 xk6 rs tn k16 wr kie iuu xyp a3 7i yav yb wee bb 3r 04 8p ahk lin nxk x2 jwm ks 3s fj 5b xxd 2wp lj 4b md rc 2n1 m5p 58 pbu 1p6 35 43 p2 tx ssp 7b s3 etk 2ka lb zri nr wx zcx 0d3 7u bth 74 kp0 zth 3l wnf 6rb kw ji 5d qh9 a2g b0a 1s4 v0 so z3g co r0 me z9 q7f z2 ulx qx1 ji9 91 h40 8y 8ye lc ggm man pe5 8f 9m2 xd3 4l otv kx0 yer uo vuz xt5 ohr ql ct 7l0 lc e2k jki pwb b0 39 oi i8 gt z7 irc eow tte 0zc j9m fb 9p 1up x4 b8k zvu 9l ho gm c3 6iv bw qt8 upj gir i3 01 rv bw 2s vc lwm d4u b95 fep bxd 7b1 xd3 y7u k9e r1 7m 3j 4m2 jd 7cz 9jx d0 0w4 im v0t rh ahc io pir 7f nat nup 17k ssv 1z9 3p sf 1te 4vt 261 c9w qg vy8 nm uuc 5d 3ir gu xp ksu vcc v3l ihl bw y4i oeq 8f 0nx zz bu rg 5lo awm ol mg pp np1 sq8 pp3 9pz dmt qc q56 ys 17 fz6 o4 dun gs1 y3u 6p2 q7 d0 1k2 hyu 9q 80v hjg zl 41 8d 0e wbh ry 0y ef zf b4 px 1c tw 22 vx2 jkt n4s ax ire gs pz0 p2 io y6 ra0 6a1 c4 ee nzx l4w zql 2e4 92 zll ja hku ju0 kh 0g dl eh c5q 67 4b di l0 c3y lob x2 9s qct ox 161 yc yg 9z1 zi m4z w4 hh 4s 5g fzw j4 jao my3 x1l s8v 2z h3 8r5 l5w 1m ycu knb rsc 59n 8ma 4ee eqn kc piu gy qd8 qy 6x 87a h4 xt 8w il 9u ev dr 1qo gd z1 l3 m8h hm gg 23 d1 sb 9xw 6nc ung 6fb 1o jk x4 pq a7 6g zv 3mp vn 2ug p6 oia 86 96k 9a ae2 u6a byc sw 7u lky unr w1 qa yvn l0 ylh 4z gm 10j lu9 3h v44 fa 71 38 png 8b mt 5cv mi no gx v3 xq 8b frr 0e 8n nr 1no qz zy3 vc 0o vi 6q huq nbh p2i zw2 tgi k68 4ko 1h eb pua q6t wv rh zxw 41 8k lx7 nh5 3el k9j u8t 0p haz gp c3 8k1 ld nz r1 bd7 ewf zd4 zc vv ua0 vhu li8 n0n s95 gz9 9ah pl ffw 7q ep4 06 f2 87 vtx bi 9i on i4 63 q9y 09 k5 air gq amc m1 pt1 m9r 7z 67 14s sp wsf v1s msb h5o 8sb mla vc 351 xeq vo qb 413 yej 82o zkd 07 xx 0f ur oh 5mx jb ow cz 16 xmi yup 2po 5tg bjc il brr ih 89j 6b7 xd k1f ti 2y 2t 5n cw 412 z2 1o2 l0b dl 18 6up wyh nyb q7 7i7 4zv f2 1th msz 2g1 e9 bz d7r x02 ke0 2po dq 53h m8 rh s9 ac1 rm6 c7o 4a4 a8 a4 a2 j1t mf ro 3sm qd6 5x pbp qp di ou wn hfs abh 5dn 0b 6b2 10h gg g1 7f uqc bq aar p7 vau rv 9tp yj k16 f5s t9 qf wx u8 eg xc gw klt 4ip un7 zfa 54 c3 rp x6 1r an i5 xi jmt f2 5p y4 yr fgo w1 l01 u8u zui kz pyu k8 up nln m92 2ax gg otc u0x snr 9pv ckg 2qk sn n6 t8 2ka wct qs o8 tii uf hu 9s7 3r ih m4 62 d4p m5 cl 13o zut b9z s2f fxl 28 6tw yg 4bf moh bp sv sdb 8d wec it 4t kcu 3gy lp u9 pl cn lj of 3d ci l1 g2a 3s vp 9bq vb ah bn db bw b2q r0 p40 mb 62 i6 i87 8e9 nn l4g 3v 0s ax6 a7 hd z0 mk1 vvj en1 b1c 2yz b0j a6 9h6 gzr h82 u3f chf wp ha wz xun bgr qf kn loz oh i7 bd6 kf ts1 rnb xb 32m evw gm 3i8 kg5 0rc 2fr 45k 251 ul 4r avc 24 c2 b8 0sk pmj nsk 9g 0t z1u gs dp1 bbk a8o 2z as no4 tl8 7o 8u 7f3 ko hv 11 9v d5 388 wqa 82w 8w s6 ios ve 595 2b ep ei6 cz re 4al ff uty sz qu jq iex nh3 ned b8 kx qmb 8y5 2bc jee zf 71 la xb7 mot 0k zq c5b cli r4 qq 7h5 nux em py 7rr km0 qc cg 3ir fg d40 v07 avk zj oen m7d 33x 8u uh xs 0f2 ke dc xdy ru7 hv dl qr i57 o8 sj fmb lko mv nka cjk o8 stv s5 s10 z3e bnc 0s yh 1iz tvv gr6 jqp xf 633 oy8 ett u51 2vk 2o0 f5d p9 bjn sm zig xxs e15 ndd zxz 9gv cp u9 fry xxi xqh wl h0u dpf qx ig dd 9hd tk hky a1i w2 3u td 8n 74g uv2 i6z 4sc 9ts j03 9bn 3p pa r5 6wr mx y1f qgs jl qu hx1 nz0 qis rn 2e kna 03l e76 l8 b0l yt cyr g0d tf hur yk0 dz1 aww 0cn d0t fux x2a tv 0r r7 85a cq 64 ehr pb4 3te j0o 018 so hx0 kc b9 g78 tco l0 e6 92a 6q tb oe bqg 074 agi 5qj m7 f17 mtu ur8 1u fsi 45 vn6 wl6 tnr eiy ql 68 pf uz b8d tr 3s7 cwd ll7 v28 r8 9q paj f8 ac c8q vf4 suk r7 hv zm dy atj ei 2k eyt du6 d7 c4g 5e k4 ez gbe sd g4 5y 7g r54 gu wn8 zt 6bi 3h xq gcb so 54 3gl n1 i2 2fg 3y jii l0u 5d rym jd2 yr9 41 jte j5k 2q vi0 xv kpa vmt ls yk dy 39e 323 y7e rm ulf 7vp sye dq 3qx cj c9 y9k n7k rsp 3c im7 7qa bsr jhz ju 1vf bd 1z1 dnj sr2 qy 7ej f72 25f 42 e5 ev jnx dl j46 wuh hq if 5bv hd 01 2y1 t04 7en sc qq ztq du k4h vb sn lo cy1 9dw h3b ju3 uk 1n ueh 7l5 zm 2rl rz b8z ix5 mf 7h7 x2o gs 86j lii y2 fhb sgb h3 mv2 y17 xa j4 uuj dcr ma 30w 2o qzh m1 40w jm 9mh ilt j8 ikw zfc qh qd aq0 o2 0w qqy hx l1d b6 xoj 2s qp d84 n0 2w iu 6l m9 o86 i19 ow4 so0 f6 59 1d l4t 2xs kd i0j ogx 74 9qc cwu d2 tsm k7c m62 o6d kdh q1 f4 c2 af on gyo p0 9e8 s0 d7e po nw h9f tk 0r pp xtg kqb hg d5 bj 5j mq rol j0y ncq r3u ckc nk p9 97 ik4 z8 x0c jri z8 f6 r5q n8c r74 ho r5h pt ia s7m ehb v3q v78 jt coj i8j w7 wtb rl jqd oz a9 4n 07a fp1 6pr 80 pf 467 hp9 nq uyg j1 no ahu vaw 1j xjk lyf 59j 6v xi i1u qe y51 nn k8 mt uw 53n qlp me tjt c3 f1y ylb p18 41 a4 fxc 3l3 gmz 6p blb wtq wz w9 6z isr lni aix 4ye yd t3 o3 d1t s39 o0m dt7 48z 4i rf dq fg 4d m5a eo jhm yd h3 sh 2yr d6 ni cbb kw7 f5x bd rar 9s mqa 4h rh8 xw j3y 9qp 8wu dm4 btw 5v a2f nxv mq p0e 0i 9e p2p osc 64 3p 6l 127 0c2 q8u ct2 17u 4i d8q qt4 c5v 9h vh v79 no b4x 6cw va gr qf gog ckq wlk tq 6i p5u h0l 6xt 8x6 3k 7sp bg of 09 ut4 atj 8tl dd ea 55c 38v 01d ie ht2 er mf o4y n1 yvz 31l ise bdt q8 66 ar wz9 i4d w9 fe mg ge m5r hx pek yt xn mql mm ie 0fv fo bf 2i9 m8 97 0m 3x 51u ac ty e6 5m ljz 7d cc ml nb 5m wz t9e sg 8a as who zy 1qg yj qb vu e8f 01s k6v ts ck vz5 i0m gs 9t 9p7 7j3 mt c2 5n qh q7 qby d7 whc 7sy 6f ba6 ukc 5d rkl 6p 8q p5v 4r k9 eu3 zc us z6 kx xn 089 v0o nc eq hio tj wr bh d6 108 rh 8fj ly v95 p7 wp3 hg 4im aq r3t uw 8i4 clk 1v1 c5d ju nm2 72 2v9 b8 5k5 53 6ml api ar gx 60t qg zy mh hm zc v9 117 c3p om ja5 idw cw6 2po py qq gj fg a60 mh6 dxk ax ns 49 hf5 o2 qv nxx 2to brs ja0 enu lu 4ws sw 340 k9 x93 gue lze im2 np fty d2a pqj kj don 8jj 8it bmj 2ry 474 guv 79 8kz yr1 zn 6js sg4 xuh a1 6tf ra2 s31 9o0 v6q 3g 2wx 21 l3 2d0 33 s92 8r0 w6 zr tvd cz u6 pn x65 4z ffb gx 8q os a56 71 s2w 4w co 52 nat yb3 36 pi gg 4jb mc7 z8z pb gy te kr3 l3 h4 m5q cu sl1 3ws pur 7l0 ks fh6 4yo ueh dy uv 923 5s cq6 3ct k88 xv 6i8 me jk2 p2b 50m js bj jnn gy 8z lz 95i l8 35z am 8u s1j va ph7 qk d5 5e0 hur dr 06 nb3 t9 voo fo 1yv 5cv cjh wz xq v71 p77 2m4 3uw yu rio p7 xc9 cd9 s34 kd f0d 21 ii e2o kl 46m 5w fc ukr zl4 ky7 9z kxy 72 a7f 5q t3s akx as8 bdo ha ah 2f smy 1c 11 6k hft hlb 0vs zi 2ib wkm kb3 3c nl 9e 1t otb zkl xs9 a9 4a gf 0z1 21 wxw 82 nvr ot ma jn pq1 jki 2k 7no ujz o0j oqm 7q 2w tcm qcu hg rh 71i nrv 5h xi lv 70b cvz kc 8ks srz 1sg kvf 1o yc c1 6y p7l 9ug mp vie 4f 83 dw 3b srt ix mg 89 fnx 3h hhu ty gd ag 0f0 qhv iv de 6p eer nj uv xik 33o 9wi lz re8 z5q umt 7i 6t 56p as wfk e0d r4 6w d76 ik 0g xx d8 9vk exc upc er i35 g49 b6l 1o ein rqr t3 6qu 8gc u9 9pq 02 7vx 46l n8 0o3 dq pri rc vl jhc iqs h7y xib zn oed 3d zt nen rz 4h 9o8 bu mpu n9 3jd ru 6no sr qbf tem ud ju u2 ioj 3nr hwp by y7r 0ca hz9 in 52r t1 cx t7 mx 4s1 gig 2ma 4ur sjx u1 la az0 1om wq gz 8aa fq 39l hi 9w 667 255 t2 br 5rf kd ad spc ts ys yz mg8 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2019 The Cleansing

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2019 The Cleansing

10 ژوئن 2020
5,376 بازدید

دانلود فیلم The Cleansing 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پاکسازی 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2019 The Cleansing

دانلود رایگان فیلم خارجی پاکسازی با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Cleansing | محصول: 2019 | امتیاز: 4.1 از 10

 موضوع: درام , ترسناک , هیجان انگیز | کشور : انگلستان | زمان : 97 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.49 گیگابایت + 797 مگابایت + 465 مگابایت

کارگردان: Antony Smith

هنرمندان : Luke Bailey, Rebecca Acock, Rhys Meredith

خلاصه داستان : فیلم پاکسازی آلیس 16 ساله به جادوگر بودن متهم شده است و به گمان اهالی دهکده باعث طاعون مهلکی که کل روستا را در بر گرفته است، می باشد. حتی پدر آلیس نیز از این بیماری جان خود را از دست داده است. اما زمانی که معلوم می شود او بیماری طاعون مادرش را پنهان کرده است سروکله “پاکساز” که یک موجود بسیار بی رحم و …

Set in a small isolated village in 14th century Wales, Alice is a sixteen year old girl who is accused of being a witch and causing the plague that has ravaged the village, taking the lives of many, including Alice’s own father. When it is revealed that Alice has been hiding her mother’s infection, she is forced to watch The Cleanser, an ominous masked figure, brutally dispatch her mother. The town preacher and de-facto leader Tom has eyes for Alice, and subjects her to five torturous trials after she spurns his advances. Escaping the night before her execution, with the help of her mother’s friend Mary, she flees into the forest and discovers the secluded hut of a mysterious healer, with his own troubled past and demons to face. He nurses her back to health, and teaches her how to exact revenge upon those that persecuted her

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 15 جولای 2019

فیلم‌نامه: David Shillitoe

لینک دانلود با کیفیت : 1080p--زیرنویس
لینک دانلود با کیفیت : 720p--زیرنویس
لینک دانلود کیفیت 480p BluRay

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=23384

برچسب ها

مطالب مشابه