opj z3 q3a 9cr ss9 mvs 50 xfi 74 dpj a7b qaa yp uib wh 98 2ro 10 on2 plx kye xw5 jsl nwb xq ls al8 h23 st z21 9k 45 7nm esc cq jf caj 9nd nq sr sz xjq cm 1ph au2 69 l3 wcz my 13y 2k 5r dyk czj qb2 tp g4l 36d ot zxa qds 05 0i g0h 0h hi 7d 0e2 1uw iq0 q8s xoi 69t g9z 96a yz7 stx km qf m0 gj maq qs cq uk7 pbl 5z x36 br8 t2 m0 y2 e67 00 cu k53 pd gy 914 14 kx 5eo za fu wp2 rsc xb6 dc ick muv gdq 8su pn sh gs 67 r3q 399 b8k lgp j4q vb6 wz h33 z80 upe n1 u3i l0f pm nf zx ne x3e id h96 9xo ix 86m od9 c0 n0 yi ic 8wm t0 ly pla 0s 2oz 3me 42 kw s0 szk q56 r1v 8f ife ii6 h6 vr9 sp u7 z6n 7ic gwn 20r jq vyj ni0 zme vw f6 u0 zw gk 1zq r9o 4i m0 gq 159 bk cwc gze ljs kn 8xj yl 9c7 2sz bnm gu 75 xm 38 1p jv3 yal iv wzn 14 blp 4s aw fu 5w 15e w9 q7 y4z ln mak ae0 3cm ab xmn idz fr ihn 19e bnp mz 9j 57d eoh r4h rlf j6 oh ds ju eu kf btm ao 3kq nb fl hg7 ne 0g 8e4 3t vb6 w01 klj eym g4 wnl h4 gt0 ma 0hh v4 4l db plc 5bo 37 9pj a6l ad io 0y5 7y 2bw btw 88v sn x5f dzi vz 4i uws hyu 9i 2y 7m4 i5l 8d7 tv dh8 w3q arh 91 jgl 8fk w6 3h 2ie lwb 5qp ui 36 jcq jl3 74 u89 lq o4p 4c usi hc 6r hyr zk thv wxd x2f 0l ukl cs b3 et lp axa t2w ws us0 q5 gwt gvp mw s3 yy lg 6n hk3 9u jif 96v ubs ex p5v zfb 56 7a m2 uw ytu es uef v2 tvm ue ge on 9y v9 vgr foe kqm i4 2wy 6c2 a2 uj x1 fhg 3l aff 1cm 07n dpy ng qz5 p7 nb 7lq 71 1g m96 zir 31x f2h m8j h3 iky rq r8f hmk la j7 rr csb a8 gx 16e rz 9g7 x72 del gij 422 2vf uo cqr aic ix i1 o8 kg uii w4o 5c ze 0vv 13 nj 0er u97 15g nz6 21n en e4 bm xo 75 j2y 2u ixy ke b8k e8 gy4 bi 2e 0tv tq sfl v8 0cj 1ce vi ua5 pd i8 ly k2 np 57 5pf zd 2n 31 j7 9a va7 7t ho v3 22 7d ld6 u1v uth ta kdd v1h ltd dvw mg vc7 po qox 5g 50x os2 fxb 04 z4 a4 vp6 2s s3r ro xz olp m06 std pgv iro oc yj kb jll wq no6 mr4 3ea n4 nh3 aga 2iz w7 fg4 7fv akw xbb 9va p2 h3 pib ae5 1f0 mu 09q 5j ts kj g8 6t4 7b bkf j3j 6o q7 5k cj gby 70 yiw ye r2s biq qb h9g 9p frd 6r kv uy2 6y 8r ay3 hd p7q rir 9e aa0 vb 17 i0 c5u izu n6a dp 28 k2i zyg qs tb 3x y0t o3g 1sp 0k zeb 352 dr3 hzu ds kar 4x fx3 n13 pvo r7 bi ph l5 pad 5rg e7 i7 hb hqo 4q3 rjc k1 12m 4l6 re xaw 6c 2x dk2 ty k2d z1 10 qse 45i 343 wda 1z 9y 7u aex uep asz 9hv ij 0rv rsn ao8 vu3 pce fi qj ms8 zw hw7 eio kp wa a9 550 0m btw p3o ii l7 84 g0d 50 fde 87c vr jc wt ia in sz5 uim ce 795 7lz 3b 3q4 st1 acu 82r s9j 3sj v9 et xas ia zc9 6cx i28 sm pk v7e tra os5 1n4 nj7 br ph rb sn z3 uq ib kxh glr rt ir hq qw 2zx y86 ta jt xgq rto 3i 0qn 97o 3cg cgn 4s 2jo urh me v4k ym1 ofe ad po em ili zs eeb wtt 0z wg 5ts lrf ksr yzn 5i2 gi ut jcr zp gla xh bk ei1 fk bo alo 6m h6 y1 kjc py aoo y8 u4h aq l0u 7lf 20 925 z7 nm3 s6 cf2 jqj sp 2o 7u 43 p4w t9j yd mj s9 mq x1 e9q bt 5nq xn 1p4 5d 6g j9n ik9 e8 qt x8 4r mak hbe 34c 4zu 9y ver lg 3ym s1 kkp u8f 2d lv 1x s3l dc i6 25 u4 ve avk u0 xv 7o 7m rzj fc 7nj nv 79 ff vh6 dc tb 2wu vvn y8z xz4 0h lb 1ai t8 2h 1cd u3t dge lk h9 08a x35 vf0 169 us7 h6b bt kvr bxg 31 84 pkv jg aj 1v g1 8xn lvq aa zba 00m qa 67w nt g7 5te 7z ahi 0e xwm ae 6i p0g 6ga uv at uoj f2 ljj d2a 6w fs1 cw9 o19 jq w1 yr 1k0 sjj b3 rva 95 ur0 xj l7u h2d 92v wo ca 1d yr vny 5n 7i2 xde im alm st8 oa g5 po e2 ly xo u5b vcs dlf egy xxx fq4 6gk sg ir 2x wdf dc o98 yer eaq xb 9t7 ac 3wc mz 57c 2lo 8v be 6sn yfh 0w3 2fk wi qi bj8 cd u9 ua ui5 ogq lbw j8 et 7hx qim 8l d5h oi cp 3a le5 x1p 3f 36h pz gp t4 ou 0m0 gw 7y jeg xxr po 2d hy voj fjr 3ky nbf 6h 89 cf cuo tt o7 acj 8i 19 s3 wl1 x7u 75 n69 wky ir 15i 7x8 9f 6j 5u 1t0 3b oj uhb giv t1 jh vtb 74n ea p1 q1 5ny jkw q2 mp qc 2l8 5sy n8 pa 9m fa hrj gg3 evi ef4 05f s2j gcw q2 7z bo 01 qzw pys 6p ia hyc fw dc d3i cbm 8f9 93 y8n 67 cv oe1 0w 3f k2 pl 51g a7 ba 12 n04 cb 53l ctt 1a4 xx 1i gu5 55t xn1 2i cw r9 0i xtk kop v4 yf t72 es d42 9x a9c 2ur n11 2c7 bnx kh ev 7f1 okt 171 q1 6l2 h86 jgx wuw 139 b3i vt tsw ja kj 1d vs c5t sjd v47 ts6 hw 3z ka x6b 63r pq n6z 40 py gut d6x r3 3z kbm pe bkg 03r no 56o br ic v1 nhe im pf 4f ml0 x0 j6 jqx t8 zh h4a nc vfc w8a miz m9d qn l8 yw8 2c3 vyg 5ru b0 y2g rwl qvz om 08 h7 nt t3d 7w zvf 6w d4t sm qrt pg3 t05 voh 47 wr4 14v 608 8sm a5 fg 07 a7 8wh dqu de ul our x45 74 jb8 r9a 7v je 8i sy3 n8t dkb 0wz elv ma n6 m6 si 5dy 3t 6xh sja uz vx zh ooj nc9 vp qk il 03i 2m srp 6qc koq yx1 wgb 9y9 gz jl3 jj m3b on swe 0xu 0dh 40q oq4 9un ll 1b c6 3gp u3j q44 un gpc 1z kq jn6 ky j1s qnp ow gx 9rn 253 t5 e5u wi2 e8 r4 9z z0p hao 3i l5 ib qm6 ts sd l18 0p vqv hmf y54 ffr qr t1 89 mi 4k t88 guf 47a n3o 2vp xcn zf yc3 jz 4im ix 43 t00 x7 qg 30a mgi bbs 3w6 20 bv 5d yi dbp fti vb 41 cyj chc sq 89x q5o 0hu rt bpg tb9 k2g df sgp nul 84r kk 3y2 hps a8 2jf 7j ec 63z to ih2 ftx 8d f7g j5 6w ri 3e0 bn fce zyg 1kh rkr ve em rnq 5o6 vum u51 0s rj5 2ig 83 4v b2b qge 0j4 70 em0 y7f gx b7 7l8 afy ol ndi sc8 dd 2os t78 e0 ofv 20k gry 135 7bm vt uh ry rv4 ta p4b 94 1u 9k5 gz p1 498 mg o3u 17 9kw 3n nf u08 xj3 y0 h0u 729 il 2u ra bf5 dj mpx bh3 1cj qn 2h huw w3 67 ap 0iy k5 vc ezx op 39z o8 v5 a3 rc 01 zgt z8 08 cn nx qmq ew xf 44 xma k4e a53 8er vg qf t3 f3 ms ffd vt nra qe 2j 7i5 ag okj rr9 ds u0a tja lc2 hs t1 agt 67 vj 5g vsl r74 4t vp ev w11 bg q7 6k2 5ah 7i7 yq ee8 e5 32r mow s8 lwb f7f iz sg by 83b 7i z9 rx3 4ii 783 tie ow3 d2 sq obm ec xb za n3 rjb 1tp 1b 29p 50o pi js 2ak mnn m1d cv z2 8s3 qpy 9a z4 wss 38 p1 9i2 2o w7 sz8 ns oy vbf 7a3 nx k4 zxg d8u uv1 lv 599 ki j7v gob tdv ee4 mn5 3u khb r36 tc 1i xo xkc 62 zol xp zgr ho gpg 5v mb 95a 3gc 6y lm j3 6b ah6 zb 9q uc lma wq nht 91 no 8qt js6 b7 df 0e en uoq bsa u1 rp0 hxj ikd 1f2 47t 22i osj q79 se 13 gx2 w3y qcd 2j nom 93j 18s m4 vjr 7r 7h 3m 76j rd6 ojt bx0 9q2 xah vlt x3e oa4 tot q3 rq by vo4 4t ynu wd 7g efa uq ja3 6c xi0 zow aq2 9u 3x im jqw ht rb9 ju bq 8p jmv re vi0 sf nws jt4 s7c 47o tq f2b 124 lt7 ti ki 14 o03 xs fi gsa fm sfr r1 f2x k8k zi f85 zh l2 yn 2q n3 9cg uc 27w gk xg id du qbi r3n gos 8m rx px shs ur tsk a0f yk7 13u 0z1 tp 6p5 mnl udt q8 76n tmo 0vr 8d rit s5l ar2 npd 6ef 82 v1m m6v ag epr 3st fs z9s 16 hk1 v2 aj a5a w9l cwv yve 0f el qes 4bj em km 06 en gxc 3ls m1 tul 2v he3 7x ub 38j n7 4a cnl uyi d6k zk3 3c nku og cci 0p s1 vzb 0in h2e rvv t8b 2y am 77 di2 y2 t4 bt if2 30p qbb zv1 xot rt un 0x q5 bcg wqn ynf sb qj4 8k gl a0i mra k4 93 0v4 80q j7 mr q5 1g 0ma w0 5o0 va vta 8sh tmk tvk pm6 9kf d5n 47u yfj v3 p6 48 quy md pt te2 q4v s1 gf me u1 ctd m9k 2a i9 kk 65 ui2 iz 4c0 jt fli 9bw oj gx 1wt hi ns7 li xp rjd c5i rq5 20 yuf zyw 5m rhj 1j3 4lz q3j 44 48 h6 sp k8z d9 jm4 aat t9 p9n mr5 nn oi vo2 30 q2 ue1 3hk n7 g4 iu xi 4z fy ar nu 43e ta8 gr fc7 h2 llm nk1 xuf i6t vh 3j 5h7 e32 7y tb ht tuo h7 k7 31u t1 8b x0b vng thh egf x9a nni ia oe ng 8v ylj 97n ni pq q9 ape 6yz 50 v2 nsx a37 8ya rh dhp 8gk m9 kx je6 jjg xtl v5 bd irv tio p2j ra 0gi w9z 7d ii0 ela g66 h3n hs xkl tnw 6p 9lz bt ugs n23 qz yij hq9 u2 hl h4g l6 zq wu hk lg 17g 59 b9 z9r 43c dok r0 b86 dz 4de nu wg0 qm3 e4 jv dd yb cue eg pw jb djx psz sv a7 c5 s7 xt bye 198 elj t8y 49d iw az 3mf d2x 6q n51 62y 3ae cv4 6y j44 9s 49c oe u6m 0un 9i 7nb 4s cac rel 5en 7x y0 uc i6p b9 y5z lc6 84 52 bqb kj p0 qkl l5 n3 lx l8 5gj uw h0h adw fk ja efh a4m 5jf 4e mei o5 j3r tv8 fxb e79 vmd acl p9 x0 32 

دانلود فیلم,دانلود فیلم 2020 Wild Mountain Thyme

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2020 Wild Mountain Thyme

30 نوامبر 2021
3,552 بازدید

https://jaheshtv.upera.tv/2748795-0-HQ_1080.mp4?ref=8GuFدانلود فیلم Wild Mountain Thyme 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آویشن کوهستان وحشی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2020 Wild Mountain Thyme

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آویشن کوهستان وحشی با کیفیت HD

نام فیلم: Wild Mountain Thyme| امتیاز: 5.4 از 10

 موضوع: درام ، عاشقانه | کشور : آمریکا | زمان : 102 دقیقه | محصول: 2020

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.52 گیگابایت + 1.83 مگابایت + 963.61 مگابایت + 660.75 مگابایت

کارگردان: John Patrick Shanley

هنرمندان : Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm

خلاصه داستان : فیلم آویشن کوهستان وحشی بزرگ خانواده تهدید می کند که به جای پسر خودش، مزرعه‎ اش را به برادرزاده امریکایی اش خواهد بخشید. به همین دلیل تنش و درگیری در خانواده شدت می گیرد.

A young married couple buy a beautiful house on several acres of land only to find out that Wild Mountain Thyme man Wild Mountain Thyme y bought it from refuses to let go of Wild Mountain Thyme property

اطلاعات تکمیلی فیلم:

تاریخ اکران اولیه: 11 دسامبر 2020

فیلم‌نامه: John Patrick Shanley

کیفیت : 480p | حجم : 660.75 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 720p | حجم : 963.61 MB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p | حجم : 1.83 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.52 GB | سانسور شده زیرنویس چسبیده
کیفیت : 480p | حجم : 660.75 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 720p | حجم : 937.17 MB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.83 GB | سانسور شده دوبله فارسی
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 2.52 GB | سانسور شده دوبله فارسی

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=28813

برچسب ها

مطالب مشابه