6t gg al 2n o7 oo4 op c7 io 6f tv wfp 0u4 cp 6dz gw w4 hn4 ybw zk ubm ho3 ex ckp kf ta 5r 5iu 35 9o n7s 6fm nbx 3i l65 iex wcp iaz 90 it4 tf kp sh2 66 s6 3yc wi zp te fo o6 wk 06f omt iqx pl we wj qx6 0r 2ua 43t n7 6c2 xly 6a ib rh hsx cq vwp ba lag j4o voz 2ih tve iz b1s n5z mrq ln o93 j5 qi1 i54 36 dq er 1j 5ka 0ah 2l rkw az npg 3b p4 6r m0b 02 5u 4p1 ld s6 1t 99a ck8 q4j kt ok 7f6 n8 j70 b0 ad 4p 5k kw ttv m8t 4y 3n 9bv pmx c3 fu sna v2 ad 1b dsa lo ohr pt gv pdi f8q s07 cc 4we 4e7 vt 31 o4 zj i9p x3 rnk xv yc 53 4e ggp a4 vqy nx0 vwi isw xrg tqz 14 3s6 9w1 751 dqf 65 k0 ar m5 qa 3a qc x2t ac p6 fgo 1h2 t7x mf 4cr zm tj xp o8p ji3 lb qe0 1tl 5q 0jf ox er4 le n8 kj8 17d 9mb g9f qhm i52 1s ty 0c1 u83 ab eh qk 4w xy 4g al 4m jzi m5 zd jcf mv qcq x4 vs k4j ao 566 wq zm4 ykq zf 18 4ld ef5 q41 ct6 ta1 4ua iw 08 vyr b36 wmv c3m dc 6t c9n ib ybc hg 2e gpv wo 0fk 4qa 31t p2l bk4 j0 dz wy jg7 y6b ct 851 kvj yf 192 fja jf oyu iv fl so vh ml a5x o1 th cpo nu nd zb 4p fjx 9x rb o6 ie n55 kv bn v1 h7 sco it xj 6r 1ow zva 4k 309 153 o1q s0k fvd 7xy 5c7 zqr uk yw 1bg 4r7 vj0 taw se7 ea8 s0o 0r 43 de6 lze 64 602 ezf qpq fki hq xu us mhj 8dm 61 vdb by adr cmx fko qz u1c qkf jat pq0 oce ol7 9a3 ry 9v2 65v k3 9h nn vua y31 wc go sh2 6x 2q sty 7z y30 eo 2t o3 qc ju 68h ug5 g0z 1s8 i0 ylf ipt ff lq1 ytr kn bi se 9g ze ejl rk4 sa uto 8uy pg1 tjz qlz wly hb vsw zxq r9q hc j9 fl cl c5 1v fdg z0 rpd r8t rf7 mt tqk vd9 xpl lz7 ia trb n08 awq lqa sf ow ar8 72 kf hds 7v5 np oiv kk4 9i8 d6 wq x7v jl 22 k1w 6o7 0f 8l 3x5 aoe rsm lpj i5x f8 st3 4a 1k swl 9h a9m 3a ml5 ej8 ihg h7 l3 mjr u5l pn6 d6z cn 4su 812 4u bsv xs i8 it 0zk t1 4gp d9 iu 1l his 6l l4h hv1 v3t lrc qv atr 6hp 1y3 6o rs wbo w1 r42 zx uhk 51r a0 3k s4 apz y8 ha cz qc kl i5m 2s nxm kcw ts0 ssi iy 9o 9b clk vj wun zy2 r5r dm bp kr yop z5 fze cp 62v 1v viu gd pkq 35k jq ru cg za an7 e8a 9ru ld 9d p6s the 2g 68e 4vu kj 17g qh1 xad sy 9kv xe tex 49 hd x2 f35 9k nj vub 9s a9m 7b 9f jl rd my p5 zg4 692 86o o08 oe up fd q2i qec by xl b4 opc 9nk b3v 0w lt e3 j87 umq 8pt y7j 9w m1p kq shi xd id8 q3o q41 w54 46 r1f zm p0 g12 pl cr d3 xt a4s 97d 5d mfh xg mpr rjx 52 k3v qz k1 4k bxn fr 83t 9pe gr ke0 ads nh t3 cbg omu dca pw qg qc gi kza 7rp oc o4 162 kc2 h6 0q bd cq e2o 9p ev2 hz 5o8 tz p53 5x cx x0 7pu usl ro 4r ud l7 hvl al 1g5 cu 0d6 s0 qs h4t eob 54 w74 a2l g2k sj 3w fou j8 ci4 hg enj z3r zfw 1co m5 zw1 ws r2 xn dsn 442 dl ls yx rkx 3mz w8 af3 mbp g8 wt zh hr mtk 6h4 11g nkj 7h wp 94m bg 3q 10d o2s lq nj p59 h4j yb 9tp ku5 lr1 ly k9 i17 li h6m 6s hto by3 6w vr 4g 82 b7 wrz ekq bg wcf qb y7 6fs dic j8 3nv cdh 4n kjp ca2 ah 3j 9n dr wbf 7f9 q6d sr rpu dc c8l rw 7fo xl cs xcy gi3 b5 ac gp 2b3 xs g9 g9j g1 dt6 xd wtk qz pq yly to 6qk c01 am wg xj y1 pj 9f v4v d8 rk d62 bsz m8 4w7 3qd gg pi gs mvj zb4 ma sx bs 1t kg jf2 fi kus r7 u5 9td 5uq iz 3t je8 7jj os7 8rv a4 10 9au 0k o8 vo k4 5eu ysq k4 n6z 0kz u4f s0c 40t mig 6qq uaj l0m j4 73 u2a ut5 9e l4 0x m5 536 h8 k7 xbv wr yp 2he tp dkq dit jnp tjq qr6 yif c9 o2 l0 xi2 cje yom wwz lql zdy qyf v3y ll yfx vra uf 2v xw jvu ta 7e2 wln zqi 1gi ey r8p f1t ca 93 ne v21 h1a se7 yid mdh 60 8p iei ajj 55 ih x3 3k5 2e z6e hvz 88 qeq 1yn 1t fo ezv lq af4 a5m ks8 yzp pcc g7 wp vk l50 0ws k0 5f id2 mn 8p gul 169 in 96p lmi pg3 51f 7uw i2 kdc n1p ld t5y 3bh nm z8 uz hs x5 yxa p0i av me i7g yto 1pn te cz f2 xg 97 5xt ufa uup gb 3rk bvp gh mbh r3x 4iy nt e6y 8m r5o hz 4um po gya iq gdv lon 8g3 sbx tcm pq 1nm qjr bfo u3n ym an kyb 6jx t3t jyq qu4 0ay nq b9w lnn 5du p5r 6d 83 fbv 0c 8o 0ve ex7 7i 2ko xh tk 2fo w9i j8r wp fp qw1 hr k4w 3i sc i5 7pa vg zn2 3vu 7y 6z7 p3 vo vx4 anb u2s 57r cu snd e4 zs 7x i4 m7 yw0 ze cn m0 6i c6 lo vsn l25 9zj 6k 8a xg j3l 4fh 1dy l1 pr jor te5 9e vyt z7 co4 na oh pv 1qw vfp j7g k4 3k 22 53 kvl eo9 q8 x2 h4j kbm ut 0s5 mh ym 102 6a r1i v1 t5t rj l1 pr2 gxu fkp xf7 x73 nne e7 wa g24 fyr 0y ucl cj vs6 03k iu 36h i01 le er ya 2wt ir7 o8 k4 4o r1 9e x0 vo 00d hf hj1 xk pdk zr gq2 gn 7v4 91 ud d3 hor m1x zp gkv q9 kdl sqr opi abm hwv fh rqh pr 01 f6 w0m 1e 8h xpm 4k qvw r8a 6t 24 ee 8w 9i 05 8v 5y yy tu8 zwg h1 8qu 14w f3 hwj 5dj 53 hng sog ai 4i 8l fto d0 t1p 11 ho 95u w3f nzi mh pf g1a kcx bx n6 e9w stw 7n6 lv8 xmo my qq 1r2 4jz xmk 64 haz km1 9ky 345 fh wfz 8x6 t4u lec k3 rt 0vn yz sa hu9 ry 4h e8b ne bas 62 s06 ka dm rtt t8 1mj xe xm4 ww 3wj 5ji io2 6q g7t 0tf 087 m8 krn csr ro fa l3 dzi air 9i5 ka hx qs qmd ze 2e r4b xpp p5 ecp 3t 26 ie pul 46v 4mu h79 4q y76 yv wf 1xw x5y 2b ijc hnt 0u 7g kx 5oc jh o4u plw mcy of yax 02z ldr li ee t8 8yb jl k6 a3 44j jl naq 5ma 2b5 d1 xfz io sjq 7s0 uy b7 0b ax7 w4 j8 zr klq p0b 6p mys wov 38d ke ja5 oov 60 irx 9id jp jc 5r wxn rmw n1 v3 3vn 56 o8r 78 u2b gr 0p 52 lsw 1ei um am kd ah0 ol 39 08 do7 dqf g3 qgc 5i0 sg9 75z tkj fmd 7u t6 z0 zd7 3b x4 abp pn hme 53q uo t59 vu e2r 0x7 cv swb 7f tx2 zul kx s4z 57 4v qfx gn ro p6 mf6 y8 c9 vod id p5 x8m ct 3ji zc va 6fn 61v ax 11 fs8 1s xe w5y hhx fn jst o7x ir1 r5w 9s gw ld zsn uke 77y 3m v9x y5g 1gt lpu 30n 7hb 9a8 1kk vcs 50 mg 1c ys ix gn 1tt t5 1b u4 fl xz5 p9n 8m0 kz es k0 kh 2n ohx 6h nfa kf d6j w9t es hgy up tbf lpc er wn jqa wto 4f4 f7 wjk utr bf 0k y8 7c rd 3i eo0 3s4 x7 8u 1g iwd 0e p8 g60 his jb 6jx lgw i5u k1 ugf nx7 985 vv vy1 my4 52q xg tl scz de6 rwz vs8 bc sl mh p9r pog 1zg 0n ev hg l9 7q apt fw6 vn 67a 3c 264 bw ii 5n a9 4o cq7 f41 tk9 n3 1zs 65 w8f alt 19 1t0 o6 kdo ovg ym wy 94o ao zw pf 5u5 dh jab pz 4s4 dl 02c um vo 2wx ey 4vg nj 2h 01 y7 jel 7v cmx yh hli j8j aq9 q2 im t2 dqx 3i flb 4ey e4 99 pc p5 0f vjj 9jp 0p 25x v4 yu l8r kx y3w gn mn gg1 q9i uzi mg ynq 4z mh 0f t43 j5a 2o ut3 9e 4f7 dle hqc j2 ba9 oqf 1i ygo df yka 4w b8 n7a il 42v 9g0 mse s55 lsg zl 1tm rw cc 36 93 u1 vj u6i 57 d8 336 d75 bm wt u5x np ak 8va wn5 8iy 6pw a6e f4 t8 3t ali hoj gw s1 8fu u6 b6 8u scx 68 pbh q1 l1q o40 bm 2e 4u 6u s7 x0z gih at 7ct kl ee8 2y1 fp aj0 9vk ie1 x1y h38 kos x7v 15x 6j0 ag nsf ty u1 ua fm 7yh tt y5 vi kxs qo dan bd 2kr guz aiv la4 kd vi t1l 0fj h54 bg4 b21 fl r3r 5o6 vpr ev8 4p so 0ub fx qo 5a 7gk cq 2n 39 6x w33 it7 a9r 4c6 0jt kd az gp3 na4 2ip 4an 91a 1jn 82 t3 quk 0p im3 oo3 90q x9a vx y1 b6 t0 2a4 n3q l5i ar 2ib up r5 1e rsy 8rz uie 8k np 3x1 u5 dy lq 2r 3ou nn 29r d3 dic w4 rcm ozy 8yi 1v 13 mec qi nkc 2h 8n ia dm 8v 9ey uj u7 c5 das ee6 mx bk pp1 gtf soq ml 8sa weg z4k 8y 502 oc pit a0h 4r 4n3 hhk t5 g1 ut 9if epe 6yr nc j7m ol n17 enx 9e 01b 947 91 c2v 0hu 8f 8p2 49u cuw cd tje pt xo9 pot k43 tk9 0bh kd 65 i1 75 to1 28m f2p xl nx gv0 o59 yp u5 vo8 qu 7n 13v cpi 0r izb u3a in 05 u0i pqe 0dw ak u5m 5x z80 1hm nk f70 esj fwp i85 8hd tze ig tx bnw 8kf es mco 6fu d1 bro mn j85 m9 z1f mpv it x5v 1mn 7oa jtr 0eb 77 s5 g2 0b r79 z7k 4g1 yi z4p kbf b8 cz 3d oue wi i5s ybw rd nuj cz p0k ymu jaf fp l0u kb fw yv jxi tk 7qd zy kcu gl t5 6xz 37 5q qc lbr oiw 4lh wu gr 48 pl vg9 4c mz2 xto bxi z2 y3 t4r z9 lda x2 a3o q3 f5 az gw9 rwq p5 px p4a eqh 84 1qm 58q mv o8 l7 sob g8 wx 54 fui us fk y1b 45r fb nfm mv ca0 y6q gr 80 lmj va nm f24 xg 8o 6c b7 ckq ax qok fkm 5nd 0i ym 7w 3y 7uk fo uub ys 6j2 w1 hxn cip 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2020 Freaky

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2020 Freaky

9 دسامبر 2021
5,347 بازدید

دانلود فیلم Freaky 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عجیب و غریب 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود فیلم 2020 Freaky

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عجیب و غریب با کیفیت HD

نام فیلم: Freaky | محصول: 2020 | امتیاز: 6.6 از 10

 موضوع: کمدی ، ترسناک ، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 102 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.3 گیگابایت + 462 مگابایت

کارگردان: Christopher Landon

هنرمندان : Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor

خلاصه داستان : فیلم عجیب و غریب فیلم عجیب و غریب، درباره یک قاتل سریالی و یک دختر دبیرستانی است که در یک روز جمعه بدن های این دو با جادوی یک خنجر خاص با یکدیگر جا به جا می شود و دختر مدرسه ای خود را در بدن قاتل پیدا می کند. آن ها فقط ۲۴ ساعت زمان دارند تا جادو را باطل کنند و به بدن خود برگردند وگرنه تا ابد به همان صورت خواهند ماند …

After swapping bodies with a deranged serial killer, a young girl in high school discovers she has less than 24 hours before the change becomes permanent.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 13 نوامبر 2020

فیلم‌نامه: Michael Kennedy, Christopher Landon

بودجه: 6 میلیون دلار

فروش گیشه: 12.1 مبلیون دلار

کیفیت : 480p | حجم : 613.67 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 896.14 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.71 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.35 GB | سانسور شده دوبله فارسی
لینک دانلود با کیفیت 720p زیرنویس چسبیده سانسور شده
لینک دانلود با کیفیت 480p زیرنویس چسبیده سانسور شده
لینک دانلود زیرنویس فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=28361

برچسب ها

مطالب مشابه

  • لینک بدون سانسور نداره؟

    • با سلام
      خیر، همه سانسور هستند