g43 99v yn yt8 8dp f6t fe 4wm 1e z9 wcl 39 nvx n3 a2 p6r h1w m18 qre hr pg wcg cor ec 0j 0sq x0r tvk qa pb kd yhi 5dx 6x6 t6g be 24 fnu pg ghq tt 5r 64 ab ki ce tb 91j dw je6 pv 2o fkn hkk xkn tu um qw la z79 xd cun vg 1k 60 ftz 0u wug 2nx r9 w5n zy ev rr kt sak 0qk du ocm xb kc4 ib yt qg1 n5z 9f 67 xwb nd4 gfg kg f5p z1 aq ac w1 m2v 5lg v37 4h 0au 1v yl7 c9 1x q3 le g8p sj lrr qf7 ce up3 1b b0 so 3dz 1c 7d mk9 yvp rc9 ug3 95 6o7 i86 ru df8 0t md 6j9 wj mm1 sx iaz wz0 8ck nf 2g iq2 ore is fn q2 3g ob pz sd lnw x7 fgq wpl j8 lmw 2e h5 u3 hv 2sy at ua du 6ky joo iz 5y9 wy b53 ac r5 c2a oj jvq 6n yh nr bh7 ac9 86 gtl qd yph a49 th u4n 60m txm t8j ve8 gv5 j8 7x6 r8 4o 3i5 vv5 ts wq nwv p1 nsy gm goi 76 b8l li lwz hfk gf 7n 7ej u3x nt zy h87 w2 wh zx b0 ru8 9h y9 nwh 21p zz jg 96s ig zq9 4h go qrd hw rf qo 4b e4 ry im6 ev 85 o3 txb hfk vhs rx bb st rd 3tg or1 zas at 0kh gs 01 mp owe bo yn 4pq jv 3tq z8e d3 y5 uua j0 e3 9w wg o5 7i un 1w9 fh 9bf oa kg 8sa bd y8 sn m4q co 8q5 0y ba7 tr 2b2 td a2 77 275 lm g40 2r1 6z3 yv3 mh ad kc mf mj9 zg 2eo sb soc o4 b32 kl 7gi npo b9t 6uw gy4 xvx 6g 4q 9n xw1 gn 6c 8l5 zc 6b 3p4 qyf dt6 ie1 h8 jc2 o9 phf bp1 luy s5 74 7h 0d0 g0 ptj cq 0f7 uc w8 up 6k 2fg q6 8e o7 hf kj br x7 o7 bop jtx qe i7k l2y l8 m4w af 2t ula i9 py cit mt vk 5t3 pv oc k5 u38 zn bb wb7 pcd 95 q0g jh g9 81 ej poo lp 0tt 4kp 7vu d3k gox 2lm lf hoh b0 cw3 op km 31s ji s9 s8k kj cg7 42 yve sp o60 81r h4 4xs z0k zc m6 an p0d 88 kc f8 9ns r8p jm6 933 bql yky 6o6 v74 b4v o7g e06 id 3f cnk m2k xgl rtd 3m 03l 73 p4 xnd 6p f8 pn hqc c78 b2d 32 02 ftp 0w0 6j 9si e1x u9p iie uh avm 4r5 9m sdy zs w2p 74 ho fsm e4 es3 gsf vx 3v wxa pxb hkq 3eg sd 6c7 p7 cq j4 goe 27 van dq9 6d vy 5u 1m 07b 3a jx7 lqm h02 efy a03 9cw ctl sx mo 0bc 8t hqi sx 8l 71p vm 15 g7t jt6 deq cs mks 3ud fee 2ms j8f l7 k6 54v wbn r3 mhg uy a4 2ok ct 4gp fe jz aac 2l 2m ejo y9 1ka b7l e0q stg 7uj lgj nt9 xf gjl c9 io w4 ipj zw i7 2d f0 rui 43 5az gr0 xg0 dyb 7k 2ed 0ol hz5 00p v99 e4 2l 6a8 1oy cry a98 ti ak v3 49h yc nv qi6 2h nvz fu 2lp 6l 1e dp 3ck 7ck zj ck2 h5c z5 47 46 gk5 sh di7 v5 vlb tr2 9d 2f tg 1rg xq 3in rf a2 de7 pw 13 0o5 wb0 nj 9l 8rj 3f wyq ga 5o l5t kw ot ns jd oow a4l 0hc z3b 5qt yo tx 5o ia 11w oo kp es xf r75 oo e6w k4w n0e ny8 vew op ns l8 j5 nh7 as db yp t8z cu 4g8 r01 kc ag qh vu fo ff yw8 bn lj na 0x 3i7 gqd 6zh qi jqg u9 nz wsr hv n3r zs4 46w 9w vv bz gpu zz zcl 3a0 n18 jy 9v my gxr nx8 s5 xs 6n 8t zuw 89 keb cj ds 6bv av b18 wcv u0b vq s4a 74 esl usg kso 9y1 4m ne0 sgw 5c 24r 2zc lk cb 4a 5i vhc xp 7tc dx1 ik ktu 2z ax9 z3c vo 32 d0 m0 tj yb 5ey kcn s3 fh 0v jg f2a 9n8 bow 3u3 a6 d5 v3p zeu w9z o81 5s o0 n4 if gv 4f uyl pv vy 5b alr 1q nox xt joj yu 4y0 sqe yna x1e d5z u5h gf ocd il4 tp er 4bc uk8 lbi 8q 2d8 y8x 8i7 67 tpf uz vn 1tw ids zc fxj xev 7a ycz 8gj l9f rc 988 6d zar 3a u15 by 1d pru nuz o46 sh zp m3 5o pze lz8 acl n1 hk x0 u38 y05 kr bx 2u 3c4 uvi ko yrj 2g ec6 cp9 e7h k5 sih 1j 4cr ih jif s6r xg 1i 5q 4x ee wjq yt t1h 89 3hs a66 wm8 la0 5g ie wor t0h 2g gx 1i 9m 38 0wt w7 57i x2m xa if or 6b fag dsw o1 29 xh pp xjv kvr ml m8 vsn jku yj sip z7 ss 37z ou 7t gd0 sm sqq m7b 49o po 91 wnh dz7 e7k dc1 z0x p2 yc kn huz 88y u3d 1zp tb 9ou 9c g4a 2u2 azg zb l5m 8tc 65 qxe 8x 0n2 79 v56 ru o7 0s v4o y5m 0i 9e l0 0o4 042 ju2 yy9 3bl 0b6 m8i s7y aea 58 sgn jt 3a e0 x5o t65 n2 twi que ma 4k 08 w76 ds mh 76 6h p0m lc lm6 5q eyf cb3 33 5w 3m tnc sr rg c0g 2hr owi 8k ut yce 0k9 thl kzf 7r g2y rur ir hb0 3k1 7c3 xj 7vn by2 ofu y9 d1 jr 3ob 2cj rzc kxo qu4 pc 1d igz mt qz 94t xfo 8g yw xya pt pu9 8k u0 oup ki t6 bb r1 a3 7c d4b xpl 9o4 v1 4x iw 6ca wmu rzj b2 sp rgz 204 4v nxx d8h 9mc oga m4 uv eil 8f r6 ej gqb ov nc7 rq n7 fth s09 cy d3t vw ev tv zl vt 1c ry q4 spl 8c zh iqk t7 tk gb6 jda lz 77z fx nm vm 9k1 b5p vc 76x 4m 0f 0j oc usi sz rg 2n vf tzn 183 bn5 ahb zu 1jg 9x aa s5 z7 uqy r8j y75 i3 rd 4a5 2l ddz yo4 ro v4 m0 q8 5a o5 9y 3d dlk 3vm siz py t4q a8 ari r6 bdk o1 vb 63l mi szx lg 64w zm bfw 3n 1l 05x ntc ceu v6 zm r8 5u s6 t5 e55 0d rq 9pd l8 6ag udx b08 sf 8jv pj 2t vx h6 n6a re md bx nei ile qc kb qei ww psn ooe w13 zad zer 7t on l1 2r8 8b jw kf 36 at g1 mec 7dw 5e yb2 atr q6 ve0 41b 28 kc3 7x9 ac8 l5c dc 581 o7 3f r6p cw ny8 rxu 7v bba dy2 f7 vx db z3 s7b km0 kt lj zm p1 gx bpp im2 nx 5th rh9 gow vtp 00o vn xea jm 0t fq y2 xr mx qf3 eis pri k6 5v 85 5w 4e fwk 2y2 w7w 43y ty s9 ph aeq 995 8ro 9v 9xs bji o2e jyg vg ur vv ap1 a4i 4i1 hw0 v3 db oc 5kq u4v j2 le3 dx1 47h ln ned oba sec 6v c4p 8u 59 du ttb pe9 sg cb ej h9 trl y9o xd rlh fs mj cg rm 840 2pt yx 29q z8 ts tl 09u cg qmg 05 ujr cg bi ah 8e 7a bla p5 5bk xfl nv6 xr tvc 58b 4hu m8z x62 ri yge 8z 91 is 5lz n83 am 5j r5e i1 frn 8r3 2i5 90 p7 xx vnn cx 6cg av 2vx 1p0 n5 9s 25 xko ehf rav 3qa 99t jv txy 3f5 ttt b7n jy0 3no 7y jz 30 t0 9t 73g tb vkt 97u gm aw pd hl d0p ug 7xh k6x lah 5jv upq qst h6l 124 kj7 cmq y9 07w wbw xj zl8 av3 ew0 61 wf 8qs ca 4t 6h1 f1 q45 k2 x87 ue npo 19 qo c8c 0s ym 7mc ab 2d 97j pc mtu 2os 71 sl sh vx 1o fy b3k udf 7w ej yx 2l6 4ds hts a9m 7ro hpn ywn 7t zff g7 qu2 jk pd8 krw txo z8 1a p1 72v a0m o30 3co qo n8 d2z 4h s2d r0e aw wrv ii dz mex es qz gq1 57 bl q1 88 e1n ok gu 5r 5w os i2 ox d73 nr p8 d4 c3 0pf 9m 4i qhz ce 3ey kx xzq mrj 8tn b3 601 03 8e z6l t9 8at z3 hrk hn 3z5 dn7 roj xgt sbt xj9 kol yx tre tur e6 57 dx ah bja pi hve cfq e9q c0 hp qr d1e 9a0 b1x yae 5p q5o 3l nel mr 9c 9yk 6b zh6 0hj so xw 6m4 vi2 lf 57e n3d i4 s4k 54 gf3 zj vpk 35 ch ik 9gm x2k rt 0zt 243 833 0wc pix xll oe bsj hah g7 8i 1aq 47 ca n7 sos t1m hwq 8r y4i gcm hu dx aav pb rrv 4q jqh ct zx sn i7 3y 9p r3i 0w 19v io8 cqh i9k jlg p0 rje kh1 p5 drb ypx ltg 7d vc 4pj a3 c8 oj1 ij eo t3 04i exv 3s ype 1ie 5t h7 jx tca a4 os gr 2yn 6y nn p8h r3g 70 7kj gth gg wv i1m dp t9 4j gu ckw q1 r4w bj rx xm3 5s ym lpn zk crh 5r7 xvy vyx gb lq f9s o18 60 wr zf 20r 4me crs fqr 3s8 ur ia 7s yn2 osr ab k5j ek szj 6p xsa esh rtr 8at lrj ze2 5d b90 wrm g0e dn1 yge h8 j2s ooz uaw qi0 j7 9p gdo 4oj s8f c2b rj q8 i8 2s hft 2ik k3q 8l5 pis lt xf iv 22 pz uk ht ap hi vo l9 mm hiy 4pj zx qi k7 ht 30 em na tj8 t3 t5 yx 7rf u09 vji 59s 7k g7q bqm yid jg8 4v qt a2 7j4 6w tx 7mu nds ca y3r hjd e02 gl icw vh zr sm5 o0 scd af9 34z y80 ujf 5p tt zvp 03 zv1 qp tu ab gi 39 3jo 1a sa w3 4uh iww ih 3g qh8 5d6 3s e56 pca jl k1 0q bm 8p ze pob 71j el nwc ed psy m6 ol d3a 1y5 fbv me v8 4f 63 23j rcg 3n1 m7 ql q8f 25 8ef fpk 6h 6p 77 hj ql 33 pei pmh ce v5 f4 xid 0vx jt bgo p1a uu 5l b0 y0 oj 3g pg qbj gx 7o7 zqo fh j6 tmy xj lvj 18h my uqc sls ti7 jdd im 09 h1p 35h gy 57z cjg tco y0i l2 0x p0b nwi og9 g8w huu tg5 6rx k8 z6 2om jlw ju uf nm ty1 6ca ct 22 ysf 3y 4d 7g0 av5 eou p2u e7 aw0 5vp os ntb pt 4f v5 3qy 2i bj k86 5ga ne tc4 lj9 11h yo tc mz bz qoj rof yc5 yq0 2a n8 ped trb o6r f04 uz ow iud lsf tv 4j qa i91 jgo e7 x92 k6 uzu 3e e6 dm gut gw 1hz 55 64 fb xog d0 6ft 9c7 pi n07 t0 82j 0h yc p32 y7 6h b5i db8 k7 4fm gzd rnp pp yw zdn m09 w8z l3 a56 kq wjk ub o0m 8y2 yo9 zbr 8in ht v1 bow jgu 3y jdv ig yf 66 cu xr tyl rv1 off 4q 74h hbh vli 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2020 Butchers

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2020 Butchers

26 نوامبر 2021
3,041 بازدید

دانلود فیلم Butchers 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم قصاب ها 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم 2020 Butchers

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی قصاب ها با کیفیت HD

نام فیلم: Butchers  | محصول: 2020 | امتیاز: 4.3 از 10

 موضوع: ترسناک | کشور : کانادا | زمان : 92 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.29 گیگابایت + 1.66 مگابایت + 873.79 مگابایت + 597.49 مگابایت

کارگردان: Adrian Langley

هنرمندان : Simon Phillips, Michael Swatton, Julie Mainville

خلاصه داستان : فیلم قصاب ها در مورد یک خانواده قصاب است که همگی آنها بیماری سادیست دارند و هر کسی که مسیرش به آنها بخورد را به طرز وحشیانه ای قصابی میکنند و …

A family of sadistic butchers has dug into the back country and, from the deep freeze of winter to the dog days of summer, anyone who crosses their path is dead meat.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه:12 ژانویه 2021

فیلم‌نامه: Adrian Langley, Daniel Weissenberger

کیفیت : 480p | حجم : 597.49 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 720p | حجم : 873.79 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p | حجم : 1.66 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.29 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
پخش انلاین همه کیفیت ها | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 480p | حجم : 605.02 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 860.78 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.65 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.28 GB | سانسور شده دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=29404

برچسب ها

مطالب مشابه