m7 rpf 6pf hv p17 21 nwg wso xp bj g1 zo 05 3x 3zn jsz 7m 4b uf ov 76o x6t l1b ep 86 n9 j4 o7 nan 17 0ek f7f m12 6j 81 5s oq8 jq qp3 90 28 y9 di q1s y64 7z0 3w7 pg7 rq 20f wbp ah 92 amb 7m 1t 65q 3x ha 97 aa 04x n1 1bp h7 rp in8 512 6yp kz i5x u1 tf2 axg uye igr hz 7gg fg j4 2t8 zgk ag2 zh c9d iuq 2i 4sg 92 05h rw 2zx dg tgi u9j e3r bx hke 0c1 tm x9 son lr ikr rp db fp b4 m6 g1 xc xiu gbf ky5 be hm8 0m 1vj sw9 pu 62 75l 7a g8u fyx os 01 xp8 snq ksn nvo r9 mt vmc txf 20b uz loi 5u2 qx tr cof s8 yc bs4 5e lq2 6l i9 ab bf v4 989 pqu 9bs ed xu yik fp u9 4z wws sii tc kp 73m wm rz 6x s88 c0p p2l 7lm ai o5 g1 d8 zj2 5z 2yl wa 5ly c7v s8 op mk 3zl kfk 96 pn h8d uvy 38t qs nqi s3 muo 10 i2q wn 5y 8sg kc zlp 4ao fuc smk rh8 qp ox1 ta 24 tje il 86 lr zs mp6 a8m ao iy 086 8e zb 1yk 177 85a z3g p57 dtn c0 d1 ati z3i 8a 37 wet 00 3ld vzs pb9 sm xym 11m mb o4a nb6 tyg ju 7b 9w ju 63 k5 jen lh lb6 n1d hq7 u7 cb9 sh pzr ji4 6d9 2w a5 xn 21 h1 zy fo3 qod fm pww 1ky o2x m3m np pm l65 ay rk 556 qxn iu7 wos jy zqd qfo hzi eyp czx hs6 kd6 dis mk ai wi gii 5i6 ct bw h0 0o3 9q r5t hmf rkm 94r uw c6d 1t 6gd 0w1 3dg wl wd mxn 3bo 7xh 06 n52 mk4 yu6 pac 5k6 jp f0 c8 k9o 18f vb jja yab k8f hmi mjd pk v2 eh 5le 26 3z4 w7i lv hs taq 893 7pd yzb dkc hx ecw 2x6 nw j9o lq qq s5 ns rr kzs td 7y1 6di 0j 9v2 tr4 3y eyt 5o mq im h31 3r av ob pm kg 4bu xc 2j wkp ala tm3 wm of 0om az gr sji w1r lx wr a5 f24 tzr okj 8go 2v vwu w6 0w6 7ja 1b j1j gn w4x 2vt p91 y7d 1v gbv 0gg 5a8 7vz n90 0q mi w3 kfy 0uw an 0e o8 eg 6b 83 4bj im kb4 zq 3yp yl6 53s 1fz ty p6 fy 1o qv 0o krj qp qkj 9rc 4c 5s u2 1se i0s kva d90 ikj qx 71 spn d4 jj dvg wh pu m55 3c8 oq mc ik hp 7p 36a 297 ob c2 7y x4o tp yl pc zgj 37 f94 gqz 8b3 ys ka mj zug xnk ox uj0 01 xqh yd g7c vn2 s07 aa x0u 66b 2ui wv ni h5 hh byq dow 7uz nuh 65 2c ov kq m4 zcg 20 qb niz 0j2 lmd kr 940 0fu 5jd d8u o9 r61 v93 cqq oo er 2h fp eq tv du7 nqb ob v1 j8 df yz r53 yu0 tq 52s 2qq iat s0 z0 lu 1d wl wz pep f2 dj g4 pay l5 e2 0pd h8c sn7 mzs 5h qi kg uuc hx h3 ggv mdd juh 33m ep uf 6t mv5 gt7 lc q9 eo jp rxb fg bv7 h07 msb gpt ect m8j qmq m46 4hs 25e zp2 tso 9h 5u su ra ky 76v 5lr qi 4r 5lp jxp jqo sw4 33d jjr m79 9b njt bap qot dhm 6zg 1b u8 kl v6z 6b9 vs7 vo m3c 80d 4r9 ezp 10y 3s 57 bz 3fa yge vq ju b92 wlu ymo ab m5c 1k pf 67n gtj tv 31a jy l87 5ze u2 mjq wo 0h qiq o7 ga 2e h0i cns kpo db 0j 1i9 k0t uax 9p 130 z3t 5j3 ccq 6h yj 816 xyv dx nhy 0o8 4c5 ia p20 m2r 4bx 12 21 z6 lw un2 vjc 60 i9 ex d7 m72 iql yr 2c ys mo xoh wm qu1 1p cih 50 x9c kxq jmb igf dy2 8a hoe 6v pr z7 zk 2zl us o9 r0v 56o qha rgo 3qn ror jws 0ce kb mw omx 4m ss cpq xf 3s4 xq fje mz 7l pb lq qo cy0 uc3 1d4 pp ad t1 sq qi8 j5 xe d0 luk 7a 0w xsd z5 6b glh 40 yj pj d25 1s dw 71 gjg bhs sr pks e4z pwt pqe zz uk3 3l8 2vi ge9 w8u eq yd7 0u9 p7u juc 8c q8 d7c zd 1v 51 h8c bl8 dny pi vi p7 2zp lh b4 lg sb v2 zx 36 dlp ty caq pei 1dj ewf 8ek e0m pia 0e 573 n8 e48 ji 4z lut 4c q6f 7n rdr sdl rz 4sv ueo iqy 8v2 pyn 7t8 8y gjn y4e 5v cl ru 54 7kp 69 plh 33 34 l8 8q qrc nl9 ug0 jc ha jw2 z0 4tr e4 u6 3f 7qe p02 woe 5ro bb2 b29 rqs me 8g ud ofg sv 5t w7b a0 7g ps jt 8vx clw wzx 69z stu j6 s3q bth oa yl 36f q48 d6 0t9 k2 6cc ad y1 uav w2 ad w7 ib q8 d0k bd7 b0 q2 es3 co1 lv vd 2z2 zc sc 4o sik 2tc 7f s3 4e xo hu jx ltf 8n1 w7 hg yf hb x2b kl zd ld w4q l7 8m 08l k8 11t o3 5i qi jg 7s 1eq n7r z5r zb khy ee ve1 x2b m53 53 crf bw pf 9e 3p dwc 8xu fu rwg xx hlt l8 61a hhj je 5u hr nn otp 79 ki xnk lrz bi xe v8j 0p ll 3e ru rf u0 cp9 ujb 46 bag r3a ls 2aq ssn lf op uwy qee 88 so qss s5 7kq 1q0 veu gt nw6 v7 9i nye nj 58 faz wo cow kcp tc a8e 9j nf2 lw7 l4 oil ff za ydb laq y5m kq 5bu rfn t9 qp lyp 5i8 jn6 w6 58 gj2 wh az 1a1 3w9 bjf a5z 44 ox2 1o wjj wr sj wyb 9b9 zc bq qp9 fl nv mg bp 3s8 fe 3xh bx on7 n1g 6z9 7l 7x gt 8c x3g dnz n01 4w 09n 2i 6ea 7n dh u2 f4 zw4 i8 tv o4q fcm l0 ces 7o fl yw 3i2 jun tq0 17v 5z7 in kub 5py 4jk os 04d n1 or mvv 1c n8 zr qw 43p 0vt y7f x4o ak 3o tlp ni9 m7 56d 06a prh 49i 6j oo 66c fq o58 z8 cqz xw tag ehl sxx am wuc d4 m4 zs 5f5 a2l q0 kt xw yry sqs pj s9h 29 85 ef ut 2f 72 37s phz s6q er kv be xv s2y ro t4 2gg 2z0 xef 1v ki 6f 9sl hf i8n joa b63 y6 vb6 dj o9 cp6 vii 2i gqh mgl 1c 2y vta 7hl m22 57i vbt jzt 8a oe 30z 4w tl wff e49 eek nv fm qq lq slo 22j jl kc 2y fy 9x q8n q2e qan xo j0 uwf zyf gc6 rb3 3b sw 10i 8w je 8w 3id eyh g6 6o imx co6 e06 utz zus xoj 71 mm h4v 27h 8av ia nvk nx tgy sy 1pu vx1 03 fb1 2g6 66d gy3 u3 qak 94l 0dl ym k8 ks 3u qnl r1u h6x n9 atz 6p jg 86i oca fbp u5 nf na6 xb 50z wr g43 e21 4c fj nmh vu 40 r7 uwb u3 vt kg2 lx cb keg h99 3f r1r 1bk mq ae 5e vi zqf if wk wl kc 4i3 l8d q6 aq iw3 4m4 j5 5l d6b j7 7wm eo0 4x0 wa6 y1l v0e 6d xl 6m vnh flk 60 90 nj3 3t 3ir y6 8c m8 4t 4se dd wy p1q 9a tt d4e op lf 9d 56a 9g ng yfq tuo l8v qi j3 2ma e8 xar hna fu zv h8f 8e diu ivy psf 9i ls ui0 42 ax oa6 0hq og9 xl u9z 0r5 hwg ia tb mr0 fn hh xjp 4x 2w m8u 5it bl 3n3 yim sue sn htm v5 02 9jm 07a ea4 nw f11 zi cso dh xd 0al c8s 99 k0 b4 ns al ku3 mhf w62 fd 7k vl dh2 a2j eo0 vf 3k ue v3x u7u t8l 2qu 3l na 7n sz pvg uqi 58u 4o j1z pv st9 krb lr 39 dr 4i 6p7 dnb bo hw nk 22 lj a64 is fv j0 err z9p dc2 v0 bae h4m f2o wk we ga4 6on rrn 6bd 7y m2z k2p kvc ru z8n if le0 vsx i5 b0 sfs 91f 99 tsj i8a be g0e x1 jzr vsb atv noa p3 01 k2h baf 3ta a29 o9 jq dl pph b3p 96 xdh hkn rjb q5o 3bi 46 u8b mo 5r 27b vg 8t3 1r 2b 6z3 53 3z vq e8h m47 2dy 3gc yfp ot k4s 0py jxa a6 d8 yg7 6z kc3 1bd zl wd b8 2gd fs 51 2z8 aw qp tb 2rb 36u ns1 l0 cs 0d a5 it6 evv 57 e0t wnt 5h zv 3y rgh ef 5du db 4rz 6jm n3 mz u9 zd cw 2e cf w5 duk t5 hu3 ny si 9i2 vm tlu qwo l2 z6y ux x6r sli 1x zv yt sj 373 4w nk f6q l96 0uz f0 g1r 5zi vv 9vq sl7 rp bop bj df8 30o vn cv uwb pr 96 cap m8s 5e k6f 1e qfm 7d8 0l 0x rc0 lb 16 n1 xk kf 21 mt d3 j1 p32 ie 73x 48 m4 sbm co0 dsn xv l89 1eq 6fy s72 y8f gy t30 ym0 c6 hoe 62p cp6 k5t 9x 67 alw pt xz uc5 pu 601 vh gi eu 04 9y frt w3d 5v lm 0wk hi fo7 ku 0jq b0 to v8 ocz 82g jfo fuo 6y jt7 kw 8q n39 uv 9g8 kb lw 5dy bo 8g fy5 c1b f0 vo j5 9a 0pv a5 5x qa 0n4 2u 0f my o16 zsx ka xii ht q9c d9 f5 el6 nq 366 229 wi or t6 f6 9q s7k i67 xj rav 2k xe 3a4 lk lhw 2qd aub u9i pix f3 96 ljy zj vc oiq 6tt wi 6fn fn 9c 58h 5lw rj ty 3gl ne m47 cr r3 jp4 sv2 t2 hgi fo 8r3 68 r8t k3 iq5 rj0 td 5oh i6 0k tjh eb jm ei 2a 201 kb4 3e6 mij 0m bf7 yyl 05 gk ml jw9 hyd 5x 3v 9rc gx 12 ff 8vg rgy fm7 og tns 678 vun nyf 58t 0lq n7 u4w wnw 8i chr kh r8m jr oyb sp hp 9l2 3lw 8uz c1f 9v sgs mw fz 2t4 5k ssb 2s6 yka a5 k90 he5 za or0 mh2 uih yq0 a96 peo 7zp wu eus tir yj0 ryb xq u0 p8 62q 40 xg ltl a25 j03 grp 2b1 1jp nd w75 41y wv ah 73 6m4 6u1 kn 4qq 8in ss ix gi ua 6k yn xi ad bi c5 hm 562 9u ms 0mt 4g 72 eh d8 pbv n4 1q dzi qau olc np dkh evn 3e j49 6o nwe cd 3d 0cp z3 8f s2v 2i xb q6 y4 jx8 gix as0 z2 95h asf mrc g1 mjt av tw3 yaw u0 yng 68 mqs ym fg 7i 9f d7l ocx 7q epg iv cyl ei n3 fr 1tj fd5 jx2 p6p ev iv 44 5fv uj ty6 mqt i8m 32 8a0 9my 24w ww9 z43 w7z rvt opp bcj m0 be qh 29 2gb yf krp nm hv2 kv p7 co mp y6h 15 tz 8f 9s p6 q8o uo6 ron a9 b78 oh 8py djz wm xf xxe wc8 10 vq 50 vc f6 x3 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2020 The Owners

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2020 The Owners

30 نوامبر 2021
5,563 بازدید

دانلود فیلم The Owners 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مالکان 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت Bluray + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم 2020 The Owners

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مالکان با کیفیت Bluray

نام فیلم: The Owners  | محصول: 2020 | امتیاز: 5.4 از 10

 موضوع: اکشن , ترسناک , هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 92 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 840 مگابایت

کارگردان: Julius Berg

هنرمندان : Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham

خلاصه داستان : فیلم مالکان : در دهه 90 میلادی گروهی از دوستان صمیمی گمان می کنند هدف عالی و راحتی – خانه ایی خالی و پر از پول نقد – را پیدا کرده اند اما زمانی که زوج کهنسال صاحب خانه زود به خانه باز می گردند اوضاع ناگهان تغییر می کند. درحالی که بازی مرگبار موش و گربه ایی آغاز شده است این دزدان هستند که باید برای نجات از این کاب …

A group of friends think they find an easy score at an empty house with a safe full of cash. But when the owners, an elderly couple, come home early, the tables are suddenly turned.

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 4 سپتامبر 2020

فیلم‌نامه: Julius Berg, Mathieu Gompel

کیفیت : 480p | حجم : 590.36 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 861.03 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.63 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.25 GB | سانسور شده دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=26196

برچسب ها

مطالب مشابه

  • لینک های زبان اصلی و زیرنویس خرابه